Wykaz publikacji wybranego autora

Regina Tokarczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kftśip


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: R-8766-2017

Scopus: 53876578300

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • A comparison of accuracy between point clouds from convergent images and spherical panoramasAnaliza porównawcza chmur punktów wygenerowanych na podstawie zdjęć zbieżnych i panorama / Sylwia SZLAPIŃSKA, Regina TOKARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 2, s. 63–72. — Bibliogr. s. 70–72, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2017.11.2/geom.2017.11.2.63.pdf

 • słowa kluczowe: Agisoft, zdjęcia zbieżne, modelowanie na podstawie zdjęć, chmury punktów, panoramy sferyczne

  keywords: Agisoft, convergent photos, image-based modeling, spherical panoramas, point clouds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2017.11.2.63

2
 • Analiza topografii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawyHuman body topography analysis in posture investigation / Regina TOKARCZYK, Monika Szczygieł // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 601–612. — Bibliogr. s. 610–611, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automation of measurements of selected targets of photopoints in application to photogrammetric reconstruction of road accidentsAutomatyzacja pomiaru wybranych sygnałów fotopunktów na potrzeby fotogrametrycznej rekonstrukcji wypadków drogowych / Katarzyna BERNAT, Regina TOKARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 15–23. — Bibliogr. s. 23, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.1/geom.2013.7.1.15.pdf

 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, rekonstrukcja wypadków drogowych, automatyzacja pomiaru, sygnały kodowane

  keywords: digital images, automation of measurements, reconstruction of road accidents, coded targets

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.1.15

4
 • Automatyczna detekcja i pomiar markerów w fotogrametrycznym systemie trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczejAutomatic detection and measurement of markers in photogrammetric system of 3D positioning of body for the rehabilitation purposes / Regina TOKARCZYK, Michał Huppert // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 431–439. — Bibliogr. s. 439, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_35.pdf

 • słowa kluczowe: fotogrametria cyfrowa, medycyna, pomiar automatyczny

  keywords: digital photogrammetry, medicine, automatic measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyczna detekcja i pomiar punktów pomiarowych systemu do trójwymiarowego pozycjonowania ciała[Automatic detection and measurement of points in the system for 3-D positioning of a human body] / Robert Koprowski, Regina TOKARCZYK, Michał Huppert, Zygmunt Wróbel, Władysław MIERZWA // W: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy / pod red. Reginy Tokarczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0241). — ISBN: 978-83-7464-095-4. — S. 47–105. — Bibliogr. s. 102–105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Automatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLABAutomatic identification of the AGH test-field targets using MATLAB software / Jakub KOLECKI, Regina TOKARCZYK // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 135–136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Automatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLABAutomatic identification of the AGH test-field targets using MATLAB software / Jakub KOLECKI, Regina TOKARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17a, s. 363–373. — Bibliogr. s. 372, Streszcz., Summ. — ISBN: 978-83-920594-9-2. — tekst: https://goo.gl/pGD4OE

 • słowa kluczowe: automatyzacja, fotogrametria, pole testowe, sygnały kodowane, identyfikacja sygnałów

  keywords: automation, photogrammetry, targets identification, coded targets, test-field

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy[Automatization of a measurement procedure on digital images in photogrammetric system for body posture deviation analysis] / pod red. Reginy TOKARCZYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 123, [1] s., [1] k. tabl. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0241). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-095-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie cyfrowych aparatów fotograficznych dla zastosowań fotogrametrycznychAn investigation of digital photographic cameras for the close-range photogrammetry / Regina TOKARCZYK, Adam BOROŃ // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2000 vol. 10, s. 63-1–63-10. — Bibliogr. s. 63-10. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczejAn investigation of photogrammetric 3D body positionig system for therapeutic rehabilitation purposes / Regina TOKARCZYK, Magdalena Mitka // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rehabilitacja, metody fotogrametryczne

  keywords: rehabilitation, photogrammetric methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przykładzie Minolty Dynax 5DThe investigation of color space of digital camera Minolta Dynax 5D / Tomasz PIROWSKI, Regina TOKARCZYK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 363–373. — Bibliogr. s. 372–373, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_29.pdf

 • słowa kluczowe: cyfrowy aparat fotograficzny, przestrzeń barw, automatyzacja pomiaru obrazów barwnych, test IT8

  keywords: digital camera, colour space, automatic measurement of colour images, IT8 test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Błędy rektyfikacji zdjęć z miejsca wypadku drogowego i metody ich eliminacjiErrors in rectification of photos which were taken at the place of a road accident and methods for eliminating them / Dariusz Bułka, Regina TOKARCZYK // Paragraf na Drodze ; ISSN 1505-3520. — 2011 nr spec. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego, s. 57–70. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Reginy Tokarczyk: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — XII konferencja Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych : [26–28 października 2011 r., Zakopane]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Close range photogrammetry system for medicine and railways / Regina TOKARCZYK, Sławomir MIKRUT // International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing ; ISSN 0256-1840. — 2000 vol. 33 Pt. B5/2 Comm. 5, s. 519–524. — Bibliogr. s. 524, Abstr.. — ISPRS 2000 : Geoinformation for all : XIXth [nineteenth] congress : Amsterdam, the Netherlands 2000 / eds. Klaas Jan Beek, Martien Molenaar ; International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. — The Netherlands : The Organising Committee of the XIX International Congress for Photogrammetry and Remote Sensing, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Fotogrametria cyfrowa w zastosowaniach medycznych do pomiaru ciała ludzkiego – przegląd i tendencje rozwojowe systemów pomiarowych[Digital photogrammetry in medical applications for measuring human body purposes – review and development tendencies of measurement systems] / R. TOKARCZYK // Geodezíâ, Kartografíâ i Aerofotoznímannâ : Ukraïns'kij mižvídomčij naukovo-tehníčnij zbírnik ; ISSN 0130-1039. — 2005 vyp. 66, s. 233–241

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Fotogrametria immersyjna w modelowaniu 3D[Immersive photogrammetry in 3D modelling] / Karol Kwiatek, Regina TOKARCZYK // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Fotogrametryczna rekonstrukcja Odwachu na Rynku w Krakowie na podstawie zdjęć archiwalnychPhotogrammetric reconstruction of Odwach on Main Market Square in Cracow based on archival photographs / Regina TOKARCZYK, Magdalena Brodzińska // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2003 vol. 13B, s. 467–475. — Streszcz., Summ.. — Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu : materiały ogólnopolskiego sympozjum geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych” : 15–17 września 2003 r., Wrocław – Polanica Zdrój. — tekst: http://ptfit-1sgp-1geodezja-1org-1pl-17uxikoud0034.wbg2.bg.agh.edu.pl/wydawnictwa/wroclaw-2003/B19_Tokarczyk%20Brodzinska%20-%20Fotogrametryczna%20rekonstrukcja%20Odwachu.pdf

 • słowa kluczowe: fotogrametria analityczna, bezpośrednia transformacja liniowa DLT, trójwymiarowa rekonstrukcja

  keywords: 3D reconstruction, analytical photogrammetry, Direct Linear Transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Fotogrametryczne pomiary geometrii ciała ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawyPhotogrammetrical measurements of human body geometry with application to examination of the posture defects / Regina TOKARCZYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 114, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 198). — Bibliogr. s. 109–[115], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Fotogrametryczny cyfrowy system bliskiego zasięgu dla pomiaru skrajni kolejowejA close-range digital photogrammetry system for measurement of a railway limiting outline / Regina TOKARCZYK, Sławomir MIKRUT, Michał Huppert // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2000 vol. 10, s. 64-1–64-6. — Bibliogr. s. 64-6. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Fotogrametryczny pomiar elementów walcowanychPhotogrammetric measurement of rolled elements / Regina TOKARCZYK, Katarzyna Skoczek // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 589–600. — Bibliogr. s. 598–599, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Fotogrametryczny pomiar lin odciągowych z wykorzystaniem przekształceń rzutowychPhotogrammetric elaboration of stay rope with the use of projective transformation / Regina TOKARCZYK, Władysław MIERZWA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2001 vol. 11, s. 3-77–3-82. — Bibliogr. s. 3-82. — Kataster, fotogrametria, geoinformatyka : nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju : materiały trzeciej międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 26–28 września 2001 w Krakowie i Osieczanach / red. Władysław Mierzwa ; Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie [et al.]. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej, 2001. — tekst: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/vol11_2001_krakow/arch_v11_2001_s3_77_tokarczyk.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Fotogrametryczny system cyfrowy bliskiego zasięgu do pomiarów ciała ludzkiego dla potrzeb rehabilitacji leczniczej[Close-range digital photogrammetric system for human body measurement in medical rehabilitation] / Regina TOKARCZYK, Sławomir MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 1999 vol. 9, s. 147–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz.. — Opracowania cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji i GIS : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego : 16–17 września 1999 r. Mierki k. Olsztyna

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Identyfikacja punktów reprezentujących wybrane elementy narządów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta[Identification of points representing chosen elements of bodily organs in 3-D positioning of a human bodies] / Robert Koprowski, Regina TOKARCZYK, Michał Huppert, Zygmunt Wróbel, Władysław MIERZWA // W: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy / pod red. Reginy Tokarczyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0241). — ISBN: 978-83-7464-095-4. — S. 106–[124]. — Bibliogr. s. [124]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Immersive photogrammetry in 3D modellingFotogrametria immersyjna w modelowaniu 3D / Karol Kwiatek, Regina TOKARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 2, s. 51–62. — Bibliogr. s. 60–62, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.2/geom.2015.9.2.51.pdf

 • słowa kluczowe: fotogrametria bliskiego zasięgu, sferyczne video, fotogrametria sferyczna, panorama, modelowanie 3D

  keywords: 3D modelling, panorama, spherical video, spherical photogrammetry, close range photogrammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.2.51

24
 • Kalibracja cyfrowego aparatu fotograficznego z wykorzystaniem darmowej wersji programu AerosysCalibration of digital camera using “Aerosys” free software / Regina TOKARCZYK, Iwona Stanios // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2004 R. 76 nr 6, s. 7–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kalibracja kamer z zastosowanym warunkiem ScheimpflugaCamera calibration with Scheimpflug condition / Regina TOKARCZYK, Marzena Jędrzejek // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 385–394. — Bibliogr. s. 393, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6. — tekst: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/wroclaw-2010/35_22_Tokarczyk_Jedrzejek.pdf

 • słowa kluczowe: fotogrametria bliskiego zasięgu, kalibracja kamery, warunek Scheimpfluga, dystorsja obiektywu

  keywords: camera calibration, Scheimpflug condition, lens distortion, close range photogrammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: