Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Rogala, dr

starszy wykładowca

Studium Języków Obcych
SJO-zjn, Zespół Języka Niemieckiego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Gesetz über Patentanwälte : vom 9. Januar 1993[Pantent attorneys act of 9 Jan., 1993 (Poland)] / Übersetzt von Robert ROGALA // Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen ; ISSN 0930-2980. — 1994 J. 96 Ht. 11, s. 405–408

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Erfindungswesen und des Gesetzes über das Patentamt der Republik Polen : vom 30. Oktober 1992[Act amending of the inventiveness law and the Polish patent Office act of 30 Oct.,1992] / Übersetzt von Robert ROGALA // Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen ; ISSN 0930-2980. — 1994 J. 96 Hf. 8/9, s. 258–262

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej[Lexicon of industrial and intellectual property] / Krystyna Czapla, [et al.] ; red. Andrzej Szewc ; oprac. i weryfikacja tłum. obcojęzycznych Zofia Szewc, Robert ROGALA. — Kraków : Zakamycze, 2003. — 321, [2] s.. — Bibliogr. s. 320–[321]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Multimedia a autorskie prawa osobiste[Multimedia and personal copyrights] / Manfred Rehbinder ; tłum. z j. niem. Robert ROGALA // W: Prace z prawa autorskiego = Studia ad ius auctoris pertinentia / pod red. Janusza Barty. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 1996. — (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 1185. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej ; ISSN 0137-236X ; z. 67). — ISBN10: 8323309485. — S. 9–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Normy bezwględnie obowiązujące w międzynarodowych umowach autorskoprawnych[Mandatory rules applicable in international copyright agreements] / Haimo Schack ; tłum. z j. niem. Robert ROGALA // W: Z problematyki praw na dobrach niematerialnych / aut. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko, [et al.]. — Kraków : Zakamycze, 2005. — (Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 0137-236X ; z. 89). — S. 297–311

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ochrona własności intelektualnej w Niemczech : zbiór aktów normatywnych, Cz. 2Schutz des geistigen Eigentums in Deutschland : Sammlung der normativen Akten. Tl. 2 = [Protection of intellectual property in Germany : normative acts. Pt. 2] / wybór i przekład z języka niemieckiego Robert ROGALA. — Wrocław : BeTeR, 1997. — VII, [1], 296 s.. — Tekst pol.-ger.. — ISBN10: 8390922207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ochrona własności intelektualnej w Niemczech : zbiór aktów normatywnychSchutz des geistigen Eigentums in Deutschland : Sammlung der normativen Akten = [Protection of intellectual property in Germany : normative acts] / wybór i przekład z języka niemieckiego Robert ROGALA. — Wrocław : Komputerowa Asocjacja Informacyjna BOGART, 1996. — VIII, 373 s.. — Tekst pol.-ger.. — ISBN10: 8390424401

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Odpowiedzialność cywilna za błędne wypowiedzi w utworach naukowych w niemieckim systemie prawnym[Liability for incorrect expressions in scientific works in German law] / Andreas Mayer ; tłum. z j. niem. Robert ROGALA // W: Aktualne problemy prawa prasowego = Quaestiones hodiernae iuris ad acta diurna pertinentis / pod red. Janusza Barty. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 1997. — (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 1203. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej ; ISSN 0137-236X ; z. 68). — ISBN10: 8323310092. — S. 57–71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Organizacje promujące transfer technologii i jednostki badawcze w Republice Federalnej Niemiec[Centres for technology transfer and research institutes in Germany] / Robart ROGALA // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej ; nr 167. Ekonomia i Nauki Humanistyczne ; ISSN 1234-3684. — 1998 z. 7, s. 121–134. — Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Słownik terminów z zakresu wynalazczości i własności przemysłowej : niemiecko-polski[German-Polish dictionary of inventiveness and industrial property terminology] / aut. Robert ROGALA, Wojciech Tabor, red. Alicja Adamczak. — [Polska] : Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych. Oddział Szkół Wyższych ; Kielce : Politechnika Świętokrzyska. Ośrodek Innowacji i Wynalazczości ; [Polska] : Polska Izba Rzeczników Patentowych, 1995. — 135 s.. — (Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej). — ISBN10: 8390399156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Transfer technologii w przedsiębiorstwach niemieckichTransfer of technology in German enterprises / Robert ROGALA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 1999 R. 50 nr 9, s. 27–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: