Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Marcjan, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ki, Katedra Informatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8494-628X

ResearcherID: brak

Scopus: 7801612599

PBN: 909748

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Agent-based mobile robots navigation framework / Wojciech TUREK, Robert MARCJAN, Krzysztof CETNAROWICZ // W: Computational Science – ICCS 2006 : 6th International Conference reading : UK, May 28–31, 2006 : proceedings, Pt. 3 / eds. Vassil N. Alexandrov [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2006. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 3993). — ISBN10: 3-540-34383-0. — S. 775–782. — Bibliogr. s. 782, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza kryminalna wspomagana narzędziami GIS w aplikacji LINKCriminal intelligence supported with spatial analysis tools in LINK application / Robert MARCJAN, Marek Łakomy, Michał Wysokiński, Kamil PIĘTAK, Marek KISIEL-DOROHINICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej : kwartalnik ; ISSN 0867-2245. — 2013 nr 4, s. 326–345. — Bibliogr. s. 344–345, Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: decision support, criminal analysis, GIS - geographical information system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analizy geoprzestrzenne w środowisku LINK[Spatial analysis in the LINK environment] / Marek KISIEL-DOROHINICKI, Robert MARCJAN // W: Kalejdoskop GIS, t. 3. — Warszawa : Esri Polska Sp. z o. o., 2014. — ISBN: 978-83-927725-3-8. — S. 114–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of Bayesian network in the diagnosis of hot-dip galvanising processZastosowanie sieci Bayesa w diagnostyce procesu cynkowania ogniowego / Barbara MRZYGŁÓD, Anna ADRIAN, Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Robert MARCJAN // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2007 vol. 7 no. 2, s. 317–323. — Bibliogr. s. 323, Abstr., Streszcz.. — S. Kluska-Nawarecka - dod. afiliacja: Center of Competence for Advanced Foundry Technology in Cracow. — 14th KomPlasTech conference : Zakopane, Poland, January 14–17, 2007. — tekst: http://www-1cmms-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=163

 • keywords: hot-dip galvanizing, Bayesian networks, faults of metal products, reasoning in a Bayesian network, uncertain knowledge, formalization of knowledge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • A universal tool for multirobot system simulation / Wojciech TUREK, Robert MARCJAN, Krzysztof CETNAROWICZ // W: Knowledge – driven computing : knowledge engineering and intelligent computations / eds. Carlos Cotta, Simeon Reich, Robert Schaefer, Antoni Ligęza. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2008. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 102). — ISBN: 978-3-540-77474-7. — S. 289–303. — Bibliogr. s. 303, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cassiopeia – towards a distributed and composable crawling platform / Leszek SIWIK, Robert MARCJAN, Kamil Włodarczyk // Journal of Telecommunications and Information Technology ; ISSN 1509-4553. — 2014 nr 2, s. 79–89. — Bibliogr. s. 88–89, Abstr.

 • keywords: event-driven architecture, web crawler, composable software, distributed web crawling framework, SEDA, event-driven processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Decision support software for search & rescue operations / Michał Wysokiński, Robert MARCJAN, Jacek DAJDA // Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-0509. — 2014 vol. 35, s. 776–785. — Bibliogr. s. 785, Abstr.. — KES2014 : 18th international conference on Knowledge-based and intelligent information & Engineering Systems : Gdynia, Poland, September 15–17, 2014

 • keywords: expert systems, knowledge-based systems, geoprocessing, search and rescue, GIS systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.procs.2014.08.160

10
11
 • Dedykowane przetwarzanie dokumentów z uwzględnieniem standardów i specyfiki systemów referencyjnych[Dedicated document processing according to the standards and specificity of the reference systems] / Marek VALENTA, Robart MARCJAN, Tomasz Górka, Marek Guzowski // W: Współczesne systemy informatyczne i ich zastosowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Adriana Kapczyńskiego, Sławomira Smugowskiego ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2010. — ISBN: 978-83-60810-31-6. — S. 291–303. — Bibliogr. s. 303, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Development of INFOCAST : information system for foundry industry / Grzegorz DOBROWOLSKI, Robert MARCJAN, Edward NAWARECKI, Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Joanna Dziaduś, Teresa Wójcik // TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk ; ISSN 1428-6394. — 2003 vol. 7 no. 2, s. 283–289. — Bibliogr. s. 288–289, Abstr.. — 3rd National conference databases for science INFOBAZY 2002 : 24–26 June 2002, Gdańsk–Sobieszewo, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • INSIGMA [Dokument elektroniczny] : Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń. Raport techniczny D2.2, Specyfikacja dla wizualizacji map dynamicznych zarówno na mapach elektronicznych, jak i za pomocą komunikatów: tablice, telefonia komórkowa[INSIGMA : Intelligent System for Identification and Detection. D2.2, Specification for visualisation of dynamic maps, including electronic maps, displays and mobile phones / Sebastian ERNST, Andrzej GŁOWACZ, [et al.], Marek KISIEL-DOROHINICKI, Aleksander BYRSKI, [et al.], Robert MARCJAN, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 59 s.. — Tryb dostępu: http://insigma.kt.agh.edu.pl/ [2012-02-24]. — Publikacja dostępna w Internecie po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Integracja baz systemu INFOCAST z zastosowaniem technologii agentowej[Integration of the INFOCAST system databases by means of agent technology] / Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Grzegorz DOBROWOLSKI, Robert MARCJAN, Edward NAWARECKI // W: INFOBAZY' 2002 – Bazy danych dla nauki : III [trzecia] krajowa konferencja naukowa : Gdańsk 24 czerwca–26 czerwca 2002 r. : materiały konferencji / Politechnika Gdańska ; Centrum Informatyczne TASK ; Instytut Oceanologii PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Gdańsk : CI TASK, 2002. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Knowledge components of a decentralized expert platform / Robert MARCJAN, Marek KISIEL-DOROHINICKI, Bartłomiej ŚNIEŻYŃSKI, Grzegorz DOBROWOLSKI, Edward NAWARECKI // W: Artificial intelligence and applications : proceedings of the second IASTED international conference : September 9–12, 2002 Málaga, Spain / ed. M. H. Hamza. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, 2002. — (A Publication of the International Association of Science and Technology for Development). — S. 399–404. — Bibliogr. s. 404, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Knowledge management in casting industry processes / Kluska-Nawarecka S., MARCJAN R., REGULSKI K. // W: RMES\^{Z}-08 : problemy upravleniâ bezopasnost'û složnyh sistem : trudy 16 meždunarodnoj konferencii : Mockva, dekabr' 2008 / red. N. I. Arhipovoj, V. V. Kul'by ; Rossijskaâ Akademiâ Nauk [et al.]. — Moskva : Rossijskij gosudarstvennyj gymanitarnyj universitet, 2008. — S. 285–289. — Bibliogr. s. 289, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • LINK – criminal intelligence environment with spatial/geographical analysis toolsLINK – środowisko analiz kryminalnych wykorzystujące narzędzia analiz geoprzestrzennych / Robert MARCJAN, Marek Łakomy, Michał Wysokiński, Kamil PIĘTAK, Marek KISIEL-DOROHINICKI // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2014 vol. 35 no. 2, s. 41–54. — Bibliogr. s. 52–53, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: GIS, wspomaganie decyzji, analiza danych, analiza kryminalna

  keywords: GIS, decision support, criminal analysis, data analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena możliwości implementacji wybranych metod reprezentacji wiedzy dla potrzeb diagnostyki wad powierzchni wyrobówEvaluation of the selected knowledge representation methods for the diagnosis of defects of metal products / S. KLUSKA-NAWARECKA, R. MARCJAN, B. MRZYGŁÓD // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 23–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Od pasywnych do aktywnych źródeł danych i wiedzy : zdecentralizowany system informacyjno-decyzyjny dla wspomagania technologii odlewniczejFrom pasive to active sources of data and knowledge : decentralised information-decision system to aid foundry technologies / Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Grzegorz DOBROWOLSKI, Robert MARCJAN, Edward NAWARECKI. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Informatyki, 2002. — 103 s.. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • OntoGRator – an intelligent access to heterogeneous knowledge sources about casting technologyOntoGRator – inteligentny system udostępniania wiedzy w zakresie technologii odlewniczych / Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Grzegorz DOBROWOLSKI, Robert MARCJAN, Edward NAWARECKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2007 vol. 7 no. 2, s. 324–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr., Streszcz.. — The journal contain papers, which were presented during the 14th KomPlasTech conference : Zakopane, Poland, January 14–17, 2007 (inform. na podst.: Comput. Methods Mat. Sci. 2007 vol. 7 no. 1 s. 3)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ontology of decentralised information systems in industrial applications / Grzegorz DOBROWOLSKI, Stanisław CISZEWSKI, Robert MARCJAN, Marek KISIEL-DOROHINICKI, Edward NAWARECKI // W: AI-METH 2002 : METHods of Artificial Intelligence : [13–15 November, Gliwice, Poland : proceedings] / eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski ; Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. — Gliwice : SUT DSMCM DFMD, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 27–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przemysłowe systemy informacyjno-decyzyjne oparte na technologii agentowejAgent-based information-decision systems in industrial application / Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Grzegorz DOBROWOLSKI, Robert MARCJAN, Edward NAWARECKI // W: Informatyka w technologii metali : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Pieli [et al.]. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2003. — (Monografia / Politechnika Śląska ; 53). — Monografię przygotowano z okazji 10 konferencji KomPlasTech-Informatyka w technologii metali. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8373350136. — S. 404–437. — Bibliogr. s. 434–437, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przemysłowe systemy informacyjno-decyzyjne z wiedzą wyrażoną explicitèIndustrial information decision systems with explicit knowledge representation / Grzegorz DOBROWOLSKI, Stanisław CISZEWSKI, Robert MARCJAN, Marek KISIEL-DOROHINICKI, Edward NAWARECKI // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2003. — S. 61–70. — Bibliogr. s. 69–70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przetwarzanie dokumentów częściowo ustrukturyzowanych[Procesing of semi structured documents] / Marek VALENTA, Robert MARCJAN // W: Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego / red. nauk. Edward Nawarecki, Grzegorz Dobrowolski, Marek Kisiel-Dorohinicki. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-7464-268-2. — S. 219–254. — Bibliogr. s. 253–254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przetwarzanie dokumentów XML na podstawie modelu quasi-relacyjnego i języka SQLxDProcessing XML documents on the basis of quasi-relational model and SQLxD language / Robert MARCJAN, Jakub Wyrostek // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2011 vol. 32 no. 2A, s. 111–120. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz., Summ.. — Dod. na s. red. numer kolejny Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej: 1843

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: