Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Ptak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Analiza awaryjności i wykorzystania kompleksu wydobywczego w wysokiej ścianie 725 w KWK „Piast”[Analysis of failure and application of mining system in high longwall face 725 in KWK “Piast”] / Jan PTAK, Janusz Rosikowski // W: Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Andrzej Meder ; KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa. — Gliwice : KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa, 2008. — Materiały z 9. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH 2008, Szczyrk, 17–19. 11. 2008 r.. — ISBN: 978-83-60708-23-1. — S. 195–204. — Bibliogr. s. 204, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Description of the state of rock mass in the area of a working / Jan PTAK // W: Selected problems of coal and cohesive rocks exploitation / eds. Antoni Kalukiewicz, Janusz Reś. — Cracow : [s. n.], 2010. — ISBN: 978-83-930353-0-4. — S. 65–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Influence of caving rubble on the shield support – a comparison of pressures of support on the thill calculated analytically and on the basis of the Jackson's method / Jan PTAK // W: Selected problems of coal and cohesive rocks exploitation / eds. Antoni Kalukiewicz, Janusz Reś. — Cracow : [s. n.], 2010. — ISBN: 978-83-930353-0-4. — S. 77–93. — Bibliogr. s. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Mobilne samozaładowcze urządzenie typu GLINIK do recyklingu gruzu i elementów betonowychMobile self-loading machine of GLINIK type for recycling of debris and concrete elements / Adam KLICH, Jan PTAK, Piotr Dziadzio, Wiesław Bal // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2009 nr 3, s. 91–96. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Mobilne samozaładowcze urządzenie typu GLINIK do recyklingu gruzu i elementów betonowychMobile self-loading machine of GLINIK type for recycling of debris and concrete elements / Adam KLICH, Jan PTAK, Piotr Dziadzio, Wiesław Bal // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków: University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2009. — Na okł. dod.: TUR'2009. — ISBN10: 83-915742-10. — S. 463–473. — Bibliogr. s. 473, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Opis stanu górotworu w otoczeniu wyrobiska górniczego[Description of the state of rock mass in surrounding of the mining excavation] / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — ISBN10: 83-915742-2-9. — S. 61–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą JacksonaComparison of pressure exerted by the Glinik 14/35-POZ support onto the floor calculated with the use of the analytical method and Jackson's method / Jan PTAK, Ryszard Ślusarz // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2010 nr 5, s. 16–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Porównanie nacisków obudowy na spąg obliczanych analitycznie i w oparciu o metodę Jacksona[Comparison of pressures of the set of support on a florr calculated analitically and based on Jackson method] / Jan PTAK, Stanisław LOSIAK, Ryszard Ślusarz // W: Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — ISBN10: 83-915742-2-9. — S. 71–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Przetwornik elektrohydrauliczny[Electro-hydraulic converter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PTAK Jan, REŚ Janusz, WYDRO Tomasz, Ziętkowski Leszek. — Int.Cl.: B25D 9/11\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 380894 A1 ; Opubl. 2008-04-28. — Zgłosz. nr P.380894 z dn. 2006-10-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 9, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL380894A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • Sekcja piętrowa obudowy do ścian wysokichA sub-panel set of support for high longwalls / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2008 R. 46 nr 1, s. 35–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Tendencje rozwojowe w zakresie konstrukcji górniczych obudów ścianowychTendencies in the mining roof support development / Jan PTAK // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2008 nr 1, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Wpływ gruzowiska zawałowego na osłonę odzawałową i reakcje sekcji lemniskatowej obudowy ścianowej[Influence of caved debris on a caving shield and reactions of the lemniscate set support] / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — ISBN10: 83-915742-2-9. — S. 79–86. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wpływ gruzowiska zawałowego na osłonę odzawałową i zachowanie się sekcji lemniskatowej obudowy ścianowejImpact of caved debris on a caving shield and reactions of the lemniscate set support / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2010 R. 48 nr 3, s. 35–41. — Bibliogr. s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Zmienność obciążenia sekcji obudowy w cyklach jej pracy w świetle hologramów przedstawiających ciśnienie w stojakachVariability of load of a power support unit within its working cycles in the light of holograms presenting a pressure in props / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE, Krzysztof Domanik // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2008 R. 46 nr 2, s. 10–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych