Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Przybylski, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfc, Katedra Fizyki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6479-7886

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900776

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
2
 • Canted stripe phase evolution due to a spin reorientation transition in Fe films grown on Ag(001) vicinal surface / M. Dąbrowski, M. Cinal, M. PRZYBYLSKI, G. Chen, A. T. N'Diaye, A. K. Schmid, J. Kirschner // Physical Review. B ; ISSN 2469-9950. — Tytuł poprz.: Physical Review B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN: 1098-0121. — 2016 vol. 93 iss. 6, s. 064414-1–064414-9. — Bibliogr. s. 064414-8–064414-9. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-10. — M. Przybylski – dod. afiliacje: ACMiN ; Max Planck Institut für Mikrostrukturphysik, Germany. — tekst: https://goo.gl/HJqbVa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.93.064414

3
4
5
 • Direct in-depth determination of a complex magnetic configuration in an exchange-coupled bilayer with perpendicular and in-plane anisotropy / J.-M. Tonnerre, M. PRZYBYLSKI, M. Ragheb, F. Yildiz, H. C. N. Tolentino, L. Ortega, J. Kirschner // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Tyt. poprz.: Physical Review B : condensed matter. — 2011 vol. 84 iss. 10, s. 100407-1–100407-5. — Bibliogr. s. 100407-4–100407-5. — Pierwsza afiliacja M. Przybylskiego: Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik. — Publikacja w cyklu: Rapid Communications. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v84/i10/e100407

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.84.100407

6
 • Dynamics of $CuFeS_{2}$ hard nanoparticles embedded in organic matrix as seen by Mössbauer spectroscopy / J. ŻUKROWSKI, A. Błachowski, K. Komędera, A. Pierzga, K. Ruebenbauer, P. Bujak, A. Proń, M. PRZYBYLSKI // W: 9\textsuperscript{th} international conference engineering, computer science and education, 2016 : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences Krakow ; Institute of Technology. Pedagogical University, cop. 2016. — S. [1]. — M. Przybylski – dod. afiliacja: ACMiN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dynamics of $CuFeS_{2}$ nanoparticles embedded in organic matrix as seen by Mössbauer spectroscopy / J. ŻUKROWSKI, A. Błachowski, K. Komędera, K. Ruebenbauer, P. Bujak, A. Proń, M. PRZYBYLSKI // W: OSSM 2016 : XI Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Radom–Turno, 19–22 czerwca 2016 r. : program i abstrakty / red. Tadeusz Szumiata, Małgorzata Gzik-Szumiata, Kazimierz Hibner. — [Radom : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. [1] ID O-01. — Bibliogr. s. [1]. — M. Przybylski - dod. afiliacja: ACMIN AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dynamics of hard nanoparticles in organic matrix studied by Mössbauer spectroscopy / J. ŻUKROWSKI, A. Błachowski, K. Komędera, A. Pierzga, K. Ruebenbauer, M. PRZYBYLSKI, P. Bujak, A. Pron // W: StoCP-2016 [Dokument elektroniczny] : from spins to cooper pairs and back: 2nd international conference on Magnetism and superconductivity in selected systems : September 25–30, 2016 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://th-www.if.uj.edu.pl/ztms/download/conference2016/book_of_abstracts_Zakopane.pdf [2017-09-26]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dynamics of isolated hard nanoparticles stabilized by organic ligands as seen by Mössbauer spectroscopy / J. ŻUKROWSKI, A. Błachowski, K. Komędera, K. Ruebenbauer, G. Gąbka, P. Bujak, A. Pron, M. PRZYBYLSKI // W: XXXVI DyProSo 2017 : XXXVI International Symposium Dynamical Properties of Solids : Cracow, 27–31 August 2017 : book of abstracts. — Tarnów : Tomasz M. Majka Publisher, cop. 2017. — ISBN: 978-83-937270-5-6. — S. 83. — M. Przybylski – dod. afiliacja: ACMiN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dynamics of ternary $Cu–Fe–S_2$ nanoparticles stabilized by organic ligands / J. ŻUKROWSKI, A. Błachowski, K. Komędera, K. Ruebenbauer, G. Gabka, P. Bujak, A. Pron, M. PRZYBYLSKI // Journal of Physical Chemistry. C ; ISSN 1932-7447. — 2017 vol. 121 iss. 12, s. 6977–6985. — Bibliogr. s. 6984–6985, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-01. — M. Przybylski – dod. afiliacja: ACMIN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acs.jpcc.6b12098

11
 • Effect of CoO/Ni orthogonal exchange coupling on perpendicular anisotropy of Ni films on Pd(001) / P. Kuświk, P. L. Gastelois, M. M. Soares, H. C. N. Tolentino, M. de Santis, A. Y. Ramos, A. D. Lamirand, M. PRZYBYLSKI, J. Kirschner // W: Physics of Magnetism 2014 (PM'14) : the European conference : June 23–27, 2014, Poznań, Poland : abstracts / ed. by B. Idzikowski [et al.] ; Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics, Adam Mickiewicz University. Faculty of Physics. — Poznań : Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics, 2014. — ISBN10: 83-922407-9-0. — S. 65. — Dostęp również online: {http://www.ifmpan.poznan.pl/pm14/pub/abstracts.pdf} [2014-06-27]. — M. Przybylski – dod. afiliacja: Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effect of orthogonal exchange coupling on magnetic anisotropy in antiferromagnet/ferromagnet epitaxial bilayers / Kuświk P., Gastelois P. L., Soares M. M., Tolentino H. C. N., De-Santis M., Ramos A. Y., Lamirand A. D., PRZYBYLSKI M., Kirschner J. // W: ICMFS Kraków 2015 : 22\textsuperscript{nd} International colloquium on Magnetic films and surfaces (ICMFS-2015) : 12–17 July 2015, Kraków/Cracow, Poland. — [Kraków : s. n.], [2015]. — ISBN: 798-83-62079-22-3. — S. 37–38. — Bibliogr. s. 38. — Przybylski M. - dod. afiliacja: Max-Planck-Institute of Microstructure Physics, Halle, Germany

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effect of quantum well states in Cu overlayer on magnetic anisotropy of Fe and Co films revisited / S. Manna, P. L. Gastelois, M. Dąbrowski, P. Kuświk, M. Cinal, M. PRZYBYLSKI, J. Kirschner // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Tyt. poprz.: Physical Review B : condensed matter. — 2013 vol. 87 iss. 13, s. 134401-1–134401-7. — Bibliogr. s. 134401-6–134401-7. — M. Przybylski - dod. afiliacja: Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Germany. — tekst: http://journals.aps.org/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.87.134401

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.87.134401

14
15
 • Experimental confirmation of quantum oscillations of magnetic anisotropy in Co/Cu(001) / U. Bauer, M. Dąbrowski, M. PRZYBYLSKI, J. Kirschner // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Tyt. poprz.: Physical Review B : condensed matter. — 2011 vol. 84 iss. 14, s. 144433-1–144433-5. — Bibliogr. s. 144433-5. — Pierwsza afiliacja M. Przybylskiego: Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v84/i14/e144433

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.84.144433

16
 • Experimental observation of quantum oscillations of perpendicular anisotropy in Fe films on Ag(1,1,10) / J. Li, M. PRZYBYLSKI, Y. He, Y. Z. Wu // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Tyt. poprz.: Physical Review B : condensed matter. — 2010 vol. 82 iss. 21, s. 214406-1–214406-6. — Bibliogr. s. 214406-5–214406-6. — Dod. afiliacja M. Przybylski: Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.82.214406

17
18
 • Granice nanotechnologii[Limits to nanotechnology] / Marek PRZYBYLSKI // W: ELTE'2016 : technologia elektronowa : XII konferencja naukowa : Wisła, 11–14 września 2016 : program konferencji. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 9. — Toż na dysku Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: ACMiN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Granice nanotechnologii: od nanometra do femtosekundy[Nanotechnology boundaries: from nanometer to femtosecond] / Marek PRZYBYLSKI // W: VIII Krajowa konferencja nanotechnologii : Łódź, 20–23 czerwca 2017 : książka abstraktów / Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. — ISBN: 978-83-8088-712-1. — S. 29. — Dod. afiliacja: ACMiN. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Growth and magnetism of ${Co}$ films on a ${Pd}$ monolayer on ${Cu}$(001) / Y. F. Lu, M. PRZYBYLSKI, M. Nývlt, A. Winkelmann, L. Yan, Y. Shi, J. Barthel, J. Kirschner // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Tyt. poprz.: Physical Review B : condensed matter. — 2006 vol. 73 art. no. 035429, s. 035429-1–035429-9. — Bibliogr. s. 035429-8–035429-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.73.035429

22
 • Growth and morphology of Cobalt thin films on Pd(111) / M. WAŚNIOWSKA, N. Janke-Gilman, W. Wulfhekel, M. PRZYBYLSKI, J. Kirschner // Surface Science ; ISSN 0039-6028. — 2007 vol. 601 iss. 14, s. 3073–3081. — Bibliogr. s. 3081, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2009-05-18. — M. Waśniowska, M. Przybylski - pierwsza afiliacja: Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Germany. — tekst: https://goo.gl/95792s

 • keywords: cobalt, low energy electron diffraction, palladium, growth, scanning tunnelling inicroscopy, single crystal epitaxy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.susc.2007.05.011

23
 • Impact of orthogonal exchange coupling on magnetic anisotropy in antiferromagnetic oxides/ferromagnetic systems / Piotr Kuświk, Pedro Lana Gastelois, Hubert Głowiński, Marek PRZYBYLSKI, Jürgen Kirschner // Journal of Physics : Condensed Matter ; ISSN 0953-8984. — 2016 vol. 28 no. 42 art. no. 425001, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-02. — M. Przybylski – dod. afiliacje: ACMiN ; Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Germany. — tekst: https://goo.gl/TsFrvM

 • keywords: thin films, perpendicular magnetic anisotropy, perpendicular exchange bias

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/0953-8984/28/42/425001

24
 • In-plane spin reorientation transition in Fe/NiO bilayers on Ag(1,1,10) / J. Li, M. PRZYBYLSKI, F. Yildiz, X. L. Fu, Y. Z. Wu // Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN 1098-0121. — Tytuł poprz.: Tyt. poprz.: Physical Review B : condensed matter. — 2011 vol. 83 iss. 9, s. 094436-1–094436-5. — Bibliogr. s. 094436-5. — Pierwsza afiliacja M. Przybylskiego: Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v83/i9/e094436

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevB.83.094436

25
 • Interface atomic structure and magnetic anisotropy in ultrathin Fe films grown by thermal deposition and pulsed laser deposition on GaAs(001) / B. Kardasz, J. ŻUKROWSKI, O. Mosendz, M. PRZYBYLSKI, B. Heinrich, J. Kirschner // Journal of Applied Physics ; ISSN 0021-8979. — 2007 vol. 101 iss. 9 art. no. 09D110, s. 09D110-1–09D110-3. — Bibliogr. s. 09D110-3. — Publikacja dostępna online od: 2007-05-01. — M. Przybylski - dod. afiliacja: Max Planck Institute for Microstructure Physics, Germany. — 10th Joint magnetism and magnetic materials conference/international Magnetics conference : Baltimore, USA, January 07–11, 2007. — tekst: http://aip-1scitation-1org-1000032to2b64.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1063/1.2711071

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.2711071