Wykaz publikacji wybranego autora

Roman Wrona, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22982341700

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 120, z ogólnej liczby 121 publikacji Autora


1
 • A formalised description of foundry production program / R. WRONA, A. STAWOWY, A. MACIOŁ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 3, s. 179–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/k29hSe

 • keywords: castings, classification systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A hybrid system for acquisition of and access to the data from foundry technical standards / A. MADEJ, A. STAWOWY, R. WRONA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 3, s. 213–216. — Bibliogr. s. 216, Abstr.

 • keywords: rule-based reasoning, application of information technology to the foundry industry, product development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Algorytm ewolucyjny do szacowania kosztów wyrobów odlewniczychEvolutionary algorithm for castings cost evaluation / A. STAWOWY, R. WRONA, A. MACIOŁ // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 18 (1/2), s. 21–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An application of advanced information technology in foundry engineering / A. MACIOŁ, R. WRONA, A. STAWOWY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • An attempt at formulation of ontology for technological knowledge comprised in technical standardsPróba sformułowania ontologii wiedzy technologicznej zawartej w normach technicznych odlewów / A. MACIOŁ, R. WRONA, A. STAWOWY, P. MACIOŁ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 3, s. 381–388. — Bibliogr. s. 388. — 4th international conference on Development trends in mechanization of foundry processes : Cracow, Poland, October 18–20, 2007

 • keywords: ontology, product development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza funkcjonowania procesu formowania i topienia w odlewniThe analysis of the moulding and fusing process in the foundries / WRONA Roman // W: Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II ogólnopolska konferencja naukowa (z udziałem gości zagranicznych) : Kraków, 16–18 września 1999 : materiały konferencyjne. T. 1, Odlewnictwo / oprac. red. A. Tabor, M. Trompeteur ; Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : FOTOBIT, 1999. — Na okł. dod. tyt.: Quality'99. — ISBN10: 83-907892-5-6. — S. 115–121. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza i ocena procesu sporządzania odlewniczych mas formierskich metodą dynamicznego pomiaru mocyAnalysis and assessment of foundry moulding sand preparing process using dynamic power measurement method / E. ZIÓŁKOWSKI, R. WRONA, K. SMYKSY // W: „Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych” [Dokument elektroniczny] : V międzynarodowa konferencja : Kraków–Inwałd, 14–16 października 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza kinematyki mechanizmu zawieszkowego w oczyszczarkach wirnikowychThe kinematics analysis of hanger mechanism of the shot blasting wheel machine / R. WRONA, E. ZIÓŁKOWSKI, M. ŚLAZYK // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 22, s. 562–569. — Bibliogr. s. 568, Streszcz., Summ.

 • keywords: rotor cleaners, hanger mechanism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Analiza procesów i decyzji w technicznym przygotowaniu produkcji i zarządzaniu procesem wytwarzania dla technologii odlewniczej[Analysis of the processes and decisions in technical preparation of the production and management of manufacturing process for foundry technology] / R. WRONA, A. STAWOWY, A. MACIOŁ // W: Tendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach : monografia przygotowana z okazji X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach” : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pietrowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa. — Katowice ; Gliwice : Archives of Foundry Engineering, cop. 2010. — ISBN: 978-83-929266-1-0. — S. 229–252. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza procesu starzenia się odlewni[Analysis of growing old process of foundries] / Roman WRONA // W: „Postęp techniczny w odlewniach” : III konferencja odlewnicza TECHNICAL 2000 : Nowa Sól 11.05–12.05.2000 r. : biuletyn konferencyjny. — [Nowa Sól : TECHNICAL], [2000]. — S. 9–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza wybranych systemów ciągłego pomiaru poboru mocy w urządzeniach odlewniczychAn analysis of selected systems of continuous power consumption measurement in casting devices / R. WRONA, E. ZIÓŁKOWSKI, W. PTAK // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 18 (2/2), s. 521–526. — Bibliogr. s. 526, Streszcz., Summ.

 • keywords: power consumption, computer monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza zjawisk wytrzymałościowych w konstrukcji wirnika mieszarki turbinowej[Analysis of strength phenomena in rotor construction of turbine mixer] / Roman WRONA // W: „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : VII konferencja odlewnicza TECHNICAL 2004 : Nowa Sól 03.06–04.06 2004 r. : biuletyn konferencyjny / P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o. Nowa Sól ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Odlewnictwa. — [Nowa Sól : TECHNICAL], [2004]. — S. 5–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analysis and assessment of foundry moulding sand preparing process using the dynamic power measurement methodAnaliza i ocena procesu sporządzania odlewniczych mas formierskich metodą dynamicznego pomiaru mocy / E. ZIÓŁKOWSKI, R. WRONA, K. SMYKSY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 953–961. — Bibliogr. s. 961. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: foundry processes, preparing of moulding sand, dynamic power measurement of mixer's drive systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analysis and assessment of measurements results of electric power demand in a model vacuum-assisted moulding installation / K. SMYKSY, R. WRONA, M. BRZEZIŃSKI, E. ZIÓŁKOWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 4, s. 135–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analysis and assessment of measurements results of electric power demand in a model vacuum-assisted moulding installation / K. SMYKSY, R. WRONA, M. BRZEZIŃSKI, E. ZIÓŁKOWSKI // W: Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2012 [Dokument elektroniczny] : 53 międzynarodowa konferencja naukowa : Cedzyna, Kielce, 24–26.09.2012 : materiały konferencyjne / Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji Program)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analysis of power demand signal in laboratory rotary mixer / K. SMYKSY, R. WRONA, E. ZIÓŁKOWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 151–154. — Bibliogr. s. 154, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Applicability of business rules to production management in foundries / A. STAWOWY, J. DUDA, R. WRONA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 1, s. 85–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • keywords: application of information technology to the foundry industry, business rules, operation management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Application of a power quality analyser to the monitoring of sand preparation processes in foundry plants / K. SMYKSY, R. WRONA, E. ZIÓŁKOWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 141–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Applications of monitoring of electric power parameters to performance evaluation of a model vacuum-assisted moulding installation / E. ZIÓŁKOWSKI, M. BRZEZIŃSKI, R. WRONA, K. SMYKSY, P. ZYZAK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 2, s. 267–272. — Bibliogr. s. 272, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Badania eksploatacyjne stopnia zużycia łopatek w turbinach oczyszczarki wirnikowej zawieszkowejThe exploitive research on the wear degree of the blades in turbines of the hanger rotor cleaner / R. WRONA, E. ZIÓŁKOWSKI, M. ŚLAZYK // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 19, s. 437–442. — Bibliogr. s. 441, Streszcz., Summ.. — VI Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach” : Łódź, 5–7 czerwca, 2006 r. / Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Systemów Produkcji, Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa. — Gliwice : KO PAN, 2006

 • keywords: rotor cleaners, cast clearing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania i ocena efektywności działania strumieni śrutu w oczyszczarkach wirnikowych zawieszkowych[Research and the estimation of the effectivity of shot streams operation in the wheelabrator blast machines with hangers] / Roman WRONA, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI // W: IX Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2006 : [odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze : Nowa Sól 08–09. 06 2006 r.] / AGH. Wydział Odlewnictwa ; P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o. Nowa Sól. — [Kraków : s. n.], [2006]. — (Biuletyn Konferencyjny). — Opis wg okł.. — S. 99–103. — Bibliogr. s. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badanie skuteczności oczyszczania ściernego odlewów wytwarzanych technologią wytapianych modeli[Investigation of abrasive cleaning efficiency of investment castings] / Roman WRONA, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, Marcin ŚLAZYK, Piotr ZYZAK, Zbigniew Pączek // W: X konferencja odlewnicza TECHNICAL 2007 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 24–26. 05. 2007 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2007]. — ISBN10: 83-919232-9-0. — S. 13–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Casting process selection using business rules approachZastosowanie business rules do doboru technologii wykonania odlewów / A. STAWOWY, A. MACIOŁ, R. WRONA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 927–934. — Bibliogr. s. 934. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: application of information technology to the foundry industry, artificial intelligence, casting selection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: