Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Gilewski, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-3585-7373 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55861240600

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • An evaluation of the microstructure of high-aluminum cast iron in terms of the replacement of aluminum carbide with titanium carbide or tungsten carbide / Robert GILEWSKI, Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK, Andrzej SZCZĘSNY // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2021 vol. 11 iss. 20 art. no. 9527, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-13. — R. Gilewski - dod. afiliacja: Electrical School Complex No. 1, Krakow. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/20/9527/pdf

  orcid iD
 • keywords: titanium carbide, tungsten carbide, Al4C3 carbide, high aluminium cast iron

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app11209527

2
 • Analysis of structure and abrasion resistance of the metal composite based on an intermetallic FeAl phase with VC and TiC precipitates / D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, R. GILEWSKI, A. SZCZĘSNY, J. DORULA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 3, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr.

 • keywords: TiC, intermetallic FeAl, iron aluminides, aluminium cast iron, Al4C3, VC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the structure and abrasive wear resistance of white cast iron with precipitates of carbidesAnaliza struktury oraz odporność na zużycie ścierne żeliwa białego z wydzieleniami węglików / D. KOPYCIŃSKI, M. KAWALEC, A. SZCZĘSNY, R. GILEWSKI, S. PIASNY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 973–976. — Bibliogr. s. 976. — VI International conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 5–7.09.2013

 • keywords: abrasive wear resistance, white cast iron, intermetallic phase, type of carbides: (Fe, Cr)3C, (FeCr)7C3, VC, TiC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0113

4
 • Ocena odporności na utlenianie żeliwa wysokoaluminiowegoEvaluation of oxidation resistance of high-aluminum cast iron / Dariusz KOPYCIŃSKI, Robert GILEWSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2012 R. 55 nr 11, s. 511–513. — Bibliogr. s. 513. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” = “New achievemenst in corrosion research and engineering” : XVI ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne = 16th all-Polish corrosion symposium : Jastrząb/Poraj, 28–30 listopoada 2012 r. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Shaping the microstructure of high-aluminum cast iron in terms of the phenomenon of spontaneous decomposition generated by the presence of aluminum carbide / Robert GILEWSKI, Dariusz KOPYCIŃSKI, Edward GUZIK, Andrzej SZCZĘSNY // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 20 art. no. 5993, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-12. — R. Gilewski - dod. afiliacja: Electrical School Complex No. 1, Kraków. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/20/5993/pdf

  orcid iD
 • keywords: high aluminium cast iron, Al4C3 carbide, spontaneous disintegration of the casting structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14205993

6
 • Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego[Method for producing high-aluminium cast iron] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, SZCZĘSNY Andrzej, GILEWSKI Robert. — Int.Cl.: C22C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404837 A1 ; Opubl. 2015-02-02. — Zgłosz. nr P.404837 z dn. 2013-07-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 3, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404837A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego z dodatkiem chromu[Method for producing high-aluminium cast iron with the addition of chromium] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, SZCZĘSNY Andrzej, GILEWSKI Robert. — Int.Cl.: C22C 37/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404836 A1 ; Opubl. 2015-02-02. — Zgłosz. nr P.404836 z dn. 2013-07-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 3, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404836A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego z dodatkiem chromu[Method for producing high-aluminium cast iron with the addition of chromium] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Andrzej SZCZĘSNY, Robert GILEWSKI. — Int.Cl.: C22C 37/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222673 B1 ; Udziel. 2015-10-09 ; Opubl. 2016-08-31. — Zgłosz. nr P.404836 z dn. 2013-07-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222673B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The structure of high-quality aluminium cast iron / D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, A. SZCZĘSNY, R. GILEWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 1, s. 53–56. — Bibliogr. s. 56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The structure of high-quality aluminium cast iron / D. KOPYCIŃSKI, E. GUZIK, A. SZCZĘSNY, R. GILEWSKI // W: Spolupráce 2012 [Dokument elektroniczny] : XVIII. mezinárodní konference : 18.–20.[4].2012, Loučná nad Desnou. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovakia : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: TiC, intermetallic FeAl, iron aluminides, aluminium cast iron, Al4C3, VC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The structure of in-situ composites made from aluminium cast iron / KOPYCIŃSKI Dariusz, GILEWSKI Robert // W: ICCS 17 – International Conference on Composite Structures : Porto, Portugal, 17–21 June 2013 : book of abstracts / ed. A. J. M. Ferreira. — [Porto : Universidade do Porto], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 133, 3883

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Zastosowanie układów absorpcyjnych do odzysku ciepła : streszczenie[The recovery of waste heat using absorption systems] / Robert GILEWSKI, Dariusz KOPYCIŃSKI // W: I Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/test/Gilewski.pdf [2014-09-23]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: