Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Wójcik, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1953-6983 połącz konto z ORCID

ResearcherID: U-5765-2017

Scopus: 7005229655

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Badanie zanieczyszczenia wód rzecznych nieorganicznymi anionami[Investigation of river water pollution with inorganic anious] / Rafał WÓJCIK, Wanda S. SIKORA, Edeltrauda HELIOS RYBICKA // W: Zastosowania chromatografii jonowej w analizie wody / pod red. Jerzego Siepaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. — Poznań : UAM, 1999. — S. 67–83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Base metal accumulation by sulphate reducing bacteria – examples from carbonate-hosted $Zn-Pb$ deposits and recent polluted river sediments / KUCHA H., Raith J. G., SKWARCZEK M., WÓJCIK R. // W: 29\textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10\textsuperscript{th}–-13\textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Leoben] : IAS, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 611. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Distribution pathways and mobility of metals in the vicinity of $Zn-Pb$ and smelting sites in Poland, as revealed by different environmental sample media and mobility test / E. HELIOS-RYBICKA, M. SKWARCZEK, R. WÓJCIK, M. WARDAS // W: Proceedings 3rd SENSPOL Workshop: monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : Kraków, Poland, June 3–6, 2003 / ed. Susan Alcock. — Silsoe : Cranfield University, 2004. — S. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Distribution, pathways and mobility of metals in the vicinity of $Zn-Pb$ mining and smelting sites in Poland, as revealed by different environmental sample media and mobility test : [abstract] / E. HELIOS-RYBICKA, M. SKWARCZEK, R. WÓJCIK, M. WARDAS // W: Monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3\textsuperscript{rd} SENSPOL workshop : Kraków, Poland 3–6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. — [Kraków : JU FC], [2003]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Grain-size effect on heavy metals content in the Odra River bottom sediments / U. ALEKSANDER, W. S. SIKORA, R. WÓJCIK // W: Prague 2003 [Dokument elektroniczny] : sixth international symposium & exhibition on Environmental contamination in Central & Eastern Europe and the commonwealth of independent states : 1–4 September 2003, Prague, Czech Republic : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2003. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. obwol.. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Heavy metals $(Zn, Pb, Cd,Tl)$ and $As$ – their mobilisation and immobilisation in the wastes from the $Zn-Pb$ mining and smelting industry at the Bukowno, Upper Silesia, Poland / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Rafał WÓJCIK // W: Securing the future : international conference on Mining and environment, metals and energy recovery : June 27–July 1, 2005, Skellefte\aa, Sveden : proceedings, Vol. 1 / MITU [etc.]. — [Sveden : s. n.], [2005]. — ISBN: 9789197519014. — S. 389–398. — Bibliogr. s. 397–398, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Immobilization of heavy metals in the slags from $Zn-Pb$ metallurgical plant in Bukowno, Poland / WÓJCIK R., HELIOS-RYBICKA E., Dukiewicz M. // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2001 vol. 33 no. 2 dod.: Geovestník, s. 23. — Abstrakt referatu z: Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Harl'any 23.–24. apríla 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Impact of ${Zn-Pb}$ historical and present mining and smelting at Bukowno (Upper Silesia, Poland) on contamination of rivers and soils / HELIOS-RYBICKA Edeltrauda, WÓJCIK Rafał // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 76–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Leachability of Zn, Cd and Pb from wastes at the Bukowno (Upper Silesia) mining and smelting industry / Rafał WÓJCIK, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Monika Dukiewicz // W: Biogeochemical processes and cycling of elements in the environment : ISEB15 : proceedings of the 15\textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Biogeochemistry : Wrocław, Poland, September 11–15, 2001 / eds. Jerzy Weber, [et al.]. — Wrocław : PTSH – Polish Society of Humic Substances, 2001. — ISBN10: 83-906403-5-X. — S. 119–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena wpływu przemysłu $Zn-Pb$ Olkusz-Bukowno na zanieczyszczenie talem wód powierzchniowychImpact of $Zn-Pb$ industry on $Tl$ pollution of surface water system in the Olkusz–Bukowno Region / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Bernadeta RAJCHEL, Rafał WÓJCIK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 2, s. 127–140. — Bibliogr. s. 139–140, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Oddziaływanie na środowisko Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów Szpitalnych w KrakowieEnvironmental impact of the Hospital Waste's Incineration Plant in Krakow / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Agnieszka GIELAR, Rafał WÓJCIK // W: „Paliwa z odpadów 2009” : VII międzynarodowa konferencja : Szczyrk, 21–23 października 2009 : [abstrakty] = „Fuel from waste 2009” : II international conference. — [Gliwice : Politechnika Śląska], [2009]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rozkład zawartości cynku pomiędzy frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki Odry[Zinc content distribution in grain-size fractions of the Odra River sediments] / Urszula ALEKSANDER, Wanda S. SIKORA, Rafał WÓJCIK // W: Cynk w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne : materiały sympozjum : Warszawa, 22–23 maja 2002 / Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rozkład zawartości cynku pomiędzy frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki OdryZinc content distribution in grain-size fractions of the Odra River sediments / Urszula ALEKSANDER, Wanda S. SIKORA, Rafał WÓJCIK // W: Cynk w środowisku : problemy ekologiczne i metodyczne : opracowanie zbiorowe = Zinc in the environment : ecological and analytical problems / pod red. Aliny Kabata-Pendias i Barbary Szteke ; PAN Komitet przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”. — Warszawa : PAN, 2002. — (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko” ; ISSN 0860-8296 ; 33). — Praca zawiera publikacje z sympozjum : Warszawa, 22–23 maja 2002. — ISBN10: 8390276224. — S. 281–288. — Bibliogr. s. 287–288, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rozkład zawartości metali ciężkich pomiędzy frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki OdryHeavy metals content distribution in grain-size fractions of the Odra River sediments / Urszula ALEKSANDER, Wanda S. SIKORA, Rafał WÓJCIK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 2, s. 165–174. — Bibliogr. s. 173–174, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, osady denne, uziarnienie osadów

  keywords: heavy metals, bottom sediments, grain size distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The influence of $Zn-Pb$ flotation waste & slag on plants-soils system / Alicja KICIŃSKA, Rafał WÓJCIK // Acta Environmentalica Universitatis Comenianae ; ISSN 1335-0285. — 2011 vol. 19 suppl. 1, s. 164–168. — Bibliogr. s. 167–168, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review. — Průmyslová ekologie II : védecké práce z konference / Vysoká Škola Chemicko-Technologická v Praze. — Bratislava : Univerzita Komenského, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The use of spent glauconite in lightweight aggregate production / Wojciech Franus, Małgorzata Franus, Jolanta Latosińska, Rafał WÓJCIK // Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio ; ISSN 0366-3175. — 2011 vol. 50 [no.] 4, s. 193–200. — Bibliogr. s. 200

 • keywords: glauconite, pickle wastewater, lightweight of aggregate, utilization of wastes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3989/cyv.252011

20
21
 • Unieruchamianie metali ciężkich w żużlach hutnictwa $Zn-Pb$ fosforanemImmobilisation of heavy metals in $Zn-Pb$ metallurgical slags with phosphate / Rafał WÓJCIK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 689–695. — Bibliogr. s. 694–695, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Właściwości sorpcyjne minerałów ilastych wydzielonych z trzeciorzędowych osadów piaszczystych[Sorption properties of clay minerals separated from the Tertiary sands] / Małgorzata Franus, Wojciech Franus, Arkadiusz Derkowski, Lucjan Gazda, Zdzisław Krzowski, Rafał WÓJCIK // W: II Kongres Inżynierii Środowiska : materiały, T. 2. — Lublin : PAN, 2005. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 33). — ISBN10: 83-89293-16-1. — S. 973–981. — Bibliogr. s. 981

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ przemysłu wydobywczo-przeróbczego rud Zn-Pb na środowisko w rejonie olkuskim[The impact of mining and processing of Zn-Pb ores on the environment in Olkusz area] / Alicja KICIŃSKA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Rafał WÓJCIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 171 s.. — Bibliogr. s. 146–171. — ISBN: 978-83-7464-804-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wymywalność anionów z powierzchniowej warstwy składowisk odpadów Krakowskich Zakładów SodowychAnion leachability from the top layer of the Cracow Soda Waste Dumps / Rafał WÓJCIK, Łukasz Zawadzki // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2011 nr 49, s. 433–442. — Bibliogr. s. 441–442. — Wójcik Rafał – afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wymywalność cynku, ołowiu i kadmu z odpadów flotacyjnych $Zn-Pb$ po stabilizacjiLeaching of zinc, cadmium and lead from $Zn-Pb$ flotation waste after stabilisation / Rafał WÓJCIK, Edeltrauda HELIOS RYBICKA, Aneta Kurek // W: VI [Szósta] Polska Konferencja Chemii Analitycznej : chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia : Gliwice 9–14 lipca 2000 : materiały konferencyjne = VI [Sixth] Polish Conference on Analytical Chemistry : analytical chemistry at the beginning of the third millenium : proceedings of the conference. — Warszawa : Komitet Chemii Analitycznej PAN, 2000. — S. 240

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: