Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Rembielak, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 63 publikacji Autora


1
 • Doświadczenia w utrzymaniu kapitalnego wyrobiska poddanego wysokim ciśnieniom górotworuExperiences with the strengthening of rock mass of main carrying gangway / Jacek SEPIAŁ, Tadeusz REMBIELAK, Wojciech Dygdała // W: Przemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — ISBN10: 8391211657. — S. 241–248. — Bibliogr. s. 248, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ekranizacja sztolni „Południowej” w ZGH [Zakładach Górniczo-Hutniczych] „Bolesław” przed likwidacją pustek pod budynkiem elektrolizy cynku„Southern” drift screening in ZGH „Bolesław” before elimination of void under the zinc electrolysis building / Andrzej HROMEK, Mirosław Indyka, Bogusław Ochab, Tadeusz REMBIELAK, Bogdan Włodarz // W: Przemysł wydobywczy : teraźniejszość i przyszłość : Kraków, grudzień 1999 r. : [materiały konferencyjne] / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM” s. c., 1999. — S. 125–139. — Bibliogr. s. 139. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Experiences with the strengthening of rock mass of main carrying gangway / Jacek SEPIAŁ, Tadeusz REMBIELAK, Wojciech Dygdala // W: Aktualizácia surovinovej polotiky SR : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, 11.–12. October 2001 = Updating of the mineral policy of Slovak Republic : conference proceedings from international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Demänovská Dolina : s. n.], 2001. — S. 168–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Gídrodinamiční procesi dvofaznogo potoku vologogo zalízobetonnogo kríplennâ pri pídzemníj požežíHydrodynamical processes of a two-phase flow of damp ferro-concrete fastening at a underground fire / Tadeusz REMBIELAK // Vísnik Žitomirs'kogo Ínženerno-tehnologíčnogo Ínstitutu. Tehnìčnì nauki ; ISSN 1728-4252. — 2002 no. 1, s. 187–194. — Bibliogr. s. 194

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Increasing safety of work in mining by sealing and firming the rock mass / Tadeusz REMBIELAK // Vístí Donec'kogo Gírničogo Institutu : vseukraïnc'kij naukovo-tehníčnij žurnal gírničogo profílû ; ISSN 1999-981X. — 2008 no. 1, s. 54–59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Increasing the safety of work in mining by the usage of iniectory sealing and firming the rock mass / Tadeusz REMBIELAK // W: Aktuálne problémy baníctva a geológie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina – Slovak Republic, 12.–13. October 2000 = Mining and geological activities under the new conditions : conference proceedings from international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť [et al.]. — [Slovak Republic : s. n.], [2000]. — S. 165–171. — Bibliogr. s. 171, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Iniekcyjne uszczelnianie i wzmacnianie górotworu przed czołem przekopu łączącego 1 drążonego przez strefę uskoku andaluzyjskiego w warunkach Zakładu Górniczego „Piekary”Injectory sealing and firming of rock mass in front of binding cross-cut and drilled through Andaluzia Fall Zone in ZG “Piekary” conditions / Tadeusz REMBIELAK, Leszek Łaskawiec, Marek Majcher, Zygmunt Mielcarek // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 331–338. — Bibliogr. s. 338, Streszcz., Summ.. — Publikacja o takim samym tytule opublikowana na dołączonym CD-ROMie: Budownictwo podziemne 2005 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rrl0a3e.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_28.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, drążenie wyrobisk, wyprzedzające wzmacnianie górotworu, uszczelnianie i wzmacnianie, bezpieczeństwo górnicze

  keywords: mining industry, mining safety, sealing and firming, excavations drilling, preceeding rockmass firming

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Iniekcyjne uszczelnianie i wzmacnianie górotworu przed czołem ściany w celu zwiększenia jej postępu oraz zmniejszenia zagrożenia zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń z udziałem ludzi[Injectory sealing and firming of rock mass before he head of wall in order to increase its progress and decrease a danger of dangerous events with people occurence] / Tadeusz REMBIELAK, Zygmunt Mielcarek, Dariusz Smuga, Andrzej Sławski // W: Geotechnika 2008 : XIII międzynarodowe sympozjum : Gliwice-Ustroń, 14–17 października 2008 r. : materiały naukowe. Cz. 1, polska = Geotechnics / red. nauk. Mirosław Chudek (przewodn.), [et al.] ; Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-911515-2-2. — S. 383–393. — Bibliogr. s. 393, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu podczas przebudów rozwidleń wyrobisk korytarzowychInjectory rock mass firming during rebuilding of headings junctions / Tadeusz REMBIELAK, Jan Krella, Janusz Rosikowski, Franciszek Wala // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 363–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — tekst: https://goo.gl/Mn8VAA

 • słowa kluczowe: górnictwo, bezpieczeństwo pracy, drążenie wyrobisk, wyprzedzające wzmacnianie górotworu, uszczelnianie i wzmacnianie

  keywords: mining industry, mining safety, exavations driving, preceding rockmass firming, sealing and firming

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu podczas przebudów wyrobisk korytarzowych jako sposób zapobiegania obwałom skałInjection reinforcement of the strata during reconstruction of roadways as the way of protection against rockfalls and their effects / Józef Chrostek, Józef Gorszczyński, Henryk Pawełczyk, Andrzej HROMEK, Tadeusz REMBIELAK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2000 R. 6 nr 2, s. 20–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu podczas przebudów wyrobisk korytarzowych jako sposób zapobiegania obwałom skał i skutkom tych obwałówInjectory rock mass firming during rebuilding of dog headings as a way to prevent from rocks falling and from the results of these fallings / Tadeusz REMBIELAK, Lech Mielniczuk, Janusz Rosikowski, Józef Rusinek, Franciszek Wala // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 339–347. — Bibliogr. s. 347, Streszcz., Summ.. — Publikacja o takim samym tytule opublikowana na dołączonym CD-ROMie: Budownictwo podziemne 2005 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rrl0a3e.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_29.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, drążenie wyrobisk, wyprzedzające wzmacnianie górotworu, uszczelnianie i wzmacnianie, bezpieczeństwo górnicze

  keywords: mining industry, mining safety, sealing and firming, excavations drilling, preceeding rockmass firming

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu podczas przebudów wyrobisk korytarzowych jako sposób zapobiegania obwałom skał i skutkom tych obwałówInjectory rock mass firming during rebuilding of dog headings as a way of rocks falling and from the results of these fallings / REMBIELAK Tadeusz, Mielniczuk Lech, Rosikowski Janusz, Rusinek Józef, Wala Franciszek // W: Baníctvo a geológia po vstupe do Európskej únie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 7.–8. október 2004 = Mining and geology after joining the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť. — [Czech Republic : SBS], [2004]. — ISBN10: 80-969144-1-3. — S. 192–196. — Bibliogr. s. 195–196, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu poprzedzające przebudowę rozwidlenia wyrobiska korytarzowego jako sposób zapobiegania obwałom skał i skutkom tych obwałówInjectory rock mass firming preceding rebuilding of dog headings' forks as a way to prevent from rocks falling and from the results of these fallings / Tadeusz REMBIELAK, Jacek Kudela, Janusz Rosikowski, Franciszek Wala // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 313–321. — Bibliogr s. 321, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu w otoczeniu przebudowywanego przekopu jako sposób zapobiegania obwałom skał i skutkom tych obwałówInjectory rock mass firming in surrounding of rebuilt cross-cut as way to prevent from rocks falling and results of these fallings / REMBIELAK Tadeusz, [et al.] // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 12. – 13. október 2006 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 223–231. — Bibliogr. s. 227, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu w otoczeniu przebudowywanego rozgałęzienia wyrobisk korytarzowych w KWK PiastInjectory firming of a rock mass in a surrounding of rebuilt fork of excavations in KWK Piast / REMBIELAK Tadeusz, Krella Jan, Kudela Jacek, Wala Franciszek // W: Nerastné suroviny a surovinová politika : 6–7. október 2011, Demänovská Dolina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = Mineral resources and mineral policy : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — [Slovakia : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-80-970521-1-9. — S. 228–235. — Bibliogr. s. 235, Abstr., Streszcz.. — Tadeusz Rembielak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Podziemnego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu w otoczeniu przebudowywanego rozwidlenia przekopu nr 654 w KWK Piast[Injectory firming of rock mass in the surrounding of rebuilt fork of cross-cut no. 654 in KWK Piast] / Tadeusz REMBIELAK, Jan Krella, Jacek Kudela, Janusz Rosikowski, Franciszek Wala // W: IX Szkoła Geomechaniki 2009 : międzynarodowa konferencja : Gliwice–Ustroń, 20–23 października 2009 r. : materiały naukowe,. Część 1, polska / red. nauk Mirosław Chudek (przewodn.) ; Irena Skrzyniarz, [et al.]. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2009]. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — ISBN10: 83-911515-9-X. — S. 591–600. — Bibliogr. s. 599–600, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu w otoczeniu rozwidlenia przebudowywanego przekopu w KWK „Piast”[Injectory firming of rock mass in the surrounding of rebuilt fork of cross-cut in KWK “Piast”] / Tadeusz REMBIELAK, Jan Krella, Janusz Rosikowski, Franciszek Wala // W: Geotechnika 2008 : XIII międzynarodowe sympozjum : Gliwice-Ustroń, 14–17 października 2008 r. : materiały naukowe. Cz. 1, polska = Geotechnics / red. nauk. Mirosław Chudek (przewodn.), [et al.] ; Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-911515-2-2. — S. 367–374. — Bibliogr. s. 374, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Iniekcyjne wzmacnianie górotworu w stropie przebudowywanego skrzyżowania upadowej z przecinką w KWK „Piast”Injectory firming of a rock mass in a root of rebuilt crossing of dip headning with cross-cut in KWK Piast / Tadeusz REMBIELAK, Jacek Kudela, Marian Kucz, Jan Krella // W: XI Szkoła Geomechaniki 2013 : międzynarodowa konferencja : Gliwice-Ustroń, 15–18 października, 2013 : streszczenia referatów / Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, [2013] + CD. — ISBN10: 83-911515-0-9. — S. 20–21. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst w jęz. pol. na dołączynm CD-ROMie. – S. [1–8] – Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. – Bibliogr. s. [8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Iniekcyjne wzmacnianie pokładu przed czołem uruchamianej ściany w celu bezpiecznego jej zazbrojenia i przeprowadzenia rozruchuInjectory firming of seam in front of face of performed wall in order to reinforce it and perform its start-up safely / REMBIELAK Tadeusz, [et al.] // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 12. – 13. október 2006 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 232–241. — Bibliogr. s. 236, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Injectory firming of a rock mass in the area of rebuilding an excavation as a way to prevent rocks from falling and from the results of these fallings / Tadeusz REMBIELAK, Dariusz CHLEBOWSKI // W: International Mining Forum 2010 : mine safety and efficient exploitation facing challenges of the 21\textsuperscript{st} century : 19–21 September 2010, Huainan, China / eds. Liu Zegong [et al.]. — London : CRC Press Tylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59896-5. — S. 335–341. — Bibliogr. s. 341, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Injectory rock mass firming during rebuilding of headings junctions / Tadeusz REMBIELAK // Vístí Donec'kogo Gírničogo Institutu : vseukraïnc'kij naukovo-tehníčnij žurnal gírničogo profílû ; ISSN 1999-981X. — 2007 no. 2, s. 52–59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Injektážna regenerácia poškodenej murovanej výstuže v oblasti križovania banských dielInjectory regeneration of damaged wall lining in the area of crossing of the excavations / T. REMBIELAK, M. Majcher, L. Laskawiec // W: Slovenské baníctvo a geológia pred vstupom do Európskej únie : Demänovská dolina-Slovak Republic, 9.–10. October 2003 : zborní prednášok z medzinárodnej konferencie = Slovakian mining and geology before joining the European Union : conference proceedings from the international conference / zb. zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnost' = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic] : Slovenská banícka spoločnost', 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 80-968998-8-0. — S. 146–152. — Bibliogr. s. 149, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Injektážne tesnenie a spevnenie horninového masívu pred stenovaním za účelom udržania permeability vývrtov pre demetanizáciu v KWK Halemba-WirekInjectory sealing and firming of rock mass before the wall's face for maintaining permeability of holes created for de-methanisation in KWK Halemba-Wirek / REMBIELAK Tadeusz, Drogoś Jan, Mielcarek Zygmunt, Smuga Dariusz // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 235–244. — Bibliogr. s. 239, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Likwidacja przypowierzchniowych pustek pod budynkiem elektrolizy cynku w ZGH „Bolesław” w BukownieLiquidation of near surface emptiness under the zinc electrolysis building in ZGH “Bolesław” in Bukowno / Tadeusz REMBIELAK, Andrzej HROMEK, Mirosław Indyka, Bogusław Ochab, Bogdan Włodarz // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 517–524. — Bibliogr. s. 523–524, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: uszczelnianie i wzmacnianie, wyrobiska kopalniane

  keywords: sealing and firming, mine excavations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Likwidacja zagrożenia obwałami w czasie przechodzenia ścianą przez wyrobisko korytarzowe znajdujące się na jej wybieguLiquidation of falls during going by wall through dog heading being on its coasting / Tadeusz REMBIELAK, Artur Kawala, Józef Sapek // W: Geotechnika : X [dziesiąte] jubileuszowe międzynarodowe sympozjum : Gliwice – Ustroń 15–18 października 2002 r. : materiały naukowe, Cz. 1 – polska = Geotechnics 2002. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — S. 393–403. — Bibliogr. s. 399, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: