Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Janus, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9143-8670 orcid iD

ResearcherID: S-1879-2017

Scopus: 6506575364

PBN: 5e70941c878c28a0473b65f7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • A two-stage processing of cherry pomace via hydrothermal treatment followed by biochar gasification / Mariusz WĄDRZYK, Przemysław GRZYWACZ, Rafał JANUS, Marek Michalik // W: CPOTE 2020 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} international conference Contemporary Problems of Thermal Engineering : Online, 21-24 September 2020 : book of abstracts / ed. Lucyna Czarnowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : Silesian University of Technology, Department of Thermal Engineering], [2020]. — Ekran [1] CPOTE2020-1092-A. — Tryb dostępu: https://www.s-conferences.eu/cpote2020/BookOfAbstracts/Abstract/92 [2020-10-12]. — Pełny tekst w: CPOTE 2020 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 6\textsuperscript{th} international conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering : Poland, 21–24.09.2020 / ed. by Wojciech Stanek, [et al.]. — [S. l.] : Department of Thermal Technology. Silesian University of Technology, cop. 2020. — e-ISBN: 978-83-61506-54-6. — S. 1423–1434. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {https://cpote.blob.core.windows.net/cpote-container/CPOTE2020_proceedings.pdf} [2020-12-11]. — Bibliogr. s. 1433–1434, Abstr.

 • keywords: hydrothermal treatment, sustainability of biofuels production, biomass gasification, industrial waste valorisation, biomass conversion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Badanie wpływu temperatury pirolizy biomasy mikroalg na skład chemiczny biooleju popirolitycznegoEffect of pyrolysis temperature on the chemical composition of biooils obtained from microalgae biomass / Mariusz WĄDRZYK, Janusz JAKÓBIEC, Rafał JANUS // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2083–2087. — Bibliogr. s. 2087

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12916/przemchem.2014.2083

5
 • Degradation of petroleum diesel fuel accelerated by UV irradiation: the impact of ageing on chemical composition and selected physicochemical properties / Rafał JANUS, Karol Kołomański, Mariusz WĄDRZYK, Marek LEWANDOWSKI // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 69. — Bibliogr. s. 69. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]. — Dod. afiliacja autorów: CE AGH

 • keywords: GC-MS, UV irradiation, diesel fuel, oxidation stability, fuel degradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • Hydrothermal processing of pine wood: effect of process variables on bio-oil quality and yield / Mariusz WĄDRZYK, Magdalena Berdel, Rafał JANUS, Derk Willem Frederik Brilman // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 92. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]. — M. Wądrzyk, R. Janus - dod. afiliacja: CE AGH ; M. Bardel - dod. afiliacja: University of Twente, The Nederlands

 • keywords: biomass, analysis, bio-oil, pine wood, hydrothermal liquefaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hydrothermal processing of pine wood: effect of process variables on bio-oil quality and yield / Mariusz WĄDRZYK, Magdalena Berdel, Rafał JANUS, Derk Willem Frederik Brilman // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2019 vol. 108 art. no. 02004, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-05. — M. Wądrzyk, R. Janus – dod. afiliacja: AGH Centre of Energy. – M. Berdel – dod. afiliacja: University of Twente, Netherlands. — Energy and fuels 2018 : Krakow, Poland, September 19–21, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/34/e3sconf_ef18_02004.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/201910802004

11
 • Kierunki rozwoju olejów silnikowych pojazdów samochodowych w zakresie ochrony środowiskaTrends in development of motor oils for environmental protection / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Winicjusz Stanik // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 5 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 155-160. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Abstr.. — Publikacja zamieszczona w cz. 1

 • słowa kluczowe: silnik, olej silnikowy, baza syntetyczna, dodatki uszlachetniające

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Microplastic in urban air pollution in Kraków / Kinga Jarosz, Rafał JANUS, Mariusz WĄDRZYK, Wanda Wilczyńska-Michalik, Marek Michalik // W: 3\textsuperscript{rd} symposium Air quality and health [Dokument elektroniczny] : online conference : 12–14.05.2021 : book of abstracts / eds. Anetta Drzeniecka-Osiadacz [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development, 2021. — e-ISBN: 978−83−62673−79−7. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2021/05/JPAZ_III_Book_of_Abstracts.pdf [2021-05-14]. — R. Janus, M. Wądrzyk - dod. afiliacja: AGH CE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • On catalytic behavior of bulk $Mo_2C$ in the hydrodenitrogenation of indole over a wide range of conversion thereof / Marek LEWANDOWSKI, Rafał JANUS, Mariusz WĄDRZYK, Agnieszka Szymańska-Kolasa, Céline Sayag, Gérald Djéga-Mariadassou // Catalysts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4344. — 2020 vol. 10 iss. 11 art. no. 1355, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-21. — M. Lewandowski, R. Janus, M. Wądrzyk - dod. afiliacja: CE AGH. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4344/10/11/1355/pdf

 • keywords: NOx emission, diesel fuel, molybdenum carbide, hydrodenitrogenation, indole, ethylbenzene, ethylcyclohexane, contact time

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/catal10111355

15
16
 • On mechanism of lignin decomposition – investigation using microscale techniques: Py-GC-MS, Py-FT-IR and TGA / Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Marek LEWANDOWSKI, Aneta MAGDZIARZ // W: CPOTE 2020 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} international conference Contemporary Problems of Thermal Engineering : Online, 21-24 September 2020 : book of abstracts / ed. Lucyna Czarnowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : Silesian University of Technology, Department of Thermal Engineering], [2020]. — Ekran [1] CPOTE2020-1060-A. — Tryb dostępu: https://www.s-conferences.eu/cpote2020/BookOfAbstracts/Abstract/60 [2020-10-12]. — Pełny tekst w: CPOTE 2020 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 6\textsuperscript{th} international conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering : Poland, 21–24.09.2020 / ed. by Wojciech Stanek, [et al.]. — [S. l.] : Department of Thermal Technology. Silesian University of Technology, cop. 2020. — e-ISBN: 978-83-61506-54-6. — S. 1233–1240. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {https://cpote.blob.core.windows.net/cpote-container/CPOTE2020_proceedings.pdf} [2020-12-11]. — Bibliogr. s. 1240, Abstr.

 • keywords: pyrolysis, lignin, waste to biofuels, thermochemical conversion, lignocellulosic biomass conversion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Produkcja biokomponentów paliwowych drugiej i trzeciej generacji poprzez procesy termochemiczne – bioolej z mikroalgProduction of 2nd and 3rd generation biofuels via thermochemical conversion – bio-oil from microalgae / Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Tadeusz DZIOK, Janusz JAKÓBIEC // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2017 R. 73 nr 9, s. 641–650. — Bibliogr. s. 649–650. — M. Wądrzyk, R. Janus, T. Dziok - dod. afiliacja: Centrum Energetyki AGH

 • słowa kluczowe: piroliza, biopaliwa, bioolej, mikroalgi

  keywords: pyrolysis, biofuels, bio-oil, microalagae

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG.2017.09.03

19
20
21
 • Synteza i aktywacja termiczna nanokompozytów na bazie poli(alkoholu furfurylowego) i montmorylonitu jako prekursorów mezoporowatych materiałów węglowych[Synthesis and thermal activation of poly(furfuryl alcohol)-montmorillonite nanocomposites as precursors of mesoporous carbon materials] / P. Natkański, R. JANUS, B. Dudek, P. Kuśtrowski // W: XLIX OKK : XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 15-17.03.2017 Kraków = XLIX Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2017 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-26-9. — S. 227. — Bibliogr. s. 227. — R. Janus - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Synteza mezoporowatych materiałów \emph {pseudo}-CMK-3 na drodze nanoreplikacji krzemionki SBA-15 po ekstrakcji templatu roztworem $KMnO_{4}$[Synthesis of mesoporous \emph {pseudo}-CMK-3 materials by nanoreplication of SBA-15 silica detemplated using $KMnO_{4}$ solution] / Rafał JANUS, Piotr Natkański, Mariusz WĄDRZYK, Barbara Dudek, Marta GAJEWSKA, Piotr Kuśtrowski // W: 60 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : 17–21.09.2017, Wrocław : materiały zjazdowe / oprac. red. Jacek Wojaczyński, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2017]. — S. 1081. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl//materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 1081. — R. Janus, M. Wądrzyk – dod. afiliacja: Centrum Energetyki AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Synthesis of \emph{pseudo}-CMK-3 carbon replicas by precipitation polycondensation of furfuryl alcohol in the pore system of SBA-15 detemplated using $KMnO_4$ / Rafał JANUS, Piotr Natkański, Mariusz WĄDRZYK, Barbara Dudek, Marta GAJEWSKA, Piotr Kuśtrowski // Materials Today Communications [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2352-4928. — 2017 vol. 13, s. 6–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-14. — R. Janus, M. Wądrzyk - dod. afiliacja: CE AGH. — tekst: https://goo.gl/qf2QHD

 • keywords: SBA-15, CMK-3, mesoporous carbon, template removal, replication fidelity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.mtcomm.2017.07.009

24
 • Technologia paliw i biopaliw ciekłych[Technology of liquid fuels and biofuels] / Marek LEWANDOWSKI, Rafał JANUS, Mariusz WĄDRZYK // W: Energetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów / ed. Bogdan Samojeden ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — e-ISBN: 978-83-948318-3-7. — S. 19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://weip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Ksiazka_Abstraktow_Energetyka_Paliwa_i_Srodowisko_2019-BS1_17_10_2019.pdf [2019-10-23]. — Bibliogr. s. 19. — Dod. afiliacja autorów: CE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25