Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Pyssa, dr inż.

poprzednio: Rokita

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0596-2167

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909981

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Azbest i odpady azbestowe : budowa, właściwości fizyczne i chemiczne azbestu[Asbestos and asbestos waste : stucture, physical and chemical properties of asbestos] / Justyna PYSSA // Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. — 2014 nr 3, s. 24–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Environmental, technical and technological aspects of hazardous waste management in Poland / Justyna PYSSA // W: EEMS : Energy, Environment and Material Systems : international conference : 13\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} September 2017, Polanica-Zdrój, Poland : book of abstracts / Opole University of Technology. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, 2017. — ISBN: 978-83-65235-89-3. — S. 185–186

 • keywords: hazardous waste, cost of recovery and cost of disposal of hazardous waste, impact on environment, economic and ecological criteria of selection of method of treatment of hazardous waste

3
 • Environmental, technical and technological aspects of hazardous waste management in Poland / Justyna PYSSA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 19 art. no. 02021, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/spkbFq [2017-10-30]. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-23. — International Conference Energy, Environment and Material Systems (EEMS 2017) : 13-15 September 2017, Polanica Zdrój, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Extractive waste from hard coal mining in Poland balance, status of management and environmental aspects / Justyna PYSSA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 117

 • keywords: waste recovery, extractive waste, gangue, legal, technical and ecological aspects

5
 • Extractive waste from hard coal mining in Poland – balance, status of management and environmental aspects / Justyna PYSSA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 02024, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/02/e3sconf_ef2017_02024.pdf [2017-04-10]. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Kierunki zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce[Directions of sewage sludge treatment in Poland] / Justyna PYSSA // Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. — 2014 nr 4, s. 18–23. — Bibliogr. s. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Kruszywa w Polsce – zasoby, produkcja oraz kierunki wykorzystaniaAggregates in Poland – resources, production and utilization trends / Justyna PYSSA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 5, s. 38–44. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Logistics of waste electrical and electronic equipment : regulations, technology and practiceLogistyka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego : przepisy, technologia i praktyka / Justyna PYSSA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9643–9649. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9648–9649, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: koszty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, logistyka zużytego sprzętu chłodniczego, prawodawstwo WEEE, produkcja AGD w Polsce, wskaźniki zbierania

  keywords: costs, used/waste electric and electronic equipment, logistics of used refrigerating equipment, WEEE legislation, collection rates, household goods production in Poland

9
 • Logistics of waste electrical and electronic equipment : regulations, technology and practice / Justyna PYSSA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 101

 • keywords: costs, used/waste electric and electronic equipment, WEEE legislation, collection rates, household goods production in Poland, logistic of used refrigerating equipment

10
 • Modern technologies of sewage sludge management – logistical system of waste water treatment plantNowoczesne technologie zagospodarowania osadów ściekowych – system logistyczny oczyszczalni ścieków / Justyna PYSSA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9633–9642. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9640–9642, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: osady ściekowe, biotechnologiczne i termiczne metody zagospodarowania osadów ściekowych, koszty zagospodarowania osadów ściekowych

  keywords: sewage sludge, biotechnological and thermal methods of managing sewage sludge, costs of sewage, sludge management

11
 • Modern technologies of sewage sludge management – logistical system of waste water treatment plant / Justyna PYSSA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 99

 • keywords: sewage sludge, biotechnological and thermal methods of managing sewage sludge, costs of sewage sludge management

12
 • Ocena stanu kośćca u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawówThe assessment of bone status in women with rheumatoid arthritis / Rokita G. M., Pluskiewicz W., Halaba Z. P., PYSSA J. // Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja ; ISSN 1509-3492. — 2009 vol. 11 Supl. 2, s. 154–155, P38. — Tekst pol.-ang.. — III Środkowo europejski kongres Osteoporozy i osteoartrozy = IIIrd Central European congress on Osteoporosis and osteoarthritis : XV zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy = XVth congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis : Kraków, 24–26 września 2009 : programme : abstracts. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Ocena stanu kośćca u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawówThe assessment of bone status in women with rheumatoid arthritis / Grażyna Rokita, Wojciech Pluskiewicz, Zenon Halaba, Justyna PYSSA // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2010 t. 67 nr 5, s. 409–413. — Bibliogr. s. 413

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych : uwarunkowania techniczne, ekonomiczne oraz ekologiczne[Recovery and disposal of hazardous waste : technical, economic and environmental conditions] / Justyna PYSSA // Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. — 2014 nr 1, s. 38–43. — Bibliogr. s. 43. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Osady ściekowe jako substraty do produkcji bioenergiiSewage sludge – substrate for bioenergy production / Justyna PYSSA, Bogumił Rzadkosz // W: „Paliwa z odpadów 2014” : IX międzynarodowa konferencja : Szklarska Poręba, 19–21 listopada 2014 = „Fuel from waste 2014” : 9\textsuperscript{th} international conference : Szklarska Poręba – Poland, November 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{th} 2014 / Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska. — [Gliwice : Politechnika Śląska], [2014]. — ISBN: 978-83-930232-6-4. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Osady ściekowe jako substraty do produkcji bioenergii[Sewage sludge - substrate for bioenergy production] / Justyna PYSSA, Bogumił Rzadkosz // W: Paliwa z odpadów : badania i rozwiązania praktyczne : praca zbiorowa / pod red. Marcina Landrata. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, 2015. — ISBN: 978-83-930232-7-1. — S. 181–195. — Bibliogr. s. 193–195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Perspektywy i możliwości zagospodarowania ubocznych produktów spalaniaProspects and possibilities of combustion by-products treatment / Justyna PYSSA, Jerzy Rokita // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 12, s. 132–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Polish experience in the area of management of the waste generated during the exploration for hydrocarbons from unconventional accumulations / Justyna PYSSA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 173

 • keywords: shale gas, hydraulic fracturing, exploitation, non-hazardous and hazardous waste, technological and environmental aspect

19
 • Polish experience in the area of management of the waste generated during the exploration for hydrocarbons from unconventional accumulations / Justyna PYSSA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00076, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/VOMwsW [2017-01-14]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Recovery and disposal of hazardous waste : modern management of hazardous waste in Poland / Justyna PYSSA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 178

 • keywords: hazardous waste, cost of recovery and cost of disposal of hazardous waste, hazardous waste treatment

21
 • Recykling samochodów wycofanych z eksploatacji : teoria i praktyka[Recycling end-of-life vehicle : theory and practice] / Justyna PYSSA // Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. — 2016 nr 1–2, s. 16–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Rynek elektroodpadów w Europie i na świecie : przepisy i praktyka[Electrowaste market in Europe and the world : regulations and practice] / Justyna PYSSA // Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. — 2015 nr 3–4, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Rynek elektroodpadów w Polsce[Electrowaste market in Poland] / Justyna PYSSA // Nowoczesna Gospodarka Odpadami ; ISSN 2300-2786. — 2015 nr 1–2, s. 21–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Rynek kruszyw w Polsce[Aggregates in Poland] / Justyna PYSSA // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7]. — Na CD-ROM-ie dodatkowo streszczenie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Technical and technological aspects of sewage waste management after amendments in legislation in Poland / Justyna PYSSA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 179

 • keywords: legislation, sewage sludge, costs of sewage sludge management, thermal methods, biotechnological methods