Wykaz publikacji wybranego autora

Romuald Włodek, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Analiza przeskoku odwrotnego na izolacji linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięćAnalysis of reverse flashover on outdoor insulation of high and highest voltage lines / Wiesław NOWAK, Romuald WŁODEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2002 R. 78 nr 10s z. spec., s. 226–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr.. — IW 2002 : Inżynieria Wysokich Napięć : VI [szóste] ogólnopolskie sympozjum : 20–22 maja 2002 Poznań–Kiekrz. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of diagnostic procedures as a part of high voltage devices operation : [abstract] / R. WŁODEK, Sz. MOSKWA // W: 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : Informations- und Elektrotechnik : Werkstoffe, Bauelemente, Systeme und Technologien für die Zukunft : 22.–25.09.2003 : Tagungsband = Information technology and electrical engineering / Hrsg. Heinrich Kern ; Technische Universität Ilmenau. — Ilmenau : TU Ilmenau, 2003. — Opis częśc. wg. okł. — S. 431–432. — Pełny tekst w: 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium [Dokument elektroniczny] : 22.–25.09.2003 / Technische Universität Ilmenau. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ilmenau : TU Ilmenau, 2003. — 1 dysk optyczny. — Ekran 1–6. — Bibliogr. ekran 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of electric field distribution around the high voltage overhead transmission lines with an ADSS fiber optic cable / B. FLORKOWSKA, A. JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, M. TIMLER, R. WŁODEK // W: High voltage engineering : proceedings of the XIIIth ISH International Symposium on High voltage engineering : Delft, Netherlands, 25–29\textsuperscript{th} August 2003 : abstract book / ed. Johan J. Smit. — Rotterdam : Millpress Science Publishers, 2003. — Opis częśc. wg okł. oraz wstępu. — S. 32. — Pełny tekst w: ISH 2003 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the XIIIth International Symposium on High voltage engineering : Delft, Netherlands, August 25–29, 2003 / ed. Johan J. Smit. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rotterdam : Millpress Science Publishers, 2003. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of overvoltage on motor winding insulation fed by PWM pulses / Romuald WŁODEK, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ // W: ICHVE 2010 : 2010 International Conference on High Voltage Engineering and Application : October 11–14, 2010, New Orleans, USA : papers summary / Mississippi State University [etc.]. — [USA : s. n.], [2010]. — S. [1], Paper B-8-1. — Abstr.. — Pełny tekst W: ICHVE 2010 [Dokument elektroniczny] : 2010 International Conference on High Voltage Engineering and Application : October 11–14, New Orleans, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / IEEE. — S. l. : IEEE, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 584–587. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 587, Abstr. — ISBN 978-1-4244-8285-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of stochastic processes theory to diagnostics of high voltage devices : [abstract] / Romuald WŁODEK, Szczepan MOSKWA // W: EPE 2005 : Electric Power Engineering 2005 : 6\textsuperscript{th} international scientific conference : May 30–June 1, 2005, Kouty nad Desnou, Czech Republic / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. Department of Electrical Power Engineering. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 83. — Pełny tekst w: EPE 2005 [Dokument elektroniczny] : Electric Power Engineering 2005 : proceedings of the 6\textsuperscript{th} international scientific conference : May 30 – June 1, 2005, Kouty nad Desnou, Czech Republic = EPE 2005 : sborník 6. mezinárodní vědecké konference / VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektroenergetiky. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Přispěvky”). — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • keywords: diagnostic, high voltage device

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • A procedure to ensure optimally effective lightning protection of structures / Z. Flisowski, C. Mazzetti, R. WŁODEK // W: ICLP 2002 : 26\textsuperscript{th} International Conference on Lightning Protection : Cracow, Poland 2\textsuperscript{nd}–6\textsuperscript{th} September 2002 : conference proceedings, [Vol.] 2. — Kraków : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział, 2002. — S. 827–832. — Bibliogr. s. 832, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Calculation of thermal and electric coefficients $\alpha, beta$ from material resistivity equation from data measurementsWyznaczanie współczynników – temperaturowego i elektrycznego – $\alpha, beta$ w równaniu rezystywności materiału na podstawie danych pomiarowych / Romuald WŁODEK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 2, s. 200–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda najmniejszych kwadratów, pole elektryczne, izolacja wysokiego napięcia stałego , zjawisko odwrócenia naprężeń, rezystywność izolacji

  keywords: electric field, HVDC insulation, stress inversion, insulation's resistivity, least-squares method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Detection of erosion processes of ADSS cable coating in high voltage overhead lines / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER, Romuald WŁODEK // W: EE'2005 [Dokument elektroniczny] : ELEKTROENERGETIKA 2005 : zbornik z III. medzinarodného vedeckého sympózia : 21.–23. september 2005, Stará Lesná = EE'2005 : proceedings of the III\textsuperscript{rd} international scientific symposium : September 21–23, 2005 / Technická univerzita v Košiciach. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektroenergetiky = Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electric Power Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovak Republic : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 80-8073-305-8. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Elektroenergetyka w historii Wydziału EAIiE[Electrical power engineering in history of Faculty EAIiE] / Romuald WŁODEK // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 215–218. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Exposure of motor winding insulation on pulse width modulated voltage source / WŁODEK R., ROEHRICH J., ZYDROŃ P. // W: DISEE 2010 : Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering = Dielektrické a Izolačné Systémy v Elektrotechnike a Energetike : 18th international conference = 18. medzinárodná konferencia : September 22–24, 2010, Demänovská Dolina : proceedings / Slovak University of Technology Bratislava. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology [etc.]. — Bratislava : STU, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-227-3366-3. — S. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of electric field and insulation temperature on electric field distribution in HVDC cablesWpływ natężenia pola elektrycznego oraz temperatury izolacji na rozkład natężenia pola elektrycznego w kablu wysokiego napięcia stałego / Romuald WŁODEK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 2, s. 189–193. — Bibliogr. s. 193, Abstr.

 • słowa kluczowe: pole elektryczne, izolacja wysokiego napięcia stałego , zjawisko odwrócenia naprężeń, rezystywność izolacji

  keywords: electric field , HVDC insulation, stress inversion, insulation's resistivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Influence of electric field and insulation temperature on maximum electric field strength in HVDC cablesWpływ natężenia pola elektrycznego oraz temperatury izolacji na maksymalną wartość natężenia pola elektrycznego w kablu wysokiego napięcia stałego / Romuald WŁODEK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 2, s. 194–199. — Bibliogr. s. 198, Abstr.

 • słowa kluczowe: pole elektryczne, izolacja wysokiego napięcia stałego , zjawisko odwrócenia naprężeń, rezystywność izolacji

  keywords: electric field, HVDC insulation, stress inversion, insulation's resistivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Investigations on post partial discharge charge decay in void using chopped sequence / Marek Florkowski, Barbara FLORKOWSKA, Romuald WŁODEK // IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation ; ISSN 1070-9878. — 2017 vol. 24 no. 6, s. 3831–3838. — Bibliogr. s. 3837–3838, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/1aW2MY

 • keywords: partial discharge mechanism, charge decay, void surface conductivity, chopped sequence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/TDEI.2017.006625

14
15
 • Lightning attachment / T. Horváth, R. WŁODEK // W: ICLP 2002 : 26\textsuperscript{th} International Conference on Lightning Protection : Cracow, Poland 2\textsuperscript{nd}–6\textsuperscript{th} September 2002 : conference proceedings, [Vol.] 3. — Kraków : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział, 2002. — S. 41–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Materiały elektrotechniczne[Electrical engineering materials] / Jakub FURGAŁ, Romuald WŁODEK // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — (Biblioteka COSiW SEP). — S. 217–236. — Bibliogr. s. 235–236

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Materiały elektrotechniczne : podstawy teoretyczne i zastosowania[Materials for electrical engineering : theoretical fundamentals and applications] / Barbara FLORKOWSKA, Jakub FURGAŁ, Marek SZCZERBIŃSKI, Romuald WŁODEK, Paweł ZYDROŃ ; red. Małgorzata Koch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 235, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0395). — Bibliogr. s. 229–232. — ISBN: 978-83-7464-374-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modeling of HV devices maintenance / Sz. MOSKWA, R. WŁODEK // High Voltage Engineering ; ISSN 1003-6520. — 2008 vol. 34 no. 12 (Ser. no. 193), s. 2631–2636. — Bibliogr. s. 2635–2636, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modeling of HV devices maintenance / Sz. MOSKWA, R. WŁODEK // W: ICHVE 2008 : 2008 international conference on High voltage engineering and application " Chongqing, China, November 9–13, 2008 / Chongqing University etc.. — Piscataway, NJ : Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2008. — ISBN: 978-1-4244-2809-0. — S. 348–350. — Bibliogr. s. 350, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modelling of HV devices diagnostic procedures : [abstract] / R. WŁODEK, Sz. MOSKWA // W: 51. IWK : Internationales Wissenschaftliches Kolloquium = International Scientific Colloquium : information technology and electrical engineering – devices and systems, materials and technologies for the future : 11–15 September 2006 : proceedings / Hrsg. Peter Scharff ; Technische Universität Ilmenau. — Ilmenau : TU Ilmenau, 2006. — S. 433. — Pełny tekst W: 51. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : [information technology and electrical engineering – devices and systems, materials and technologies for the future] : 11–15 September 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Hrsg. Peter Scharff ; Technische Universität Ilmenau. Fakulät für Elektrotechnik und Informationstechnik. — Ilmenau : TU Ilmenau, 2006. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelling of H. V. insulation diagnostic as a part of maintenance procedure / Romuald WŁODEK, Szczepan MOSKWA // W: DISEE 2006 : Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering : 16th international conference = 16. medzinárodná konferencia : September 12–14, 2006 Častá–Píla : proceedings = Dielektrické a Izolačné Systémy v Elektrotechnike a Energetike / Slovak University of Technology Bratislava . Faculty of Electrical Engineering and Information Technology ; VUKI a. s. Bratislava ; The IEE Slovak Centre Branch. — Bratislava : FEI STU, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 71–75. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modelowanie procedur diagnostycznych w eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia[Modelling of diagnostic procedures in exploitation of high voltage insulation systems] / Barbara FLORKOWSKA, Szczepan MOSKWA, Wiesław NOWAK, Romuald WŁODEK, Paweł ZYDROŃ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 131, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0220). — Bibliogr. s. 127–[132], Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-7464-081-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Model procedury diagnostycznej w eksploatacji urządzeń WNModel of diagnostic procedure in the exploitation of high voltage devices / Romuald WŁODEK, Szczepan MOSKWA // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2003 R. 1 [nr] 1, s. 228–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Abstr.. — EUI 2003 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : IX sympozjum : Zakopane, 9–11 października 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Partial discharge based assessment of medium voltage cables / FLORKOWSKA Barbara, WŁODEK Romuald, Ziąbka Wiesław, ZYDROŃ Paweł // W: DISEE 2008 : Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering : 17th international conference : September 17–19, 2008 Demänovská Dolina : proceedings = Dielekrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike : 17.medzinárodná konferencia / Slovak University of Technology Bratislava. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology; VUKI a. s. Bratislava, IEE. Slovak Centre Branch. — Bratislava : STU, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-227-2933-8. — S. 159–162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Pole elektromagnetyczne w otoczeniu napowietrznych linii przesyłowych wysokiego napięcia[Electromagnetic field in the surroundings of high voltage overhead transmission lines] / Romuald WŁODEK, Wiesław NOWAK // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 233–234. — Bibliogr. s. 234, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: