Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Samborski, dr inż.

doktorant

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, *Katedra Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • A system and a method for detecting recorded biometric information / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GAŁKA Jakub, Grzywacz Marcin, SAMBORSKI Rafał. — Int.Cl.: H04L 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3016314 A1 ; Opubl. 2016-05-04. — Zgłosz. nr EP20140461584 z dn. 2014-10-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3016314A1.pdf

 • słowa kluczowe: rozpoznawanie mówcy, wykrywanie ataków, kanał telefoniczny, znaczniki widmowe, biometria głosowa, uwierzytelnianie głosowe

  keywords: speaker verification, playback attack detection, telephone channel, spectral landmarks, spoofing detection, voice biometrics, voice authentication

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A system and a method for detecting recorded biometric informationSystem und Verfahren zur Erkennung aufgezeichneter biometrischer Informationen / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GAŁKA Jakub, Grzywacz Marcin, SAMBORSKI Rafał. — Int.Cl.: H04L 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 3016314 B1 ; Udziel. 2016-11-09 ; Opubl. 2016-11-09. — Zgłosz. nr EP20140461584 z dn. 2014-10-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3016314B1.pdf

 • słowa kluczowe: rozpoznawanie mówcy, wykrywanie ataków, kanał telefoniczny, znaczniki widmowe, biometria głosowa, uwierzytelnianie głosowe

  keywords: speaker verification, playback attack detection, telephone channel, spectral landmarks, spoofing detection, voice biometrics, voice authentication

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dual-microphone speech extraction from signals with audio background / Mariusz ZIÓŁKO, Bartosz ZIÓŁKO, Rafał SAMBORSKI // W: IIH-MSP 2009 : 2009 Fifth international conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing : Kyoto, Japan 12–14 September 2009 / ed. Jeng-Shyang Pan, Yen-Wei Chen, Lahmi C. Jain. — [Japan] : IEEE Computer Society, 2009. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN: 978-0-7695-3762-7. — S. 1290–1292. — Bibliogr. s. 1292, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Filter-based model of multimicrophone array in an adverse acoustic environment / Rafał SAMBORSKI, Mariusz ZIÓŁKO // Engineering Letters ; ISSN 1816-093X. — 2012 vol. 20 iss. 4, s. 336–338. — Bibliogr. s. 338, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hybrid Wavelet-Fourier-HMM speaker recognition / Bartosz ZIÓŁKO, Wojciech Kozłowski, Mariusz ZIÓŁKO, Rafał SAMBORSKI, David Sierra, Jakub GAŁKA // International Journal of Hybrid Information Technology ; ISSN 1738-9968. — 2011 vol. 4 no. 4, s. 25–41. — Bibliogr. s. 40–41, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Speaker localization in conferencing systems employing phase features and wavelet transform / Rafał SAMBORSKI, Mariusz ZIÓŁKO // W: ISSPIT 2013 [Dokument elektroniczny] : IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology : December 12–15, 2013, Athens, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2013. — e-ISBN: 978-1-4799-4796-6. — S. 333–337. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6781903 [2014-04-08]. — Bibliogr. s. 336–337, Abstr.

 • keywords: speaker localization, speaker recognition, microphone arrays, wavelets

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ISSPIT.2013.6781903

8
 • Speech extraction from jammed signals in dual-microphone systems / Rafał SAMBORSKI, Mariusz ZIÓŁKO, Bartosz ZIÓŁKO, Jakub GAŁKA // W: SPPRA 2010 : Signal Processing, Pattern Recognition and Applications : proceedings of the 7th IASTED international conference : February 17–19, 2010 : Innsbruck, Austria. — [Austria : s. n.], [2010]. — S. 124–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Synteza filtrów szerokopasmowej matrycy wielomikrofonowejFilters synthesis for wideband multimicrophone array / Rafał SAMBORSKI // W: Doctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2010–2013 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2013]. — S. 55. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Wavelet-Fourier analysis for speaker recognition / Mariusz ZIÓŁKO, Rafał SAMBORSKI, Jakub GAŁKA, Bartosz ZIÓŁKO // W: Proceedings of the seventeenth national conference on Applications of mathematics in biology and medicine : krajowa konferencja zastosowań matematyki w biologii i medycynie : Zakopane–Kościelisko, 1–6 September 2011 / eds. Urszula Foryś [et al.] ; Institute of Applied Mathematics and Mechanics. — [Polska : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-83-932893-0-1. — S. 129–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wiener filtration for speech extraction from the intentionally corrupted signals / Rafał SAMBORSKI, Mariusz ZIÓŁKO, Bartosz ZIÓŁKO, Jakub GAŁKA // W: ISIE 2010 [Dokument elektroniczny] : 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics : Bari, Italy 04–07 July, 2010 : CDROM proceedings / [IEEE]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. l. : IEEE, cop. 2010. — Dysk Flash. — ISBN 978-1-4244-6391-6. — S. 1698–1701. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 1701, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wykorzystanie filtrów adaptacyjnych do ekstrakcji mowy z sygnału zaszumionego w systemach wielomikrofonowychAdaptive filters in the extraction of speech from disturbed signal in the multi-microphones systems / Rafał SAMBORSKI // Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute ; ISSN 0032-6216. — 2010 z. 246, s. 209–219. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: