Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Frączek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
2
 • Prognoza wpływu likwidacji kopalni „Trzebionka” na jakość wód podziemnych w GZWP ChrzanówForecast of influence of „Trzebionka” mine closure on groundwater quality in Chrzanów MGB / Robert FRĄCZEK, Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. T. 2, 30 lat hydrogeologii w Uniwersytecie Śląskim / pod red. Andrzeja Kowalczyka i Andrzeja Różkowskiego. — Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2005. — (Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ / Uniwersytet Śląski. Studenckie Koło Naukowe Geografów, Sosnowiec, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec ; ISSN 1895-6777 ; nr 37). — ISBN10: 83-87431-72-9. — S. 42–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ górnictwa rudnego na warunki przepływu wód podziemnych w triasowym piętrze wodonośnym niecki chrzanowskiejThe impact of ore mining on Triassic aquifer water system in Chrzanów Basin, southern Poland / Robert FRĄCZEK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 11, s. 937–942. — Bibliogr. s. 942, Summ.

 • słowa kluczowe: drenaż kopalni, system krążenia wód, lej depresji kopalni

  keywords: mining drainage, water system, mine depression cone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ likwidacji Z. G. Trzebionka na zmianę warunków hydrodynamicznych triasowego zbiornika wód podziemnych GZWP Chrzanów nr 452Influence of Z. G. Trzebionka closure on the Chrzanów major groundwater aquifer / Robert FRĄCZEK // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 197–202. — Bibliogr. s. 201–202, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: