Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Baran, dr inż.

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2698-8136 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-2462-2017

Scopus: 55260202800

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • A1-pillared, copper-containing vermiculites as prospective catalysts for $NH_{3}-SCR$ / D. WIERZBICKI, R. BARAN, K. ŚWIRK, M. Krawczyk, R. DĘBEK, M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 147. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • ACApplication of modified hydrotalcites by Cu, Co and Mn in selective catalytic reduction of NO with ammonia / Magdalena Włodarczyk, Rafał BARAN, Radosław DĘBEK, Teresa GRZYBEK // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 115. — Bibliogr. s. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Activating effect of cerium in hydrotalcite derived $Cu–Mg–Al$ catalysts for selective ammonia oxidation and the selective reduction of $NO$ with ammonia / Sylwia Basąg, Klaudia Kocoł, Zofia Piwowarska, Małgorzata Rutkowska, Rafał BARAN, Lucjan Chmielarz // Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis ; ISSN 1878-5190. — 2017 vol. 121 iss. 1 spec. iss., s. 225–240. — Bibliogr. s. 239–240, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-20. — 13th Pannonian international symposium on Catalysis : Siófok, Hungary, September 19–23, 2016. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11144-017-1141-y.pdf

 • keywords: copper, hydrotalcite, DeNOx, cerium, selective ammonia oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11144-017-1141-y

4
 • Ag-Ni bimetallic SiBEA zeolite as an efficient catalyst of hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane towards ethylene / A. Śrębowata, I. Zielińska, R. BARAN, G. Słowik, S. Dzwigaj // Catalysis Communications ; ISSN 1566-7367. — 2015 vol. 69, s. 154-160. — Bibliogr. s. 159-160, Abstr.. — R. Baran – dod. afiliacja: Sorbonne Univrsités, CNRS

 • keywords: BEA, Ni, hydrodechlorination, 1,2-dichloroethane, Ag, ethylene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.catcom.2015.06.009

5
 • Badanie aktywności katalitycznej układów tlenkowych $Cu-Mg-Al$ impregnowanych cerem w roli katalizatorów procesów DeNOx i $SCO-NH_{3}$[The study of the catalytic activity of oxide systems $Cu-Mg-Al$ impregnated cerium as DeNOx catalysts and processes $SCO-NH_{3}$] / S. Basąg, K. Kocoł, Z. Piwowarska, M. Rutkowska, R. BARAN, L. Chmielarz // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • BEA zeolite modified with vanadium as effective catalyst for selective reduction of NO with ammonia / Stanisław Dzwigaj, Rafał BARAN, Thomas Onfroy, Yannick Millot, Teresa GRZYBEK // W: ICEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on Environmental Catalysis : Asheville, August 24–27. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1–2], EC-P-38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]. — Rafał Baran – dod. afiliacja: Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris ; CNRS UMR

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Catalytic activity of Ag and Ag-Ni loaded BEA zeolite in hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane / A. Śrębowata, I. Goszewska, R. BARAN, G. Słowik, S. Dźwigaj // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 164–165. — Bibliogr. s. 165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Catalytic activity of Co loaded beta zeolite in conversion of 1,2-dichloroethane / A. Śrębowata, R. BARAN, I. I. Kamińska, S. Dzwigaj // W: XLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19–21.03.2014, Kraków = XLVI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60514-19-1. — S. 170–171. — Bibliogr. s. 171. — R. Baran – dod. afiliacje: Sorbonne Universités ; CNRS

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Catalytic activity of nickel promoted beta zeolites in hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane / A. Śrębowata, R. BARAN, I. I. Kamińska, D. Lisovytskiy, D. Łomot, S. Dźwigaj // W: XLV OKK : XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 13–15.03.2013, Kraków = XLV Polish annual conference on Catalysis / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Fundacja Pro Kataliza, Polski Klub Katalizy, Komitet Chemii PAN. — Kraków : IK i FP PAN, 2013 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-18-4. — S. 129. — R. Baran – dod. afiliacja Autora: UPMC Univ. Paris ; CNRS-UMR, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Catalytic activity of NiHA1BEA and NiSiBEA in hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane / A. Śrębowata, R. BARAN, S. Dzwigaj // W: ICEC 2012 [Dokument elektroniczny] : 7\textsuperscript{th} International Conference on Environmental Catalysis : Lyon, France, September 2–6 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Catalytic activity of $Ni_{x}SiBEA$ and $Ni_{x}HAIBEA$ in conversion of 1,2-dichloroethane / A. Śrębowata, I. I. Kamińska, D. Łomot, D. Lisovytskyi, R. BARAN, T. Onfroy, S. Dzwigaj // W: 17\textsuperscript {th} international zeolite conference [Dokument elektroniczny] : ”Zeolites and ordered porous materials: bridging the gap between nanoscience and technology” : Moscow, Russia, 7–12 July 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Russia : s. n.], [2013]. — S. 117, O-3.3–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://izc17.com/wp-content/uploads/2013/Book_of_abstracts.pdf [2013-10-07]. — R. Baran – dod. afiliacja: Laboratoire de Reactivite de Surface UMR, CNRS, UPMC

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Catalytic conversion of 1,2-dichloroethane over monometallic NiBEA and bimetallic CuNiBEA catalysts into value added products / S. Dzwigaj, A. Śrębowata, R. BARAN, S. Casale, D. Lisovytskiy, I. I. Kamińska, D. Łomot // W: ICEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on Environmental Catalysis : Asheville, August 24–27. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1–2], GC-P-15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]. — R. Baran – dod. afiliacja: Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris ; CNRS, UMR

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Catalytic conversion of 1,2-dichloroethane over transition metals containing BEA zeolite / A. Śrębowata, R. BARAN, D. Lisovytskiy, G. Słowik, T. Onfroy, S. Dzwigaj // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 84. — Bibliogr. s. 84. — R. Baran – dod. afiliacja: Laboratorie de Réactivité de Surface Sorbonne Universités

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Catalytic conversion of trichloroethylene on nickel containing beta zeolites into value added products / A. Śrębowata, R. BARAN, D. Lisovytskiy, I. I. Kamińska, S. Dzwigaj // Catalysis Communications ; ISSN 1566-7367. — 2014 vol. 57, s. 107–110. — Bibliogr. s. 110. — R. Baran - dod. afiliacja: Sorbonne Universités, UPMC Univ. Paris, CNRS, UMR

 • keywords: nickel, hydrodechlorination, beta zeolites, trichloroethelene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.catcom.2014.08.023

17
 • Catalytic conversion of trichloroethylene on nickel loaded beta zeolite / I. I. Kaminska, R. BARAN, D. Lisovytskiy, D. Łomot, A. Śrębowata, S. Dźwigaj // W: XLV OKK : XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 13–15.03.2013, Kraków = XLV Polish annual conference on Catalysis / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Fundacja Pro Kataliza, Polski Klub Katalizy, Komitet Chemii PAN. — Kraków : IK i FP PAN, 2013 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-18-4. — S. 90. — Bibliogr. s. 90. — R. Baran – dod. afiliacja autora: Laboratoire de Reactivite de Surface UMR, CNRS, UPMC, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Catalytic hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane over ${Ni_{x}SiBEA}$ zeolite catalysts / Rafał BARAN, Izabela Kamińska, Anna Śrębowata, Stanisław Dzwigaj // W: Catalysis for polluting emissions aftertreatment and production of renewable energies : 5\textsuperscript{th} international annual meeting 2012 : Kazimierz Dolny, 10-12 September 2012 : proceedings / eds. P. Da Costa, C. Dujardin, A. Krztoń ; International Group of Research (GDRI). — Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences, 2012. — ISBN: 978-83-926523-5-9. — S. 79–82. — Bibliogr. s. 82. — Dod. afiliacja R. Barana: CRNS, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Catalytic properties of CuBEA and MnBEA zeolites in selective catalytic reduction of NO with ammonia / Rafał BARAN, T. GRZYBEK, S. Dźwigaj // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 30. — Bibliogr. s. 30. — Rafał Baran - dod. afiliacje: Sorbonne Universités, CNRS

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Catalytic purification of water from trichloroethene / Anna Śrębowata, Izabela I. Kamińska, Rafał BARAN, Stanisław Dzwigaj // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Catalytic removal of 1,2-dichloroethane on Ag-Ni containing zeolite catalysts / A. Śrębowata, I. Zielińska, R. BARAN, S. Dzwigaj // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 111. — R. Baran – dod. afiliacja: Sorbonne Universités ; CNRS

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Catalytic removal of chloroorganic compounds on Ag-Ni containing zeolite catalysts / A. Śrębowata, I. Zielińska, R. BARAN, S. Dzwigaj // W: XLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19–21.03.2014, Kraków = XLVI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60514-19-1. — S. 176–177. — Bibliogr. s. 177. — R. Baran – dod. afiliacje: Sorbonne Universités ; CNRS

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Cu-Mg-Al and Mn-Mg-Al hydrotalcite-like materials as precursors of effective catalysts for selected environmental processes / L. Chmielarz, S. Basąg, Z. Piwowarska, A. Kowalczyk, R. BARAN // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: