Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Pomykała, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2238-241X orcid iD

ResearcherID: A-3654-2016

Scopus: 25637772400

PBN: 5e70922b878c28a0473910a3

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 98, z ogólnej liczby 101 publikacji Autora


1
 • 21st World Mining Congress : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. of iss. 3/1 Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Wiktoria SOBCZYK, Anna OSTRĘGA, Radosław POMYKAŁA, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — 470, [5] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A study on the hard coal grindability dependence on selected parameters / Krzysztof KOGUT, Vladimir Cablik, Piotr Matusiak, Daniel Kowol, Tomasz Suponik, Dawid M. Franke, Barbara TORA, Radosław POMYKAŁA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 23 art. no. 8158, s. 1-9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8-9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-05. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/23/8158/pdf

  orcid iD
 • keywords: coal, grindability, coking, Hardgrove index, GrH, HGI

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14238158

3
 • Anthropogenic raw materials from coal combustion by-products / Sekyra Lech, Niewiadomski Mirosław, POMYKAŁA Radosław, TORA Barbara // W: Mineral deposits safeguarding as a basis of mineral raw materials safety : international conference : 10–11 May 2022, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Publishing House MEERI PAS, 2022. — ISBN: 978-83-964171-5-2 ; e-ISBN: 978-83-964171-6-9. — S. 52–53. — Dostęp również online: {https://safemin4europe.eu/pliki/2022-International_Conference_Mineral_deposits_safeguarding_as_a_basis_of_mineral_raw_materials_safety-Book_of_abstracts-1.pdf} [2022-05-16]

 • keywords: recovery, fly ash utilization, circular economy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of fly ash from biomass in suspension technologies / Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Aleksandra GRZYWA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 2, s. 251–255. — Bibliogr. s. 255, Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo, biomasa, popioły lotne, technologie zawiesinowe

  keywords: biomass, fly ash, mining, suspension technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aspekty ekonomiczne i ekologiczne wybranych alternatywnych źródeł zasilania samochodów osobowych[Economic and environmental aspects of selected alternative fuels for vehicles] / Małgorzata ŚLIWKA, Paulina ŁYKO, Radosław POMYKAŁA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9865–9870. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9869–9870, Abstr.

 • słowa kluczowe: napęd elektryczny, napędy alternatywne, napęd hybrydowy, ogniwa wodorowe, paliwa metanowe

  keywords: electric drive, alternative drives, hybrid drive, hydrogen cells, methane fuel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aspekty środowiskowe stosowania popiołów lotnych w kopalniach węgla kamiennego[Environmental aspects of fly ash application in underground coal mines] / Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA // W: Popioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych : VIII warsztaty : 24–25 maja 2011 r., Bielsko-Biała : zbiór referatów / UTEX®. — [Rybnik : UTEX], [2011]. — S. 5–12. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Biogaz paliwem dla transportu[Biogas as a fuel for transport] / Radosław POMYKAŁA // Recykling ; ISSN 1731-9927. — 2011 nr 11, s. 45. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakow. — Forum Recyklingu : 22.11.2011 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Biogaz z odpadów paliwem dla transportu – bariery i perspektywy[Biogas from wastes as a fuel for transport – barriers and perspectives] / Iwona KUCZYŃSKA, Radosław POMYKAŁA // Energetyka Gazowa ; ISSN 2084-2090. — 2012 nr 1, s. 34–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Biometan jako odnawialne paliwo w transporcieBiomethane as a renewable fuel in transport / Paulina ŁYKO, Małgorzata ŚLIWKA, Radosław POMYKAŁA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9412–9417. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9416–9417, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, transport, biogaz, biometan, paliwo

  keywords: renewable energy sources, fuel, biogas, biomethane, transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Biometan jako paliwo w środkach transportu, projekt „Biomaster”[Biomethane as a fuel for transport, “Biomaster” project] / Radosław POMYKAŁA // W: Gaz ziemny paliwem przyszłości w pojazdach [Dokument elektroniczny] : Kraków 22–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania, Izba Gospodarcza Gazownictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2011]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–19. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Carbon dioxide utilization within ash-water suspensions deposited in underground coal mines / Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA // W: Carbon dioxide sequestration in geological media – State of the science / eds.: M. Grobe, J. C. Pashin, R. L. Dodge. — [Tulsa] : AAPG, 2009. — (AAPG Studies in Geology ; [no.] 59). — ISBN: 978-0-89181-066-7 ; ISBN10: 0891810668. — S. 655–663. — Bibliogr. s. 662–663, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Circular economy in coal processing and enrichment / R. POMYKAŁA, B. TORA // W: MEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Circular economy in mineral processing / Radosław POMYKAŁA, Barbara TORA // W: MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Circular economy in mineral processing / Radosław POMYKAŁA, Barbara TORA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 18 art. no. 01024, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/2wKc38 [2018-02-05]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-04. — MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Wisła, Poland, September 20-23, 2017

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/201712301024

17
 • Circular economy w polskim górnictwie[Circular economy in Polish mining] / Barbara TORA, Radosław POMYKAŁA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 97–98. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Coal sludge permeability assessment based on Rowe Cell consolidation, and filtration investigations / Justyna ADAMCZYK, Radosław POMYKAŁA // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2022 vol. 12 iss. 2 art. no. 212, s. 1–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 25–28, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-07. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/12/2/212/pdf

  orcid iD
 • keywords: filtration, consolidation, saturation, coal sludge, Rowe Cell, coefficient of permeability, backpressure conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min12020212

19
20
21
 • Environmental aspects of underground mines liquidation in Poland / Radosław POMYKAŁA // W: 3\textsuperscript{rd} International conference of PhD students : 13–19 August 2001 Miskolc, Hungary. Vol. 2, Engineering sciences / eds. László Lehoczky, László Kalmár; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2001. — S. 733–740. — Bibliogr. s. 740

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • Example of preparation coal-based suspension fuels / Radosław POMYKAŁA, Wiesław A. ŻMUDA, Katarzyna Kapusta, Mateusz KRZAK // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 591–594. — Bibliogr. s. 594, Abstr.

 • keywords: rheology, coal, combustion, char, coal water suspension, suspension fuel, burner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Fly ash suspension with $CO_{2}$ as a new method of gob fire prevention in coalmines / Wacław Dziurzyński, Radosław POMYKAŁA // W: New technological solutions in underground mining : international mining forum 2006 / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.] : Taylor & Francis Group, 2006. — (Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 0-415-40117-8. — S. 107–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: