Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Dziurka, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 38361436500

PBN: 3927346

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 105, z ogólnej liczby 110 publikacji Autora


1
 • Analiza dylatometryczna i mikrostrukturalna stali narzędziowej X37CrMoV5-1 oraz podeutektycznego stopu z układu ${Fe-Cr-C}$Dilatometric and microstructural analysis of the tool X37CrMoV5-1 steel and hypoeutectic alloy from the ${Fe-Cr-C}$ system / K. WIECZERZAK, K. GÓRECKI, R. DZIURKA, P. BAŁA // W: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — Na okł. dod.: XLIV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-73-5. — S. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.. — P. Bała - dod. afiliacja: ACMiN

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, CALPHAD, Fe-Cr-C, dylatometria, X37CrMoV5-1

  keywords: microstructure, dilatometry, CALPHAD, Fe-Cr-C, X37CrMoV5-1

2
 • Analiza dylatometryczna przemian fazowych podczas odpuszczania stali 56NiCrMo7Dilatometric analysis of phase transformations during tempering of 56NiCrMo7 steel / Robert DĄBROWSKI, Rafał DZIURKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 10, s. 748–752. — Bibliogr. s. 752. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=71861

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, odpuszczanie, wykres CTPc°, stal narzędziowa do pracy na gorąco

  keywords: phase transformation, tempering, CHT diagram, hot-work tool steel

3
 • Analiza mikrostruktury stali podeutektoidalnej $Co-Mo$ po ciągłym chłodzeniu z zakresu austenitu[Analysis of the microstructure of the hypoeutectoid steel $Co-Mo$ after continuous cooling from austenite range] / Edyta ROŻNIATA, Rafał DZIURKA, Kamil GÓRECKI // W: NM-NT 2015 : Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym : VI krajowa konferencja : Międzyzdroje, 24–28 maja 2015 r. : program konferencji i streszczenia referatów / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Inżynierii Materiałowej. — [Szczecin : ZUT], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 94. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, obróbka cieplna, wykres CTPc, kinetyka przemian fazowych, stal podeutektoidalna

4
 • Analiza mikrostruktury stali podeutektoidalnej $Co-Mo$ po ciągłym chłodzeniu z zakresu austenituAnalysis of the microstructure of the hypoeutectoid $Co-Mo$ steel after continuous cooling from austenite range / Edyta ROŻNIATA, Rafał DZIURKA, Kamil GÓRECKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2015 R. 36 nr 6, s. 414–418. — Bibliogr. s. 418

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, obróbka cieplna, wykres CTPc, kinetyka przemian fazowych, stal podeutektoidalna

  keywords: microstructure, heat treatment, hypoeutectoid steel, CCT diagram, kinetics of phase transformation

5
 • Analiza przemian fazowych w warunkach izotermicznych żeliwa sferoidalnego z dodatkiem $Ni$Analysis phase transformations under isothermal conditions of high-nickel ductile cast iron / I. OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, B. MRZYGŁÓD, R. DZIURKA // W: XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2015 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Rytro : [AGH], 2015. — Na okł. dod.: Prace XLIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-66-7. — S. 28–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, żeliwo ADI, wytrzymanie izotermiczne, martenzyt, banit, austenit szczątkowy

  keywords: retained austenite, phase transformation, martensite, austempered ductile iron, bainite, isothermal conditions

6
 • Analiz fazovyh prevraŝenij pereohlaždennogo austenita v nizkolegirovannoj stali s dobavkami boraAnalysis of phase transformations of supercooled austenite in low-alloy steel with boron additives / B. Łętkowska, R. DZIURKA, P. BAŁA // Metallovedenie i Termičeskaâ Obrabotka Metallov ; ISSN 0026-0819. — 2015 no. 9, s. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.

 • keywords: heat treatment, boron, abrasive wear, continuous cooling trandformation diagrams, low-alloy steel

7
 • Analysis of phase transformations of supercooled austenite in low-alloy steel with boron additives / B. Łętkowska, R. DZIURKA, P. BAŁA // Metal Science and Heat Treatment ; ISSN 0026-0673. — 2016 vol. 57 nos. 9–10, s. 525–530. — Bibliogr. s. 530

 • keywords: heat treatment, boron, abrasive wear, continuous cooling trandformation diagrams, low-alloy steel

8
 • Analysis of the microstructure of 37MnMo6-3 hypoeutectoid steel / E. ROŻNIATA, R. DZIURKA // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2012 vol. 58 iss. 2, s. 125–129. — Bibliogr. s. 129, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Charakterystyka stali podeutektoidalnej ${Mn-Cr-Mo}$ po ciągłym chłodzeniu z zakresu austenituCharacteristic of ${Mn-Cr-Mo}$ hypoeutectoid steel after continuous cooling with the scope austenite / E. ROŻNIATA, R. DZIURKA, Ł. FROCISZ // W: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — Na okł. dod.: XLIV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-73-5. — S. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wykres CTPc, stal podeutektoidalna, kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu

  keywords: microstructure, hardness, hypoeutectoid steel, CCT diagram, kinetics of phase transformation of undercooled austenite

10
 • Designing and controlling the microstructure of Mn-Mo-Cr-Ni hypoeutectoid steel safter continuous cooling / E. ROŻNIATA, R. DZIURKA // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1] CP11

 • keywords: microstructure, hypoeutectoid steel, alloying elements, hardenability, CTT diagrams

11
 • Effect of cooling rate from $\alpha+\beta$ range on stereological parameters of microstructure in the $Ti_{6}Al_{7}Nb$ alloy / Krzysztof WIECZERZAK, Robert DĄBROWSKI, Edyta ROŻNIATA, Rafał DZIURKA // W: YUCOMAT 2016 : eighteenth annual conference : Herceg Novi, Montenegro, September 5–10, 2016 : programme & the book of abstracts / eds. Dragan P. Uskokovič, Velimir Radmilović. — Belgrade : Materials Research Society of Serbia, cop. 2016. — ISBN: 978-86-919111-1-9. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Effect of heating rate on phase transformations during tempering of $Mn-Cr-Mo$ alloy steels / DZIURKA Rafał, PACYNA Jerzy, Tomasz TOKARSKI // W: Metal 2013 : 22\textsuperscript{nd} international conference on Metallurgy and materials : May 15\textsuperscript{th}–17\textsuperscript{th} 2013, Brno : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., 2013. — ISBN: 978-80-87294-41-3. — S. 114. — Pełny tekst pt.: Effect of heating rate on phase transformations during tempering of ${Cr=Mn=Mo}$ alloy steels W: Metal 2013 [Dokument elektroniczny] : 22nd international conference on Metallurgy and materials : May 15th–17th, Brno : conference METAL 2013 proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic] : TANGER Ltd., cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [6], Abstr. — ISBN 978-80-87294-39-0. — Autor Tomasz Tokarski – brak nazwiska w wersji drukowanej. — W bazie Web of Science wersja drukowana. — ISBN 978-80-87294-41-3. — S. 700-705

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Effect of heating rate on the phase transformations during tempering of low carbon $Cr-Mn-Mo$ alloy steel / R. DZIURKA, J. PACYNA, T. TOKARSKI // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2013 vol. 63 iss. 1, s. 13–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr.

 • keywords: cementite, metallic alloys, tempering, dilatometric investigation

14
 • Effect of microstructural banding in hot-work tool steel on thermal expansion anisotropy / B. PAWŁOWSKI, P. BAŁA, R. DZIURKA, J. KRAWCZYK // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2013 vol. 56 iss. 1, s. 14–19. — Bibliogr. s. 19

 • keywords: microstructural banding, surface cracks, thermal expansion anisotropy, die for aluminium die-casting

15
 • Effect of temperature on evolution of eutectic carbides and $M_{7}C_{3}$$\to$$M_{23}C_{6}$ carbides reaction in rapidly solidified $Fe-Cr-C$ alloy / K. WIECZERZAK, P. BAŁA, R. DZIURKA, T. TOKARSKI, T. KOZIEŁ, Ł. GONDEK // W: The 5\textsuperscript{th} Stanisław Gorczyca European school on Electron microscopy and electron tomography : Kraków, 5-8.07.2016 : proceedings / ed. by G. Cempura, A. Gruszczyński, A. Czyrska-Filemonowicz ; AGH University of Science and Technology, International Centre of Electron Microscopy for Materials Science, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-81-0. — S. 405. — P. Bała - dod. afiliacja: ACMIN AGH

 • keywords: in-situ XRD, Fe-Cr-C alloy, eutectic carbides, chromium carbides transformation, high resolution dilatometry

16
 • Effect of the additional annealing prior to heat treatment on the final properties of the steel / DZIURKA Rafał, CIOS Grzegorz, WIECZERZAK Krzysztof // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 65. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–6] poz. 3665. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-80-87294-62-8 oraz zakres stron: 597–602

 • keywords: heat treatment, annealing, steel, dilatometric investigations, thermal expansion coefficient

17
18
 • Fractography and microstructure analysis of pipe connector / R. DZIURKA, Ł. FROCISZ, K. GÓRECKI, G. CIOS // W: Engineering, computer science and education, 2014 : 8\textsuperscript{th} international conference : [5-7. 11. 2014 Bialka Tatrzanska] : the book of abstracts. — Krakow : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences, Krakow ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2014. — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Improper interpretation of dilatometric data for cooling transformation in steelsNieprawidłowa interpretacja dylatogramów dla przemian podczas chłodzenia stali / B. PAWŁOWSKI, P. BAŁA, R. DZIURKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 1159–1161. — Bibliogr. s. 1161

 • keywords: software, dilatogram, derivative, phase transformations during cooling

20
 • Influence of niobium on the structure and properties of the matrix of high-speed steel with nickelWpływ niobu na strukturę i właściwości osnowy stali szybkotnącej z niklem / Jerzy PACYNA, Rafał DZIURKA, Małgorzata Grudzień // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2016 R. 37 nr 6, s. 335–340. — Bibliogr. s. 339. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, stopy metali, wykresy CTPc, badania dylatometryczne, stale szybkotnące

  keywords: CCT diagrams, phase transformations, metallic alloys, dilatometric investigations, high-speed steel

21
 • Influence of the carbon content on the kinetics of phase transformations during continuous heating from as-quenched state in a Cr-Mn-Mo model alloysWpływ zawartości węgla na kinetykę przemian fazowych podczas nagrzewania ze stanu zahartowanego w stopach modelowych Cr-Mn-Mo / R. DZIURKA, J. PACYNA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 943–950. — Bibliogr. s. 949–950

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Influence of the retained austenite volume fraction on the phase transformations during tempering in high carbon alloy steel / DZIURKA Rafał, Górecki Kamil, KOPYŚCIAŃSKI Mateusz, PACYNA Jerzy, Frocisz Łukasz // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 120. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 657-662. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 662, Abstr.. — Autor J. Pacyna podany tylko w wersji drukowanej ; autor Ł. Frocisz podany tylko w wersji elektronicznej

 • keywords: retained austenite, phase transformations, dilatometric investigations, alloy steels, transition carbides, cementite carbides, sub-zero treatment

23
 • Influence of the tempering temperature on the carbides morphology evolution in medium carbon alloy steel / Rafał DZIURKA, Jerzy PACYNA, Piotr MATUSIEWICZ, Tomasz TOKARSKI // W: X STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 43–45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 44–45

 • keywords: tempering, carbide precipitations, TEM and SEM analysis, shape factor, Met-Ilo computer program

24
 • Irreversible temper embrittlement / J. PACYNA, A. KOKOSZA, R. DZIURKA // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2013 vol. 62 iss. 2, s. 67–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

 • keywords: phase transformations, temper embrittlement, fracture mechanics

25
 • Kinetyka przemian fazowych podczas nagrzewania ze stanu zahartowanego stali C105UThe kinetics of phase transformations during continuous heating from as-quenched state of C105U steel / R. DZIURKA, J. PACYNA, J. Klimczyk // W: XL Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków, 24–27 IX 2012 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : [s. n.], 2012. — Opis częśc. wg okł. — Na okł. dod.: Prace XL Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-04-9. — S. 37–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych