Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Mazur, dr

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7869-1823 połącz konto z ORCID

ResearcherID: C-7811-2018

Scopus: 57044415100

PBN: 5e709346878c28a0473a6349

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • A comparison of screenings management systems based on selected examples of wastewater treatment plants / A. NOWAK, R. MAZUR, K. Chmielowski, D. Bedla // W: Multidirectional research in agriculture, forestry and technology [Dokument elektroniczny] : 6th international conference for young researchers : 24–25 April 2017, Kraków : book of abstracts / PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — K. Chmielowski – afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • keywords: screenings, municipal wastewater treatment plant, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A \emph{Lymnaea stagnalis} embryo test for toxicity bioindication of acidification and ammonia pollution in water / Robert MAZUR, Wu Shubiao, Krzysztof Szoszkiewicz, Dawid Bedla, Agata Nowak // Water [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4441. — 2016 vol. 8 iss. 7 art. no. 295, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.mdpi.com/2073-4441/8/7/295/pdf [2017-05-31]. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-16. — A. Nowak – afiliacja: Poznań University of Life Sciences

 • keywords: acute toxicity test, bioindicators, water pollution, aquatic molluscs, bioassay

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/w8070295

3
4
 • Analiza jakościowa wód powierzchniowych w obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo[Qualitative analysis of surface waters in intensively used agricultural areas] / Stanisław LACH, Agnieszka Kowalczyk, Marek KOPACZ, Beata Grabowska-Polanowska, Zbigniew KOWALEWSKI, Mateusz JAKUBIAK, Robert MAZUR // W: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : książka abstraktów XXVIII konferencji naukowej : Kościelisko (Polska), 1-3 czerwca 2022 = Infrastructure and environment in circular economy : conference materials of XXVIII scientific conference / Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2022. — e-ISBN: 978-83-966062-0-4. — S. 34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2351 [2022-09-29]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of Effective Microorganisms technology as a lake restoration tool - a case study of Muchawka Reservoir / Marcin Sitarek, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Robert MAZUR, Bartosz Czarnecki, Jakub P. Pyka, Konrad Stawecki, Magdalena Olech, Sławomir Sołtysiak, Andrzej Kapusta // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2017 vol. 22 iss. 2, s. 529–543. — Bibliogr. s. 542–543, Abstr.. — tekst: http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1196/

 • keywords: remediation, EM, restoration, nutrients, eutrophization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5601/jelem.2016.21.2.1196

6
 • Application of the computer image analyses in the embryotests as a new method of water biomonitoring / R. MAZUR, P. Lewicki // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 409–412. — Bibliogr. s. 412, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania efektywności natleniania ścieków przy zastosowaniu nowych technologii dyfuzorów mikropęcherzykowychStudies on the effectiveness of wastewater aeration with application of new technologies of micro-bubble diffusers / Krzysztof Chmielowski, Robert MAZUR, Ewa Dacewicz // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 9, s. 1392–1394. — Bibliogr. s. 1394. — K. Chmielowski – afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.9.4

8
 • Badanie toksyczności ostrej związków Brij metodą Fluotox na {\em Daphnia magna} oraz przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu w automatyzacji biotestuThe acute toxicity studies of the Brij detergents with the Fluotox method and the computer image analysis in the automatization of the biotest on {\it Daphnia magna} / Robert MAZUR, Piotr Lewicki // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 379–386. — Bibliogr. s. 385–386, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Bioremediacja jezior na przykładzie jeziora Bąk w miejscowości Okonek : [streszczenie][Bioremediation of lakes on the example of Bąk lake in Okonek : abstract] / Robert MAZUR, Aleksandra WAGNER // W: Ochrona i inżynieria środowiska - zrównoważony rozwój [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 23–24 września 2021, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza], [2021]. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://szkola.imir.agh.edu.pl/konferencja/?n0=str&nr=9 [2022-02-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Bioremediacja wód zanieczyszczonych fenolami i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi z wykorzystaniem specjalistycznego konsorcjum autochtonicznych drobnoustrojów[Bioremediation of waters contaminated with phenols and polycyclic aromatic hydrocarbons using a specialized consortium of of indigenous microorganisms] / Paweł Kaszycki, Katarzyna Starzec, Robert MAZUR, Piotr Surma // W: Innowacyjna zielona gospodarka [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa. Cz. 4, Technologie dla ochrony środowiska w procesach transformacji – wybrane zagadnienia / pod red. Marcina Głodnioka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2022. — ISBN dla całości: 978-83-65503-35-0. — e-ISBN: 978-83-65503-47-3. — S. 20–37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://obserwatorium.gig.eu/wp-content/uploads/Innowacyjna_Gospodarka_Tom_4.pdf [2024-03-25]. — Bibliogr. s. 34–37. — R. Mazur – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ecological classification of artificial reservoirs in Polish lowlands according to Water Framework Directive requirements / Robert MAZUR, Krzysztof Szoszkiewicz, Agata NOWAK, Karol Pietruczuk, Joanna Chmist // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2017 vol. 26 no. 1, s. 205–210. — Bibliogr. s. 209–210, Abstr.

 • keywords: dam reservoir, Water Framework Directive, ecological potential, water monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15244/pjoes/64306

14
15
 • Ekotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowejEcotoxicological study for primary prevention of environmental health hazard and protection of the biodiversity in relation to environmental biotechnology / Jan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — ISBN: 978-83-921167-8-3. — S. 75–82. — Bibliogr. s. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Embryo-tests / Robert MAZUR // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Environmental factors affecting the efficiency of water reservoir restoration using microbiological biotechnology / Robert MAZUR, Mateusz JAKUBIAK, Luís Santos // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2024 vol. 16 iss. 1 art. no. 266, s. 1-21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19-21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-27. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/16/1/266/pdf?version=1703688514

 • keywords: bottom sediments, effective microorganisms, sustainable revitalisation, lakes and ponds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su16010266

18
 • Influence of deposition of fine plant debris in river floodplain shrubs on flood flow conditions - The Warta River case study / Robert MAZUR, Tomasz Kałuża, Joanna Chmist, Natalia Walczak, Ireneusz Laks, Paweł Strzeliński // Physics and Chemistry of the Earth ; ISSN 1474-7065. — 2016 vol. 94, s. 106–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-21. — 3rd international conference on Ecohydrology, soil and Climate Change, EcoHCC’14. — tekst: https://goo.gl/u4rZZI

 • keywords: flow conditions, flood risk, organic debris, lowland river

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.pce.2015.12.002

19
20
21
 • Involving diverse stakeholders for sustainable development: some learning experiences from across Poland / Jan DOBROWOLSKI, Justyna Kobylarczyk, Aleksandra L. WAGNER, Robert MAZUR // W: Optimizing open and distance learning in higher education institutions / eds. Umesh Chandra Pandey, Verlaxmi Indrakanti. — Hershey : Information Science Reference, cop. 2018. — (Advances in Educational Technologies and Instructional Design Book Series ; ISSN 2326-8905). — ISBN: 9781522526247 ; e-ISBN: 9781522526254. — S. 336–358. — Bibliogr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4018/978-1-5225-2624-7.ch016

22
 • Krakowska zieleń w obliczu zmian klimatu[Krakow's green in the face of climate change] / Aleksandra WAGNER, Agata MAZUR, Robert MAZUR // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2021 nr 1, s. 46–49. — Bibliogr. s. 49. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Krystalizacja struwitu i hydroksyapatytu w procesie usuwania związków biogennych na złożu filtracyjnymCrystallization of struvite and hydroxyapatite during removal of biogenic compounds on the filter bed / Ewa Wąsik, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski, Agata NOWAK, Robert MAZUR // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1739–1743. — Bibliogr. s. 1743. — K. Chmielowski – afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.8.27

24
 • Lakes restoration: analysis of terminology incorrectly used in the scientific literatureRekultywacja jezior: analiza błędnie zastosowanej terminologii w literaturze fachowej / Robert MAZUR // Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus ; ISSN 1644-0765. — 2019 vol. 18 no. 2, s. 135–146. — Bibliogr. s. 144–145, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://acta.urk.edu.pl/pdf-109623-42083?filename=REKULTYWACJA%20JEZIOR_.pdf

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia wodne, odnowa wód powierzchniowych, rekultywacja zbiorników wodnych, rekultywacja wód

  keywords: reclamation, water pollution, lake restoration, water purification treatment, water restoration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Microbiological bioremediation of the Kamienna Góra dam reservoirBioremediacja mikrobiologiczna zbiornika zaporowego w Kamiennej Górze / Robert MAZUR, Marcin Sitarek // Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus ; ISSN 1644-0765. — 2020 vol. 19 iss. 1, s. 47–59. — Bibliogr. s. 57–58, Abstr.. — tekst: http://acta.urk.edu.pl/pdf-118094-51741?filename=BIOREMEDIACJA.pdf

 • słowa kluczowe: bioremediacja jezior eutroficznych, bioremediacja mikrobiologiczna, zanieczyszczenia jezior, degradacja jakości wody

  keywords: water reclamation, eutrophic lake bioremediation, polluted lakes, water degradation, microbiological biopreparation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: