Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Dańko, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2434-6025

ResearcherID: G-2195-2013

Scopus: 7801604893

PBN: 900648

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 292, z ogólnej liczby 300 publikacji Autora


1
  • Analiza gazów wydzielających się podczas termicznego rozkładu wybranych spoiw fenolowych : abstract[Analysis of gases emitted during a thermal decomposition of the selected phenolic binders] / A. BOBROWSKI, M. HOLTZER, R. DAŃKO, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON // W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 2. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Analiza gazów wydzielających się z klasycznych mas formierskich : [streszczenie]Analysis of gases emitted from green sand / Mariusz HOLTZER, Artur BOBROWSKI, Rafał DAŃKO, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON // W: Hutnícka a priemyselná analytika 2012 [Dokument elektroniczny] : zborník prednášok zo X. slovensko-česko-połskej konferencie : 23.–26.4.2012, Tále, Slovensko / Villa Labeco [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Český Těšín : Václav Helán – 2 THETA, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-86380-62-9. — S. 78–79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Tekst ang.-pol.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • Analiza i struktura odpadów z krajowych odlewniAnalysis and structure of wastes generated in Polish foundries / J. DAŃKO, M. HOLTZER, R. DAŃKO, B. GRABOWSKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 spec. iss. 2, s. 5–9. — Bibliogr. s. 8–9, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
  • Analiza rodzaju oraz ilości odpadów wytwarzanych w krajowych odlewniachAnalysis of sort and volume of wastes generated in Polish foundries / Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 t. 59 nr. 4, s. 196–200. — Bibliogr. s. 199, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
  • Analiza rozwoju systemów dozowania stopów aluminium w zimnokomorowych maszynach ciśnieniowychAnalysis of the development of dosing systems of aluminium alloys in the cold chamber die casting machines / W. Kowalczyk, R. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz.. — W. Kowalczyk - afiliacja: French Polska Sp. z o. o. - Praszka

  • słowa kluczowe: stopy aluminium, odlewnictwo ciśnieniowe, maszyny, peryferia

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
  • Analiza rozwoju systemów dozowania urządzeniami typu "łyżka" stopów aluminium w zimnokomorowych maszynach ciśnieniowych : [abstrakt][Analysis of the development of dosage aluminium with ladle systems in cold chamber die casting machines] / Kowalczyk Wojciech, DAŃKO Rafał // W: Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym 2017 : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 15–17 maja 2017, Włoszakowice, Polska : materiały konferencyjne = Innovation in die casting 2017 : X jubilee international scientific conference : 15–17 May 2017, Włoszakowice, Poland : conference proceedings. — Kraków : Instytut Odlewnictwa, 2017. — S. 5. — R. Dańko - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • Analiza skuteczności wybranych przemysłowych systemów regeneracjiAn analysis of chosen industrial reclamation systems effectivity / J. DAŃKO, R. DAŃKO // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2002 R. 2 nr 3, s. 36–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: odlewnictwo, masa zużyta, system regeneracji

    keywords: casting, used sand, reclamation system

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
  • Analiza systemów regeneracji w aspekcie jakości regeneratu i ochrony środowiska[The analysis of reclamation systems in the aspect of reclaim quality and environmental protection] / Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO // W: X konferencja odlewnicza TECHNICAL 2007 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 24–26. 05. 2007 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2007]. — ISBN10: 83-919232-9-0. — S. 121–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
  • Analiza zapełnienia modelowej formy ciśnieniowej za pomocą programu LEICA QWIN 2.2[Analysis of model mould fulfilment in cold chamber die casting machine by means of LEICA QWIN 2.2 program] / J. DAŃKO, R. DAŃKO, J. STOJEK, M. GÓRNY // W: „Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych” [Dokument elektroniczny] : V międzynarodowa konferencja : Kraków–Inwałd, 14–16 października 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10]

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
  • Analiza zmian geometrii ziarn osnowy kwarcowej chłodzonej ciekłym azotem i poddanej obróbce w regeneratorze odśrodkowymAnalysis of the sand grains geometry changes caused by liquid nitrogen cooling and mechanical treatment in a centrifugal reclamation unit / M. ŁUCARZ, R. DAŃKO // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 18 (2/2), s. 405–410. — Bibliogr. s. 410, Streszcz.

  • keywords: mechanical reclamation, used sand, sieve analysis, cryogenic reclamation

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
  • Analiza związków z grupy BTEX powstających podczas termicznego rozkładu żywicy alkidowejAnalysis of the compounds from the BTEX group emitted during thermal decomposition of alkyd resin / M. Kubecki, M. HOLTZER, A. BOBROWSKI, R. DAŃKO, B. GRABOWSKA, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 119–124. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
  • Analysis of effectiveness of used sands reclamation treatment – in various technological devices / R. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2009 vol. 9 iss. 4, s. 31–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
  • Analysis of gases emitted during a thermal decomposition of the selected phenolic binders / Artur BOBROWSKI, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON // Metalurgia International ; ISSN 1582-2214. — 2013 vol. 18 spec. iss. 7, s. 259–261. — Bibliogr. s. 261, Abstr.

  • keywords: thermal decomposition, BTEX, moulding sands, gas evolution rate, phenolic binder

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
  • Analysis of the compounds from the BTEX group, emitted during thermal decomposition of alkyd resin / M. Kubecki, M. HOLTZER, A. BOBROWSKI, R. DAŃKO, B. GRABOWSKA, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 3, s. 67–72. — Bibliogr. s. 71–72, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
  • Analysis of the granulation process mechanism – stand and scope of experimental investigationsAnaliza mechanizmu procesów granulacji – stanowisko i zakres badań doświadczalnych / Jadwiga KAMIŃSKA, Józef DAŃKO // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2011 vol. 37 no. 1, s. 81–87. — Bibliogr. s. 87, Summ., Streszcz.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
  • Application of computer support for design of shaft furnaces – cupolas / Grzegorz Dajczer, Rafał DAŃKO // Journal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-9901. — 2017 vol. 1 no. 4, s. 85–89. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 89, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-31. — G. Dajczer - afiliacja: KPR PRODLEW-KRAKÓW Spółka z o. o.. — tekst: https://goo.gl/GmuXwU

  • keywords: design, design process, cupola, projects, cupola design

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jcme.2017.1.4.85

17
  • Application of computer support for the design of shaft furnaces - cupolas / Grzegorz DAJCZER, Rafał DAŃKO // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 48

  • keywords: project, cupola, cupola design, computer application of design support

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
  • Aspekty teoretyczne i praktyczne procesów wytwarzania rdzeni metodami dmuchowymi[Theoretical and practical aspects of core production by means of blowing processes] / Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO // W: Materiały formierskie i rdzeniarskie – teoria i praktyka : II konferencja : 29–31.08.2010r., Kazimierz Dolny. — [Lublin : Hüttenes-Albertus Polska], [2010] + CD. — S. 1–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
  • Assessment method of overheating degree of a spent moulding sand with organic binder, after the casting process / R. DAŃKO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 2, s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
  • Assessment of harmfulness of phenolic resins hardened by $CO_{2}$ in an aspect of emission of substances from BTEX and PAH groups / M. HOTLZER, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, A. BOBROWSKI, R. DAŃKO, A. KMITA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 1, s. 39–43. — Bibliogr. s. 42–43, Abstr.

  • keywords: environment protection, phenolic resin, BTEX, foundry, PAH

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
  • Assessment of the harmfulness of moulding sands with alkyd resin subjected to the high temperature influence / M. HOLTZER, R. DAŃKO, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, M. Kubecki, A. BOBROWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 2171–2176. — Bibliogr. s. 2176

  • keywords: thermal analysis, moulding sand, BTEX, GC/MS, binding

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2016-0346

25
  • Assessment of the possibility of using reclaimed materials for making cores by the blowing method / R. DAŃKO, J. DAŃKO, M. SKRZYŃSKI // W: „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2016” [Dokument elektroniczny] : 57. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXI międzynarodowe targi technologii dla odlewnictwa METAL : 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{th} September 2016, Kielce–Cedzyna : materiały konferencyjne = "Solidification and crystallization of metals 2016" : 57\textsuperscript{th} international scientific conference ; 21st international fair of technologies for foundry METAL : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.

  • keywords: reclamation, moulding sand, environmental protection

    cyfrowy identyfikator dokumentu: