Wykaz publikacji wybranego autora

Rajmund Oruba, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: 11439510400

PBN: 5e709208878c28a04738edf0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Adaptacja starych kominów żelbetowych do odprowadzania odsiarczonych spalinAdaptation of old reinforced concrete chimneys for discharging desulphurised flue gas / Leszek Hawro, Roman Smoleński, Rajmund ORUBA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 5, s. 36–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odsiarczanie spalin, kominy żelbetowe, adaptacja

  keywords: adaptation, RC chimneys, Flue Gas Desulphurisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2016.05.16

2
 • Adaptacja starych kominów żelbetowych w elektrowniach do odprowadzania odsiarczonych spalin[Adaptation of old chimneys in power plants for carry out desulphurised flue gas] / Rajmund ORUBA, Leszek Hawro, Karol Antoniszyn // W: Doświadczenia eksploatacyjne instalacji odsiarczania spalin [Dokument elektroniczny] : VII forum dyskusyjne : Tatrzańska Łomnica, 21–24 kwietnia 2015 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o. o., [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 83–91. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Analysis of the causes of damage suffered by concrete at the slag granulation facility / Stanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // W: Failures of concrete structures : proceedings of 9th the international EXPERTCENTRUM conference : Bratislava, Slovakia September, 5–September, 7, 2001 / ed. E. Jávor. — Bratislava : EXPERTCENTRUM, 2001. — (Proceedings / EXPERTCENTRUM ; 9). — S. 165–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of IBIS microwave interferometer for measuring normal-mode vibrational frequencies of industrial chimneysZastosowanie interferometru mikrofalowego IBIS do pomiaru częstotliwości drgań własnych kominów przemysłowych / Przemysław KURAS, Rajmund ORUBA, Rafał KOCIERZ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1/1, s. 83–89. — Bibliogr. s. 89, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01-1/Geomatics_2010_1_1_05.pdf

 • słowa kluczowe: kominy przemysłowe, pomiary dynamiczne, mikrofalowy radar interferometryczny

  keywords: industrial chimneys, dynamic measurements, microwave interferometric radar

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania i rekonstrukcja obiektów granulacji żużlaInvestigations and repairing of slag granulation structures / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // W: Awarie budowlane : XX [dwudziesta] konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 22–26 maja 2001 : referaty, T. 1 / red. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001. — Dod. ISBN: 8388764357. — ISBN10: 8388764306. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Classification of building structures located in industrial plants with regard to calculating property taxKwalifikacja obiektów budowlanych znajdujących się w zakładach przemysłowych pod kątem naliczania podatku od nieruchomości / Karol FIREK, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 1, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.1/geom.2014.8.1.15.pdf

 • słowa kluczowe: klasyfikacja obiektów budowlanych, podatek od nieruchomości

  keywords: property tax, classification of building structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.1.15

9
 • Classification of building structures of mining plants with regard to calculating property taxKwalifikacja obiektów budowlanych zakładów górniczych pod kątem naliczania podatku od nieruchomości / Karol FIREK, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 2, s. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.2/geom.2014.8.2.27.pdf

 • słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, kwalifikacja obiektów budowlanych zakładów górniczych

  keywords: property tax, classification of building structures of mining plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.2.27

10
 • Effect of mining terrain gradient on safety of industrial reinforced concrete chimneys / Rajmund ORUBA // W: 10. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 7. und 8. Mai 2009, Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2009. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2009-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-053-2. — S. 270–276. — Bibliogr. s. 276, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Industrial reinforced concrete chimneys resistance to the influence of mining activitiesOkreślenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowych / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 803–817. — Bibliogr. s. 816–817

 • keywords: reinforced concrete chimneys, safety, influence of mining exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Konstrukcje kominów przemysłowych do odprowadzania odsiarczonych spalinStructures of industrial chimneys discharging desulfurised flue gas / Rajmund ORUBA // W: TECH-BUD'2017 : nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : III konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 15–17 listopada 2017 r. / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski w Krakowie. — Kraków : PZITB, [2017]. — ISBN10: 83-923401-8-3. — S. 167–176. — Bibliogr. s. 176, Summ.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Konstrukcje kominów przemysłowych do odprowadzania odsiarczonych spalin[Structures of industrial chimneys discharging desulfurised flue gas] / Rajmund ORUBA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2019 nr 1, s. 19–23. — Bibliogr. s. 23. — III konferencja TECH-BUD' 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kwalifikacja wybranych budowli w elektrowniach w aspekcie naliczania podatku od nieruchomościQualification of selected building structures in power plants with respect to taxation / Karol FIREK, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2018 nr 4, s. 47–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, prawo budowlane, budowle przemysłowe

  keywords: property tax, building law, industrial building structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2018.04.12

15
 • Measurements of deformations of inner structures of multi-flue industrial chimneys / PUNIACH Edyta, ORUBA Rajmund // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 317–324. — Bibliogr. s. 323–324, Abstr.

 • keywords: industrial chimneys, measurements of displacements and deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Methods of utilization of old chimneys in power plants for needs of flue gas desulphurisation plants / Rajmund ORUBA, Karol FIREK, Aleksander WODYŃSKI // W: SGEM 2015 : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 18–24 June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection, environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-40-7. — S. 339–344. — Bibliogr. s. 344, Abstr.

 • keywords: industrial chimneys, FGD, Flue Gas Desulphurisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • O posadowieniu żelbetowego komina w zwartej zabudowie elektrowniOn foundation of reinforced concrete chimney within the power plant compact building / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // W: Problemy eksploatacji, remontów i wznoszenia budowlanych obiektów energetycznych : II [druga] konferencja naukowo-techniczna = Problems concerning realization, exploitation and repairs of power engineering building objects. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; 78) ; (Seria: Konferencje ; 27). — S. 11–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena wpływu eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowychMining eksploitation effect safety of industrial reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: Budownictwo w energetyce = Building engineering in energetics / pod red. Jerzego Hoły, Eugeniusza Hotały. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; 90. Studia i Materiały ; ISSN 0137-6241 ; 19). — S. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Oddziaływanie środowiska przemysłowego i eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowychImpact of the industrial environment and mining exploitation on the safety of reinforced concrete industrial chimneys / Rajmund ORUBA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 177, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 211). — Bibliogr. s. 169–[178], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-311-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Określenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowychEvaluation of resistance to mining influence of industrial reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 7–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pomiary dynamiczne kominów żelbetowych mikrofalowym radarem interferometrycznym[The dynamic investigations of reinforced concrete chimneys using microwave radar interferometr] / Przemysław KURAS, Rajmund ORUBA, Rafał KOCIERZ // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2010 nr 5, s. 64–67. — Bibliogr. s. 67. — VII konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo w energetyce” : Złotniki Lubańskie 11–14 maja 2010. — Warszawa : Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Problemy diagnostyki i rekonstrukcji wysokich żelbetowych kominów przemysłowychProblems of diagnostics and reconstruction of high reinforced concrete industrial chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 67–76. — Bibliogr. s. 75–76., Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Problemy eksploatacyjne kominów mokrychOperating problems of wet chimneys / Rajmund ORUBA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2018 nr 4, s. 69–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: elektrownie, kominy mokre

  keywords: power plants, wet chimneys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2018.04.21

25
 • Problemy odprowadzania mokrych spalin przez kominy[Problems of wet flue gas discharge trough the chimneys] / Rajmund ORUBA // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2017 nr 7–8, s. 98–102. — Bibliogr. s. 102. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: