Wykaz publikacji wybranego autora

Roger Książek, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9156-6995 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57192174078

PBN: 5e70923a878c28a047392060

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • A MILP model for assignment problem with time windows for loading parcel Lockers : [abstract] / Roger KSIĄŻEK, Katarzyna GDOWSKA // W: DMMS 2017 & ZTS XX : 1st international conference Decision Making in Manufacturing and Services & XX jubilee symposium Applications of systems theory : Zakopane, September 26–30, 2017 : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik. — Cianowice : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Ostoja”, cop. 2017. — ISBN: 978-83-62218-57-8. — S. 201–202. — K. Gdowska - dod. afiliacja: INESC TEC, Centre for Industrial Engineering and Management, Porto, Portugal

 • keywords: assignment problem, time windows, MILP, last-mile delivery, parcel lockers, pop stations, city logistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A MILP model for capaciteted Vehicle Routing Problem in municipal services with time windows and limited resources : [abstract] / Antoni KORCYL, Roger KSIĄŻEK, Katarzyna GDOWSKA // W: DMMS 2017 & ZTS XX : 1st international conference Decision Making in Manufacturing and Services & XX jubilee symposium Applications of systems theory : Zakopane, September 26–30, 2017 : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik. — Cianowice : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Ostoja”, cop. 2017. — ISBN: 978-83-62218-57-8. — S. 199–200

 • keywords: time windows, MILP, VRP, capacitated VRP, municipal services

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A MILP model for route optimization problem in a municipal multi-landfill waste collection system / Antoni KORCYL, Roger KSIĄŻEK, Katarzyna GDOWSKA // W: ICIL 2016 : 13\textsuperscript{th} International Conference on Industial Logistics : 28 September – 1 October, Zakopane, Poland : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik ; AGH University of Science and Technology, International Center for Innovation and Industrial Logistics. — Poland : AGH University of Science and Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62079-06-3. — S. 109–118. — Bibliogr. s. 117–118, Abstr.

 • keywords: linear programming, time windows, MILP model, transport network, VRP, CVRPTW, MDCVRPTW

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • A MILP model for the selective solid waste collection routing problem / Antoni KORCYL, Roger KSIĄŻEK, Katarzyna GDOWSKA // W: DMMS 2019 [Dokument elektroniczny] : Decision Making in Manufacturing and Services : 22nd international conference : September 26–29, 2019, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. Tadeusz Sawik. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — Dysk Flash. — S. 67. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: MILP, solid waste management, selective solid waste collection system, rich VRP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • A random search algorithm for cyclic delivery synchronization problemWykorzystanie algorytmu heurystycznego do rozwiązania problemu synchronizacji dostaw cyklicznych do centrów przeładunkowych / Katarzyna GDOWSKA, Roger KSIĄŻEK // LogForum ; ISSN 1895-2038. — 2017 t. 13 nr 3, s. 263–272. — Bibliogr. s. 269–271, Abstr., Streszcz., Zsfassung. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-20. — tekst: https://www.logforum.net/pdf/13_3_2_17.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: optymalizacja, synchronizacja, harmonogramowanie dostaw cyklicznych, programowanie całkowitoliczbowe mieszane, algorytmy heurystyczne

  keywords: optimization, mixed-integer programming, heuristic algorithms, random search, cyclic delivery synchronization n problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17270/J.LOG.2017.3.2

7
 • Algorytmy heurystyczne wyznaczania wielkości produkcji dla znanego harmonogramu przezbrojeń dla zadania planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnychHeuristics algorithms for lot-sizing in a case with pre-definied changeovers schedule for the lot-sizing and scheduling problem / Roger KSIĄŻEK, Katarzyna Zofia GDOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4597–4608. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4607–4608, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: planowanie wielkości partii produkcyjnych, szeregowanie partii produkcyjnych, algorytm heurystyczny, harmonogram produkcji, harmonogram przezbrojeń

  keywords: lot-sizing and scheduling problem, heuristics algorithm, production schedule, changeovers schedule

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Budowa algorytmu genetycznego dla zadania CLSP planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnejThe structure of the genetic algorithm of lot-sizing and scheduling problem formulated as capacitated lot sizing problem / Katarzyna Zofia GDOWSKA, Roger KSIĄŻEK // W: TLM 2011 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 08–10 grudnia 2011 : [materiały konferencyjne] / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Choice of optimisation criteria for the timetabling problem in city public transportation for tram lines sharing intermediate stops / Katarzyna Zofia GDOWSKA, Roger KSIĄŻEK // W: Aspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011. — ISBN: 978-83-7464-478-5. — S. 107–121. — Bibliogr. s. 120–121, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Comparison of application of randomised algorithm and genetic algorithm for timetabling problem in city public transportation for tram lines sharing hubs / Katarzyna Zofia GDOWSKA, Roger KSIĄŻEK // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 249–264. — Bibliogr. s. 263–264, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Cyclic delivery scheduling to customers with different prioritiesHarmonogramowanie cyklicznych dostaw towarów do odbiorców o różnych priorytetach synchronizacji dostaw / Katarzyna Zofia GDOWSKA, Roger KSIĄŻEK // LogForum ; ISSN 1895-2038. — 2013 z. 9(4), s. 283–292. — Bibliogr. s. 290–291, Abstr., Streszcz., Zsfassung

 • słowa kluczowe: optymalizacja, harmonogramowanie dostaw cyklicznych, programowanie całkowitoliczbowe mieszane, okna czasowe

  keywords: optimization, cyclic delivery scheduling problem, mixed-integer programming, time windows

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Dobór kryteriów optymalizacji dla problemu układania rozkładu jazdy komunikacji miejskiej dla linii tramwajowych o wspólnych punktach przesiadkowychChoice of optimisation criteria for the timetabling problem in city public transportation for tram lines having their common hubs / Katarzyna Zofia GDOWSKA, Roger KSIĄŻEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–17]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [16–17], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Harmonogramowanie dostaw cyklicznych z warunkiem synchronizacji w centrach przeładunkowych z uwzględnieniem stałych i zmiennych taktów kursowania po niezmiennych trasachCyclic delivery-scheduling problem with synchronization of vehicles arrivals at logistic centers : problems with fixed and non-fixed headways and fixed routes / Katarzyna Zofia GDOWSKA, Roger KSIĄŻEK // W: Strategiczne i operacyjne doskonalenie procesów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji – zagadnienia wybrane / red. nauk. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2015. — ISBN: 978-83-65182-39-5. — S. 117–128. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Harmonogramowanie produkcji w systemie gniazdowym z ograniczoną dostępnością maszyn: blokowa metoda podziału i ograniczeńScheduling in a job shop manufacturing system with limited machine availability: a branch and bound method / Ewa Gajoszek, Roger KSIĄŻEK, Waldemar KACZMARCZYK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1797. Automatyka ; ISSN 0434-0760. — 2008 z. 151, s. 111–117. — Bibliogr. s. 116–117, Streszcz., Summ., Abstr.. — XVI Krajowa konferencja Automatyzacji procesów dyskretnych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Heurystyka planowania wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych na identycznych maszynach równoległych : streszczenieHeuristic for the lots sizing and scheduling problem on identical parallel machines : abstract / Roger KSIĄŻEK, Waldemar KACZMARCZYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: harmonogramowanie, produkcja, planowanie wielkości partii

  keywords: scheduling, lot-sizing, production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Koncepcja globalnych kosztów logistycznych w firmie produkcyjnej z branży lotniczej[Total logistic cost in company producing aircraft parts] / Ewa Gajoszek, Roger KSIĄŻEK // W: TLM 2008 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 4–6 grudnia 2008 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa? : KT PAN], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje problematykę zarządzania logistycznego oraz infrastruktury systemów logicznych. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5–6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Koncepcja globalnych kosztów logistycznych w firmie produkcyjnej z branży lotniczejTotal logistic cost in company producing aircraft parts / Ewa Gajoszek, Roger KSIĄŻEK // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej / red. nauk. Lech Bukowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — Na s. tyt. dod. 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-249-1. — S. 34–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Lexicographic approach for the multi-period interval synchronization problem in urban public transport / GDOWSKA Katarzyna, KSIĄŻEK Roger // W: CLC 2018 : 8\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2018, Prague, Czech Republic : abstracts / TANGER Ltd., [etc.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — ISBN: 978-80-87294-87-1. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Logistics of frequent services – a vehicle routing problem with time windows / Katarzyna Zofia GDOWSKA, Roger KSIĄŻEK // W: CLC'2013 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : December 9\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} 2013, Cracow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic] : TANGER Ltd., cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-46-8. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • keywords: optimization, mixed-integer programming, time windows, delivery scheduling problem, vehicle routing problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Logistics of frequent services – a vehicle routing problem with time windows / Katarzyna Zofia GDOWSKA, Roger KSIĄŻEK // W: CLC'2013 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : December 9\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} 2013, Cracow, Poland : congress proceedings / AGH University of Science & Technology, Krakow, Poland, EU [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ostrava : TANGER Ltd.], cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — Na s. red. dodatkowo: ISBN 978-80-87294-50-5. — Na CD-ROM-ie dodatkowo: (reviewed version). — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-80-87294-53-6. — S. 423–428. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 428, Abstr.

 • keywords: optimization, mixed-integer programming, time windows, delivery scheduling problem, vehicle routing problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Lot-sizing and scheduling problem with identical parallell machines as a useful method for process control in metallurgical industry / Roger KSIĄŻEK, Katarzyna Zofia GDOWSKA // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 [Dokument elektroniczny] : Krakow, October 2–4, 2014 : conference proceedings / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”], 2014. — 1 dysk optyczny. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — e-ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 49–52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 51–52, Abstr.

 • keywords: integer programming, PLSP/F, Proportional Lot Sizing Problem, lot-sizing, lot scheduling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: