Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Sobkowiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analiza i badanie zależności wyników procesu walcowania rur w klatkach grupy ciągłej od sposobu sterowania trzpieniemInfluence of the mandrel/roll velocity ratio control system on the continuous seamless tube rolling process / Przemysław SOBKOWIAK // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 1999 t. 18 z. 1, s. 99–105. — Bibliogr. s. 105, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza warunków odkształcenia metalu w procesie asymetrycznego walcowaniaAnalysis of plastic deformation process in the rolling conditions asymmetrical / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Jerzy MISCHKE, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391651606. — S. 301–308. — Bibliogr. s. 308, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania eksperymentalne weryfikujące wpływ drgań na zmianę charakterystyki pasma w kotlinie odkształceniaAn experimental verification of the change of spring characteristic of the rolled strip when vibration occurrence / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // Problemy Maszyn Roboczych / Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce ; ISSN 1232-9304. — 2004 z. 23, s. 113–121. — Bibliogr. s. 121, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Eksperymentalne badania zjawisk tarcia na powierzchni kontaktu metalu i walcówExperimental investigation of friction phenomena on the roll-material contact surface / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science ; ISSN 1427-275X. — 2003 vol. 8 spec. iss., s. 511–519. — Bibliogr. s. 518–519, Summ.. — XVII konferencja naukowa „Problemy rozwoju maszyn roboczych” : 19–22 stycznia 2004, Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Eksperymentalne wyznaczanie parametrów matematycznego modelu parametryczno-samowzbudnych drgań walcarekExperimental investigation of the parameters referred to mathematical model of the parametrical self-excited vibration of the rolling mills / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2006 R. 103 z. 1–M, s. 351–358. — Bibliogr. s. 357, Streszcz., Abstr.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych = Trends in the development of heavy duty machines : XIX konferencja naukowa = 19th conference : Zakopane, 23–26 stycznia 2006 / PK. — Kraków : Wydawnictwo PK im. Tadeusza Kościuszki, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Experimental investigation of friction phenomenon on the roll-material contact surface / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // W: AMPT 2003 : proceedings of the international conference on Advanced in Materials and Processing Technologies (AMPT 2003) : 8–11 July 2003, Dublin, Vol. 2 / eds. A. G. Olabi, M. S. J. Hashmi. — Dublin : Dublin City University, 2003. — S. 1526–1529. — Bibliogr. s. 1529, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modelowe badania wpływu asymetrii warunków chwytu na zakrzywienie osi pasmaThe effect asymmetry on the material warping during rolling – laboratory model testing / Przemysław SOBKOWIAK, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 1 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 255–261. — Bibliogr. s. 261, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Możliwości pomiaru jednostkowych sił stycznych i normalnych w procesie walcowaniaThe possibilities of tangential and normal forces measurement in the rolling process / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // W: Problemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 23) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389772051. — S. 229–234. — Bibliogr. s. 234, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Odsalanie dołowych wód kopalnianych przy wykorzystaniu procesu osmozy odwróconej[Desalination of water drom coalmine workings pits by the process of reserve osmosis] / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Przemysław SOBKOWIAK // W: Zagadnienia urządzeń ochrony środowiska. — Kraków : WIMiR AGH, 2006. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 32) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 295–304. — Bibliogr. s. 304, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Problematyka modelowania poprzecznej sztywności pasma w analizie drgań walcarek kwartoModelling of the transverse strip rigidity when analysing four-high rolling mill vibration / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Przemysław SOBKOWIAK // W: Problemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 23) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389772051. — S. 221–228. — Bibliogr. s. 228, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ asymetrii procesu walcowania na kształt pasma – badania eksperymentalneEffect of rolling process asymmetry on the rolled strip shape / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Przemysław SOBKOWIAK // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XX konferencja naukowa : Zakopane, 22–25 stycznia 2007 : program, streszczenia, referaty. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Zakład Wydawnictw i Promocji], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „referaty”). — Rozszerzone streszczenie publikacji dostępne na s. 353–355 (po wybraniu opcji „streszczenia”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ parametrów walcowania szerokostopowych dźwigarów na stan obciążeń napędu walcarki uniwersalnejInfluence of the I bar rolling parameters on the load of the universal mill drive / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2006 R. 103 z. 1–M, s. 359–365. — Bibliogr. s. 365, Streszcz., Abstr.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych = Trends in the development of heavy duty machines : XIX konferencja naukowa = 19th conference : Zakopane, 23–26 stycznia 2006 / PK. — Kraków : Wydawnictwo PK im. Tadeusza Kościuszki, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ sprzężenia walców roboczych i oporowych klatek kwarto na przebieg procesu walcowaniaInfluence of the interaction between work and back up rolls of the four-high mill on the rolling process / Jerzy MISCHKE, Ryszard GREGORCZYK, Przemysław SOBKOWIAK, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 51–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wyznaczenie rozkładu naprężeń na powierzchni kontaktu metalu i walców w rzeczywistych warunkach procesu walcowania asymetrycznegoInvestigation of the stresses distribution on the roll-metal contact surface when asymmetrical rolling process / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Joachim Jońca, Przemysław SOBKOWIAK // Mechanics and Mechanical Engineering ; ISSN 1428-1511. — 2002 vol. 6 no. 3 spec. iss., s. 255–262. — Bibliogr. s. 262, Streszcz., Summ.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych = Problems of working machines development : XVI [szesnasta] konferencja = 16th [sixteenth] conference : Zakopane 20–23 stycznia 2003. — Łódź : Instytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: