Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Pajda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Antropogeniczne złoża wtórne a rozwój okręgów górniczych w górnictwie węgla brunatnego w PolsceAntropogenic secondary deposits and development of the brown coal mining areas in Poland / Rafał PAJDA // W: IX Międzynarodowa konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 17–19 listopada 1999 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Zakład Polityki Surowcowej i Energetycznej. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — S. 279–288. — Bibliogr. s. 287–188, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Antropogeniczne złoża wtórne a wartość rynkowa kopalin towarzyszących na przykładzie górnictwa węgla brunatnegoAntropogenic secondary deposit and the market value of concurrent minerals presented in the example of lignite mining industry / Rafał PAJDA, Tadeusz RATAJCZAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec., s. 231–239. — Bibliogr s. 238–239, Streszcz., Abstr.. — W słowie wstępnym dodatkowo: VIII konferencja z cyklu „Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych”

 • słowa kluczowe: kopaliny towarzyszące, antropogeniczne złoża wtórne, wykorzystanie kopalin

  keywords: concurrent minerals , antropogenic secondary deposit , utilisation of minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cele polityki ekonomicznej a gospodarka zasobami środowiska[The elements of the economic development theory] / Rafał PAJDA // W: Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stanisława Czai ; Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Oddział Polski ; Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo I-BIS, 2002. — (Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” ; ISSN 1506-5618 ; nr 29). — Praca zawiera referaty z konferencji naukowej zorganizowanej przez KEE AE im. Oskara Langego : Jugowice 22–24 luty 2002. — S. 313–320. — Bibliogr. s. 320

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cele polityki ekonomicznej a gospodarka zasobami środowiskaEconomic policy goals and natural resources management / Rafał PAJDA // W: Wybrane zagadnienia gospodarki zasobami środowiska / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2001. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 1). — ISBN10: 8391638421. — S. 19–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakter surowcowy kopalin towarzyszących w złożach węgli brunatnych jako podstawa tworzenia ich antropogenicznych złóż wtórnychRaw material character of accompanying minerals in brown coal deposits as the basis for their antropogenic secondary deposits creation / Rafał PAJDA, Tadeusz RATAJCZAK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1480. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 246, s. 383–393. — Bibliogr. s. 391–392, Streszcz., Summ.. — Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Efektywność odkrywania zasobów gazu ziemnego metodami wiertniczymi w polskiej części Zapadliska PrzedkarpackiegoEfficiency of natural gas discovery using exploration drilling of oil basins in the Polish part of the Carpathian Foredeep / Stanisław F. JUCHA, Rafał PAJDA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 t. 18/2, s. 351–392. — Bibliogr. s. 392, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością[The economic aspects of quality management] / R. PAJDA // W: Reorganizacja technicznych procesów działania w przedsiębiorstwach w aspekcie globalizacji rynku / red. zbiorowej monografii naukowej Janusz Szpytko. — Kraków : Oficyna Cracovia, 2000. — S. 51–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ekonomiczne uwarunkowania wdrażania zarządzania przez jakość[Economic conditions of implementation of management by quality] / Rafał PAJDA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Nauki Ekonomiczne ; ISSN 1234-3927. — 2001 nr 29, s. 312–322. — Bibliogr. s. 322, Streszcz.. — Ekonomia ; Technika ; Zarządzanie : II [drugie] sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej : [Kielce 29 stycznia 2001 r.]. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania kopalin towarzyszących na przykładzie KWB BełchatówEconomic conditions of utilisation of secondary deposits KWB Belchatow case study / Rafał PAJDA, Tadeusz RATAJCZAK // W: IX Międzynarodowa konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 17–19 listopada 1999 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Zakład Polityki Surowcowej i Energetycznej. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — S. 289–301. — Bibliogr. s. 300–301. Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metodyczna analiza efektywności odkrywania zasobów gazu ziemnego za pomocą wierceń poszukiwawczych w poziomach stratygraficznych polskiej części Zapadliska PrzedkarpackiegoMethodic analysis of efficiency of natural gas prospecting with exploration wells in the stratigraphic horizons of the Polish part of the Carpathian Foredeep / Stanisław F. JUCHA, Rafał PAJDA // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 1 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 181–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metodyczna analiza efektywności odkrywania zasobów węglowodorów za pomocą wierceń poszukiwawczych w poziomach stratygraficznych basenów naftowych Niżu PolskiegoMethodical analysis of efficiency of hydrocarbon resources discovery using eksploration drilling in stratigraphic horizons of oil basins in the Polish Lowland / Stanisław F. JUCHA, Rafał PAJDA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1998 t. 15, s. 41–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Möglichkeiten einer kontinuierlichen Entwicklung der Braunkohlengebiete nach Einstellung des BraunkohlenabbausMożliwości zapewnienia kontynuacji rozwoju zagłębi węgla brunatnego po zakończeniu eksploatacji węgla = [Possibilities for future development of brown coal mining regions after finishing mining activity] / Rafał PAJDA // W: Umwelt- und Ökonomischeaspekte der Bergbaurestrukturierung = Środowiskowe i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji górnictwa / pod red. nauk. Leszka Preisnera ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2002. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 2). — S. 239–251. — Bibliogr. s. 250–251, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Możliwości przedłużenia działalności gospodarczej w okręgach górniczych węgla brunatnego po zakończeniu eksploatacji węglaThe ways to extend the business activities in lignite mining areas when coal mining is over / Rafał PAJDA, Tadeusz Ratajczak // W: VII Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego : nauka-technika-środowisko : Wrocław, 20–22 września 2000 = The 7\textsuperscript{th} National Conference of Surface Mining : science–technique–environment / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 91) ; (Seria: Konferencje ; 28). — S. 339–345

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości przedłużenia działalności gospodarczej w okręgach górniczych węgla brunatnego po zakończeniu eksploatacji węgla[The ways to extend the business activities in lignite mining areas when coal mining is over] / Rafał PAJDA, Tadeusz RATAJCZAK // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2001 nr 1, s. 29–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Możliwości rozwoju bazy zasobowej surowców w Polsce drogą tworzenia antropogenicznych złóż wtórnych wybranych kopalin towarzyszących węglom brunatnymPossibilities of development of supply base of minerals in Poland by creation of antropogenic second deposits of some lignite concurrent minerals / Rafał PAJDA, Tadeusz RATAJCZAK // W: Wybrane zagadnienia gospodarki zasobami środowiska / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2001. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 1). — ISBN10: 8391638421. — S. 159–179. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problematyka środowiskowa a polityka ekonomicznaEnvironmental problems and economic policy / Rafał PAJDA // W: Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce / pod red. nauk. Grzegorza Dobrzańskiego. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2002. — S. 9–17. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Programowanie rozwoju okręgów górniczych na przykładzie górnictwa węgla brunatnegoProgramming mining districts development on the example of brown-coal mining industry / Rafał PAJDA // W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — Materiały z III konferencji naukowej "Teoria i praktyka zarządzania", która odbyła się w dn. 28-29 IX 2000 r. na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. — ISBN10: 83-914035-0-5. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 142, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Programowanie wdrażania ekorozwoju w układzie lokalnymProgramming implementation of ecological development in the local aspect / Rafał PAJDA // W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — Materiały z III konferencji naukowej "Teoria i praktyka zarządzania", która odbyła się w dn. 28-29 IX 2000 r. na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. — ISBN10: 83-914035-0-5. — S. 263–273. — Bibliogr. s. 272–273, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rachunek ekonomiczny jako kryterium oceny celowości zagospodarowania kopalin towarzyszących na przykładzie górnictwa węgla brunatnegoEconomic aspects as a criterion for evaluating the accompanying minerals utilisation on the example of lignite mining / Rafał PAJDA, Tadeusz RATAJCZAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2001 R. 63 nr 2–3, s. 26–37. — Bibliogr. s. 35–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rachunek ekonomiczny jako podstawa zagospodarowania kopalin towarzyszących na przykładzie węgla brunatnego[Economic aspects as a basic for the accompanying minerals utilization on the example of lignite mining] / Rafał PAJDA, Tadeusz RATAJCZAK // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2001 nr 4, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rozwój zrównoważony a system ekonomiczny[Sustainable development and economic system] / Rafał PAJDA // W: Ekonomia a rozwój zrównoważony. T. 1, Teoria, kształcenie / pod red. Franciszka Piontka. — Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2001. — ISBN10: 8388771078. — S. 144–150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Teoria i praktyka zarządzania : III [trzecia] międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 28–29 września 2000 roku : materiały konferencyjne[Theory and practice in management] / red. Rafał PAJDA, Wiesław WASZKIELEWICZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH WZ, 2001. — [6], 198 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-914035-4-8. — Tekst częśc. ang. i ros.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The role of ecological education within the system of the sustainable development implementation at local level / R. PAJDA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2000 vol. 9 suppl. 2, s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Abstr.. — EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European intregration for better quality of environment and human life : proceedings of the international conference : Cracow, Poland, 15th–16th September, 2000. Pt. 1.: Environmental training and education / oprac. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Olsztyn : „HARD”, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The role of the ecological education within a system of the eco-development implementation in local systems / Rafał PAJDA // W: EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16\textsuperscript{th} September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo „jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Umwelt- und Ökonomischeaspekte der BergbaurestrukturierungŚrodowiskowe i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji górnictwa = [Environmental and economic aspects of mining restructuring] / pod red. nauk. Leszka PREISNERA ; zespół aut.: Andreas Bull, Klaus-Ruthard Frisch, Anna JANKOWSKA-KŁAPKOWSKA, Heinz Eckart Klingelhöfer, Manfred Jürgen Matschke, Xenia Matschke, Rafał PAJDA, Tadeusz PINDÓR, Leszek PREISNER, Rolf Schwinn, Joanna WOJANOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody. — Kraków : KEiGZP WZ AGH, 2002. — 272 s.. — (Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; nr 2). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: