Wykaz publikacji wybranego autora

Renata Stadnik, dr inż.

poprzednio: Kocoń

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6655-280X orcid iD

ResearcherID: T-6597-2018

Scopus: brak

PBN: 5e709207878c28a04738ed86

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Badanie skał oraz mechanizmu powstawania laminacji ilastych w warstwach piaskowcowych : abstrakt[Rock examination and mechanism of shale lamination formation in sandstone layers] / Marcin ZYCH, Edyta PUSKARCZYK, Renata STADNIK, Jakub MATUSIK // W: POKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — ISBN: 978-83-7863-192-7. — S. 271–272. — Bibliogr. s. 272

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biostratigraphy of the organic rich deposits within the Hieroglyphic beds of the Silesian Nappe (Outer Carpathians) / Anna WAŚKOWSKA, Jan GOLONKA, Rafał Chodyń, Marek Cieszkowski, Renata STADNIK // W: 16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 21). — ISBN: 978-83-941956-0-1. — S. 80-81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Geodiversity of the Gościbia Stream valley as a geotouristic attraction of the Flysch Carpathians / Krzysztof MIŚKIEWICZ, Renata STADNIK, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA // W: GEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4\textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — ISBN: 978-83-88927-17-1. — S. 41–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geoochrona w rezerwatach przyrody (przykłady z rejonu Myślenic)Geoconservation in nature reserves – Myślenice region (Outer Carpathians, Poland) case studies / Krzysztof MIŚKIEWICZ, Renata STADNIK, Anna WAŚKOWSKA, Marek Cieszkowski // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 99–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kamieniołom Kamesznica – warstwy krośnieńskie[Kamesznica quarry – Krosno beds] / Renata STADNIK // W: POKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — ISBN: 978-83-7863-192-7. — S. 352–355

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
10
11
 • Obiekty geologiczne godne ochrony w południowej części Beskidu ŚląskiegoSome interesting geological sites in southern Silesian Beskid Mts. / Maciej BOROWIEC, Renata STADNIK, Paweł PŁUŻEK // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 273–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Origin and paleoenvironmental significance of Al-rich glauconite in the Ediacaran/Cambrian deposits of the Lublin Basin, Poland (SW margin of Baltica) / Krzysztof STARZEC, Renata STADNIK, Michał Skiba, Sławomir BĘBENEK, Anna WAŚKOWSKA // Precambrian Research ; ISSN 0301-9268. — 2023 vol. 397 art. no. 107165, s. 1-17. — Bibliogr. s. 16-17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-09-07

  orcid iD
 • keywords: Cambrian, glauconite, Baltica, pseudomorphic replacement, clay coatings, precambrian

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.precamres.2023.107165

14
 • Predyspozycje skałek piaskowych Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego (Karpaty Zewnętrzne) do obserwacji środowisk głębokomorskich TetydyPredispositions of sandstone tors from the Ciężkowice-Rożnów Landscape Park (Outer Carpathians) to observation of Tethys deep-sea environment / Renata STADNIK, Anna WAŚKOWSKA // W: Wyzwania polskiej geologii : 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom kongresowy / red. nauk. Jurand Wojewoda. — [Polska] : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2016]. — ISBN: 978-83-942304-2-5. — S. 362–363. — Bibliogr. s. 363. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: geoturystyka, skałki piaskowcowe, piaskowiec ciężkowicki, głębokomorskie środowiska fliszowe

  keywords: sandstone tors, Ciężkowice sandstone, geotouristic, deep water flysch environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Projekt polsko-słowackiego geoparku PIENINY i trudności w jego realizacji[Project of Polish-Slovak geopark PIENINY and difficulties in its implementation] / Tomasz BARTUŚ, Marek DOKTOR, JAN GOLONKA, Krzysztof MIŚKIEWICZ, R. STADNIK, M. KROBICKI, A. WAŚKOWSKA-OLIWA // Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; ISSN 1860-1782. — 2010 H. 62, s. 107. — Tekst pol.-niem.. — GeoTop 2009: Geotype und internationale Zusammenarbeit = Geotypy i współpraca międzynarodowa : Tagungspublikation : zur 13. Internationalen Jahrestagung der Fachsektion GeoTop der Deutschen Gesellschaft f–{u}r Geowissenschaften : 20.–24. Mai 2009 in Cottbus gleichzeitig 8. Deutsch-polonisches Geopark-Treffen Muskauer Faltenbogen = VIII niemiecko-polska konferencja poświęcona tematowi Geoparku Łuk Mużakowa / Hrsg. Manfred Kupetz, Thomas Kockert. — ISBN 978-3-510-49217-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rozwój sedymentacji warstw cergowskich jednostki grybowskiej (kamieniołom w Klęczanach, zachodnie Karpaty fliszowe)Sedimentary development of the Cergowa Beds of the Grybów Unit (Klęczany quarry, Polish Western Carpathians) / Renata STADNIK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_02.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, okno tektoniczne Klęczan-Limanowej, warstwy cergowskie, głebokomorski stożek

  keywords: Flysch Carpathians, Klęczany-Limanowa tectonic window, Cergowa Beds, deep-sea fan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sedimentary indicators of a deep sea environment, in the sandstones of rocky forms, from the Ciężkowice-Rożnów Landscape Park (Outer Carpathians, Poland)Świadectwa środowisk głębokomorskich w piaskowcach skałek Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego (Karpaty Zewnętrzne) / Renata STADNIK, Anna WAŚKOWSKA // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2015 nr 1–2, s. 37–48. — Bibliogr. s. 47–48, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2259/1599

 • słowa kluczowe: geoturystyka, Karpaty zewnętrzne, piaskowiec ciężkowicki, piaskowcowe formy skałkowe, struktury sedymentacyjne

  keywords: Outer Carpathians, Ciężkowice sandstone, geotouristic, sandstone rocky forms, sedimentary structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geotour.2015.40-41.37

18
 • Środowisko sedymentacji warstw cergowskich z kamieniołomu Klęczany (jednostka grybowska, zachodnie Karpaty fliszowe)[Sedimentary environment of the Cergowa Beds from Klęczany quarry (Grybów Unit, Western flysch Carpathians)] / Renata STADNIK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 110–111. — Bibliogr. s. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Środowisko sedymentacji warstw krośnieńskich serii dukielskiej w paśmie Koniaków–Kamesznica (Beskid Śląski, Karpaty Zachodnie)Sedimentological development of the Krosno Beds (Dukla series) in the Koniaków–Kamesznica range (the Silesian Beskid Mts, Western Carpathians) / Renata STADNIK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 1, s. 111–126. — Bibliogr. s. 123–125, Summ.

 • słowa kluczowe: Karpaty Zachodnie, paleogeografia, warstwy krośnieńskie, Beskid Śląski, sedymentologiczna analiza facjalna

  keywords: Western Carpathians, paleogeography, Silesian Beskid Mts., Krosno Beds, sedimentological facies analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The geotouristic objects of the Mszana Dolna tectonic window (Western Flysch Carpathians, Poland) / Renata STADNIK // W: GEOTOUR Kraków 2005 : “GEOTOURism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development” : 2\textsuperscript{nd} international conference : 22–24 September 2005, Kraków, Poland / eds. Marek Doktor, Anna Waśkowska-Oliwa ; University of Science and Technology AGH. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. — [Kraków : UST AGH], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 107–108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionuThe cross-border Geopark Pieniny role as a stimulator of regional development / Jan GOLONKA, Marek DOKTOR, Michał KROBICKI, Krzysztof MIŚKIEWICZ, Tomasz BARTUŚ, Renata STADNIK, Anna WAŚKOWSKA // W: Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim = Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-pol'skom pohraničí / red. nauk. Piotr Sadowski. — Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. — ISBN: 978-83-60621-20-2. — S. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Walory geologiczne rezerwatu przyrody „Las Gościbia” (Beskid Makowski, Karpaty fliszowe)Geological values of the nature reserve “Las Gościbia” (the Beskid Makowski Mts., Flysch Carpathians) / Renata STADNIK, Anna WAŚKOWSKA, Krzysztof MIŚKIEWICZ // Chrońmy Przyrodę Ojczystą ; ISSN 0009-6172. — 2011 t. 67 z. 4, s. 330–339. — Bibliogr. s. 336–339, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Warstwy hieroglifowe serii śląskiej na SE od Dobczyc, zachodnie Karpaty zewnętrzne[Hieroglyphic Beds of the Silesian Unit in SE of Dobczyce, Outer Western Carpathians] / Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Marek Cieszkowski, Renata STADNIK, Rafał Chodyń // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykształcenie facjalne warstw krośnieńskich w oknie tektonicznym Mszany Dolnej (polskie Karpaty Zachodnie)Facial development of the Krosno Beds in the Mszana Dolna tectonic window (Polish Western Carpathians) / Renata STADNIK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 4, s. 375–393, [3] k. złoż.. — Bibliogr. s. 390–393, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-04/Geologia_2007_4_02.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: