Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Romański, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: A-2443-2013

Scopus: 22939218400

PBN: 901377

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
2
 • Badania spiekanych materiałów Fe-Ni-C z dodatkiem 8\% brązu wykonanych z mielonych proszkówStudy of sintered Fe-Ni-C with 8\% bronze addition made of ball-milled powders / Andrzej ROMAŃSKI, Tomasz TOKARSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 5, s. 224–232. — Bibliogr. s. 232

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, osnowa, badania dylatometryczne, narzędzia metaliczno-diamentowe

  keywords: microstructure, matrix, dilatometry, PM diamond tools

3
 • Ball-milled $Fe-Mn$ and $Fe-Mn$ matrix powders for sintered diamond toolsMielone proszki $Fe-Ni$ oraz $Fe-Mn$ przeznaczone do produkcji narzędziowych materiałów metaliczno diamentowych / A. ROMAŃSKI, J. KONSTANTY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 1, s. 189–193. — Bibliogr. s. 193

 • keywords: matrix, hot pressing, ball milling, PM diamond tools, Fe-Ni, Fe-Mn

4
 • Chromowce – Cr, Mo i W[Chromium, molybdenum and tungsten] / Andrzej ROMAŃSKI, Hanna FRYDRYCH // W: Inżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0406). — ISBN: 978-83-7464-397-9. — S. 445–471. — Bibliogr. s. 471

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Effect of friction coefficient and mechanical properties of the matrix on its diamond retention capabilities / Andrzej ROMAŃSKI, Jan Lachowski // W: 5\textsuperscript{th} International powder metallurgy conference [Dokument elektroniczny] : October 08–12, 2008 Ankara, Türkiye / eds. Mehmet Türker, [et al.] ; TTMD – Turkish Powder Metallurgy Association, TOBB – University of Economics and Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ankara : Türk Toz Metalurjisi Derne\v{g}i. TOBB Ekonomi ve Tekonoloji Üniversitesi, [2008]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: In memory of Prof. Dr. Süleyman Saritas. — ISBN: 978-605-60606-0-1. — S. 298–307. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 307, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Effect of friction coefficient on diamond retention capabilities in diamond impregnated toolsWpływ współczynnika tarcia na własności retencyjne osnowy w narzędziowych spiekach metaliczno-diamentowych / A. ROMAŃSKI, J. Lachowski // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1111–1118. — Bibliogr. s. 1118

 • keywords: mechanical properties, computer modelling, PM diamond tools, diamond retention

7
 • Effect of the sintering parameters on the microstructure and phase composition of the cobalt-iron materials / Andrzej ROMAŃSKI // W: 5\textsuperscript{th} International powder metallurgy conference [Dokument elektroniczny] : October 08–12, 2008 Ankara, Türkiye / eds. Mehmet Türker, [et al.] ; TTMD – Turkish Powder Metallurgy Association, TOBB – University of Economics and Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ankara : Türk Toz Metalurjisi Derne\v{g}i. TOBB Ekonomi ve Tekonoloji Üniversitesi, [2008]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: In memory of Prof. Dr. Süleyman Saritas. — ISBN: 978-605-60606-0-1. — S. 289–297. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 297, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Energy of plastic deformation as an estimator of the retentive properties of the metal matrix in diamond impregnated tools / A. ROMAŃSKI, J. Lachowski, H. FRYDRYCH // Diamond Tooling Journal ; ISSN 2042-728X. — 2009 iss. 1(09), s. 28–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Evaluation of stress and stain fields in the matrix around loaded diamond particle in diamond impregnated tools : [abstract] / ROMAŃSKI A., KONSTANTY J. // W: Euro PM2011 congress & exhibition : PM in Barcelona – expanding PM possibilities : 9th–12th October 2011, Barcelona : guide / European Powder Metallurgy Association. — [Spain : s. n.], [2011]. — S. 44. — Pełny tekst W: Euro PM2011 congress & exhibition [Dokument elektroniczny] : PM in Barcelona – expanding PM possibilities : 9th–12th October 2011, Barcelona : CD proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / European Powder Metallurgy Association. — [Spain] : EPMA, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Autors Search). — Bibliogr. s. [5], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Factors affecting diamond retention in powder metallurgy diamond toolsCzynniki decydujące o własnościach retencyjnych osnowy w narzędziowych spiekach metaliczno-diamentowych / A. ROMAŃSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 4, s. 1073–1081. — Bibliogr. s. 1081

 • keywords: mechanical properties, computer modeling, PM diamond tools, diamond retention

11
 • Ferrous ball-milled powders for the fabrication of sintered diamond tools / Janusz KONSTANTY, Andrzej ROMAŃSKI, Dorota TYRAŁA // Advanced Materials Research ; ISSN 1022-6680. — 2014 vol. 1052, s. 514–519. — Bibliogr. s. 519, Abstr.. — International Conference on Material Engineering and Application, (ICMEA 2014) : October 18–19, 2014, Hangzhou, China. — W bazie Web of Science ISBN 978-3-03835-318-8

 • keywords: hot pressing, ball milling, Matrix powder, sintered diamond tools, Fe-Ni-Cu-Sn-C, Fe-Mn-Cu-Sn-C

12
 • Ferrous ball-milled powders for the fabrication of sintered diamond tools / Janusz KONSTANTY, Andrzej ROMAŃSKI, Dorota TYRAŁA // W: ICMEA 2014 : International Conference on Material Engineering and Application : October 18–19, 2014, Hangzhou, Zhejiang, China : abstract. — Switzerland : Trans Tech Publications, [2014]. — S. 46–47

 • keywords: hot pressing, ball milling, sintered diamond tools, Fe-Ni-Cu-Sn-C, Fe-Mn-Cu-SN-C, matrix powder

13
 • Ferrous wear resistant matrix materials used for fabrication of diamond impregnated tools / Janusz KONSTANTY, Andrzej ROMAŃSKI, Elżbieta Bączek // W: Using of advanced pressure methods for sintering materials : seminar : 4\textsuperscript{th}–5\textsuperscript{th} September 2014, Kraków, Poland : abstracts / ed. Magdalena Szutkowska ; The Institute of Advanced Manufacturing Technology. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-931339-8-7. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Łatwospiekalny stopowy proszek na bazie żelaza, sposób jego wytwarzania i zastosowanie oraz wyrób spiekany[Easily sintered iron based alloy powder, method of producing it and application, and the sintered product] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KONSTANTY Janusz, Wieczorek-Ciurowa Krystyna, ROMAŃSKI Andrzej, Sikora Teodora. — Int.Cl.: B22F 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 413283 A1 ; Opubl. 2017-01-30. — Zgłosz. nr P.413283 z dn. 2015-07-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 3, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL413283A1.pdf

 • słowa kluczowe: spiekanie, metalurgia proszków, łatwospiekalny proszek na bazie żelaza, spieki metaliczno-diamentowe, spieki konstrukcyjne

  keywords: sintering, power metallurgy, highly sinterable iron-base powder, sintered diamond-impregnated composites, sintered structural parts

15
 • Mechanochemical manufactering of diamond tools with metallic matrix composite materials / T. Sikora, J. KONSTANTY, A. ROMAŃSKI, K. Wieczorek-Ciurowa // W: INCME 2014 : VIII International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying : Kraków, Poland, June 22–26, 2014 : book of abstracts / ed. Krystyna Wieczorek-Ciurowa, Dariusz Oleszak. — Kraków : Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology, [2014]. — ISBN: 978-83-7242-774-8. — S. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Microstructure and phase composition of sintered cobalt-iron materialsMikrostruktura i skład fazowy spiekanych materiałów kobalt-żelazo / A. ROMAŃSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 449–454. — Bibliogr. s. 454. — tekst: http://imim.pl/files/archiwum/Vol2_2009/449.pdf

 • keywords: microstructure, phase composition, sintering, cobalt-iron

17
 • New $Fe-Ni$ and $Fe-Mn$ powders used in manufacturing diamond tools / Andrzej ROMAŃSKI, Janusz KONSTANTY, Wiktoria RATUSZEK // W: Mechanical engineering, Industrial materials and Industrial electronics : [MII 2013 : selected peer reviewed papers from the 2013 international conference : September 1–2, 2013, Hong Kong] / ed. Dehuai Yang. — [Germany] : Trans Tech Publications, 2013. — (Applied Mechanics and Materials ; ISSN 1660-9336 ; vol. 431). — ISBN: 978-3-03785-893-6. — S. 3–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — tekst: http://www.scientific.net/AMM.431.3

 • keywords: hot pressing, diamond tools, ball milling, Matrix powder

18
 • New highly sinterable iron-base powders / Janusz KONSTANTY, Andrzej ROMAŃSKI, Krystyna Wieczorek-Ciurowa, Teodora Sikora // W: APMA2015 : abstracts of the 3rd International conference on Powder metallurgy in Asia : November 8–10, 2015 : Kyoto, Japan. — Japan : [s. n.], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 106

 • keywords: diamond tools, highly sinterable powders

19
 • New highly sinterable powders for the fabrication of diamond wire saw beadsNowe łatwo spiekalne proszki do wytwarzania segmentów w diamentowych piłach linowych / Janusz KONSTANTY, Krystyna Wieczorek-Ciurowa, Teodora Sikora, Andrzej ROMAŃSKI // W: IMT 2014 : Innovative Manufacturing Technology : international conference : Zakopane 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} December 2014 : abstracts = Innowacyjne technologie wytwarzania / red. Magdalena Szutkowska. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2014. — ISBN: 978-83-931339-9-4. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • New highly sinterable powders for the fabrication of diamond wire saw beadsNowe łatwo spiekalne proszki do wytwarzania segmentów w diamentowych piłach linowych / Janusz KONSTANTY, Krystyna Wieczorek-Ciurowa, Teodora Sikora, Andrzej ROMAŃSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2015 R. 88 nr 2 dod.: CD, s. 115. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — IMT 2014 : międzynarodowa konferencja Innovative Manufacturing Technology : 3–5 grudnia 2014, Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • New nanocrystalline matrix materials for sintered diamond tools / Janusz KONSTANTY, Andrzej ROMAŃSKI // Materials Sciences and Applications ; ISSN 2153-117X. — 2012 vol. 3 no. 11, s. 779–783. — Bibliogr. s. 783, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • New wear resistant iron-base matrix materials for the fabrication of sintered diamond toolsNowe, odporne na zużycie ścierne materiały na bazie żelaza przeznaczone do produkcji spieków narzędziowych metaliczno-diamentowych / J. KONSTANTY, A. ROMAŃSKI, E. Bączek, D. TYRAŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 633–637. — Bibliogr. s. 637. — E. Bączek - afiliacja: Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków ; W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2

 • keywords: hot pressing, ball milling, sintered diamond tools, Fe-Ni-Cu-Sn-C, Fe-Mn-Cu-Sn-C, matrix powder

23
 • Numerical analysis of diamond retention in cobalt and a copper-base alloyAnaliza numeryczna retencji kryształu diamentu w kobalcie i stopie miedzi / J. KONSTANTY, A. ROMAŃSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1457–1462. — Bibliogr. s. 1462

 • keywords: matrix, residual stress, wear, finite element, stress concentration

24
 • Polveri a base ferro macinate mediante mulino a palle per la fabricazione di utensili diamantati sinterizzatiFerrous ball-milled powders for the fabrication of sintered diamond tools / Janusz KONSTANTY, Andrzej ROMAŃSKI, Dorota TYRAŁA // Diamante : Applicazioni & Tecnologia ; ISSN 1824-5765. — 2014 A. 20 no. 79, s. 27–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.. — Tekst wł.-ang.

 • keywords: hot pressing, ball milling, sintered diamond tools, Fe-Ni-Cu-Sn-C, Fe-Mn-Cu-Sn-C, matrix powder

25
 • Prealloyed iron-based powder, a method for the manufacturing and use thereof and a sintered component / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KONSTANTY Janusz, ROMAŃSKI Andrzej, Wieczorek-Ciurowa Krystyna, Sikora Teodora. — Int.Cl.: C22C 33/02\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3124634 A1 ; Opubl. 2017-02-01. — Zgłosz. nr EP20150183275 z dn. 2015-09-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3124634A1.pdf

 • słowa kluczowe: spiekanie, metalurgia proszków, łatwospiekalny proszek na bazie żelaza, spieki metaliczno-diamentowe, spieki konstrukcyjne

  keywords: sintering, power metallurgy, highly sinterable iron-base powder, sintered diamond-impregnated composites, sintered structural parts