Wykaz publikacji wybranego autora

Renata Bachorczyk-Nagy, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfc, * Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (do 2012 r.)


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Computer simulations of heterogeneous reactions controlled by diffusion in modified aluminide coatings on a nickel-based superalloy / R. BACHORCZYK, M. DANIELEWSKI, P. K. Datta, Robert FILIPEK, G. Fisher // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2000 vol. 72, s. 53–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr., Summ.. — Diffusion and Reactions : proceedings of the 2nd International Conference : Zakopane, Poland, September 14–18, 1999

 • keywords: oxidation, modelling, interdiffusion, intrinsic diffusivities, aluminide coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.72.53

2
 • Diffusion paths in ternary systems – comparison of onsager and darken models / M. DANIELEWSKI, R. BACHORCZYK, A. MILEWSKA, Y. Ugaste // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2001 vols. 194–199, s. 223–228. — Bibliogr. s. 228, Abstr.. — DIMAT 2000 : the fifth international conference on Diffusion in materials : Paris France July 17–21, 2000 : proceedings. Pt. 1 / eds. Y. Limoge, J. L. Bocquet. — Switzerland : Scitec Publications Ltd., 2001

 • keywords: diffusion paths, ternary alloy, Fe-Ni-Cu alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/DDF.194-199.223

3
 • Dyfuzja w procesach obróbki powierzchniowej i korozji stopówThe diffusion controlled surface treatment and corrosion of alloys / Marek DANIELEWSKI, Robert FILIPEK, Marek Hetmańczyk, Renata BACHORCZYK // W: Inżynieria materiałowa'98 : nowe materiały – nowe technologie materiałowe w przemyśle okrętowym i maszynowym : konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Świnoujście, 10–13.09.98, T. 1. — Szczecin : Wydawca PPH ZAPOL, 1998. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 83-87377-16-3. — S. XIII–XXI. — Bibliogr. s. XX, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dyfuzja wzajemna w stopach Cu-Fe-NiInterdiffusion in Cu-Fe-Ni system / Renata BACHORCZYK, Marek DANIELEWSKI // Archiwum Nauki o Materiałach ; ISSN 0138-032X. — 2002 t. 23 nr 3, s. 217–233. — Bibliogr. s. 233, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: dyfuzja wzajemna, metoda Darkena, stop wieloskładnikowy, stop trójskładnikowy, termodynamiczne siły napędowe dyfuzji, dane termodynamiczne, strumień dyfuzyjny

  keywords: ternary system, Darken method, interdiffusion system, multicomponent system, thermodynamical driving forces, thermodynamical data, diffusional flux

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dyfuzja wzajemna w wieloskładnikowych roztworach regularnych[Interdiffusion in multicomponent regular solid solution] / R. BACHORCZYK, M. DANIELEWSKI, R. FILIPEK // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji / PTChem. — [Kraków : s. n.], [2002]. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 332

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Generalized Darken's method; from diffusional structures to nonparabolic diffusion / M. DANIELEWSKI, W. Krzyżański, R. BACHORCZYK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2000 vol. 72, s. 141–152. — Bibliogr. s. 151–152, Abstr.. — Diffusion and Reactions : proceedings of the 2nd International Conference : Zakopane, Poland, September 14–18, 1999

 • keywords: interdiffusion, alloys, chemical diffusion, conservation of momentum, nonparabolic diffusion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.72.141

8
 • Interdiffusion in multicomponent solid solutions: from diffusional structures in alloys to hyperbolic diffusion / M. DANIELEWSKI, W. Krzyżański, R. BACHORCZYK // W: High temperature materials chemistry : abstracts of the 10th international IUPAC conference : 10–14 April 2000 Jülich / eds. Klaus Hilpert, Friedrich W. Froben, Lorenz Singheiser ; Forschungszentrum Jülich GmbH. Institut für Werkstoffe und Verfahren der Energietechnik. — Jülich : Forschungszentrum ; Zentralbibliothek, 2000. — (Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Energietechnik ; ISSN 1433-5522 ; vol. 10). — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Intrinsic diffusivities and diffusion paths in $Fe-Ni-Cu$ alloys / R. BACHORCZYK, M. DANIELEWSKI, T. WALEC // W: High temperature materials chemistry : abstracts of the 10th international IUPAC conference : 10–14 April 2000 Jülich / eds. Klaus Hilpert, Friedrich W. Froben, Lorenz Singheiser ; Forschungszentrum Jülich GmbH. Institut für Werkstoffe und Verfahren der Energietechnik. — Jülich : Forschungszentrum ; Zentralbibliothek, 2000. — (Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Energietechnik ; ISSN 1433-5522 ; vol. 10). — S. 179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Intrinsic diffusivities and thermal stability of multicomponent coatings / R. BACHORCZYK, M. DANIELEWSKI, S. Datta, R. FILIPEK, A. RAKOWSKA // W: High temperature materials chemistry : abstracts of the 10th international IUPAC conference : 10–14 April 2000 Jülich / eds. Klaus Hilpert, Friedrich W. Froben, Lorenz Singheiser ; Forschungszentrum Jülich GmbH. Institut für Werkstoffe und Verfahren der Energietechnik. — Jülich : Forschungszentrum ; Zentralbibliothek, 2000. — (Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Energietechnik ; ISSN 1433-5522 ; vol. 10). — S. 182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kirkendall shift in multicomponent systems / R. BACHORCZYK, M. DANIELEWSKI, Robert FILIPEK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2000 vol. 72, s. 153–156. — Bibliogr. s. 156, Abstr.. — Diffusion and Reactions : proceedings of the 2nd International Conference : Zakopane, Poland, September 14–18, 1999

 • keywords: interdiffusion, alloys, Kirkendall-shift

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.72.153

14
15
16
 • Możliwości symulowania dyfuzji wzajemnej w układach wieloskładnikowych na przykładzie powłok $\beta$ – NiAl na superstopie MAR M002Possibilities of mutual diffusion simulation in multicomponent systems based on $\beta$ – NiAl coatings on superalloy MAR M002 / R. BACHORCZYK, Marek DANIELEWSKI, S. Datta, Robert FILIPEK, A. RAKOWSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 1999 R. 20 nr 5, s. 527–530. — Bibliogr. s. 530, Streszcz., Abstr.. — Obróbka powierzchniowa '99 : IV ogólnopolska konferencja naukowa : Częstochowa–Kule, 5–8 październik 1999 / pod red. Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza ; Politechnika Częstochowska. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Warszawa ; Wydawnictwo Ksiązek i Czasopism Technicznych, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nonparabolic diffusion in ternary solutions / R. BACHORCZYK., M. DANIELEWSKI, W. Krzyżański // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2001 vols. 194–199, s. 217–222. — Bibliogr. s. 222, Abstr.. — DIMAT 2000 : the fifth international conference on Diffusion in materials : Paris France July 17–21, 2000

 • keywords: interdiffusion, nonparabolic diffusion, ternary solutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/DDF.194-199.217

18
 • Stabilność termiczna i dyfuzja wzajemna w powłokach wieloskładnikowych ; Modyfikowanie platyną powłoki $\beta$-NiAl na superstopachThermal stability and interdiffusion in multicomponent coatings Pt mofified $\beta$-NiAl coating on superalloys / Renata BACHORCZYK, Wyan Chan, Marek DANIELEWSKI, Prasanta Kimar Datta, Robert FILIPEK, G. Fisher, Anna RAKOWSKA // Archiwum Nauki o Materiałach ; ISSN 0138-032X. — 1999 t. 20 nr 2, s. 95–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Stabilność termiczna powłok dyfuzyjnych[Thermal stability of diffusional coatings] / M. DANIELEWSKI, R. BACHORCZYK, S. Datta, R. FILIPEK, A. RAKOWSKA // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 1999 [nr] 42 wyd. spec., s. 371–376. — Bibliogr. s. 376, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA '99 : VI ogólnopolska konferencja : „Materiał a środowisko” = 6th all-Polish corrosion conference : Materials and environment : 231 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 231st event of the European Federation of Corrosion : Częstochowa, 22–25 czerwca 1999 : materiały konferencyjne = proceedings. — Warszawa : Wydawnictwo Sigma, [1999]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • The stress field in $Cu-Fe-Ni$ diffusion couples / Bartłomiej WIERZBA, Marek DANIELEWSKI, Renata BACHORCZYK-NAGY, Maciej PIETRZYK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2007 vol. 264, s. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr.. — International workshop on diffusion and stresses : 19–22 September 2006, Lillafured, Hungary. — tekst: https://goo.gl/GJ669m

 • keywords: interdiffusion, drift velocity, stress, Darken method, mechanochemistry, Cu-Fe-Ni alloys, Invar alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Three-dimensional interdiffusion under stress field in $Fe-Ni-Cu$ alloys / Marek DANIELEWSKI, Bartłomiej WIERZBA, Renata BACHORCZYK-NAGY, Maciej PIETRZYK // Journal of Phase Equilibria and Diffusion ; ISSN 1547-7037. — 2006 vol. 27 no. 6, s. 691–698. — Bibliogr. s. 698. — Publikacja prezentowana na: Multicomponent-multiphase diffusion symposium in honor of Mysore A. Dayananda : TMS 2006 : the 135th annual meeting and exhibition : March 12–16, 2006, San Antonio, Texas. — tekst: https://goo.gl/1b7W9c

 • keywords: interdiffusion, drift velocity, alloys, stresses, mechanochemistry, Navier-Lame, CALPHAD method, nondimensionalization, time scales, multicomponent solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1361/154770306X153756

23
 • Transport properties of Pt modified $\beta$-NiAl / M. DANIELEWSKI, P. K. Datta, R. FILIPEK, R. BACHORCZYK // W: FM'2000 : stopy na osnowie faz międzymetalicznych : ogólnopolskie sympozjum naukowe : Warszawa 19 października 2000 : materiały nadesłane na sympozjum. — Warszawa : [s. n.], [2000]. — Opis częśc. wg okł. — S. 41–46. — Bibliogr. s. 45, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: