Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Oleniacz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9307-6204 orcid iD

ResearcherID: D-2619-2016

Scopus: 6505745898

PBN: 5e709208878c28a04738eded

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 148, z ogólnej liczby 150 publikacji Autora


1
 • A comparative analysis of air pollutant concentrations and inflow trajectories: a case study of selected cities in South-Eastern Poland / Robert OLENIACZ, Tomasz GORZELNIK, Adriana SZULECKA // W: INFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Rzeszów : [UR], 2018. — S. 79

 • keywords: statistical analysis, air pollution, backward trajectories, HYSPLIT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Accuracy assessment of WRF model in the context of air quality modeling in complex terrain / Mateusz RZESZUTEK, Adriana Kłosowska, Robert OLENIACZ // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2023 vol. 15 iss. 16 art. no. 12576, s. 1–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–27, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-08-18. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/16/12576/pdf?version=1692532985

  orcid iD
 • keywords: air pollution modeling, accuracy assessment, WRF, grid resolution, meteorological model, complex terrain

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su151612576

4
5
6
 • Air pollution caused by fires at waste storage sites: analysis of selected episodes in Poland / Tomasz GORZELNIK, Robert OLENIACZ, Wojciech DRZEWIECKI, Katarzyna GRZESIK, Zbigniew KOWALEWSKI, Ryszard KOZAKIEWICZ, Karolina KOSSAKOWSKA // W: New insights into environmental and energy development [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} international conference on Sustainable energy and environmental development : 13–15 October 2021, Krakow, Poland : extended abstracts / ed. Krzysztof Sornek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Institute of Sustainable Energy, 2021. — e-ISBN: 978-83-66559-07-3. — S. 5–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutze.org/seed2021/download/publications/SEED2021_EBoA.pdf [2023-07-07]. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.

 • keywords: air quality, waste fires, high concentration episodes, aerosol optical depth, forward trajectory modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Analiza możliwości likwidacji stref ochronnych wokół wybranych zakładów przemysłu hutniczego i koksochemicznegoAn analysis of suppresion possibility of protection zones round selected metallurgical and chemistry of coke industry plants / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 59–84. — Bibliogr. s. 82–84, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń, zakłady przemysłu hutniczego, zakłady przemysłu koksochemicznego, strefa ochronna, likwidacja stref ochronnych, Huta Katowice, Huta im. T. Sendzimira, Zakłady Koksownicze Przyjaźń

  keywords: pollutants emission, metallurgical industry plants, chemistry of coke industry plants, protection zone, suppression of protection zone, Katowice Steelwork, T. Sendzimir Steelworks, Coking Plant Przyjaźń

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z instalacji spalania odpadów medycznych w TarnowieAnalysis of possibilities of air emissions control from the medical waste incineration plant in Tarnów / Robert OLENIACZ // W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Emisja substancji zanieczyszczających, badania ich właściwości i metody ograniczania emisji / pod red. Jana Konieczyńskiego ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 199–207. — Bibliogr. s. 207, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza wpływu planowanego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakość powietrza w KrakowieAssessment of influence of the planned municipal waste incineration plant on air quality in Cracow / OLENIACZ R., Pilch M. // Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Archives of Waste Management and Environmental Protection ; ISSN 1733-4381. — 2007 vol. 6, s. 41–49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 48–49, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza zróżnicowania stężeń pyłu zawieszonego $PM_{10}$ w świetle wyników pomiarów rozbudowanego systemu monitoringu jakości powietrza w KrakowieAn analysis of PM10 concentration variability in view of the measurement results derived from extended air quality monitoring system in Krakow / Tomasz GORZELNIK, Robert OLENIACZ // W: Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kuropki, Kazimierza Gaja i Izabeli Sówki. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018. — ISBN: 978-83-7493-020-8. — S. 64–73. — Bibliogr. s. 72–73

  orcid iD
 • słowa kluczowe: PM10, zmienność stężeń, analizy porównawcze, rozbudowa systemu monitoringu, monitoring jakości powietrza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Assessing the impact of wind speed and mixing-layer height on air quality in Krakow (Poland) in the years 2014–2015Ocena wpływu prędkości wiatru i wysokości warstwy mieszania na jakość powietrza w Krakowie (Polska) w latach 2014–2015 / Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Adriana SZULECKA, Mateusz RZESZUTEK, Marian MAZUR // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63, s. 315–341. — Bibliogr. s. 338–341, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, CALMET, przewietrzanie miasta, parametry meteorologiczne, stężenia zanieczyszczeń, analiza korelacji

  keywords: air pollution, correlation analysis, CALMET, city ventilation, meteorological parameters, pollutant concentrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.168

15
 • Assessment of chemical transformation modules for secondary inorganic aerosol formation in CALPUFF modelOcena modułów przemian chemicznych tworzenia się wtórnych aerozoli nieorganicznych w modelu CALPUFF / Robert OLENIACZ, Mateusz RZESZUTEK, Marek BOGACKI // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2016 vol. 10 iss. 1, s. 57–66. — Bibliogr. s. 64–65, Abstr.. — ECOpole'15 Conference, Jarnoltowek, 14–16.10.2015

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, CALPUFF, modelowanie dyspersji atmosferycznej, przemiany chemiczne, wtórne aerozole nieorganiczne, ISORROPIA, RIVAD, MESOPUFF

  keywords: air pollution, CALPUFF, atmospheric dispersion modeling, chemical transformations, secondary inorganic aerosols, ISORROPIA, RIVAD, MESOPUFF

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2016.10(1)007

16
 • Assessment of ecological effects of the implementation of continuous casting of steelBewertung der Umweltschutzeffekte durch die Einführung der Stranggießtechnik in der Stahlproduktion / Marian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Agnieszka ŁOPATA // Stahl und Eisen ; ISSN 0340-4803. — 2003 vol. 123 no. 6–7, s. 109–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Assessment of the AERMOD dispersion model over complex terrain with different types of meteorological data: Tracy Power Plant experiment / Mateusz RZESZUTEK, Adriana SZULECKA, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI // W: ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-988-1. — S. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Assessment of the AERMOD dispersion model over complex terrain with different types of meteorological data: Tracy Power Plant experiment / Mateusz RZESZUTEK, Adriana SZULECKA, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 22 art. no. 00149, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-07. — ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : Wrocław, Poland, July 2-5, 2017. — tekst: https://goo.gl/sZcVu3

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20172200149

19
 • Assessment of the diversity of exposure to $PM_{2.5}$ concentrations as a result of the use of various protective face masks during the COVID-19 pandemic / Robert OLENIACZ // W: 4\textsuperscript{th} symposium „Air quality and health” [Dokument elektroniczny] : Wrocław, 03–05.07.2023 : book of abstracts / eds. Magdalena Korzystka-Muskała [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : University of Wrocław, 2023. — e-ISBN: 978-83-62673-87-2. — S. 82–84. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2023/06/JPAZ_2023_Book_of_Abstracts.pdf [2023-07-11]. — Bibliogr. s. 83–84

 • keywords: air quality, COVID-19, PM2.5 concentration reduction, filtration efficiency, face masks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Assessment of the impact of municipal waste incineration plants on air quality and the possibilities of its reduction / Robert OLENIACZ // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 95–104. — Bibliogr. s. 103–104, Abstr.

 • keywords: incineration, municipal solid waste, pollutants emissions, air pollution modeling, impact assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Assessment of the impact of spatial data on the results of air pollution dispersion modelingOcena wpływu danych przestrzennych na wyniki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu / Robert OLENIACZ, Mateusz RZESZUTEK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2014 [nr] 13, s. 57–68. — Bibliogr. s. 66–68, Abstr.

 • słowa kluczowe: CALPUFF, dane geograficzne, modelowanie zanieczyszczenia powietrza, CALMET

  keywords: CALPUFF, geographic data, air pollutant modeling, CALMET

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gein-2014-0006

22
23
 • Assessment of the variability of air pollutant concentrations at industrial, traffic and urban background stations in Krakow (Poland) using statistical methods / Robert OLENIACZ, Tomasz GORZELNIK // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2021 vol. 13 iss. 10 art. no. 5623, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-18. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/10/5623/pdf

  orcid iD
 • keywords: cluster analysis, statistical analysis, SO2, air pollution, PM10, NO2, concentration ratios, air quality monitoring, C6H6, different type of stations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su13105623

24
 • Badania zawartości pyłu ogółem i węglowodorów wyższych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobnów węglowych i grafitowych[Research of total dust and high-molecular hydrocarbons concentrations in flue gases from the process of preparing of materials used for the manufacturing of small carbon and graphite products] / Marian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // W: Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii i Ochrony Atmosfery, 2008. — Na s. tyt. dod.: [Wyd. PZITS] ; nr 880. — ISBN: 978-83-921167-6-9. — S. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badania zawartości substancji gazowych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych[Research of gaseous substances concentrations in flue gases from the process of preparing materials used for manufacturing of small carbon and graphite products] / Marian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // W: Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii i Ochrony Atmosfery, 2008. — Na s. tyt. dod.: [Wyd. PZITS] ; nr 880. — ISBN: 978-83-921167-6-9. — S. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: