Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Wójcik, dr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-4261-847X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Bariery w zarządzaniu wiedzą w projektach informatycznych realizowanych w modelu O&O (outsourcing/offshoring)[Barriers in knowledge management in IT projects carried out in the model O&O (outsourcing/offshoring)] / Przemysław WÓJCIK // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 20. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bariery w zarządzaniu wiedzą w projektach informatycznych realizowanych w modelu outsourcingowym/offshoringowymBarriers of knowledge management in IT projects conducted in outsourcing/offshoring model / Przemysław WÓJCIK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 244, s. 191–199. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_244/19.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, wiedza, outsourcing, offshoring, projekty informatyczne

  keywords: knowledge management, knowledge, outsourcing, offshoring, IT projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zarządzaniu wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowaniaCompetitive advantage through knowledge management in software development projects / Jacek WOLAK, Przemysław WÓJCIK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 nr 377, s. 153–162. — Bibliogr. s. 161–162, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_377/12.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami, projekty wytwarzania oprogramowania

  keywords: knowledge management, project management, software development projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czynniki sukcesu i bariery współpracy międzyorganizacyjnej w realizacji projektów wytwarzania oprogramowaniaSuccess factors and barriers of interorganizational cooperation in the realization of software development projects / Alina KOZARKIEWICZ, Przemysław WÓJCIK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 113–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/11_17.pdf

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, projekty wytwarzania oprogramowania, projekty outsourcingowe

  keywords: outsourcing, interorganizational collaboration, software development projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Holokracja vs stary porządek[Holacracy vs the old order] / Przemysław WÓJCIK // Zarządzanie Projektami ; ISSN 2299-9035. — 2015 nr 1, s. 94–95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • How and why do organisation learn from projects : project knowledge to knowledge project portfolio / POLAK Jarosław, WÓJCIK Przemysław // W: Project management development – practice and perspectives [Dokument elektroniczny] : sixth international scientific conference on Project management in the Baltic countries : Riga, Latvia, April 27–28 2017 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Riga : University of Latvia, cop. 2017. — ISSN 2256-0513. — S. 207–214. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ijAKDP [2017-05-11]. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • keywords: knowledge management, project management, project knowledge management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • How to do the right projects? : zarządzanie portfelami projektów it – wybrane aspekty[How to do the right projects : selected aspects of project portfolio management] / Przemysław WÓJCIK // Zarządzanie Projektami ; ISSN 2299-9035. — 2014 nr 3, s. 79–80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Interorganizational cooperation in it project management – collaborative project management / Jarosław POLAK, Przemysław WÓJCIK // W: Project management development – practice and perspectives : fifth international scientific conference on Project management in Baltic countries : April 14–15, 2016, Riga : conference proceedings. — [Latvia : s. n.], cop. 2016. — (Project Management Development – Practice and Perspectives ; ISSN 2256-0513). — ISBN: 978-9934-14-849-1. — S. 260–269. — Bibliogr. s. 268–269, Abstr.. — Dostęp również online: {http://balticpmconference.eu/sites/default/files/conference-files/2016_001-006_Conf_proceeding_2016_ar_vaku_final_22.04.2016%20%281%29.pdf} [2016-04-19]

 • keywords: project management, interorganizational collaboration, interorganizational cooperation, collaborative project management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Knowledge management in IT outsourcing/offshoring projects / Jarosław POLAK, Przemysław WÓJCIK // W: Project management development – practice and perspectives : fourth international scientific conference on project management in the Baltic countries : April 16–17, 2015, Riga : conference proceedings / Imt ; PVPA Professional Association of Project Managers. — [Latvia : University of Latvia], [2015]. — Dod. ISSN 2256-0513. — ISBN: 978-9984-45-985-1. — S. 263–271. — Bibliogr. s. 271, Abstr.

 • keywords: knowledge management, knowledge, project management, outsourcing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Korzyści i bariery zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowaniaBenefits and barriers of knowledge management in software development projects / Przemysław WÓJCIK, Jacek WOLAK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2019 t. 26 nr 12, s. 68–73. — Bibliogr. s. 73

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, projekty wytwarzania oprogramowania

  keywords: knowledge management, software development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33226/1231-7853.2019.12.12

12
 • Modele dojrzałości systemów zarządzania wiedzą - adaptacja do uwarunkowań organizacji zorientowanych projektowo[Knowledge management maturity model - adaptation to project's perspective] / Przemysław WÓJCIK // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modele dojrzałości systemów zarządzania wiedzą – adaptacja do uwarunkowań organizacji zorientowanych projektowoKnowledge management maturity model – adaptation to project's perspective / Przemysław WÓJCIK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 336–347. — Bibliogr. s. 345–347, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/29.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, projekty, modele dojrzałości zarządzania wiedzą, dojrzałość

  keywords: knowledge management, projects, knowledge management maturity models, maturity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Przepływ wiedzy w projektach informatycznych[Knowledge flows in IT projects] / Przemysław WÓJCIK, Jarosław POLAK // W: Globalizacja i czynniki rozwoju : IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 5–6 czerwca 2017 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 20. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, projekty informatyczne, organizacyjne uczenie się

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Przepływ wiedzy w projektach informatycznychKnowledge flows in it projects / Przemysław WÓJCIK, Jarosław POLAK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 341, s. 377–388. — Bibliogr. s. 387–388, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/31.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, projekty informatyczne, organizacyjne uczenie się

  keywords: knowledge management, IT projects, organizational learning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Systemy zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania[Knowledge management systems in software development projects] / Przemysław WÓJCIK, Jacek WOLAK // W: Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : V ogólnopolska konferencja naukowa pt. Informacje - wiedza - kompetencje : 4-5 czerwca 2018, [Kraków] : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Opis na podst. okł.. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Systemy zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowaniaKnowledge management systems in software development projects / Przemysław WÓJCIK, Jacek WOLAK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 nr 369, s. 271–280. — Bibliogr. s. 279–280, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_369/24.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, projekty wytwarzania oprogramowania, systemy zarządzania wiedzą

  keywords: knowledge management, software projects, knowledge management systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w projektach IT[Selected aspects of knowledge management in IT projects] / Anna PUKA, Przemysław WÓJCIK // W: Wiedza i doświadczenie a współczesne koncepcje i narzędzia zarządzania organizacją / red. nauk. Janusz Toruński, Marcin Chrząścik. — Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015. — ISBN: 978-83-7051-767-0. — S. 132–141. — Bibliogr. s. 141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zarządzanie wiedzą w projektach marketingowych w świetle wyników badańKnowledge management in marketing projects / Alina KOZARKIEWICZ, Przemysław WÓJCIK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 849. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — Tytuł poprz.: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN: 1899-2382. — 2015 nr 39 Zarządzanie t. 4, s. 383–394. — Bibliogr. s. 393–394, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, projekty marketingowe, metody zarządzania wiedzą, narzędzia do zarządzania wiedzą

  keywords: knowledge management, marketing projects, knowledge management methods, knowledge management tools

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zarządzanie wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania[Knowledge management in software development projects] / Przemysław WÓJCIK, Anna PUKA // W: Przedsiębiorczość, jej przejawy i szanse rozwoju / red. nauk. Magdalena Popowska. — Gdańsk : Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2015. — ISBN: 978-83-62197-57-6. — S. 234–245. — Bibliogr. dla całości książki s. 246–266

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: