Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Szyndler, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kppm, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali i Metalurgii Ekstrakcyjnej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Advantages and faults of the orbital forging process / Robert SZYNDLER, Stanislaw Ziolkiewicz, Zygmunt Garczynski // W: Design and technology of drawpieces and die stampings : the XVI international scientific and technological conference : Poznań–Wąsowo, June 14–16, 2004 : conference proceedings / eds. Jerzy Lisowski, Ewa Szymanska, Teresa Zielniewicz ; Metal Forming Institute. — [Poznań : Metal Forming Institute], [2004]. — Dodatkowo na okł.: KOM TECH INOP. — S. 191–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktualny stan i trendy w kuźnictwie światowym i europejskimThe present state-of-the-art and the trends in the world and European forging industry / Robert SZYNDLER // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2006 t. 17 nr 3, s. 3–8. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: branża kuźnicza, rynek odkuwek, producent odkuwek

  keywords: forging industry branch, market of forgings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza numeryczna odkształceń sprężystych matryc do kucia kół zębatychNumerical analysis of elastic deformation in dies for gear wheels / P. Lacki, R. SZYNDLER // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2003. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania eksploatacyjne narzędzi kuźniczych do pracy na gorąco poddanych laserowej obróbce cieplnejInvestigation of laser treatment hot forging tool / Monika Gierzyńska-Dolna, Robert SZYNDLER, Andrzej Plewiński [et al.] // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2005 nr 4, s. 139–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: narzędzia kuźnicze, trwałość narzędzi, wkładka matrycowa, obróbka laserowa cieplna

  keywords: durability, hardness, forging tool, laser heat treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania nad poprawą trwałości matryc kuźniczychInvestigations of forging dies life improvement / Robert SZYNDLER // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2000 t. 11 nr 3, s. 19–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Abstr.. — XIV [Czternasta] konferencja naukowo-techniczna pt. Konstrukcja i Technologia Wytłoczek i Wyprasek : Czerniejewo 14–16 czerwca 2000 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania nad poprawą trwałości matryc kuźniczychInvestigations of forging dies life improvement / Robert SZYNDLER // W: Konstrukcja i technologia wytłoczek i wyprasek : XIV konferencja naukowo-techniczna obróbki plastycznej : Poznań–Czerniejewo 14–16 czerwca 2000 r. : materiały konferencyjne / kom. red. B. Kwaśniewski, E. Szymańska ; Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu. — Poznań : IOP, 2000. — ISBN10: 83-911809-0-5. — S. 177–181. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Konstrukcja matryc a ich obciążenie mechaniczne w czasie kuciaConstruction of dies their mechanical load in forging process / Robert SZYNDLER, Jan SIŃCZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2002 R. 69 nr 7, s. 297–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kuźnictwo polskie u progu XXI wiekuPolish forging industry at door of the 21th century / Robert SZYNDLER // W: Metal Forming'99 : krajowa konferencja : 20–22 września 1999, Częstochowa–Kokotek / pod red. Moniki Gierzyńskiej-Dolnej. — Częstochowa : Wydawnictwo PC, 1999. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 32). — S. 191–198

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kuźnictwo w Polsce na początku XXI wiekuForging in Poland at beginning of XXI century / Robert SZYNDLER // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2002 R. 69 nr 4, s. 138–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modeling of forging of gear-wheel using reversibly rotating die / V. PIDVYSOTSKYY, R. SZYNDLER, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: ESAFORM : proceedings of the 6\textsuperscript{th} [sixth] international ESAFORM conference on Material forming : Salerno, Italy April 28–30, 2003 / ed. V. Brucato ; Università di Salerno. Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare. Dipartimento di Ingegneria Meccanica. — Palermo : Nuova Ipsa Editore, 2003. — Opis część. wg okł.. — ISBN10: 8876762116. — S. 943–946. — Bibliogr. s. 946, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Nowe materiały do napawania narzędzi kuźniczychNew materials for pad welding of forging tools / Monika Gierzyńska-Dolna, Robert SZYNDLER, [et al.] // W: Konstrukcja i technologia wytłoczek i wyprasek : jubileuszowa XV [piętnasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Poznań – Wąsowo, 17–19 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = Design and technology of drawpieces and die stampings : the XV [fifteenth] jubilee international scientific and technological conference : conference proceedings / Instytut Obróbki Plastycznej. — Poznań : IOP, 2002. — S. 93–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nowoczesne sposoby podnoszenia trwałości narzędzi do pracy na gorąco wysokoefektywnymi metodami inżynierii powierzchniModern ways of improving life of the tools for hot metal working with use of highly efficient methods of surface engineering / Monika Gierzyńska-Dolna, Piotr Lacki, Andrzej Plewiński, Robert SZYNDLER // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 11, s. 583–586. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Obciążenie cieplne narzędzi kuźniczych do pracy na gorącoThermal condition of hot forging tools / Stanisław Ziółkiewicz, Robert SZYNDLER // W: Konstrukcja i technologia wytłoczek i wyprasek : jubileuszowa XV [piętnasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Poznań – Wąsowo, 17–19 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = Design and technology of drawpieces and die stampings : the XV [fifteenth] jubilee international scientific and technological conference : conference proceedings / Instytut Obróbki Plastycznej. — Poznań : IOP, 2002. — S. 51–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Podwyższanie trwałości matryc kuźniczych obróbką laserowąImprovement of forging die life by laser treatment / W. J. Panczenko [et al.], R. SZYNDLER // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2003 t. 14 nr 1, s. 57–64. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obróbka laserowa, matryca kuźnicza

  keywords: laser treatment, drop forging die

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Prof. dr hab. inż. Marian Morawiecki : 1916–2002 : wspomnienie pośmiertne[Professor Marian Morawiecki] / Robert SZYNDLER // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 5, s. 238–239

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Stan i perspektywy rozwoju branży kuźniczejState and development prospects of forging industry / Robert SZYNDLER // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2000 R. 67 nr 3, s. 111–114. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Stan kuźnictwa i tendencje jego rozwojuPolish forging industry at door of the 21\textsuperscript{th} century / Robert SZYNDLER // W: Nowoczesne półwyroby do przeróbki plastycznej : wymagania, możliwości techniczne : materiały seminaryjne : Gliwice, listopad 1999 / Elstal, Łabędy Sp. z o.o.. — Gliwice : Zakład Graficzny, 1999. — S. 54–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The development of open die forging technique in PolandRozwój techniki kucia swobodnego w Polsce / Robert SZYNDLER // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2000 vol. 26 no. 4, s. 285–289. — Bibliogr. s. 289, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Urządzenie do odkształcania plastycznego materiałów, zwłaszcza metalicznych podczas kucia lub prasowania[Apparatus for producing plastic deformation of materials, espacially metallic ones, while forging or press forming] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Robert SZYNDLER, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B21J 13/02. — Polska. — Opis patentowy ; PL 178830 B1 ; Udziel. 1999-12-02 ; Opubl. 2000-06-30. — Zgłosz. nr P.311415 z dn. 1995-11-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL178830B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Validation of the numerical simulation of forging of gear-wheel in the reversible rotating die / Stanisław WĘGLARCZYK, Łukasz MADEJ, Robert HANARZ, Włodzimierz BOCHNIAK, Robert SZYNDLER, Andrzej KORBEL // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 789–796. — Bibliogr. s. 795–796, Abstr.. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 2 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM [doł. do Vol. 1.]. — ISBN 978-3-514-00754-3. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: forging, FE modelling, change of deformation path

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Warunki cieplne i mechaniczne pracy narzędzi kuźniczychThermal and mechanical conditions of forging tools working / R. SZYNDLER, S. Ziółkiewicz // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 203–210. — Bibliogr. s. 210, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ konstrukcji matryc na dokładność wykonania odkuwekThe influence of dies design on precision of making forgings / Robert SZYNDLER, Jan SIŃCZAK // W: Quality-2001 : inżynieria jakości w technikach wytwarzania : konferencja naukowo-techniczna : 8–9 października 2001 Częstochowa–Kokotek / pod red. Moniki Gierzyńskiej-Dolnej ; Politechnika Częstochowska. Instytut Obróbki Plastycznej Inżynierii Jakości i Bioinżynierii ; Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2001. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 43). — S. 140–146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zalety i wady procesu prasowania obwiedniowegoAdvantages and faults of the orbital forging process / Robert SZYNDLER, Stanisław Ziółkiewicz, Zygmunt Garczyński // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2004 t. 15 nr 3, s. 47–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obróbka plastyczna, prasowanie obwiedniowe

  keywords: metal forming, orbital forming

  cyfrowy identyfikator dokumentu: