Wykaz publikacji wybranego autora

Renata Blajda, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506891474

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zagospodarowania złoża rud $Zn-Pb$ „Klucze” z punktu widzenia modelu jego budowyAnalysis of development possibility of $Zn-Pb$ ores deposit “Klucze” from the point of few of its structure model / Renata BLAJDA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 6, s. 8–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ., Zsfassung., Réz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geologiczno-gospodarcza ocena górnośląskich złóż rud $Zn-Pb$ według dotychczasowego stanu ich rozpoznaniaGeological and economic evaluation of the Upper Silesian $Zn-Pb$ ore deposits based upon the up-to-date exploration results / Renata BLAJDA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 74–78. — Bibliogr. s. 78. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kwalifikacja zasobów złóż kruszywa naturalnego na podstawie analizy dokładności rozpoznania na przykładzie złoża „Kalbornia-Mosznica”Classification of aggregate deposit resources based on detailed research (on the example of Kalbornia-Mosznica deposits) / Renata BLAJDA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2000 R. 42 nr 2–3, s. 57–69. — Bibliogr. s. 68–69, Abstr.. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : materiały VII [siódmego] seminarium : Osieczany 31 maja–3 czerwca 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • New methodology of resources categorization and calculation for undeveloped ${Zn-Pb}$ ore deposits in the Upper Silesian ore districtNowa metodyka kwalifikacji i obliczania zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu Obszaru Górnośląskiego / Renata BLAJDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 4, s. 45–58. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Niezagospodarowane złoża rud cynku i ołowiu – ocena bazy zasobowej i możliwości jej zagospodarowania[Undeveloped zinc and lead ore deposits – assessment of reserves base and possibilities of exploitation] / BLAJDA R., Kurek S., NIEĆ M., Przeniosło S. // W: Możliwość zagospodarowania złóż peryferyjnych rud ${Zn-Pb}$ : 26 stycznia 2006 roku : konferencja. — [Polska] : ZGH Bolesław S. A., [2006]. — Opis wg okł.. — S. 47–59. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena bazy zasobowej i możliwości wykorzystania niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru śląsko-krakowskiegoAssessment of reserves base and possibilities of use of undeveloped zinc and lead ore deposits of Silesia-Cracow region / Renata BLAJDA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 6, s. 1–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Summ., Zsfassung., Réz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena możliwości wykorzystania niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu regionu górnośląskiegoEvaluation of development opportunities of undeveloped Upper Silesian ${Zn-Pb}$ ore deposits / Renata BLAJDA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 79, s. 111–120. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 3–5 listopada 2010 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena stopnia rozpoznania i bazy zasobów surowcowych niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru górnośląskiego według nowych zasad dokumentowaniaEvaluation of the assessment and the reserves of undeveloped Upper Silesian zinc-lead ore deposits using the new assessment principles / Renata BLAJDA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 281–287. — Bibliogr. s. 286–287, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/NW/Biuletyny_PIG/439_2/b439z2_blajda.pdf

 • słowa kluczowe: kryteria bilansowości, górnośląskie złoża rud Zn–Pb, metodyka dokumentowania, zasoby geologiczne

  keywords: economic criteria, Upper Silesian Zn–Pb ore deposit, documentation methodology, geological reserves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Profesor Marek Nieć – geolog, uczony, przyjaciel : (70-lecie urodzin i półwiecze pracy dla polskiej geologii)Professor Marek Nieć – geologist, learned, friend : (70th birthday and fifty years of work for Polish geology) / Renata BLAJDA, Jerzy GÓRECKI, Zbigniew KOKESZ, Jacek MUCHA, Edyta SZWED // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 5–7. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przewidywany model budowy złoża rud $Zn-Pb$ „Klucze”na podstawie dotychczasowego stopnia rozpoznania[Supposed model of „Klucze” $Zn-Pb$ ore deposit based on exploration data] / Renata BLAJDA, Stefan Kurek // W: Stan aktualny perspektywy górnictwa rud Zn-Pb w Polsce : materiały konferencyjne : 29–30.09.1999 r. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. [1–9]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przyszłość górnictwa śląsko-krakowskich rud $Zn-Pb$ na początku XXI wiekuThe future of $Zn-Pb$ ore mining in the Silesia–Kraków distract at the beginning of the XXI century / Renata BLAJDA, Wojciech Retman // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Weryfikacja zasobów niezagospodarowanych złóż rud ${Zn-Pb}$ obszaru górnośląskiego w świetle nowych zasad ich dokumentowaniaVerification of reserves in the undeveloped ${Zn-Pb}$ ore deposits of the Upper Silesian ore district based on new principles of documentation methodology / Renata BLAJDA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 115–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ czynników litologiczno-strukturalnych na rozwój krasu solnego w złożu kopalni soli „Wieliczka”Influence of lithological and structural factors on the development of salt karst in the “Wieliczka” salt mine deposit / Renata BLAJDA, Jerzy GÓRECKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 329–340. — Bibliogr. s. 338–339, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ nowych zasad dokumentowania na ocenę zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu[Influence of the new assessment principles on the evaluation of undeveloped zinc-lead ore deposits] / Renata BLAJDA // W: Przyszłość górnictwa rud cynku i ołowiu w aspekcie nowoczesnych metod poszukiwania i rozpoznawania złóż : Bukowno 10.09.2010 r. : konferencja. — [Polska : ZGH Bolesław], [2010]. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz 35-lecia kopalni „Pomorzany”. — S. 3–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zaklęte w kamieniu : wielki wakacyjny konkurs geologiczny[Enchanted in stone] / Renata BLAJDA, Marek NIEĆ // W: Geoturystyka dla każdego : cykl artykułów zamieszczonych w Dzienniku Polskim w ramach akcji promocyjnej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH od marca do czerwca 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska [et al.]. — Kraków : [AGH WGGiOŚ], 2000. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zmiany zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu obszaru górnośląskiego na różnych etapach ich dokumentowaniaChanges of resources of undeveloped Zn-Pb ore deposits in the Upper Silesia estimated at various assessment stages / Renata BLAJDA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 12, s. 831–837. — Bibliogr. s. 837

 • słowa kluczowe: kryteria bilansowości, metodyka dokumentowania, górnośląskie złoża rud Zn‐Pb, zasoby niezagospodarowane

  keywords: economic criteria, Upper Silesian Zn‐Pb ore deposits, assessment methodology, ore resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: