Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Kudelski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4884-0987 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56418391800

PBN: 5e7093c6878c28a0473b09b6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
2
 • Analiza Pareto ANOVA cech geometrycznych wyrobów kształtowanych w ZSW w cyklu adaptacyjnym EDMPareto ANOVA analysis of geometrical features of the products machined during EDM adaptive cycle in the Integrated Manufacturing System / Halina NIECIĄG, Rafał KUDELSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2017 R. 21 nr 4, s. 67–74. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: technika współrzędnościowa, Zintegrowane Systemy Wytwarzania, inspekcja elektrod

  keywords: coordinate technique, Integrated Manufacturing Systems, electrode inspection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14313/PAR_226/67

3
 • Badania możliwości diagnostycznych stanu procesu cięcia stali wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernymInvestigation of diagnostic possibilities of the state cutting process of steel with high-pressure abrasive water jet / Rafał KUDELSKI, Halina NIECIĄG, Krzysztof ZAGÓRSKI // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 R. 19 nr 12 dod.: CD, s. 495–499. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 499. — tekst: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/570/504

 • słowa kluczowe: diagnostyka, drgania mechaniczne, analiza sygnału, WaterJet

  keywords: signal analysis, mechanical vibrations, diagnostic, WaterJet Cutting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24136/atest.2018.440

4
 • Badania potencjału skrawnego wysokociśnieniowego strumienia wodnościernegoThe research of cutting potential of high pressure waterjet / Rafał KUDELSKI // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 63–72. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania wskaźników zdolności skrawnej wysokociśnieniowego strumienia wodno-ściernego przy cięciu krzywoliniowym staliStudy of high-pressure abrasive water jet capacity indices for steep cutting of steels / Rafał KUDELSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2017 nr 11, s. 997–999. — Bibliogr. s. 999

 • słowa kluczowe: jakość technologiczna, stal S355J2H, przecinanie materiałów, strumień wodno-ścierny

  keywords: technological quality, steel S355J2H, workpiece cutting, abrasive jet

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2017.11.161

6
 • Badania wstępne możliwości diagnostycznych stanu procesu przy cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym na podstawie cech widma częstotliwościowo-amplitudowego drgań zespołu głowicy tnącejInvestigations of diagnostic of water jet machnining of basis of the frequency – amplitude spectra of the vibration of cutting head / Edward WANTUCH, Ryszard Kot, Rafał KUDELSKI // W: Podstawy i technika obróbki ściernej / pod red. Andrzeja Gołąbczaka, Bogdana Kruszyńskiego ; Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Technologii Maszyn. Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn. — Łódź : PŁ. WM, 2010. — Na okł. dod.: XXXIII NSOS Łódź 2010. — ISBN10: 83-920269-4-2. — S. 479–488. — Bibliogr. s. 487, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie potencjału skrawnego wysokociśnieniowego strumienia wodno-ściernego na przykładzie cięcia granitu[Investigation of the cutting potential of high-pressure water-abrasive jet on the example of granite cutting] / Rafał KUDELSKI // Stal, Metale & Nowe Technologie ; ISSN 1895-6408. — 2019 nr 7–8, s. 58, 60, 63–64. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie potencjału skrawnego wysokociśnieniowego strumienia wodnościernego na przykładzie cięcia szkłaCutting potential of high-pressure abrasive waterjet testing during glass cutting process / Ryszard Kot, Rafał KUDELSKI // W: Innovative manufacturing technology 2013 : [IMT'2013 : międzynarodowa konferencja] = Innowacyjne technologie wytwarzania / ed. Magdalena Szutkowska. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2013. — ISBN: 978-83-931239-7-0. — S. 213–223. — Bibliogr. s. 223, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Comparison of cost, material and time usage in FDM and SLS 3D printing methods / Rafał KUDELSKI, Jacek CIEŚLIK, Mykola Kulpa, Piotr DUDEK, Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał RUMIN // W: MEMSTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 XIII\textsuperscript{th} international conference : perspective technologies and methods in MEMS design : Polyana[-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine], April 20–23, 2017 : proceedings = Perspektivnî tehnologìï ì metodi proektruvannâ MEMC (MEMSTECH) : materìali XIII mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 20–23 kvìtnâ, Polâna, Ukraïna / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine Chapter. — Dane tekstowe. — Lviv : [IEEE], 2017. — Dod. ISBN: 978-1-5386-4001-2 (electronic), 978-1-5386-4002-9 (print on demand). — ISBN: 978-1-5386-4000-5. — S. 12–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/s4J9To

 • keywords: cost, time, additive manufacturing, selective laser sintering, Fused Deposition Modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH.2017.7937521

10
 • Ćwiczenie nr 5 : obróbka wysokociśnieniowym strumieniem wody oraz strumieniem wodnościernym[Excersise no. 5 : water jet machining and abrasive water jet machining] / Rafał KUDELSKI // W: Obróbka ubytkowa : laboratorium / pod red. Edwarda Wantucha. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1743). — ISBN: 978-83-7464-950-6. — S. 172–184. — Bibliogr. s. 184

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dependency of the technological quality of elements made from an aluminum alloy on their shape in the water jest machining / Edward WANTUCH, Rafał KUDELSKI, Halina NIECIĄG // Journal of Machine Engineering ; ISSN 1895-7595. — Tytuł poprz.: Machine Engineering. — 2013 vol. 13 no. 4: Current manufacturing selected problems, s. 35–46. — Bibliogr. s. 46

 • keywords: aluminum alloy, water jet, quality, machining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dependency of the technological quality of elements made from multi layered materials on their shape in the water jet machining method : [abstract] / R. KUDELSKI, K. ZAGÓRSKI, J. CIEŚLIK // W: PCM-CMM [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} Polish Congress of Mechanics, 23\textsuperscript{rd} international conference on Computer Methods in Mechanics : 8–12.09.2019, Kraków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1] ID 470. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: technological quality, the water jet machining, multi layered materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Dependency of the technological quality of elements made from multi layered materials on their shape in the water jet machining method / Rafał KUDELSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Jacek CIEŚLIK // W: 4th Polish congress of Mechanics and the 23rd international conference on Computer methods in mechanics [Dokument elektroniczny] : 8–12 September 2019, Krakow, Poland / eds. Witold Cecot, Marek Kozień, Wojciech Lisowski, Kinga Nalepka, Jerzy Pamin, Wacław Reczek, Błażej Skoczeń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : AIP Publishing, 2020. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 2239). — e-ISBN: 978-0-7354-1998-8. — S. 020024-1–020024-4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 020024-4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-22. — tekst: http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/5.0008244?download=true

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/5.0008244

14
15
 • Diagnostyka stanu przedmiotu przy cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym[Diagnostic of workpiece in abrasive water jet machining] / Edward WANTUCH, Rafał KUDELSKI // W: Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej : XXXV Naukowa Szkoła Obróbki Cieplnej / pod red. Piotra Cichosza. — Wrocław : [s. n.], 2012. — (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-917677-6-4. — S. 391–398. — Bibliogr. s. 398. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Diagnostyka stanu przedmiotu przy cięciu wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym[Diagnostic of workpiece in abrasive water jet machining] / Edward WANTUCH, Rafał KUDELSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2012 R. 85 nr 8–9, s. 664. — Tekst na dołączonym CD-ROMie, stanowiącym część numeru. — S. 391–398. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: XXXV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej). — Bibliogr. s. 398. — NSOŚ XXXV : Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej : Wrocław, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Dokładność wymiarowo-kształtowa oraz warstwa wierzchnia elementów wytwarzanych metodą obróbki EDMThe dimensional accuracy and the surface layer parts manufactured by EDM machining / Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał KUDELSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Mariusz KAPUSTA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9964–9972. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9972, Streszcz.

 • słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, obróbka elektroerozyjna, wskaźnik rozbicia

  keywords: surface layer, surface roughness, EDM, dimensional accuracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Efektywność systemu do automatycznej oceny zużycia technologicznego ostrzy narzędzi skrawającychThe effectiveness of system for automatic estimation of technological wear of turning cutting tools / Rafał KUDELSKI // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 5). — Na okł. tyt.: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62079-04-9. — S. 77–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Investigations of the properties of fiber-metal laminates with stiffening rib embossed by the Incremental Sheet Forming technology / Andrzej Kubit, Władysław Zielecki, Rafał KUDELSKI, Mateusz Drabczyk // W: ESAFORM 2019 : proceedings of the 22nd international ESAFORM conference on Material forming : Vitoria-Gasteiz, Spain, 8–10 May 2019 / eds. Lander Galdos, [et al.]. — [USA] : AIP Publishing, 2019. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 2113). — ISBN: 978-0-7354-1847-9. — S. 170020-1–170020-6. — Bibliogr. s. 170020-6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-02

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.5112736

20
 • Jakość technologiczna elementów z materiałów warstwowych wycinanych strumieniem wodno-ściernym[Technological quality of elements made of layered materials cut out with a abrasive waterjet machining] / Rafał KUDELSKI // Stal, Metale & Nowe Technologie ; ISSN 1895-6408. — 2018 nr 7–8, s. 49–52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kontrola dokładności drążonych elementów w Zintegrowanym Systemie Wytwarzania[Inspection of the machined parts in Integrated Manufacturing System] / Halina NIECIĄG, Rafał KUDELSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 139–140. — Bibliogr. s. 140. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, WMP (współrzędnościowa maszyna pomiarowa), ZSW (zintegrowany system wytwarzania)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena stanu geometrycznego powierzchni po kształtowaniu przyrostowym : [streszczenie][Assessment of the geometric state of the surface after incremental shaping : abstract] / Halina NIECIĄG, Rafał KUDELSKI, Piotr DUDEK // W: VIII Kongres Metrologii [Dokument elektroniczny] : 09.06–13.06.2019, Augustów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Białystok : Politechnika Białostocka], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • słowa kluczowe: druk 3D, chropowatość profilu i powierzchni

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena wpływu strategii pomiaru elektrod na ustawienie narzędzia w ZSWStrategy impact assessment of electrode measurements on tool settings in integrated producing systems / Halina NIECIĄG, Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał KUDELSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 11, s. 1069–1072. — Bibliogr. s. 1072, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: technika współrzędnościowa, zintegrowane systemy wytwarzania

  keywords: integrated producing systems, coordinate technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena wpływu strategii pomiaru geometrii elektrod na ustawienie narzędzia w ZSWImpact assessment of strategy of electrode geometry measurements on tool settings in integrated systems producing / Halina NIECIĄG, Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał KUDELSKI // W: PPM'14 : Podstawowe Problemy Metrologii : [X konferencja] : Kościelisko, 15–18 czerwca 2014 / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. — Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN, 2014. — (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Seria: Konferencje ; nr 19). — ISBN: 978-83-930505-9-8. — S. 202–206. — Bibliogr. s. 206

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • On the effect of multiple passes on kerf characteristics and efficiency of abrasive waterjet cutting / Panagiotis KARMIRIS-OBRATAŃSKI, Nikolaos E. Karkalos, Rafał KUDELSKI, Emmanouil L. Papazoglou, Angelos P. Markopoulos // Metals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-4701. — 2021 vol. 11 iss. 1 art. no. 74, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-01. — P. Karmiris-Obratański - dod. afiliacja: National Technical University of Athens, Athens, Greece. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-4701/11/1/74/pdf

 • keywords: depth of penetration, kerf width, cutting efficiency, multi-pass cutting, material removal rate, slot cutting, abrasive waterjet machining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/met11010074