Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Szczygłowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 15770290400

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Air pollutant emissions from process of mixing materials used for manufacturing small products from carbon and graphiteEmisja zanieczyszczeń powietrza podczas mieszania surowców stosowanych do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych / Marian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // Environment Protection Engineering ; ISSN 0324-8828. — 2008 vol. 34 no. 4, s. 119–127. — Bibliogr. s. 127. — tekst: https://epe.pwr.edu.pl/2008/Mazur_4-2008.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analiza możliwości handlu emisjami zanieczyszczeń powietrza[Analysis of possibilities of air pollutant emission trading] / Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Marian MAZUR // W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych / red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Śodowiska i Gospodarki Komunalnej. — Łódź ; Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2003. — ISBN10: 83-86492-16-3. — S. 253–260. — Bibliogr. s. 260, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of BOOT statistical package in calculating pollutant spreading in airZastosowanie pakietu statystycznego BOOT w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu / Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Marian MAZUR // Environment Protection Engineering ; ISSN 0324-8828. — 2008 vol. 34 no. 4, s. 151–156. — Bibliogr. s. 155–156. — tekst: https://epe.pwr.edu.pl/2008/Szczyglowski_4-2008.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania zawartości pyłu ogółem i węglowodorów wyższych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobnów węglowych i grafitowych[Research of total dust and high-molecular hydrocarbons concentrations in flue gases from the process of preparing of materials used for the manufacturing of small carbon and graphite products] / Marian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // W: Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii i Ochrony Atmosfery, 2008. — Na s. tyt. dod.: [Wyd. PZITS] ; nr 880. — ISBN: 978-83-921167-6-9. — S. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania zawartości substancji gazowych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych[Research of gaseous substances concentrations in flue gases from the process of preparing materials used for manufacturing of small carbon and graphite products] / Marian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // W: Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii i Ochrony Atmosfery, 2008. — Na s. tyt. dod.: [Wyd. PZITS] ; nr 880. — ISBN: 978-83-921167-6-9. — S. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Emisja BTX towarzysząca produkcji wyrobów węglowych i grafitowychBTX emission from production of graphite and coal wares / Marian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI // W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce / red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 249–256. — Bibliogr. s. 256, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Emisja chlorowodoru ze spalania węgla w kotle pyłowymEmission of hydrogen chloride from coal combustion in a pulverized coal boiler / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Marek BOGACKI // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2004 t. 9 z. 2, s. 169–177. — Bibliogr. s. 176–177, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń, spalanie węgla

  keywords: coal combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Emisja rtęci z energetycznego spalania węglaMercury emission from coal combustion in a large combustion plant / Marian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Robert OLENIACZ, Janusz Dańko // W: Emisje, zagrożenie, ochrona powietrza : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery, 2004. — Na grzbiecie dod. Pol-Emis 2004. — ISBN10: 8391161978. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Emisja zanieczyszczeń powietrza z procesu grafityzacji wyrobów drobnychAir pollutant emissions from the graphitising process of fine products / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Emisja substancji zanieczyszczających, badania ich właściwości i metody ograniczania emisji / pod red. Jana Konieczyńskiego ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 169–178. — Bibliogr. s. 178, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z procesu wypalania półproduktów grafitowych w piecu tunelowym[Dust and gaseous pollutant emissions from baking of semi-finished graphite products in tunnel furnace] / Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // W: Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego / pr. zbior. pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D. Rutkowskiego ; Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery. — Wrocław : PZITS, 2010. — dod.: [Wyd. PZITS] ; nr 893. — ISBN: 978-83-921167-9-0. — S. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Emisja zanieczyszczeń z pieca Achesona do grafityzacji wyrobów drobnychPollutant emissions from the Acheson furnace for graphitising of fine products / Maria MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 145–159. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/w1HbqK

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Emisja zanieczyszczeń z procesu grafityzacji elektrod węglowych w piecach LWG (Castnera). Cz. 1, Wybrane substancje gazoweAir pollutant emissions from the graphite process of coal electrodes in the LWG (Castenr) stoves. Pt. 1, Selected gaseous substances / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2005 t. 10 z. 2, s. 149–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) during the production of carbon and graphite electrodes / M. MAZUR, R. OLENIACZ, M. BOGACKI, P. SZCZYGŁOWSKI // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 59–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: PAHs, emission, carbon and graphite industry, stack gas, air pollution control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelling dispersion of air pollutants over the area of diversified relief based on the Calmet/Calpuff modelModelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu według modelu Calmet/Calpuff w warunkach zróżnicowanej rzeźby terenu / Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Marian MAZUR // Environment Protection Engineering ; ISSN 0324-8828. — 2006 vol. 32 no. 4, s. 73–77. — Bibliogr. s. 77. — tekst: https://epe.pwr.edu.pl/2006/Szczyglowski_4-2006.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu modelem Calmet/Calpuff w warunkach zróżnicowanej rzeźby terenu[The Calmet/Calpuff model of modeling dispersion of air pollution over diverisfied relief terrains] / Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Marian MAZUR // W: Ochrona powietrza atmosferycznego : osiągnięcia w nauce, energetyce i przemyśle : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery, 2006. — ISBN10: 8392116739. — S. 207–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena funkcjonowania instalacji oczyszczania gazów odlotowych z procesu grafityzacji elektrod węglowych w SGL Carbon S. A. w Nowym Sączu[The assessment of the functioning of the equipment for the treatment of waste gases coming from the process of carbon electrodes graphitisation in SGL Carbon S. A. in Nowy Sącz] / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych / red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Śodowiska i Gospodarki Komunalnej. — Łódź ; Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2003. — ISBN10: 83-86492-16-3. — S. 141–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena oddziaływania Mittal Steel Poland S. A. Oddział w Krakowie na jakość powietrza w aspekcie likwidacji strefy ochronnej[Evaluation of impact of Mittal Steel Poland S. A. unit in Kraków over air quality in connection with liquidation of the protection zone] / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // W: II konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska na temat Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym : Kraków, 20–22 października 2005 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — S. 257–263. — Bibliogr. s. 262–263

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena uwzględnienia przemian chemicznych (MESOPUFF II) na wyniki modelowania stanu zanieczyszczenia powietrza przy wykorzystaniu modelu Calmet/CalpuffAssessment of chemical transformation (MESOPUFF II) on the results air pollution state modeling with Calmet/Calpuff model / Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Marian MAZUR // W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, T. 2 / pod red. Jana Konieczyńskiego ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60877-52-4. — S. 339–346. — Bibliogr. s. 346, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena wpływu ArcelorMittal Poland S. A. Oddział w Krakowie na jakość powietrzaAssessment of ArcelorMittal Poland S. A. Unit in Kraków impact on air quality / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, T. 2 / pod red. Jana Konieczyńskiego. — Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008. — ISBN: 978-83-60877-36-4. — S. 87–96. — Bibliogr. s. 96, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie modelu Calmet/Calpuff do obliczeń poziomu stężeń zanieczyszczeń pochodzących z wysokich emitorów punktowychApplication Calmet/Calpuff model to calculating polutant concentration from high point sources / Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Marian MAZUR // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2005 t. 10 z. 2, s. 195–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/INZYNIERIA/2005-02/IS_2005_2_05.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zastosowanie pakietu statystycznego BOOT w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu[Application of the BOOT statistical package in calculating the pollution spread in air] / Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Marian MAZUR // W: Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii i Ochrony Atmosfery, 2008. — Na s. tyt. dod.: [Wyd. PZITS] ; nr 880. — ISBN: 978-83-921167-6-9. — S. 167–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: