Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Mazur, dr

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7869-1823

ResearcherID: C-7811-2018

Scopus: 57044415100

PBN: 1683904

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
2
 • Application of the computer image analyses in the embryotests as a new method of water biomonitoring / R. MAZUR, P. Lewicki // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 409–412. — Bibliogr. s. 412, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A comparison of screenings management systems based on selected examples of wastewater treatment plants / A. NOWAK, R. MAZUR, K. Chmielowski, D. Bedla // W: Multidirectional research in agriculture, forestry and technology [Dokument elektroniczny] : 6th international conference for young researchers : 24–25 April 2017, Kraków : book of abstracts / PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: waste management, screenings, municipal wastewater treatment plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A \emph{Lymnaea stagnalis} embryo test for toxicity bioindication of acidification and ammonia pollution in water / Robert MAZUR, Wu Shubiao, Krzysztof Szoszkiewicz, Dawid Bedla, Agata Nowak // Water [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4441. — 2016 vol. 8 iss. 7 art. no. 295, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.mdpi.com/2073-4441/8/7/295/pdf [2017-05-31]. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-16

 • keywords: acute toxicity test, bioindicators, water pollution, aquatic molluscs, bioassay

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/w8070295

5
 • Badanie toksyczności ostrej związków Brij metodą Fluotox na {\em Daphnia magna} oraz przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu w automatyzacji biotestuThe acute toxicity studies of the Brij detergents with the Fluotox method and the computer image analysis in the automatization of the biotest on {\it Daphnia magna} / Robert MAZUR, Piotr Lewicki // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 379–386. — Bibliogr. s. 385–386, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ecological classification of artificial reservoirs in Polish lowlands according to Water Framework Directive requirements / Robert MAZUR, Krzysztof Szoszkiewicz, Agata NOWAK, Karol Pietruczuk, Joanna Chmist // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2017 vol. 26 no. 1, s. 205–210. — Bibliogr. s. 209–210, Abstr.

 • keywords: dam reservoir, Water Framework Directive, ecological potential, water monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15244/pjoes/64306

7
 • Ekotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowejEcotoxicological study for primary prevention of environmental health hazard and protection of the biodiversity in relation to environmental biotechnology / Jan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — ISBN: 978-83-921167-8-3. — S. 75–82. — Bibliogr. s. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Embryo-tests / Robert MAZUR // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of deposition of fine plant debris in river floodplain shrubs on flood flow conditions - The Warta River case study / Robert MAZUR, Tomasz Kałuża, Joanna Chmist, Natalia Walczak, Ireneusz Laks, Paweł Strzeliński // Physics and Chemistry of the Earth ; ISSN 1474-7065. — 2016 vol. 94, s. 106–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-21. — 3rd international conference on Ecohydrology, soil and Climate Change, EcoHCC’14. — tekst: https://goo.gl/u4rZZI

 • keywords: flow conditions, flood risk, organic debris, lowland river

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.pce.2015.12.002

10
 • Integrated innovative biotechnology for optimization of environmental bioprocesses and a green economy / Jan W. DOBROWOLSKI, [et al.], Robert MAZUR, Agata Nowak, Małgorzata ŚLIWKA, Obid TURSUNOV, Aleksandra WAGNER, [et al.] // W: Optimization and applicability of bioprocesses / eds. Hemant J. Purohit, [et al.]. — Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-981-10-6862-1 ; e-ISBN: 978-981-10-6863-8. — S. 27–71. — Bibliogr. s. 64–70, Abstr.. — Błąd w nazwisku autora: w tekście: Turunov zamiast Tursunov. — Agata Nowak – afiliacja: Poznań University of Life Sciences

 • keywords: sustainable development, environmental education, adaptation, biodiversity, climate change, bio-energy, bioremediation, bio-based economy, laser biostimulation, microalgae biomass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-981-10-6863-8_3

11
12
 • Involving diverse stakeholders for sustainable development: some learning experiences from across Poland / Jan DOBROWOLSKI, Justyna Kobylarczyk, Aleksandra L. WAGNER, Robert MAZUR // W: Optimizing open and distance learning in higher education institutions / eds. Umesh Chandra Pandey, Verlaxmi Indrakanti. — Hershey : Information Science Reference, cop. 2018. — (Advances in Educational Technologies and Instructional Design Book Series ; ISSN 2326-8905). — ISBN: 9781522526247 ; e-ISBN: 9781522526254. — S. 336–358. — Bibliogr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4018/978-1-5225-2624-7.ch016

13
 • Krystalizacja struwitu i hydroksyapatytu w procesie usuwania związków biogennych na złożu filtracyjnymCrystallization of struvite and hydroxyapatite during removal of biogenic compounds on the filter bed / Ewa Wąsik, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski, Agata NOWAK, Robert MAZUR // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1739–1743. — Bibliogr. s. 1743

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.8.27

14
 • Model studies on the effectiveness of MBBR reactors for the restoration of small water reservoirs / Agata NOWAK, Robert MAZUR, Ewa PANEK, Joanna Chmist // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 30 art. no. 02004, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/05/e3sconf_iwa2018_02004.pdf [2018-02-07]. — Bibliogr. s. 8–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-06. — The first conference of the International Water Association IWA for young scientist in Poland “Water, Wastewater and Energy in Smart Cities” : Cracow, Poland, September 12–13, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183002004

15
 • Model studies on the effectiveness of MBSBR reactors for the restoration of small water reservoirs / K. Chmielowski, A. NOWAK, R. MAZUR, E. PANEK, J. Chmist // W: IWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1\textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 133–134. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Monitoring zanieczyszczenia powietrza z wykorzystaniem fitoindykatorów dla koncentracji ozonu troposferycznego : [abstrakt][Monitoring of air pollution with application of phytoindicators for tropospheric ozone concentration : abstract] / Dawid Bedla, Robert MAZUR // W: Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji : II konferencja naukowo-techniczna : [Lublin – Białka – Urszulin, 22–24 maja 2017 r.] / red. Krzysztof Jóźwiakowski, Przemysław Leń, Agnieszka Listosz. — Lublin : [s. n.], 2017. — ISBN: 978-83-930973-8-8. — S. 8

 • słowa kluczowe: ozon troposferyczny, fitoindykacja, monitoring powietrza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości turystycznego wykorzystania Zbiornika Dobczyckiego i rzeki Raby w świetle pilotażowych badań ankietowychThe possibilities of tourist development in the area of the Dobczyce Reservoir and Raba River – questionnaire study / Aleksandra WAGNER, Robert MAZUR, Joanna Mazur // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2008 nr 5, s. 117–127. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • New perspectives of application of laser biotechnology and sensitive methods of biological monitoring for improvement environmental conditions and biomass production in rural regions / Jan Wincenty DOBROWOLSKI, Mateusz JAKUBIAK, Robert MAZUR, Małgorzata ŚLIWKA, Katarzyna GOWIN, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // Il Diritto dell'Agricoltura ; ISSN 1720-4445. — 2006 n. 3, s. 95–101. — Bibliogr. s. 100–101. — Atti del convegno internazionale su: „Attualità della politica agricola comunitaria: l'importanza della variabile ambientale per la competitività delle imprese verdi” : Benevento, 11–12 dicembre 2006. — Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Polish long-term interdisciplinary co-operation of scientists, youth and local communities for the promotion of eco-tourism and sustainable development in regions of particular natural and cultural values in Poland, Spain and Italy / J. W. DOBROWOLSKI, A. WAGNER, M. ŚLIWKA, R. MAZUR, M. JAKUBIAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 5C, s. 71–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.. — EURO-ECO 2006 : 11th international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas : perspectives of sound tourism : [Kraków 18th–19th September 2006]. — Olsztyn : HARD, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Polish long-term interdisciplinary co-operation scientists, youth and local communities for the promotion of eco-tourism and sustainable development in regions of particular natural and cultural values in Poland, Spain and Italy / Jan W. DOBROWOLSKI, Aleksandra WAGNER, Małgorzata ŚLIWKA, Robert MAZUR, Mateusz JAKUBIAK // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Populacje płazów w pobliżu wybranych zbiorników wodnych Krakowa i okolicy : ocena stopnia zagrożeniaAmphibian populations at the selected water bodies of Krakow and the vicinity : the assessment of threat / WAGNER A., MAZUR R., Tleubayeva S. // W: Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny : IX ogólnopolska konferencja herpetologiczna : Kraków, 22–23 września 2008 / red. Władysław Zamachowski ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Biologii. Zakład Zoologii Kręgowców. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2008. — ISBN: 978-83-7271-502-9. — S. 165–167. — Bibliogr. s. 166–167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rola biotestów w monitoringu wód powierzchniowychThe part of biotests in monitoring of surface waters / Małgorzata ŚLIWKA, Robert MAZUR // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2004 t. 9 z. 1, s. 101–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wody powierzchniowe, biotesty

  keywords: surface waters, biotests

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Studium możliwości ekoturystycznego wykorzystania zbiornika dobczyckiego i rzeki Raby w świetle badań ankietowychPossibilities of tourist development in the area of Dobczyce Reservoir and the Raba River – a questionnaire study / Aleksandra WAGNER, Robert MAZUR, Paweł Kramarz // W: Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych = Processes of transformation of industry and services in regional and national spatial systems / pod red. Zbigniewa Zioło, Tomasza Rachwała. — Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2010. — (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geografii ; ISSN 2080-1653 ; nr 15). — ISBN: 978-83-7271-639-2. — S. 279–285. — Bibliogr. s. 284–285

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The application of computer image analysis in water toxicity tests / Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Dawid Bedla // W: Optimization and applicability of bioprocesses / eds. Hemant J. Purohit, [et al.]. — Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-981-10-6862-1 ; e-ISBN: 978-981-10-6863-8. — S. 383–407. — Bibliogr. s. 405–407, Abstr.

 • keywords: biomonitoring, bioassay, water pollutants, computer image analysis, environmental biotechnology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-981-10-6863-8_18

25
 • The application of MBBR reactors in water reservoir reclamation : [abstract] / Agata NOWAK, Robert MAZUR // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — Bibliogr. s. 41

 • keywords: water quality control, biological treatment methods, MBBR reactors, lake reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: