Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Klimek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9061-561X orcid iD

ResearcherID: ABI-5629-2020

Scopus: 55250240200

PBN: 5e70922b878c28a04739115a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • A deduction-based system for formal verification of agent-ready Web services / Radosław KLIMEK // W: Advanced methods and technologies for agent and multi-agent systems : KES-AMSTA 2013 : [7th KES Conference on Agent and Multi-Agent Systems – Technologies and Applications : May 27–29, 2013, Hue, Vietnam] / eds. Dariusz Barbucha, [et al.]. — Amsterdam : IOS Press, cop. 2013. — (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications ; ISSN 0922-6389 ; vol. 252). — ISBN: 978-1-61499-253-0 ; e-ISBN: 978-1-61499-254-7. — S. 203–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.

 • keywords: design patterns, agents, temporal logic, deduction, semantic tableaux, verification, web services, BPEL

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3233/978-1-61499-254-7-203

2
 • A method of a systematic system analysis using temporal logic / Radosław KLIMEK // W: Cybernetics and systems 2000 : proceedings of the fifteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research : Vienna, Austria 25–28 April 2000, Vol. 2 / ed. Robert Trappl ; University of Vienna ; Austrian Society for Cybernetic Studies. — [Vienna : University of Vienna], [2000]. — S. 751–756. — Bibliogr. s. 756, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A system for deduction-based formal verification of workflow-oriented software models / Radosław KLIMEK // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science ; ISSN 1641-876X. — 2014 vol. 24 no. 4, s. 941–956. — Bibliogr. s. 954–956

 • keywords: temporal logic, semantic tableaux, BPMN, formal verification, deductive reasoning, generating logical specification, workflow patterns, logical primitives, business models

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amcs-2014-0069

4
5
 • Analiza diagramów języka UML w kontekście metody FPA[Analysis of UML diagrams in the context of the FPA method] / Radosław KLIMEK // W: Inżynieria oprogramowania : nowe wyzwania : VI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO'2004 : Gdańsk, 5–8 października 2004 / red. Janusz Górski, Andrzej Wardziński ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 259–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza, klasyfikacja i ocena wybranych problemów i rozwiązań reprezentacji i weryfikacji danych i wiedzy[Analysis, classification and evaluation of selected problems and solutions for knowledge representation and verification] / Antoni LIGĘZA, Radosław KLIMEK, Tomasz SZMUC // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza mechanizmów języka UML 2.0 do modelowania oprogramowania systemów czasu rzeczywistego[Analysis of UML 2.0 properties for a modeling of real time software] / Radosław KLIMEK, Tomasz SZMUC // W: Współczesne problemy systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red.: Andrzeja Kwietnia i Piotra Gaja. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — ISBN10: 8320430232. — S. 45–60. — Bibliogr. s. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza możliwości formalnej weryfikacji problemów planowania w kontekście procesów biznesowychFormal verification of planning problems in the business process context : analysis of feasibility / Radosław KLIMEK, Sebastian ERNST // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics ; ISSN 1507-3858. — 2011 nr 22, s. 169–183. — Bibliogr. s. 181–183, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of deductive reasoning to the verification of ArchiMate behavioral elementsZastosowanie wnioskowania dedukcyjnego do weryfikacji opisów zachowania w języku ArchiMate / Radosław KLIMEK, Piotr SZWED, Stanisław JĘDRUSIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 29. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics ; ISSN 1507-3858. — 2013 nr 3, s. 76–97. — Bibliogr. s. 96–97, Abstr., Streszcz.. — AITM'2013 : 11th conference on Advanced Information Technologies for Management : Cracow, September 8–11, 2013

 • słowa kluczowe: metoda tablic semantycznych, ArchiMate, wnioskowanie dedukcyjne, weryfikacja oprogramowania, liniowa logika temporalna

  keywords: semantic tableaux method, ArchiMate, deductive temporal reasoning, software verification, Linear Temporal Logic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Automatyczna weryfikacja modelu na etapie analizy wymagańAutomatic verification of the model at the stage of requirements analysis / Radosław KLIMEK, Paweł SKRZYŃSKI, Michał TUREK // W: Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych / red. Janusz Górski, Cezary Orłowski. — Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2010. — (Automatyka i Informatyka : Technologie Informacyjne, Zarządzanie / ed. serii Zdzisław Kowalczuk). — ISBN: 978-83-926806-5-9. — S. 209–216. — Bibliogr. s. 216, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Behavior recognition and analysis in smart environments for context-aware applications / Radosław KLIMEK // W: SMC 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2015 IEEE international conference on Systems, Man, and Cybernetics : 9–12 October 2015, Hong Kong : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2015. — e-ISBN: 978-1-4799-8696-5. — S. 1949–1955. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7379472 [2016-01-27]. — Bibliogr. s. 1955, Abstr.

 • keywords: temporal logic, semantic tableaux, context awareness, unified logical framework, sensorized environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/SMC.2015.340

12
 • Behavioural patterns from cellular data streams and outdoor lighting as strong allies for smart urban ecosystems / Radosław KLIMEK, Leszek KOTULSKI, Adam SĘDZIWY // W: State of the art in AI applied to ambient intelligence / eds. Asier Aztiria, Juan Carlos Augusto, Andrea Orlandini. — Amsterdam ; Berlin ; Heidelberg : IOS Press, cop. 2017. — (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications ; ISSN 0922-6389 ; vol. 298). — ISBN: 978-1-61499-803-7 ; e-ISBN: 978-1-61499-804-4. — S. 109–121. — Bibliogr. s. 120–121, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: context awareness, outdoor lighting, pervasive computing, smart city, cell phone network, call detail record, behaviour recognition, pro-active system, multi-agent system, base transceiver station

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3233/978-1-61499-804-4-109

13
 • Business process formal verification approach based on deductive reasoning / Radosław KLIMEK, Paweł SKRZYŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Business process formal verification approach based on deductive reasoning / Radosław KLIMEK, Paweł SKRZYŃSKI // W: Production engineering in making / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-370-2. — S. 115–125. — Bibliogr. s. 125, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Context-aware and pro-active queue management systems in intelligent environments / Radosław KLIMEK // W: FedCSIS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September, 3–6, 2017, Prague, Czech Republic / eds. Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : PTI, IEEE, [2017]. — ISBN: 978-8-3946-2537-5. — S. 1093–1100. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; Dysk Flash. — Bibliogr. s. 1100, Abstr.. — Toż. w bazie IEEE. — (Federated Conference on Computer Science and Information Systems ; ISSN 2300-5963 ; vol. 11). — S. 1077–1084. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1084. — ISBN 978-83-946253-7-5. — {https://goo.gl/N7kxPn}

  orcid iD
 • keywords: context awareness, IoT, queue, intelligent environment, queue management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2017F362

17
 • Deduction based verification of business modelsWeryfikacja modeli biznesowych metodą dedukcyjną / Radosław KLIMEK, Paweł SKRZYŃSKI, Michał TUREK // W: Advanced information technologies for management : AITM 2010 / eds. Jerzy Korczak, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2010. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 147). — ISBN: 978-83-7695-083-9. — S. 173–188. — Bibliogr. s. 187–188, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Deduction-based formal verification of requirements models with automatic generation of logical specifications / Radosław KLIMEK // W: Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering : 7th international conference ENASE 2012 : Wrocław, Poland, June 29–30, 2012 : revised selected papers / eds. Leszek A. Maciaszek, Joaquim Filipe. — Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2013. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 410). — ISBN: 978-3-642-45421-9 ; e-ISBN: 978-3-642-45422-6. — S. 157–171

 • keywords: design patterns, UML, temporal logic, requirements engineering, formal verification, deductive reasoning, use case scenarios, semantic tableaux method, workflows, use case diagram, activity diagram, logical modeling, generation formulas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-45422-6_11

19
 • Deduction-based modelling and verification of agent-based systems for data integration / Radosław KLIMEK, Łukasz FABER, Marek KISIEL-DOROHINICKI // W: Man-machine interactions 3 : [ICMMI 2013 : 3rd International Conference on Man-Machine Interactions : Brenna, October 22nd–25th, 2013] / eds. Aleksandra Gruca, Tadeusz Czachórski, Stanisław Kozielski. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 242). — ISBN: 978-3-319-02308-3 ; e-ISBN: 978-3-319-02309-0. — S. 361–368. — Bibliogr. s. 368, Abstr.

 • keywords: multi-agent systems, temporal logic, formal verification, deductive reasoning, activity diagrams, workflows patterns

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-02309-0_39

20
21
 • Forest protection as a context-aware system / Radosław KLIMEK // W: MobiQuitous 2022 [Dokument elektroniczny] : mobile and ubiquitous systems: computing, networking and services : 19th EAI international conference : Pittsburgh, PA, USA, November 14–17, 2022 : proceedings / eds. Shangguan Longfei, Priyantha Bodhi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2023. — (Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering ; ISSN 1867-8211 ; LNICST 492). — ISBN: 978-3-031-34775-7 ; e-ISBN: 978-3-031-34776-4. — S. XXV-XXVII. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. XXVII, Abstr.. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/bfm:978-3-031-34776-4/1?pdf=chapter%20toc

  orcid iD
 • keywords: forest protection, context-aware system, smart decision

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Formal analysis of use case diagramsFormalna analiza diagramów przypadków użycia / Radosław KLIMEK, Piotr SZWED // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2010 vol. 11, s. 115–131. — Bibliogr. s. 130–131. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/COMPUTER/2010/cs2010-08.pdf

 • słowa kluczowe: UML, przypadek użycia, model formalny, weryfikacja, weryfikacja modelowa, logika temporalna, metoda tablic semantycznych

  keywords: UML, use case, formal model, model checking, temporal logic, semantic tableau, verification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Formalna analiza poprawności modeli usług sieciowych[Formal analysis of correctness of the web services models] / Radosław KLIMEK, Grzegorz ROGUS // W: Integracja systemów informatycznych – nowe wyzwania / red. Janusz Górski, Cezary Orłowski. — Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2011. — (Automatyka i Informatyka : Technologie Informacyjne, Zarządzanie / ed. serii Zdzisław Kowalczuk ; 10). — ISBN: 978-83-926806-7-3. — S. 213–220. — Bibliogr. s. 220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • From extraction of logical specifications to deduction-based formal verification of requirements models / Radosław KLIMEK // W: Software Engineering and Formal Methods : 11th international conference, SEFM 2013 : Madrid, Spain, September 25–27, 2013 : proceedings / eds. Robert M. Hierons, Mercedes G. Merayo, Mario Bravetti. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2013. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 8137. Programming and Software Engineering ; ISSN 2945-915X). — ISBN: 978-3-642-40560-0 ; e-ISBN: 978-3-642-40561-7. — S. 61–75. — Bibliogr. s. 75, Abstr.

 • keywords: temporal logic, requirements engineering, formal verification, deductive reasoning, use case diagrams, use case scenarios, activity diagrams, workflows patterns, logical specifications, semantic tableaux method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-40561-7_5

25
 • From workflow design patterns to logical specificationsOdwzorowanie wzorców projektowych w specyfikację logiczną systemu / Radosław KLIMEK // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2013 vol. 17 no. 1, s. 59–63. — Bibliogr. s. 63, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMAT/2013.17.1/automat.2013.17.1.59.pdf

 • słowa kluczowe: wzorce projektowe, logika temporalna, weryfikacja formalna, dedukcja, tablice semantyczne, generowanie specyfikacji logicznej

  keywords: design patterns, temporal logic, deduction, formal verification, semantic tableux, generating logical specification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/automat.2013.17.1.59