Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Wachniew, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzfj, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6563-8249 orcid iD

ResearcherID: B-7271-2008

Scopus: 11239133600

PBN: 5e709208878c28a04738eebb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 132, z ogólnej liczby 132 publikacji Autora


1
 • $^{137}Cs, ^{210}Pb$ heavy metals and magnetic susceptibility as age indicators of Vistula river overbank alluvia near Kraków / Piotr Szwarczewski, Tomasz Kalicki, Edyta Łokas, Anna Michno, Barbara Radwanek-Bąk, Jacek B. Szmańda, Przemysław WACHNIEW, Elżbieta Król // W: “Methods of absolute chronology” : 10\textsuperscript{th} international conference : 22–25\textsuperscript{th} April 2010, Gliwice, Poland : abstracts & programme. — [Gliwice : s. n.], [2010]. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • $^{210}Pb$ dating of young Holocene sediments in high-mountains lakes of the Tatra Mountains / Adam Kotarba, Edyta ŁOKAS, Przemysław WACHNIEW // Geochronometria : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1733-8387. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2002 vol. 21, s. 73–77. — Bibliogr. s. 77, Abstr.. — tekst: http://www.geochronometria.pl/pdf/geo_21/geo21_09.pdf

 • keywords: 210Pb, High Tatra Mountains, lacustrine sediment, sedimentation rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A decision tree tool supporting assessment of groundwater vulnerability / Przemysław WACHNIEW, Anna ŻUREK, Christine Stumpp, Alexandra Gemitzi, Alessandro Gargini, Maria Filippini, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jessica Meeks, Jens Kvaerner, Stanisław WITCZAK // W: Groundwater vulnerability – from scientific concept to practical application : international conference : Ustroń, Poland 25–29 May 2015 : abstracts / ed. by Andrzej J. Witkowski, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Dorota Grabala. — Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences Univeristy of Silesia, 2015. — ISBN: 978-83-61644-47-7. — S. 65–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A decision tree tool supporting the assessment of groundwater vulnerability / Christine Stumpp, Anna J. ŻUREK, Przemysław WACHNIEW, Alessandro Gargini, Alexandra Gemitzi, Maria Filippini, Stanisław WITCZAK // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2016 vol. 75 iss. 13 art. no. 1057, s. 1–7. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-29. — tekst: http://goo.gl/szZrz8

 • keywords: lag time, ground water directive, ground water management, vulnerability assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12665-016-5859-z

5
 • A multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland / Anna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jarosław KANIA, Adam POSTAWA, Jerzy KARCZEWSKI, Włodzimierz J. MOŚCICKI // W: AQUA2015 [Dokument elektroniczny] : hydrogeology: back to the future! : 42\textsuperscript{nd} IAH congress - ROME : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book / The International Association of Hydrogeologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rome : [IAH], 2015. — Dysk Flash. — S. 505. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • A multitracer approach for verification of physicochemical parameters of bottled waters in Poland / DULIŃSKI M., WACHNIEW P., RÓŻAŃSKI K., Talik M. // W: European Geosciences Union : general assembly : Vienna, 02–07 April 2006 : scientific programme / EGU. — [Vienna : EGU], [2006]. — S. 511, XY0411. — Toż W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2006 : Vienna, Austria, 02–07 April 2006 : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / EGU. — [S. l. : EGU, 2006]. — 1 dysk optyczny. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1029-7006 ; vol. 8). — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • A new data of the present day overbank sedimentation in the Vistula river flood plain in the Krakow Gate / Jacek B. Szmanda, Tomasz Kalicki, Edyta Łokas, Anna Michno, Barbara Radwanek-Bąk, Przemysław WACHNIEW, Piotr Szwarczewski // W: State of geomorphological research in 2009 : proceedings of the conference : 15.–17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic : book of abstracts / eds. Pavel Mentlík, Filip Hartvich ; Czech Association of Geomorphologists, Department of Geography, University of West Bohemia in Plzeň, Institute of Rock Structure and Mechanics AS CR, v.v.i., Prague. — [Czech Republic] : Tribun EU, cop. 2009. — (Geomorfologický Sborník ; 8). — Na okł. tyt. konf. w j. czeskim. — ISBN: 978-80-7399-746-5. — S. 55–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Airborne radionuclides in the proglacial environment as indicators of sources and transfers of soil material / Edyta Łokas, Przemysław WACHNIEW, Paweł JODŁOWSKI, Michał Gąsiorek // Journal of Environmental Radioactivity ; ISSN 0265-931X. — 2017 vol. 178-179, s. 193–202. — Bibliogr. s. 201–202, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-04. — 14th Biennial Conference of the South-Pacific-Environmental-Radioactivity-Association (SPERA) : Bali, Indonesia, 05-09 September 2016. — tekst: https://goo.gl/niYvVE

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jenvrad.2017.08.018

10
 • An assessment of the hydraulic properties and performance of a subsurface flow constructed wetland, Nowa Słupia, Poland / Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Wojciech CHMURA, Piotr Małoszewski, Jarosław M. NĘCKI, Teresa Ozimek, Mirosław ZIMNOCH // W: Constructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment Scale : EU 5\textsuperscript{th} FP RTD PRIMROSE “PRocess based Integrated Management of constructed and Riverine wetlands for Optimal control of wastewater at catchment ScalE” (EVK1-CT 2000-00065) : LIFE environment project “Sustainable wastewater purification in Estonian small municipalities” (ENV/EE/00924) : [29 September to 2 October Tartu, Estonia] : international conference : conference proceedings / eds. Ülo Mander, Christina Vohla, Age Poom ; University of Tartu. Institute of Geography ; Norwegian Centre for Soil and Environmental Research. — Tartu : UT IG, 2003. — (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis ; ISSN 1406-3069 ; 94). — Opis częśc. wg wstępu. — s. 205–208

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • An operational methodology for determining relevant DRASTIC factors and their relative weights in the assessment of aquifer vulnerability to contamination / Lamine Boumaiza, Julien Walter, Romain Chesnaux, Karthikeyan Brindha, Lakshmanan Elango, Alain Rouleau, Przemysław WACHNIEW, Christine Stumpp // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2021 vol. 80 iss. 7 art. no. 281, s. 1–19. — Bibliogr. s. 17–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-27. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12665-021-09575-w.pdf?pdf=button

  orcid iD
 • keywords: ground water, hydrogeology, Canada, DRASTIC, land-use, Water Quality Index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12665-021-09575-w

12
 • Analiza warunków depozycji mad wiślanych w oparciu o badania uziarnienia, aktywności radioizotopów i koncentracji metali ciężkich[Conditions of overbank deposition on the Vistula floodplain based on grain size analysis and radionuclides and heavy metals concentrations] / Jacek B. Szmańda, Tomasz Kalicki, Edyta Łokas, Anna Michno, Barbara Radwanek-Bąk, Przemysław WACHNIEW, Piotr Szwarczewski // W: Georóżnorodność rzeźby Polski : IX Zjazd Geomorfologów Polskich : Poznań, 20–22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego ; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — ISBN: 978-83-62662-81-4. — S. 143. — Afiliacja P. Wachniew: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Anthropogenic changes in the Wielopolka River catchment, Southern Poland, inferred from overbank sediments using $^{210}Pb$ / Edyta ŁOKAS, Przemysław WACHNIEW, Leszek Starkel, Elżbieta Czyżowska, Piotr Gębica // W: VI [Sixth] isotope workshop : 29. June – 4. July 2002, Tallinn, Estonia : abstracts / European Society for Isotope Research. — Tallinn : Institute of Geology at Tallinn Technical University, 2002. — S. 60–62. — Bibliogr. s. 61–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Assessment of anthropogenic impact on overbank sediment geochemistry with use of $^{210}Pb$: the Warta River, Poland / E. ŁOKAS, P. WACHNIEW, D. Ciszewski, P. Owczarek // Geophysical Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1607-7962. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — 2005 vol. 7, s. [1–2]. — CD-ROM z czasopismem w wersji elektronicznej dołączony do programu naukowego konferencji wydanej w wersji drukowanej. — Oznaczenie abstraktu EGU05-A-03971. — European Geosciences Union : general assembly : Vienna, 24–29 April 2005. — [Vienna : EGU, 2005]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Carbon cycling in a polluted river: Wisla, Poland / P. WACHNIEW // W: Aquatic sciences meeting : research across boundaries : June 5–9 Copenhagen, Denmark : abstracts / American Society of Limnilogy and Oceanography. — [Suite : ASLO], [2000]. — Abstr. no. CS22-p04

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • CFD simulation of water flow in river / M. POLIŃSKI, Z. STĘGOWSKI, P. WACHNIEW // W: XXI FMC : XXI Fluid Mechanics Conference : Krakow, 15–18 June 2014 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, E. Fornalik-Wajs, M. Jaszczur. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7464-704-5. — S. 54. — Pełny tekst na dołączonym dysku Flash. — S. [1–7] ID CFD-17. — Bibliogr. s. [7], Abstr., Summ.

 • keywords: CFD, river, RTD, effective diffusion, tracer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Chemiczna i izotopowa ewolucja rzeki proglacjalnejThe chemical and isotopic evolution of a proglacial river: preliminary results / Przemysław WACHNIEW, Piotr Mazur, Edyta Łokas // W: Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych : XXXII miedzynarodowe sympozjum polarne : Wrocław 2008 / pod red. Anny Kowalskiej [et al.] ; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. — Wrocław : GAJT Wydawnictwo, 2008. — Dod. ISBN 978-83-88178-57-3. — International Polar Year 2007–2008. — ISBN: 978-83-921524-8-4. — S. 171–177. — Bibliogr. s. 176–177, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Deciphering spatial and temporal patterns of nitrate in a groundwater - dominated agricultural catchment / Damian ZIĘBA, Przemysław WACHNIEW, Dominika Bar-Michalczyk, Anna ŻUREK // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/8%20Hydrogeology/Zi%C4%99ba%20et%20al.pdf [2019-09-16]. — Toż. na dysku Flash. - S. 117-118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Deposition of plutonium isotopes in glacial environments in the Northern and Southern Hemispheres / Edyta Łokas, Giovanni Baccolo Baccolo, Caroline Clason, Przemysław WACHNIEW, Nozomu Takeuchi, Krzysztof Zawierucha, Dylan Beard, Roberto Ambrosini, Francesca Pittino, Andrea Franzetti, Phil Owens, Ewa Poniecka, William Blake, Massimiliano Nastasi, Jakub Buda // W: EGU General Assembly 2021 [Dokument elektroniczny] : 19–30 April 2021 : online. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Austria : EGU], [2021]. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-8795.html?pdf [2021-10-13]. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5194/egusphere-egu21-8795

22
 • Determination of sedimentation rates for bottom sediments of lakes and overbank sediments of rivers using $^{210}Pb$ dating method / Edyta ŁOKAS, Przemysław WACHNIEW // W: Datowanie minerałów i skał : VIII ogólnopolska sesja naukowa : Kraków, 18–19 listopada 2004 / red. Marek Michalik [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 91–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Determination of the self-attenuation based on the sample composition in gamma-ray spectrometry of $^{210}Pb$: requirements for the scope of chemical analyses / Paweł JODŁOWSKI, Przemysław WACHNIEW, Jakub NOWAK // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry ; ISSN 0236-5731. — 2017 vol. 311 iss. 2, s. 1511–1516. — Bibliogr. s. 1515–1516, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-03. — 1st international conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry (RANC) : Budapest, Hungary, April 10–15, 2016. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10967-016-5054-4.pdf

  orcid iD
 • keywords: chemical composition, Monte Carlo simulation, gamma-ray spectrometry, Pb-210, self attenuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10967-016-5054-4

24
 • Determining relevant aquifer factors and their relative importance in the assessment of aquifer vulnerability / Lamine Boumaiza, Julien Walter, Romain Chesnaux, Karthikeyan Brindha, Lakshmanan Elango, Alain Rouleau, Przemysław WACHNIEW, Christine Stumpp // W: IAH2021 [Dokument elektroniczny] : 48\textsuperscript{th} [annual congress of the International Association of Hydrogeologists] inspiring groundwater : Brussels, Belgium [September 6-10 2021] : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : s. n.], [2021]. — S. 33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://iah2021belgium.org/wp-content/uploads/2021/09/IAH-2021-Book-of-Abstracts.pdf [2021-09-06]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Does groundwater protection in Europe require new EU-wide environmental quality standards / Matteo Balderacchi, Maria Filippini, Alexandra Gemitzi, Björn Klöve, Marco Petitta, Marco Trevisan, Przemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Alessandro Gargini // Frontiers in Chemistry [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2296-2646. — 2014 vol. 2 article 32, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fchem.2014.00032/pdf [2018-03-16]. — Bibliogr. s. 5–6

 • keywords: ground water monitoring, nitrates, GWD, pesticide, OWC, conceptual modeling, annex 1, annex 2

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3389/fchem.2014.00032