Wykaz publikacji wybranego autora

Romuald Ogrodnik, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4025-9191 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57207457820

PBN: 5e7093b5878c28a0473af859

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • An analysis of mining enterprise stakeholders using the AHP method / Romuald OGRODNIK // W: Information systems in management. 11, Data bases, distant learning, and Web solutions technologies / sci. eds. Piotr Jałowiecki, Piotr Łukasiewicz, Arkadiusz Orłowski ; Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Department of Informatics. — Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza poziomu i struktury wypadkowości w polskim przemyśle[Analysis of the level and structure of accidents in Polish industry] / Romuald OGRODNIK, Mariusz KAPUSTA // W: Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki : konferencja : Kraków, 28 września 2018 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, [2018]. — Na okł. dod.: 20-lecie kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie BHP na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej. — ISBN: 978-83-7783-194-6. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza poziomu i struktury wypadkowości w polskim przemyśleAnalysis of the level and structure of accidents in Polish industry / Romuald OGRODNIK, Mariusz KAPUSTA // W: Bezpieczeństwo pracy - edukacja i dobre praktyki : monografia / red. nauk. Zbigniew Burtan, Mariusz Kapusta ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2019. — ISBN: 978-83-7783-186-1. — S. 103-117. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przemysł, wypadkowość, wypadki przy pracy

  keywords: industry, accidents at work, accident rates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wielkości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw wydobywczychAnalysis of the investment outlays of mining enterprises / Romuald OGRODNIK, Marek KĘSEK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2018 R. 25 nr 9 dod.: CD, s. 746–759. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 759, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: górnictwo, nakłady inwestycyjne, przemysł

  keywords: mining, investment outlays, industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wielkości nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiskaAnalysis of the amount of investment expenditures used to protect the environment / Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 9, s. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, nakłady inwestycyjne

  keywords: mining industry, environmental protection, investment expenditures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czynniki motywujące przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania ekoinnowacjiFactors motivating in mining enterprises to implementing eco-innovation / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, ekoinnowacje

  keywords: environmental protection, mining, ecoinnovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Definiowanie wymagań dla systemów informatycznych metodą AHP i ANP[Defining requirements for computer systems using AHP and ANP methods] / Romuald OGRODNIK, Artur BATOR // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. — Praca zawiera referaty wygłoszone w ramach VIII Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie : 10–12 stycznia 2005, Zakopane. — S. 216–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Działalność w obszarze naukowo badawczym i dydaktycznym Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGHActivities in the scientific and teaching area of Department of Economics and Management in Industry of the AGH University of Science And Technology / Patrycja BĄK, Romuald OGRODNIK // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2018 z. 125, s. 9–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/125/B%C4%85k,%20Ogrodnik.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: badania naukowe, dydaktyka, konferencje naukowe, kierunki kształcenia, kształcenie kadr

  keywords: scientific research, staff education, scientific conferences, didactics, fields of study

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29119/1641-3466.2018.125.1

9
 • Działania przedsiębiorstw górniczych w ramach strategii CSR podnoszące satysfakcję pracownikówMining companies' corporate social responsibility strategies increasing employee satisfaction / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2016 R. 23 nr 7 dod.: CD, s. 631-645. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 644–645, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo górnicze, satysfakcja pracowników

  keywords: mining enterprise, corporate social responsibility, CSR, employee satisfaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Environmental performance indicators of the hard coal mines / Romuald OGRODNIK // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 166

 • keywords: hard coal mine, environmental aspect, environmental performance, environmental performance indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Górnictwo węgla kamiennego w kontekście zrównoważonego rozwojuHard coal mining in the context of sustainable development / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // W: Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania / red. nauk. Andrzej Graczyk. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 318). — ISBN: 978-83-7695-339-7. — S. 116–125. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, węgiel, przedsiębiorstwo górnicze, działalność innowacyjna

  keywords: sustainable development, coal, mining company, innovations activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2013.318.11

13
 • Identyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym[Identification of environmental aspects as a base for the environmental management system in the mining company] / Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. — ISBN: 978-83-930399-0-6. — S. 179–188. — Bibliogr. s. 188, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Identyfikacja sezonowości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych z zastosowaniem metod statystycznychThe study of sale seasonality in opencast mine of rock and raw materials performed by the use of statistic methods / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Dariusz FUKSA, Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 99–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: sezonowość sprzedaży, metoda CHAID, wykres ramka-wąsy

  keywords: CHAID method, box and whisker plot, sale seasonality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwach górniczychEcological innovations in mining companies / Romuald OGRODNIK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 3, s. 163–167. — Bibliogr. s. 167, Summ., Streszcz., Rez.. — Artykuł zredagowano na podstawie referatu na XVIII Szkołę Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : Krynica 2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem[Innovative solutions for the increase of enterprise competitiveness in the area of transport management] / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 221–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej jako element makrootoczenia górnictwa węgla kamiennegoEnvironmental economical instruments in Poland and in European Community countries as a component of coal mining macro-environment / Romuald OGRODNIK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000 / [oprac. edytorskie: Marek Kęsek, Mariusz Rychter, Bogusław Werblański] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy [et al.]. — Kraków : AGH WG, 2000. — ISBN10: 83-903969-3-9. — S. 265–278. — Bibliogr. s. 277–278, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Investment expenditures to protect the environment in Polish mining / Romuald OGRODNIK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 49. — Toż w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-19]

 • keywords: mining industry, environmental protection, investment expenditures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Komputerowe monitorowanie i analiza pracy maszynComputer-aided monitoring and analysis of machine work / Marek KĘSEK, Romuald OGRODNIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2018 R. 25 nr 9 dod.: CD, s. 383–395. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 395, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: bazy danych, wiedza, informacja, analiza efektywności, monitorowanie pracy

  keywords: databases, knowledge, information, work monitoring, efficiency analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Koncepcja systemu wspomagającego prowadzenie testów aplikacji informatycznych metodą AHP[Conception of computer system to application test improvement with AHP method] / Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — Praca zawiera referaty wygłoszone w ramach: VI Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie oraz IV Warsztatów z Nauk o zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów : 12–14 stycznia 2004, Zakopane. — S. 226–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Korzyści wynikające z implementacji zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwBenefits from the implementation of principles of corporate social responsibility / Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 117–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kreowanie kultury bezpieczeństwa na przykładzie praktycznych działań w Akademii Górniczo-HutniczejCreating the culture of safety on the example of activities in the AGH University of Science and Technology / Mariusz KAPUSTA, Zbigniew BURTAN, Romuald OGRODNIK // W: Zagrożenia na stanowiskach pracy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-131-3. — S. 79–89. — Bibliogr. s. 88–89

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kultura bezpieczeństwa, wypadki, związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy

  keywords: safety culture, accidents, trade unions, social inspection work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwieMacroeconomic determinants of the health and safety services of an enterprise / Artur BATOR, Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 55–66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: CSR, bezpieczeństwo i higiena pracy, makroekonomia

  keywords: CSR, health and safety at work, macroeconomics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Method for determining the utilization rate of thin-deck shearers based on recorded electromotor loads / Marek KĘSEK, Romuald OGRODNIK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 13 art. no. 4059, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-05. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/13/4059/pdf

  orcid iD
 • keywords: data mining, underground mining, mining process, mining shearer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14134059