Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Pyra, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56979341400

PBN: 909514

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 73 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów eksploatacji przy prowadzeniu robót strzałowych z wykorzystaniem elektronicznego systemu inicjowania materiałów wybuchowychAnalysis of operating costs concerning blasting works using electronic initiation system for explosives / Józef PYRA, Bartosz Papiński // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 53–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, koszty eksploatacji, elektroniczny system inicjowania

  keywords: blasting works, operating costs, electronic initiation system

2
 • Analiza możliwości wystąpienia oddziaływań skojarzonych podczas detonacji ładunków MWAnalysis of the possibility of occurrence of associated impacts which may appear during explosive charge detonation / Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 3, s. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: oddziaływania skojarzone, powietrzna fala uderzeniowa, drgania indukowane

  keywords: ground borne vibration, associated impacts, shock wave

3
 • Analiza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczychAnalysis of blasting explosive charge weight improvement in defining mining and geological conditions / Józef PYRA, Jan WINZER, Anna SOŁTYS, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie na otoczenie, dopuszczalne ładunki MW

  keywords: blasting works, impact on the environment, permissible charge weight

4
 • Analiza porównawcza fragmentacji urobku na przykładzie jednej z kopalń dolomituComparative analysis of the muck pile fragmentation illustrated with the example of one of the dolomite open mit mines / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 12, s. 48–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, Split Desktop 2.0, krzywa składu ziarnowego

  keywords: blasting works, fragmentation, Split Desktop 2.0, cummulative size distribution

5
 • Analiza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MWA comparative analysis of mining costs for blasting works with the application of different initiation systems / Józef PYRA, Michał DWORZAK, Bartosz Papiński // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 3, s. 58–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, koszty eksploatacji, elektroniczny system inicjowania

  keywords: initiation systems, blasting works, mining costs

6
 • Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym[Comparative analysis of hazards during blasting in opencast mining] / Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Józef PYRA, Michał DWORZAK // W: XVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo: człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew: materiały konferencjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62922-75-8. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowymComparative analysis of hazards during blasting in opencast mining / Michał DWORZAK, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Józef PYRA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 265–278. — Bibliogr. s. 279, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, ryzyko, roboty strzałowe, zagrożenia

  keywords: risk, blasting, mining, hazard

8
 • Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadkuThe analysis of the impact of dynamic influences from the blasting works on the surrounding of the mining shaft - casy study / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie, podszybie

  keywords: blasting works, dynamic influence, pit bottom

9
 • Analysis of the blast-induced vibration structure in open-cast mines / Anna SOŁTYS, Józef PYRA, Jan WINZER // Journal of Vibroengineering ; ISSN 1392-8716. — 2017 vol. 19 iss. 1, s. 409–418. — Bibliogr. s. 417–418

 • keywords: opencast mining, signal analysis, open-pit mining, blasting, paraseismic vibrations, matching pursuit

10
 • Aparatura do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych – rys historyczny, Cz. 1[Equipment for vibration measurements in the open cast mines surrounding – history, Pt. 1] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 2, s. 78–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Aparatura do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych –- rys historyczny, Cz. 2[Equipment for vibration measurements in the open cast mines surrounding – history, Pt. 2] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 3, s. 38–45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Badania efektu sejsmicznego a nowoczesne systemy odpalania ładunków materiałów wybuchowychThe study of seismic effects and modern systems of blasting explosives / Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 69–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, strzelanie milisekundowe, oddziaływanie drgań na otoczenie

  keywords: opencast mining, blasting works, millisecond blasting, vibration impact on the environment

13
 • Determining acceptable explosive charge mass under different geological conditionsProblematyka wyznaczania dopuszczalnych ładunków MW w zróżnicowanych warunkach geologicznych / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 3, s. 825–845. — Bibliogr. s. 844–845

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, drgania parasejsmiczne, równanie propagacji, dopuszczalne ładunki

  keywords: blasting works, propagation equation, ground vibrations, acceptable explosive charge mass

14
 • Drgania wzbudzane robotami strzałowymi w kopalni odkrywkowej a wstrząsy w kopalni podziemnejVibrations induced by blasting works in opencast mine and shocks in underground mine / Anna SOŁTYS, Józef PYRA, Jan WINZER // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 6, s. 35–45. — Bibliogr. s. 45

 • słowa kluczowe: technika strzelnicza, oddziaływanie drgań, system monitoringu drgań, górnictwo odkrywkowe i podziemne

  keywords: blasting technique, vibration influence, vibration monitoring system, open-pit and underground mining

15
 • Dwa lata pracy systemu monitorującego drgania wzbudzane robotami strzałowymi w kopalniach odkrywkowychTwo years of work the automated measuring system KSMD monitoring of the vibrations induced by blasting works / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2016 nr 1, s. 27–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, monitoring drgań, oddziaływanie drgań

16
 • Kompleksowa analiza fragmentacji usypu urobkuThe complex method of the muck pile fragmentation assessment / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 8, s. 25–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, skład ziarnowy, Split Desktop 2.0, modelowanie SfM

17
 • Kopalniana stacja monitoringu drgań KSMD APNVibration monitoring station mine KSMD PAN / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 1, s. 47–56. — Bibliogr. s. 56

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, oddziaływanie drgań, system monitoringu drgań

  keywords: blasting technique, open pit mining, ground vibration monitoring system, ground vibration influence

18
 • Method for studying the structure of blast-induced vibrations in open-cast mines / Józef PYRA, Anna SOŁTYS // Journal of Vibroengineering ; ISSN 1392-8716. — 2016 vol. 18 iss. 6, s. 3829–3840. — Bibliogr. s. 3839–3840, Abstr.

 • keywords: signal analysis, paraseismic vibrations, impact of vibration on the environment, matching pursuit

19
 • Metody prowadzenia pomiarów i ocen oddziaływania robót wyburzeniowych na otoczenie[Measurements and assessments methods of the explosive demolition impact on the environment] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2016 nr 9, s. 110–115. — Bibliogr. s. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Minimalizacja oddziaływania na środowisko przez zmianę struktury drgań wzbudzanych robotami strzałowymi[Minimizing the impact on the environment by changing the structure of the vibration induced by blasting works] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // W: Nowe techniki stosowania materiałów wybuchowych : praca zbiorowa / pod red. Jacka Sobali. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014. — Na obwolucie: X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna "Bezpieczeństwo robót strzałowych" : patronat honorowy Prezes Wyższego Urzędu Górniczego : Szczyrk, 8–10 października 2014 r.. — ISBN: 978-83-61126-82-9. — S. 148–161. — Bibliogr. s. 161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Modułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowychThe module computer software which can be applied during blasting works / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ, Jan WINZER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, programy modułowe

  keywords: blasting works, modular software, open strip mining

22
 • Monitoring drgań jako skuteczne narzędzie do kontrolowania oddziaływania na obiektyVibration monitoring as an efficient instrument to control the impact on buildings / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 229–244. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, monitoring drgań, oddziaływanie robót strzałowych

  keywords: vibration monitoring, surface mining, impact of blasting works

23
 • Monitoring drgań wzbudzanych robotami strzałowymi – 2 lata pracy zautomatyzowanego systemu pomiarowego KSMDMonitoring vibrations induced by blasting works - 2 years of work of the automated measuring system KSMD / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 7, s. 7–15. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, oddziaływanie drgań, system monitoringu drgań

  keywords: blasting technique, open pit mining, ground vibration monitoring system, ground vibration influence

24
 • Monitorowanie oddziaływania robót strzałowych na otoczenie – nowe rozwiązaniaMonitoring the impact of blasting works on the environment – new solutions / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WIZNER // Materiały Wysokoenergetyczne = High Energy Materials ; ISSN 2083-0165. — 2012 t. 4, s. 50–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, monitoring drgań

  keywords: blasting works, vibration monitoring

25
 • Monitorowanie oddziaływań robót strzałowych na obiekty w otoczeniu[Monitoring of the effects of blasting works on objects in the environment] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2013 nr 1, s. 56–63. — Bibliogr. s. 63, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych