Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Pytko, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900963

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analiza zjawisk związanych ze sprzężeniem kół lokomotyw z szynami oraz łożyskowaniem osi wagonów w aspekcie zwiększenia ich trwałościThe analysis of couple wheel of locomotives with rails and the bearings of carriages influences on the durability / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: QSEV : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w  pojazdach : XII krajowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 15–16 czerwca 2009 r. Kraków = Quality, safety and ecology in vehicles : XII national : VI international scientific conference / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2009. — ISBN: 978-83-7242-499-0. — S. 233–242. — Bibliogr. s. 241, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza zjawisk związanych ze sprzężeniem kół lokomotyw z szynami oraz łożyskowaniem osi wagonów w aspekcie zwiększenia ich trwałościThe analysis of the couple wheel of locomotives with rails and the bearing of carriages influences on the durability / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 2, s. 129–137. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania właściwości ciernych wybranych tworzyw poliuretanowych stosowanych w napędach kolejek szynowychInvestigations of friction properties of selected polyurethane materials used in drive wheels of railways / Kazimierz FURMANIK, Paweł PYTKO, Jan Matyga // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 3, s. 43–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Ciecze chłodząco-smarujące wytwarzające w czasie obróbki skrawaniem powłoki podkładowe pod warstwy przeciw-korozyjneCutting-tool lubricants that create ground coats for anticorrosion layers during cutting process / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w górnictwie : Ustroń, 28–30 IV 2010 r. : [IV konferencja] / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [S. l. : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-929335-1-9. — S. 144–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Diagnostyka połączeń ciernych w górnictwieThe diagnosis of coupling machine elements in the mining / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : II międzynarodowa konferencja : 16–18 czerwca 2010 r. Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — [Polska : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg. okładki. — S. 115–116. — Pełny tekst W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego [Dokument elektroniczny] : II międzynarodowa konferencja : referaty : Ustroń 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / CBiDGP. — [Polska : s. n., 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Abstr

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Diagnostyka połączeń ciernych w górnictwieThe diagnosis of coupling machine elements in the mining / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2010. — ISBN: 978-83-929335-0-2. — S. 155–163. — Bibliogr. s. 163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Experimental study of flow induced by rotating axial paddle wheels / Paweł PYTKO // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 7). — ISBN: 978-83-938602-3-4. — S. 59–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Optymalizacja projektowania pomp małej mocy z wykorzystaniem MES[Optimization of low power pump design with the use of FEM] / Paweł PYTKO, Bartosz Szkobel // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2017. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska ; 9) ; (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska). — ISBN: 978-83-938602-1-0. — S. 67–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Problematyka ekologiczna w Polsce i na świecieEcological problems in Poland and in the world / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : IV międzynarodowa konferencja : 6–8 października 2010, Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Gónictwa Podziemnego Sp. z o. o., Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Katowice : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 103. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Problemy surowcowe świata i Polski a problemy ekologiczneWorld's and Poland's mineral and ecological problems / Paweł PYTKO, Stanisław PYTKO // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : III międzynarodowa konferencja : Ustroń 7–9 października 2009 : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Polska : s. n.], [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Processes of the friction in the conditions of boundary lubrication / PYTKO S., PYTKO P., FURMANIK K. // W: Scientific basis of modern technologies: experience and prospects / eds. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. — Jaremche : Department of Principles of Engineering Mechanics of Khmelnitsky National University, cop. 2011. — ISBN: 978-966-8776-23-6. — S. 376–389. — Bibliogr. s. 389

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Stan zasobów wodnych Europy i wielu krajów świata oraz zapotrzbowanie wody do produkcji przemysłowej i rolniczejLevel of water resources in Europe and other countries vs water demand for industrial and agricultural production / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych / red. Jan Skowronek. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. ; Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, cop. 2009. — Artykuły publikowane w monografii zostały wygłoszone na II Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów degradowanych”, która odbyła się 4–6 czerwca 2008 r. w Ustroniu. — ISBN: 978-83-905712-8-7. — S. 36–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Stan zasobów wodnych Europy i wielu krajów świata oraz zapotrzebowanie wody dla produkcji przemysłowej i rolniczejLevel of water resources of Europe and many countries of the world as well as industrial and agricultural production water demand / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : II międzynarodowa konferencja : Ustroń, 4–6 czerwca 2008r. : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Polska : s. n.], [2008] + CD-ROM. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych [Dokument elektroniczny] : II międzynarodowa konferencja : 4–6 czerwca 2008 : referaty ; prezentacja CBiDGP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Katowice : s. n., 2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [9], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Tribologia dla przemysłu i człowiekaTribology for industry and man / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2012 R. 43 nr 5, s. 115–136. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Tribologia smarowania granicznegoTribology of the boundary lubrication / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO, Kazimierz FURMANIK // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 5, s. 189–204. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Urządzenie do dynamicznego doładowania silników spalinowych[Device to a dynamic engine supercharger] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYTKO Paweł, Topoliński Łukasz. — Int.Cl.: F02B 27/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383378 A1 ; Opubl. 2009-03-30. — Zgłosz. nr P.383378 z dn. 2007-09-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 7, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383378A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Urządzenie do dynamicznego doładowania silników spalinowych[Device for dynamic charging of combustion engines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Paweł PYTKO, Łukasz Topoliński. — Int.Cl.: F02B 27/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 211513 B1 ; Udziel. 2011-11-21 ; Opubl. 2012-05-31. — Zgłosz. nr P.383378 z dn. 2007-09-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL211513B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Vliânie vida smazočnogo sredstva na iznos zub'ev zubčatyh kolës[Effect of lubricants on the gear tooth wear] / S. PYTKO, P. PYTKO // W: Naukoemkie tehnologii v mašinostroenii i aviadvigatelestroenii (TM – 2012) : materialy IV meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii : 3–5 sentâbrâ 2012 g., Rybinsk : sbornik, Č. 2 / gl. red. V. A. Poletaev ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki RF etc.. — Rybinsk : RGATU imeni P. A. Solov'eva, 2012. — ISBN: 978-5-88435-446-3. — S. 11–25. — Bibliogr. s. 24–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • What we know about the boundary lubrication / PYTKO S., PYTKO P., FURMANIK K. // W: Scientific basis of modern technologies: experience and prospects / eds. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. — Jaremche : Department of Principles of Engineering Mechanics of Khmelnitsky National University, cop. 2011. — ISBN: 978-966-8776-23-6. — S. 376–389. — Bibliogr. s. 389

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • What we know about the boundary lubrication / PYTKO S., PYTKO P., FURMANIK K. // W: IV Ukraïns'ko-Pol's'kí Naukoví Díalogi : mižnarodna naukova konferencíâ : 11–14 žovtnâ 2011 r, Hmel'nic'kij–Âremče = IV Ukrainian-Polish scientific dialogue : international scientific and technical conference : 11–14 of October 2011, Khmelnytsky–Jaremche / M\'{i}nísterstvo osvíti í nauki = Ministry of Education and Science, molodí ta sportu Ukra\"{i}ni = Youth and Sports of Ukraine, Hmel'nic'kij Nacíonal'nij Uníversitet = Khmelnytsky National University. — [Ukraïna : s. n.], [2011]. — S. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Woda i jej znaczenie w życiu człowieka[Water and its importance in human's life] / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Docere et educare : książka dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Kubikowi SJ z okazji 50.rocznicy kapłaństwa oraz 60.rocznicy życia zakonnego / red. nauk. Janusz Mółka, Grzegorz Łuszczak. — Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2008. — Dod. ISBN 978-83-7505-203-9 (WAM). — ISBN: 978-83-89631-98-5. — S. 107–131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Współczesne spojrzenie na technologie mające wpływ na zmęczenie metali w urządzeniach górniczychContemporary look at the technologies that affect the fatigue of metals in mining equipment / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : międzynarodowa konferencja : 11–13 czerwca 2014 r., Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2014]. — Opis na podst. okł.. — S. 91. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wykorzystanie zjawisk tarcia dla wytworzenia powłok na elementach w czasie skrawania metaliUsing the friction phenomenon for making coatings on the elements during cutting of metals / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Innowacyjne technologie wytwarzania = Innovative manufacturing technology / ed. Lucyna Jaworska. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2011. — Monografia zawiera materiały z konf. "Innowacyjne Technologie Wytwarzania". — ISBN: 978-83-931339-4-9. — S. 51–63. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Zużycie szyn i kół lokomotyw i wpływ nowych konstrukcji na bezpieczeństwo transportu szynowegoWear of rails and locomotive wheels as well as impact of new designs onto safety od rail transportation / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie [Dokument elektroniczny] : V międzynarodowa konferencja : 4–6 listopada 2009 r. Ustroń / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lędziny : CBiDGP], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7]. — Streszcz. i abstract W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : V międzynarodowa konferencja : Ustroń, 4–6 listopada 2009 r. : streszczenia referatów / CBiDGP. — Lędziny : CBiDGP, [2009]. — Opis częśc. wg okł. — S. 129–130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych