Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Szyndler, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Advantages and faults of the orbital forging process / Robert SZYNDLER, Stanislaw Ziolkiewicz, Zygmunt Garczynski // W: Design and technology of drawpieces and die stampings : the XVI international scientific and technological conference : Poznań–Wąsowo, June 14–16, 2004 : conference proceedings / eds. Jerzy Lisowski, Ewa Szymanska, Teresa Zielniewicz ; Metal Forming Institute. — [Poznań : Metal Forming Institute], [2004]. — Dodatkowo na okł.: KOM TECH INOP. — S. 191–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktualny stan i trendy w kuźnictwie światowym i europejskimThe present state-of-the-art and the trends in the world and European forging industry / Robert SZYNDLER // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2006 t. 17 nr 3, s. 3–8. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: branża kuźnicza, rynek odkuwek, producent odkuwek

  keywords: forging industry branch, market of forgings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza numeryczna odkształceń sprężystych matryc do kucia kół zębatychNumerical analysis of elastic deformation in dies for gear wheels / P. Lacki, R. SZYNDLER // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2003. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania eksploatacyjne narzędzi kuźniczych do pracy na gorąco poddanych laserowej obróbce cieplnejInvestigation of laser treatment hot forging tool / Monika Gierzyńska-Dolna, Robert SZYNDLER, Andrzej Plewiński [et al.] // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2005 nr 4, s. 139–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Konstrukcja matryc a ich obciążenie mechaniczne w czasie kuciaConstruction of dies their mechanical load in forging process / Robert SZYNDLER, Jan SIŃCZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2002 R. 69 nr 7, s. 297–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kuźnictwo w Polsce na początku XXI wiekuForging in Poland at beginning of XXI century / Robert SZYNDLER // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2002 R. 69 nr 4, s. 138–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modeling of forging of gear-wheel using reversibly rotating die / V. PIDVYSOTSKYY, R. SZYNDLER, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: ESAFORM : proceedings of the 6\textsuperscript{th} [sixth] international ESAFORM conference on Material forming : Salerno, Italy April 28–30, 2003 / ed. V. Brucato ; Università di Salerno. Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare. Dipartimento di Ingegneria Meccanica. — Palermo : Nuova Ipsa Editore, 2003. — Opis część. wg okł.. — S. 943–946. — Bibliogr. s. 946, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Nowe materiały do napawania narzędzi kuźniczychNew materials for pad welding of forging tools / Monika Gierzyńska-Dolna, Robert SZYNDLER, [et al.] // W: Konstrukcja i technologia wytłoczek i wyprasek : jubileuszowa XV [piętnasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Poznań – Wąsowo, 17–19 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = Design and technology of drawpieces and die stampings : the XV [fifteenth] jubilee international scientific and technological conference : conference proceedings / Instytut Obróbki Plastycznej. — Poznań : IOP, 2002. — S. 93–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Obciążenie cieplne narzędzi kuźniczych do pracy na gorącoThermal condition of hot forging tools / Stanisław Ziółkiewicz, Robert SZYNDLER // W: Konstrukcja i technologia wytłoczek i wyprasek : jubileuszowa XV [piętnasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Poznań – Wąsowo, 17–19 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = Design and technology of drawpieces and die stampings : the XV [fifteenth] jubilee international scientific and technological conference : conference proceedings / Instytut Obróbki Plastycznej. — Poznań : IOP, 2002. — S. 51–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Podwyższanie trwałości matryc kuźniczych obróbką laserowąImprovement of forging die life by laser treatment / W. J. Panczenko [et al.], R. SZYNDLER // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2003 t. 14 nr 1, s. 57–64. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obróbka laserowa, matryca kuźnicza

  keywords: laser treatment, drop forging die

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Prof. dr hab. inż. Marian Morawiecki : 1916–2002 : wspomnienie pośmiertne[Professor Marian Morawiecki] / Robert SZYNDLER // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 5, s. 238–239

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Validation of the numerical simulation of forging of gear-wheel in the reversible rotating die / Stanisław WĘGLARCZYK, Łukasz MADEJ, Robert HANARZ, Włodzimierz BOCHNIAK, Robert SZYNDLER, Andrzej KORBEL // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 789–796. — Bibliogr. s. 795–796, Abstr.. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 2 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM [doł. do Vol. 1.]. — ISBN 978-3-514-00754-3. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: forging, FE modelling, change of deformation path

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Warunki cieplne i mechaniczne pracy narzędzi kuźniczychThermal and mechanical conditions of forging tools working / R. SZYNDLER, S. Ziółkiewicz // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 203–210. — Bibliogr. s. 210, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zalety i wady procesu prasowania obwiedniowegoAdvantages and faults of the orbital forging process / Robert SZYNDLER, Stanisław Ziółkiewicz, Zygmunt Garczyński // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2004 t. 15 nr 3, s. 47–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obróbka plastyczna, prasowanie obwiedniowe

  keywords: metal forming, orbital forming

  cyfrowy identyfikator dokumentu: