Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Ratajczak, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 102, z ogólnej liczby 109 publikacji Autora


1
 • Antropogeniczne złoża wtórne a wartość rynkowa kopalin towarzyszących na przykładzie górnictwa węgla brunatnegoAntropogenic secondary deposit and the market value of concurrent minerals presented in the example of lignite mining industry / Rafał PAJDA, Tadeusz RATAJCZAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec., s. 231–239. — Bibliogr s. 238–239, Streszcz., Abstr.. — W słowie wstępnym dodatkowo: VIII konferencja z cyklu „Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych”

 • słowa kluczowe: kopaliny towarzyszące, antropogeniczne złoża wtórne, wykorzystanie kopalin

  keywords: concurrent minerals , antropogenic secondary deposit , utilisation of minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A geochemical provenance study of lower carboniferous black shales from Western Pomerania (Poland) / Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK // W: EUROCLAY 2011 : clay science at the crossroad of civilizations : European clay conference : 26 June – 01 July 2011, Antalya – Turkey : book of abstracts, oral and poster sessions / eds. Zehra Karakaş, Selahattin Kadir, Asuman Günal Türkmeno\v{g}lu ; Turkish National Committee on Clay Science, European Clay Groups Association. — Ankara : [s. n.], 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania jakości węgla brunatnego w świetle wymagań Unii Europejskiej na przykładzie KWB BełchatówThe lignite quality research in the light of the European Union requirements for example KWB Bełchatów / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar M. Jończyk // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — Na obwolucie dod.: Górnictwo węgla brunatnego : VIII międzynarodowy kongres : Bełchatów, 7–9 kwietnia 2014 r. — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7783-088-8. — S. 111–121. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, złoże ,,Bełchatów'', badania jakości węgla, pierwiastki toksyczne w węglu

  keywords: lignite, ,,Bełchatów'' deposit, lignite quality research, toxic elements in coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania jakości węgla według wymagań Unii Europejskiej na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”The coal quality testing as required by the European Union for example the ”Bełchatów” lignite deposit / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar Jończyk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 151. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2013 nr 31, s. 152–160. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz., Summ.. — E. Hycnar, T. Ratajczak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, złoże ,,Bełchatów'', badania jakości węgla, pierwiastki toksyczne w węglu

  keywords: lignite, coal quality testing, the "Bełchatów" deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania mineralogiczne w problematyce kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowychThe mineralogical research in associate raw materials and waste mineral materials / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar Jończyk // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 197–203. — Bibliogr. s. 202–203, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_22.pdf

 • słowa kluczowe: badania mineralogiczne, kopaliny towarzyszące, mineralne surowce odpadowe, złoża antropogeniczne

  keywords: associated raw materials, waste mineral materials, anthropogenic deposit, mineralogical investigations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bentonite bed in the Dinantian limestones of the southern Poland / BAHRANOWSKI K., GAWEŁ A., GÓRNIAK K., RATAJCZAK T., SZYDŁAK T. // W: MECC'12 : 6\textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : September 4–9, 2012, Průhonice : book of abstracts / eds. Martin Št'astný and Anna Žigová ; Czech National Clay Group. — [Czech Republic : s. n.], [2012]. — (Informátor ; no. 49). — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Budowlane zastosowanie kawałkowych odmian rud darniowych w niektórych rejonach Polski[Utilization of lump bog-iron ores as building stones in Poland] / Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2003 t. 104 z. 10–12, s. 256–260

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Deposits in carbonated waters from selected springs of the Polish Carpathians / Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA // RMZ – Materials and Geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology = RMZ – Materiali in Geookolje : revija za rudarstvo, metalurgijo in geologijo ; ISSN 1408-7073. — Tytuł poprz.: Rudarsko-Metalurški Zbornik = Mining and Metallurgy Quaterly. — 2005 vol. 52 no. 1, s. 107–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — [IASWS2005 : 10th international symposium on The interactions between sediments and water : Bled, Slovenia, 28 August – 2 September 2005] / eds. Jadran Faganeli, Nives Ogrinc, Milena Horvat ; Faculty of Natural Science and Engineering. Ljubljana, Institute for Mining, Geotechnology and Environment. Ljubljana. — Ljubljana, R. Slovenija : RMZ M&G, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ekologia a kopaliny towarzyszące na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”Ecology vs associated mineral raw materials – a case story of the “Bełchatów” lignite deposit / Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar Jończyk, Anna Skórzak // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2005 R. 47 nr 2, s. 34–38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Heavy mineral assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania / Marek MUSZYŃSKI, Katarzyna AKSAMIT, Katarzyna GÓRNIAK, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Adam GAWEŁ, Tadeusz SZYDŁAK // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2001 [wyd. 2002] z. 18, s. 138–143. — Bibliogr. s. 142–143. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz IV konferencji „Diageneza” 2001 = Papers of the meeting of the Mineralogical Society of Poland and the 4th conference “Diagenesis” 2001 : Poznań, 20–21.09.2001 / eds. Julita Biernacka, [et al.] ; PTM. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Hg, Pb, Cd w węglu brunatnym ze złoża „Bełchatów” (obszard górniczy „Szczerców”) : badania wstępneHg, Pb, Cd in the lignite from ”Bełchatów” deposit (“Szczerców” minining area) : preliminary research / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1780. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2008 z. 285, s. 95–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Identification of hypergenic oxides and hydroxides of iron : results of selected phase analyses / Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2001 [wyd. 2002] z. 18, s. 150–156. — Bibliogr. s. 154–156. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz IV konferencji „Diageneza” 2001 = Papers of the meeting of the Mineralogical Society of Poland and the 4th conference “Diagenesis” 2001 : Poznań, 20–21.09.2001 / eds. Julita Biernacka [et al.] ; PTM. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Identyfikacja cech morfologicznych minerałów ciężkich metodami komputerowej analizy obrazu na przykładzie dolnokarbońskich skał wulkanoklastycznych Pomorza ZachodniegoIdentification of morphological features of heavy minerals by computer image analysis at the example of Lower Carboniferous volcanoclastic rocks from Western Pomerania / Tadeusz RATAJCZAK, Katarzyna Godyń, Mariusz Młynarczuk // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2009 t. 57 nr 4, s. 313–314. — Bibliogr. s. 314. — IV Ogólnopolska konferencja naukowa {\it Badania petrograficzne i mineralogiczne w geologii} : Warszawa, 18–19.05.2009 / pod red. Katarzyny Jarmołowicz-Szulc. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2009_04_34.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Identyfikacja składu mineralno-chemicznego ochry z grobów podkurhanowych we wsi Haji Nyżni koło DrohobyczaIdentification of the mineral-chemical composition of ochre from burials under barrows in the village of Haji Nyżni near Drohobycz / Tadeusz RATAJCZAK, Dariusz SALA // W: Prahistoryczne kurhany (III tys. przed Chr.) we wsi Haji Nyżni koło Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru = Starodavnì kurgani (III tis. do P. H.) u selì Gaï Nižni bilâ Drogobiča na pravoberežžì verhn'ogo Dnìstra / Jan Machnik, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz ; z aneksami Marii Łanczot [et al.] ; Polska Akademia Umiejętności. Komisja Prehistorii Karpat, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy. Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakewycza. — Kraków : "Secesja", 2011. — ISBN: 978-83-7676-083-4. — S. 177–191. — Bibliogr. s. 178., Abstr.. — Tekst pol.-ukr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Illityzacja smektytu jako wskaźnik zdiagenezowania skał paleozoicznych Pomorza Zachodniego[Illitization of smectite as indicator of Lower Paleozoic rocks diagenesis in Western Pomerania] / Katarzyna GÓRNIAK, Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK // W: Pozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice / red. Aleksander Protas, Zbigniew Mikołajewski, Arkadiusz Buniak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004. — ISBN10: 8389290685. — S. 67–95. — Bibliogr. s. 92–95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Karbońskie wapienie z Czatkowic – ich charakter surowcowy a możliwości wykorzystaniaThe Carboniferous limestones from Czatkowice – their technological potential and possibilities of utilization / Czesław Kotowski, Tadeusz RATAJCZAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 339–348. — Bibliogr. s. 347–348, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_25.pdf

 • słowa kluczowe: wapienie karbońskie, Czatkowice, litologia i petrografia

  keywords: carboniferous limestones, limestone powder, Czatkowice, quarrying history, lithology and petrography, technological utilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kompleksowe badania geofizyczne i geologiczne w celu rozpoznania nagromadzenia osadów ochrowych w rejonie miejscowości Zabratówka koło RzeszowaComprehensive geophysical and geological research for recognition of ochreous sediments in Zabratówka, village near Rzeszów / Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Dariusz SALA, Tadeusz RATAJCZAK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 4, s. 537–553. — Bibliogr. s. 551–552, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-04/Geologia_2011_4_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kompleksowe wykorzystanie kopalin towarzyszących a problemy rewitalizacji terenów pogórniczych na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”Complex utilization of associated mineral raw materials and the problem of revitalizing post-mining areas – a case story of the lignite „Bełchatów” deposit / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar Jończyk, Anna Skórzak // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 2, s. 519–532. — Bibliogr. s. 531–532, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : V międzynarodowy kongres : Bełchatów 11–13 czerwca 2007 : materiały konferencyjne. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-02/GG_2007_2_45.pdf

 • słowa kluczowe: kopaliny towarzyszące, złoża antropogeniczne, rewitalizacja obszarów pogórniczych

  keywords: anthropogenic deposits, associated mineral raw materials, revitalizing post-mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kompleksowe wykorzystanie kopalin towarzyszących a problemy rewitalizacji terenów pogórniczych na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”Complex utilization of associated mineral raw materials and the problem of revitalizing post-mining areas – a case story of the lignite “Bełchatów” deposit / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar Jończyk, Anna Skórzak // W: 50 lat pracy geologów na złożu Bełchatów : 1960–2010 / Leopold Czarnecki, [et al.]. — Bełchatów : PGE [Polska Grupa Energetyczna] Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Dział Geologicznty, 2010. — Na obwol.: „Złoty jubileusz służby geologicznej w rejonie Bełchatowa” [oraz] „Monografia złoża Bełchatów”. — Na s. tyt. dod.: Bełchatów, 19 listopada 2010. — S. 294–304. — Bibliogr. s. 303–304, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kopaliny i surowce ilaste[Clays and clay mineral commodities] / Marek NIEĆ, Tadeusz RATAJCZAK // W: Surowce skalne : surowce ilaste / red. tomu Krzysztof Galos ; aut.: Krzysztof Galos [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2004. — (Surowce Mineralne Polski / pod red. Romana Neya). — S. 13–30. — Bibliogr. s. 29–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kopaliny towarzyszące a rewitalizacja terenów pogórniczych na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”Associated mineral row materials and the problem of the revitalizing post-mining areas : a case story of the lignite „Bełchatów” deposit / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar M. Jończyk, Anna Skórzak // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 7, s. 61–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kopaliny towarzyszące i mineralne surowce odpadowe ze złóż kopalin węglanowych jako potencjalna baza surowców do produkcji sorbentów $SO_{2}$The accompanying minerals and mineral wastes from the carbonate deposits as a potential raw materials base for the production of $SO_{2}$ sorbents / Elżbieta HYCNAR, Ewa WISŁA-WALSH, Tadeusz RATAJCZAK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2012 nr 83, s. 37–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.. — XXII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 7–9 listopada 2012. — Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • „Kopaliny towarzyszące” w złożu węgla brunatnego Złoczew (stan wiedzy)The associate raw materials in Złoczew deposit (state of knowledge) / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Waldemar M. Jończyk // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 79, s. 257–267. — Bibliogr. s. 267, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 3–5 listopada 2010 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010

 • słowa kluczowe: zasoby, złoże węgla brunatnego Złoczew, litologia, skład mineralny i chemiczny, własności surowcowe, kopaliny towarzyszące

  keywords: Złoczew lignite deposit, the associate raw materials, lithology, mineral and chemical compositions, resources and properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kreda jeziorna z Bełchatowa jako sorbenty $SO_{2}$ w paleniskach fluidalnychThe lacustrine chalk from Bełchatów as the sorbent of $SO_{2}$ in the fluidized bed combustions / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Waldemar Jończyk // W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-629-1. — S. 153–167. — Bibliogr. s. 165–167, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: trzeciorzędowa kreda jeziorna, sorbent SO2, paleniska fluidalne, właściwości sorpcyjne

  keywords: tertiary lacustrine chalk, SO2 sorbent, fluidized bed combustions, sorption capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: