Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Rado, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1102-8143

ResearcherID: brak

Scopus: 56241986100

PBN: 901182

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Analiza opłacalności wykonania rekonstrukcji zawodnionych otworów eksploatacyjnychAnalysis of economic profitability of reconstructions watered exploitation boreholes / Robert RADO, Jan Lubaś // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2009 z. 287, s. 195–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza pomiarów inklinometrii w otworach geotermalnych na poligonie doświadczalnym VŠB–Uniwersytet Techniczny w OstrawieThe results of inclinometric measurement analysis on monitoring wells in the area of small research polygon VŠB–Technical University of Ostrava / Petr Bujok, Martin Klempa, Robert RADO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 91–100. — Bibliogr. s. 99–100, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analysis of economic profitability of reconstructions watered exploitation boreholes / Robert RADO, Jan Lubaś // W: Netradiční metody využití ložisek : 4. mezinárodní konference : Ostrava, 9–11(13) září 2009 : konferenční materiály : sbornik anotaci 4. mezinárodní konference = Special methods of deposit utilization : the 4\textsuperscript{th} international conference collection of abstracts : conference proceedings / VŠB – Technická univerzita Ostrava. Hornicko geologická fakulta. Institut geologického inženýrství ; Institut hornického inženýrství a bezpečnosti, Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, odborná skupina Geologie při HGF VŠB – TU Ostrava, Silesian University of Technology - Gliwice. Faculty of Mining and Geology, Ústav geoniky AV ČR. — Ostrava : VŠB – TU, 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-248-2044-6. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Co2 storing capacity in geologic formations in the Czech Republic / Bujok Petr, Klempa Martin, Labus Krzysztof, Porzer Michal, Pánek Petr, RADO Robert, Marina A. González Rodríguez // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 58

 • keywords: CO2 storage, CO2 storage in geologic formations in the Czech Republic, boreholes for CO2 storage, modelling of CO2 storage, laboratory methods for CO2 storage

5
 • $CO_{2}$ storing capacity in geologic formations in the Czech Republic / Petr Bujok, Martin Klempa, Krzysztof Labus, Michal Porzer, Petr Pánek, Robert RADO, Martina A. Gonzàlez-Rodríguez // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2015 vol. 32 no. 4, s. 683–692. — Bibliogr. s. 691–692, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2015.32.4/drill.2015.32.4.683.pdf

 • keywords: CO2 storage, CO2 storage in geologic formations in the Czech Republic, boreholes for CO2 storage, modelling of CO2 storage, laboratory methods for CO2 storage

6
 • Directional and horizontal drilling with a pilot section : abstract / Robert RADO, Jan Lubaś // W: “Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie = “New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons” : XIV. international conference : the conference proceedings / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — Na okł. dod.: XIV. Medzinárodná vedecko-technická konferencia = XIV. International scientific-technical conference. — ISBN: 978-80-553-0089-4. — S. 197

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Doświadczenia związane z budową poligonu badawczego dla niskoenergetycznych źródeł energii uzyskiwanych z górotworu na terenie VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie–PorubieExperiences with the construction of “The research polygon” for low potential energy acquisition from rock massive in areas of VSB – Technical University Ostrava–Poruba / Petr Bujok, Martin Klempa, Jiři Koziorek, Robert RADO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 69–82. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-1-2/W_2011_1-2_04.pdf

 • słowa kluczowe: pompy ciepła, geotermia, wiertnictwo, wiercenie otworów geotermalnych

  keywords: heat pumps, drilling, geothermic geothermal wells drilling

8
 • Doświadczenia związane z budową poligonu badawczego dla niskoenergetycznych źródeł energii uzyskiwanych z górotworu na terenie VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie–PorubieExperiences with the construction of “The research polygon” for low potential energy acquisition from rock massive in areas of VSB – Technical University Ostrava–Poruba / Petr Bujok, Martin Klempa, Jiři Koziorek, Robert RADO // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 43. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Drilling horizontal boreholes with a pilot borehole / Robert RADO, Jan Lubaś // W: “Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie = “New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons” : XIV. international conference : the conference proceedings / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — Na okł. dod.: XIV. Medzinárodná vedecko-technická konferencia = XIV. International scientific-technical conference. — ISBN: 978-80-553-0089-4. — S. 136–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Drilling horizontal boreholes with a pilot borehole / Robert RADO, Jan Lubaś // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 136–140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
 • Koło Naukowe „ROTOR”[Scientific Association „ROTOR”] / Robert RADO // W: Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–2017 = 50\textsuperscript{th} anniversary 1967–2017. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2017. — ISBN: 978-83-60900-23-9. — S. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Likvidace otevřené erupce vrtním nářadím – vývoj nového zařízeníLiquidation of the open eruption by drilling tools – development of new equipment / Petr Bujok, Jaroslav Fibingr, Martin Klempa, Michal Porzer, Marek Jakubčik, Robert RADO // W: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : XVII. Medzinárodná Vedecko-Technická Konferencia : 20.–22. október 2014, Podbanské, Slovensko : zborník konferencie = New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : XVII. international scientific-technical conference : October 20–22, 2014, Podbanské, Slovakia : the conference proceeedings / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-1834-9. — S. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • keywords: drilling tools, liquidation, open eruption

14
 • Liquidation of the open eruption by using drilling string tools / Petr Bujok, Jaroslav Fibinger, Martin Klempa, Michal Porzer, Dalibor Kalus, Robert RADO // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Możliwości sekwestracji dwutlenku węgla w głębokich formacjach geologicznych na terenie Czech i PolskiPossibilities of sequestration of carbon dioxide in deep geological formations on the territory of Czech Republic and Poland / Petr Bujok, Martin Klempa, Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska, Robert RADO // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2012 R. 63 nr 12, s. 698–703. — Bibliogr. s. 703, Summ., Streszcz.. — Artykuł zredagowany na podstawie referatu z konferencji naukowo-technicznej AGH: „Pozyskanie i utylizacja metanu z pokładów węgla” : Jastrzębie Zdrój, 23–25 maja, 2012 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Ocena wpływu warunków klimatycznych na bilans energetyczny górotworu na obszarze poligonu badawczego VSB-TU OstravaEvaluation of influence of climate conditions on rock mass energy balance in the research area of VSB-TU Ostrava / Petr Bujok, Martin Klempa, Jiří Koziorek, Robert RADO, Michal Porzer // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 97–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Optymalizacja procesu wiercenia narzędziami PDC o średnicy 8$1\over2$”Optimizing the drilling process for the PDC drilling bits 8$1\over2$” / Robert RADO, Jan Lubaś // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 279–292. — Bibliogr. s. 291–292, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Optymalizacja procesu wiercenia narzędziami PDC o średnicy 8$1\over2$Optimizing the drilling process for the PDC drilling bits 8$1\over2$ / Robert RADO, Jan Lubaś // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 74. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Petro-physical properties of geological formation in the aspect of possible ${CO_{2}}$ sequestration / Martin Klempa, Michal Porzer, Petr Bujok, Ján Pavluš, Robert RADO // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 109–116. — Bibliogr. s. 116, Summ.

 • keywords: porosity, carbon dioxide, enhanced oil recovery (EOR), permeability

20
 • Research into thermal conductivity of grout mixtures used for heat pump boreholes / Petr Bujok, Martin Klempa, Michal Porzer, Robert RADO, Pavel Pospisil // JP Journal of Heat and Mass Transfer ; ISSN 0973-5763. — 2014 vol. 9 no. 2, s. 135–154. — Bibliogr. s. 153–154, Abstr.

 • keywords: thermal conductivity, geothermal energy, heat pumps, grout mixture

21
 • Techniczne aspekty wiercenia kierunkowego z częściowym wykorzystaniem istniejących otworówTechnical aspects of directional drilling with use a part of existing boreholes / Robert RADO, Jan Lubaś, Petr Bujok // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 319–331. — Bibliogr. s. 330–331, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-1-2/W_2011_1-2_27.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Techniczne aspekty wiercenia kierunkowego z częściowym wykorzystaniem istniejących otworówTechnical aspects of directional drilling with use a part of existing boreholes / Robert RADO, Jan Lubaś, Petr Bujok // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 18. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • The effect of wellbore trajectory on determining a mathematical model of drilling with drilling tools / RADO Robert // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 61

 • keywords: mathematical model of drilling, rate of penetration for directional drilling, identification of the drillig process, logging while drilling, drilling parameter, bit-operation parameters

24
 • The problem of liquidation of the open eruption by drilling tools / Petr Bujok, Jaroslav Fibinger, Martin Klempa, Michal Porzer, Dalibor Kalus, Robert RADO // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2014 vol. 31 no. 2 dod.: CD, s. 199–205. — Bibliogr. s. 205, Summ.

 • keywords: liquidation of the open eruption, drilling tools, drill string

25
 • The utilization of high potential geothermal energy in the Czech Republic / Martin Klempa, Robert RADO, Petr Bujok, Nikola Janečková, Michal Porzer // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 47

 • keywords: geothermal energy, drilling technology, drilling tools, enhancing geothermal system, deep geothermal energy, geothermal response test, wellbore deign, Down Hole Hammers (DTH) drilling technology