Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Borkowski, dr hab.

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kphn, *Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
 • Agresja i przemoc w dziejach ludzkości[Aggression and violence in humanity history] / Robert BORKOWSKI // W: Konflikty współczesnego świata, 2 / pod red. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0068). — Kontynuacja tematyki pierwszej części. — S. 7–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bogactwo i bieda : próba refleksji humanistycznej[Richness and poverty : a humanistic reflection] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 200, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0120). — ISBN10: 83-89388-22-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cywilizacja, technika, ekologia : wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku[Civilization – technology – ecology : some problems of civilizational development at the beginning of XXI century] / Robert BORKOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 105, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0043). — Tryb dostępu: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0070/borkowski.pdf [2019-01-23]. — Bibliogr. s. 100–104, Indeks. — ISBN10: 83-88408-62-3. — Dostępny również jako dokument elektroniczny

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czerwony czy zielony terror? : (ideologia i zbrodnie reżimu Czerwonych Khmerów)[Red or green terror? : (Khmer Rouge ideology and crime)] / Robert BORKOWSKI // W: Wokół naruszeń praw człowieka / pod red. Witolda Stankowskiego i Krzysztofa Żarny. — Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego, 2011. — (Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ; nr 14). — ISBN: 978-83-930661-1-7. — S. 31–39. — Afiliacja: Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Dod. afiliacja: Zakład Polityki Bezpieczeństwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Człowiek – technika – środowisko : człowiek współczesny wobec wyzwań końca wieku / red. nauk. Andrzej Kiepas[Man – technology – environment : modern man against challenges of the end of century] / Rec. Robert BORKOWSKI // Problemy Ekologii ; ISSN 1427-3381. — 2000 vol. 4 nr 1, s. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czy społeczeństwo polskie jest przygotowane na niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego?[Is Polish society prepared for the danger of terrorist attack?] / Robert BORKOWSKI // W: Terroryzm : globalne wyzwanie / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. — (Terroryzm – Antyterroryzm – Konflikty). — Publikacja zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej: Terroryzm i konflikty zbrojne na przełomie XX i XXI wieku : 1–2 czerwca 2005. — S. 193–203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Definiowanie demokracjiDefining democracy / Robert BORKOWSKI // W: Demokracja : teoria, idee, instytucje : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Biernata i Anny Siwik. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. — ISBN10: 83-7174-824-8. — S. 11–29. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dotyk Midasa : korupcja w Polsce – posttransformacyjna patologia czy trwały wzorzec kulturowy?[Midas' touch : corruption in Poland – pathology of posttransformation or durable cultural pattern] / Robert BORKOWSKI // W: Moralność i niemoralność : szkice o polityce i społeczeństwie / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0185). — ISBN10: 837464026X. — S. 139–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Duchowe fundamenty Europy[Basic ideas of Europe] / Robert BORKOWSKI // W: Pytania o tożsamość Europy / red. Adam Rogiewicz. — Zabrze : Klub Myśli Humanistycznej, 2003. — (Pomysł : Pismo Klubu Myśli Humanistycznej ; ISSN 1643-1405 ; 1). — S. 15–25. — Różne wersje tytułu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Europa w Małopolsce – Małopolska w Europie (opinie mieszkańców gmin Małopolski o wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej)[Europe in Malopolska – Malopolska in Europe (the citizens' opinions the populace of Malopolska about utilization the funds of European Union)] / Robert BORKOWSKI // W: Małopolska w Europie : raport na temat wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004–2006 / pod red. Roberta Borkowskiego i Roberta Lisowskiego. — Kraków : Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych, 2006. — S. 14–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • „Fabryki strachu” – obraz terroryzmu jako kicz w medialnej popkulturze[Fear factories – terrorism as a popcultural kitsch] / Robert BORKOWSKI // W: Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. — Warszawa : Difin SA, 2011. — ISBN: 978-83-7641-366-2. — S. 113–123. — Dod. afiliacja: Zakład Polityki Bezpieczeństwa PWSZ w Oświęcimiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Fundamenty Europy : przewodnik do studiowania zagadnień europejskiego ładu demokratycznego[Basic ideas of Europe : a guidebook for European democratic order studies] / Robert BORKOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 73, [2] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0122). — ISBN10: 83-89388-42-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesnośćGlobalization, civilization, postmodernity / Robert BORKOWSKI // W: Globalopolis : kosmiczna wioska : szanse i zagrożenia = Globalopolis : cosmic village : chances and threats / pod red. Roberta Borkowskiego. — Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. — ISBN10: 8321116671. — S. 7–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Globalopolis : kosmiczna wioska : szanse i zagrożeniaGlobalopolis : cosmic village : chances and threats / pod red. Roberta BORKOWSKIEGO. — Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. — 307, [1] s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Hans-Peter Martin, Harald Schumann : Pułapki globalizacji (atak na demokrację i dobrobyt)[Trap of globalization (attack against democracy and welfare)] / Rec. Robert BORKOWSKI // Transformacje ; ISSN 1230-0292. — 1999 nr 1-4 i 2000 nr 1-4 [wyd. 2001], s. 324–327

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Internet i polityka : (badania nad wykorzystywaniem internetu jako żródła informacji politycznej przez studentów AGH)Internet and politics : (research into Internet utilisation as a source of political information by the University of Mining and Metallurgy students) / Robert BORKOWSKI, Lucyna KULIŃSKA, Włodzimierz PATEREK, Barbara Kozielska // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 443–451. — Bibliogr. s. 451, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Konflikty współczesnego świata, [Cz.] 1[Conflicts in the contemporary world. Pt. 1] / pod red. Roberta BORKOWSKIEGO ; [aut.] Regina ARTYMIAK, Andrzej AUGUSTYNEK, Robert BORKOWSKI, Lucyna KULIŃSKA, Włodzimierz PATEREK, Barbara Pilecka, Leszek PORĘBSKI, Lucyna Słupek. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001. — 154, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0037). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-88408-17-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Konflikty współczesnego świata, 2[Conflicts in the contemporary world] / pod red. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 125, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0068). — Bibliogr. przy rozdz.. — Kontynuacja tematyki pierwszej części

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Konsonanse i dysonanse : uwagi o związkach między polityką a ekologią, Cz. 1Consonances and dissonances : comments on the links between politics and environmental protection. Pt. 1 / Robert BORKOWSKI // Problemy Ekologii ; ISSN 1427-3381. — 1999 R. 3 nr 1, s. 34–38. — Bibliogr., Summ.

 • słowa kluczowe: ekologia, polityka

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Konsonanse i dysonanse : uwagi o związkach między polityką a ekologią, Cz. 2Consonances and dissonances : comments on the links between politics and environmental protection. Pt. 2 / Robet BORKOWSKI // Problemy Ekologii ; ISSN 1427-3381. — 1999 R. 3 nr 2, s. 69–71. — Bibliogr., Summ.

 • słowa kluczowe: ekologia, polityka, partia ekologiczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • „Magister Rambo” – rola sprawności fizycznej studentów kierunków i specjalności związanych z bezpieczeństwem[”Rambo M. A. – the role of physical training for the students of security studies] / Robert BORKOWSKI, Jarosław Zwierzyna // W: Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. — Warszawa : Difin SA, 2011. — ISBN: 978-83-7641-366-2. — S. 227–236. — R. Borkowski, dod. afiliacja: Zakład Polityki Bezpieczeństwa PWSZ w Oświęcimiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Między dekonstrukcją a destrukcją : (transformacja a formy przemocy w zbiorowości)Between deconstruction and destruction : (transformation and the forms of violence in community) / Robert BORKOWSKI // W: Wokół problematyki integracji europejskiej / pod red. Stefana Bielańskiego i Tadeusza Biernata. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. — ISBN10: 83-7174-541-9. — S. 159–168. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Między separatyzmem a suwerenizmem – frankofoni Quebecu wobec systemu federalnego Kanady w drugiej połowie XX wiekuBetween separatism and sovereignism – Quebec Francophones' attitude towards Canada's federal system in the second half of 20th century / Robert BORKOWSKI // Gentes & Nationes ; ISSN 2081-9714. — 2012 z. 1: Studia z zakresu spraw międzynarodowych 5, s. 95–106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Młodzież i przemoc : raport z badań : streszczenie[Young people and agression] / [aut. raportu : Robert BORKOWSKI, Lucyna KULIŃSKA, Włodzimierz PATEREK] // W: Materiały z konferencji Agresja i przemoc w szkole i warsztatów Jak nie zostać ofiarą przemocy : Kraków 2–3. III. 2001 r. — Kraków : Młodzieżowy Dom Kultury, 2001. — S. 13–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: