Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Barański, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2728-6657 orcid iD

ResearcherID: Q-8458-2018

Scopus: 57190835109

PBN: 5e709208878c28a04738eecd

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 85, z ogólnej liczby 87 publikacji Autora


1
2
 • Alternative hardware solution to sound level estimation / Robert BARAŃSKI // W: 7th forum acusticum 2014 ; 61st open seminar on acoustics ; Polish Acoustical Society – Acoustical Society of Japan special session stream : Kraków, 7–12.09.2014 : book of abstracts and programme. — [Poland : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-836140228-2. — S. 265. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza przydatności mikrofonów typu MEMS w pomiarach środowiskowychThe analysis of suitability of the MEMS microphones in environmental measurements / Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Grażyna WSZOŁEK, Robert BARAŃSKI, Jędrzej BLAUT // W: MWK'2014 : „Metrologia Wspomagana Komputerowo” : X szkoła-konferencja : Waplewo, 27–30 maja 2014 : streszczenia referatów / Wojskowa Akademia Techniczna. — Warszawa : WAT, cop. 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7938-021-3. — S. 72–73. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: pomiary środowiskowe, hałas na stanowisku pracy, mikrofony MEMS, dozymetria akustyczna

  keywords: environmental measurements, noise in the workplace, MEMS microphones, acoustic dosimetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Anatomiczna i czynnościowa ocena drożności górnych dróg oddechowych - współpraca wielospecjalistycznaAnatomical and functional evaluation of the upper airway patency - a multidisciplinary cooperation / Andrzej Kukwa, Andrzej Zając, Robert BARAŃSKI, Szymon Nitkiewicz, Magdalena Zakrzewska, Edyta Zomkowska, Wojciech Kukwa // W: Pulmonologiczno-kardiologiczne przypadki kliniczne / red. nauk. Anna Doboszyńska, Stanisław Ejdys. — Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2018. — ISBN: 978-83-66075-09-2. — S. 81–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr.. — R. Barański - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: diagnostyka, zaburzenia oddychania, górne drogi oddechowe

  keywords: diagnostics, breathing disorders, upper respiratory tract

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyzacja procesu badania dozymetru akustycznego : streszczenieAutomation in the process of testing the acoustic dosimeter : abstract / Robert BARAŃSKI, Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Jędrzej BLAUT, Grażyna WSZOŁEK // W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016 : pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Eugeniusza Kozaczki / Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 6. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Automatyzacja procesu badania dozymetru akustycznego[Automation in the process of testing the acoustic dosimeter] / Robert BARAŃSKI, Tomasz KORBIEL // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2016 R. 75 z. 10, s. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania procesów wibroakustycznych przy użyciu systemu LabView i Norsonic[Research of a vibroacustic processes by using LabView and Norsonic system] / BARAŃSKI R., KŁACZYŃSKI M. // W: WibroTech 2008 : XIV konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; IX ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków 20–21 listopad 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2008] + CD-ROM. — S. 63–64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania stanu akustycznego i drganiowego wnętrz pojazdów autobusowych[Experimental analysis of vibroacoustic activity of buses] / Wojciech BATKO, Robert BARAŃSKI, Tadeusz KAMISIŃSKI, Radosław MARCZUK, Ryszard OLSZEWSKI, Artur FLACH // W: WibroTech 2008 : XIV konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; IX ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków 20–21 listopad 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2008] + CD-ROM. — S. 65–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie hałasu od impulsów wysokoenergetycznych w dalszej odległości[High energy impulse sound at distant locations : case study] / Maciej KŁACZYŃSKI, Tadeusz WSZOŁEK, Robert BARAŃSKI, Jacek SIERADZKI // W: Materiały XXXV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 26.02–2.03.2007 / red. mater. Szkoły: Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, 2007. — ISBN: 9788391974469. — S. 49–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie różnicowych progów czucia drgań na nadgarstku - kontrola siły nacisku sondy na skórę[Vibrotactile discrimination thresholds on the wrist – probe-skin contact force monitoring] / Dorota CZOPEK, Robert BARAŃSKI, Jerzy WICIAK // W: Diagnostyka maszyn : XLVII ogólnopolskie sympozjum : Wisła, 1.03.–5.03.2020 r. : [streszczenia] / red. Grzegorz Peruń, Łukasz Konieczny ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Katowice : PŚ], [2020]. — ISBN: 978-83-7880-693-6. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Best parameter for force grip estimation based on sEMG signal / R. BARAŃSKI, W. Wojnicz, U. Moskała // W: Biomechanics 2016 : international conference of the Polish Society of Biomechanics : Biała Podlaska, September 5–7, 2016 : abstracts : [monograph] / eds. A. Czaplicki, M. Wychowański, A. Wit. — Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. College University in Biała Podlaska. Faculty of Physical Education and Sport, [2016]. — ISBN: 978-83-61509-39-4. — S. 45–46. — Bibliogr. s. 46

 • keywords: signal analysis, EMG, sEMG, force estimation, EMG measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Design and evaluation of the platform for weight-shifting exercises with compensatory forces monitoring / Wiktor Sieklicki, Robert BARAŃSKI, Szymon Grocholski, Patrycja Matejek, Mateusz Dyrda // W: Biomedical Engineering Systems and Technologies : 12th international joint conference, BIOSTEC 2019 : Prague, Czech Republic, February 22–24, 2019 : revised selected papers / eds. Ana Roque, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2020. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; vol. 1211). — ISBN: 978-3-030-46969-6 ; e-ISBN: 978-3-030-46970-2. — S. 3–28. — Bibliogr. s. 25–28, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-06. — tekst: https://link-1springer-1com-10000483i0096.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-46970-2_1.pdf

 • keywords: balance training, robotic rehabilitation, biomedical electronics, balance impairment, visual biofeedback

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-46970-2_1

13
 • Diagnostyka konstrukcji stalowych na przykładzie zbrojenia szybowegoSteel construction diagnosis on typical example pit shaft construction / Wojciech BATKO, Tomasz KORBIEL, Robert BARAŃSKI // Vìsnik Hmel'nic'kogo nacìonal'nogo unìversitetu : naukovij žurnal ; ISSN 2226-9150. Tehnìčnì nauki. — 2006 t. 2 No. 2, s. 187–190. — Bibliogr. s. 190. — Ûvìlejnij specvipusk do 40-rìččâ zasnuvannâ Ìnstitutu mehanìki ta ìnformatiki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Diagnostyka zbrojenia szybowego w oparciu o estymacje współczynników tłumienia[Pit shaft construction diagnostic using attenuation coefficient] / Tomasz KORBIEL, Robert BARAŃSKI // W: Diagnostyka maszyn : XXXIII ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 06. 03. – 11. 03. 2006 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2006. — S. 67. — Toż. W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXIII ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 06–11 marca 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. Janusz Gardulski ; oprac. elektron. Rafał Burdzik ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9, ref. 38. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis treści”). — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Drgania kończyny górnej – wpływ zacisku dłoni operatora na narzędziuHand vibration – operator's palm clamp effect / Wojciech BATKO, Robert BARAŃSKI // W: Noise control'07 [Dokument elektroniczny] : 14th international conference on Noise control : 3–6 June 2007, Elbląg, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : CIOP PIB, 2007. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7373-001-4. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Drum replacement using wavelet filtering / Robert BARAŃSKI, Szymon PIOTROWSKI, Magdalena Plewa // W: AES [Dokument elektroniczny] : Audio Engineering Society 134th convention : 2013, May 4–7, Rome, Italy / AES. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : AES], [2013]. — S. [1–5]. — Tryb dostępu: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=16757 [2014-03-24]. — Bibliogr. s. [4–5], Abstr.. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Educational implementation of a sound level meter in the LabView environment : [abstract] / BARAŃSKI Robert, WSZOŁEK Grażyna // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2011 vol. 36 no. 3, s. 645. — W publikacji podano błędne imię autora: Krystian. — 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics : 13–16 September 2011, Jurata

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Educational implementation of a sound level meter in the LabVIEW environment / Robert BARAŃSKI, Grażyna WSZOŁEK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2013 vol. 38 no. 1, s. 19–26. — Bibliogr. s. 26

 • keywords: LabView, sound level meters, microphones, free-field investigation, frequency responses, acoustics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/aoa-2013-0003

19
 • Eliminacja przesłuchów mikrofonowych – porównanie dwóch oryginalnych metodMicrophone crosstalk cancellation – the comparison of two original methods / R. BARAŃSKI, P. KLECZKOWSKI // W: ISSET2013 [Dokument elektroniczny] : XV Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku : Kraków, 27-29 czerwca 2013 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-921663-4-4. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4]. — Tytuł przejęto ze s.tyt. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Estimation of influence of upper limb stabilization on the isometric grip / W. Wojnicz, R. BARAŃSKI, E. Wittbrodt // W: Biomechanics 2016 : international conference of the Polish Society of Biomechanics : Biała Podlaska, September 5–7, 2016 : abstracts : [monograph] / eds. A. Czaplicki, M. Wychowański, A. Wit. — Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. College University in Biała Podlaska. Faculty of Physical Education and Sport, [2016]. — ISBN: 978-83-61509-39-4. — S. 309–310. — Bibliogr. s. 310

 • keywords: kinematic analysis, muscle, EMG, RMS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Estymacja siły zacisku w układzie ręka-narzędzieGrip force estimation in hand-tool system / Robert BARAŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 176, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 348). — Bibliogr. s. 163–[177], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-66016-65-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Falkowa funkcja przejścia w diagnostyce[Wavelet transfer function in diagnostic] / Wojciech BATKO, Robert BARAŃSKI // W: Diagnostyka maszyn : XXXI ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 01.03–06.03.2004 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2004. — S. 9. — Pełny tekst W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXI ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 01.03–06.03.2004 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. Janusz Gardulski ; oprac. elektron. Rafał Burdzik ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2004. — 1 dysk optyczny. — S. 1–14. — Bibliogr. s. 14. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Falkowa funkcja przejścia w ocenie transmisji drgań w układzie narzędzie ręczne - ręka operatoraWavelet transfer function in the assessment of transmission of vibration in the system: hand tool - operator's hand / Wojciech BATKO, Robert BARAŃSKI // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2004 t. 23 z. 2, s. 131–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: analiza falkowa, przetwarzanie sygnałów, sygnały wibroakustyczne

  keywords: wavelet analysis, signal processing algorithms, vibroacoustic signal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Falkowa funkcja przejścia w ocenie transmisji drgań w układzie „narzędzie ręczne – ręka operatora”Wavelet transfer function in the assessment of transmission of vibration in the system: “hand tool – operator's hand” / Wojciech BATKO, Robert BARAŃSKI // W: Noise control'04 [Dokument elektroniczny] : 13th international conference : testing and measurements : 6–9 June, 2004, Gdynia, Poland : proceedings / eds. Zbigniew Engel, Danuta Augustyńska, Dariusz Pleban ; CIOP PIB [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Central Institute for Labour Protection. National Research Institute, 2004. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 8373730818. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Force grip estimation based on finger flexors EMG signal / R. BARAŃSKI, U. Moskała // W: Biomechanics 2014 : international conference of the Polish Society of Biomechanics : Łódź, September 1–3, 2014 : abstracts / eds. J. Awrejcewicz [et al.]. — [Łódź : University of Technology], [2014]. — ISBN: 978-83-7283-628-1. — S. 29–30. — Bibliogr. s. 30

 • keywords: EMG measure, EMG analysis, muscle strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu: