Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Kwolek, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Acoustic wave sensing devices and their LTCC packaging / I. Giangu, [et al.], K. SZACIŁOWSKI, [et al.], K. PILARCZYK, [et al.], P. KWOLEK, [et al.], J. MECH, [et al.] // W: 2014 international semiconductor conference [Dokument elektroniczny] : 37\textsuperscript{th} edition, Sinaia, Romania / National Institute for Research and Development in Microtechnologies (IMT Bucharest). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, [cop. 2014]. — (CAS proceedings ; ISSN 1545-827X). — Dod. ISBN 978-1-4799-3917-6. — ISBN: 978-1-4799-3916-9. — S. 147–150. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6966418 [2015-06-26]. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • keywords: temperature sensor, LTCC package, SAW resonator, FBAR resonator, humidity sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Arithmetic device based on multiple Schottky-like junctions : communication / Justyna MECH, Remigiusz KOWALIK, Agnieszka Podborska, Przemysław KWOLEK, Konrad SZACIŁOWSKI // Australian Journal of Chemistry ; ISSN 0004-9425. — 2010 vol. 63 no. 9, s. 1330–1333. — Dodatkowa afiliacja K. Szaciłowskiego: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1071/CH10224

3
4
5
6
 • Hybrid semiconducting materials: new prospectives for molecular-scale information processing / Sylwia Gawęda, Remigiusz KOWALIK, Przemysław KWOLEK, Wojciech Macyk, Justyna MECH, Marek Oszajca, Agnieszka Podborska, Konrad SZACIŁOWSKI // W: Molecular and supramolecular information processing : from molecular switches to logic systems / ed. Evgeny Katz. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — ISBN: 9783527331956 ; e-ISBN: 9783527645442. — S. 121–173. — Bibliogr. s. 168–173. — Konrad Szaciłowski – dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kinetic study of the photoelectrochemical gold recovery from diluted chloride solutionsBadania kinetyczne procesu odzysku złota z rozcieńczonych roztworów chlorkowych metodą fotoelektrochemiczną / M. WOJNICKI, T. TOKARSKI, P. KWOLEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 709–716. — Bibliogr. s. 716

 • keywords: gold, recovery, photoreduction, TiO2, aqueous solutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0059

8
9
10
 • Novel, microwave assisted route of synthesis of binary oxide semiconducting phases – $PbMoO_{4}$ and $PbWO_{4}$Nowa metoda syntezy binarnych faz tlenkowych o charakterze półprzewodnikowym w polu mikrofalowym – $PbMoO_{4}$ i $PbWO_{4}$ / P. KWOLEK, T. TOKARSKI, T. ŁOKCIK, K. SZACIŁOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 1, s. 217–222. — Bibliogr. s. 222. — K. Szaciłowski – dod. afiliacja: Jagiellonian University, Faculty of Chemistry, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0176-3

11
 • Nowa metoda syntezy ortowanadanu bizmutu jako potencjalnego materiału do zastosowań optoelektronicznychNovel route of the synthesis of bismuth orthovanadate as a potential material for optoelectronic applications / Przemysław KWOLEK, Tomasz TOKARSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 12, s. 828–834. — Bibliogr. s. 833–834

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowe możliwości zastosowań układów fuleren-chromofor organiczny[New potential applications of fullerene-organic chromophore systems] / K. LEWANDOWSKA, A. PODBORSKA, P. KWOLEK, K. SZACIŁOWSKI, K. PILARCZYK // W: KM 2014 : Kryształy Molekularne 2014 : materiały XIX ogólnopolskiej konferencji : Sromowce Niżne, 8–12 września 2014 r. / red. Piotr Zieliński, Andrzej Budziak ; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. — Tarnów : Tomasz Mariusz Majka, cop. 2014. — ISBN: 978-83-937270-1-8. — S. 23. — K. Pilarczyk dodany na podstawie erraty: {http://km2014.ifj.edu.pl/assets/files/errata_km2014.pdf} [2014-09-24]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza ; K. Lewandowska – dod. afiliacja: Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki Molekularnej ; K. Szaciłowski – dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Odzysk śladowych ilości złota z chlorkowych roztworów wodnych przy użyciu $TiO_{2}$[Recovery of traces of gold from aqueous solutions containing chloride ions, using $TiO_{2}$] / Marek WOJNICKI, Przemysław KWOLEK, Krzysztof FITZNER, Konrad SZACIŁOWSKI // W: I Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — ISBN: 978-83-62139-47-7. — S. 92. — K. Szaciłowski dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Oscillation of gold(III) complex chloride ions concentration during photoreduction with methanol: kinetic study / WOJNICKI M., KWOLEK P. // W: Molecules and light 2013 : II autumn meeting of the Polish Photochemistry Group : Zakopane, 23–27 September 2013 : book of abstracts / ed. Jerzy Karpiuk ; Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw [etc.]. — [Zakopane : s. n.], [2013]. — S. 72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Photoelectrochemical properties of BiOI / Przemysław KWOLEK, Konrad SZACIŁOWSKI // W: PANIC 2013 : PhoBiA Annual Nanophotonics International Conference : 23–25 April 2013, Wrocław, Poland : book of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2013]. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76. — Konrad Szaciłowski – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Photoelectrochemical properties of $BiVO_{4}$ / MECH J., KWOLEK P., SZACIŁOWSKI K. // W: Molecules and light 2013 : II autumn meeting of the Polish Photochemistry Group : Zakopane, 23–27 September 2013 : book of abstracts / ed. Jerzy Karpiuk ; Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw [etc.]. — [Zakopane : s. n.], [2013]. — S. 46. — Bibliogr. s. 46. — Toż na s. 64 [poster]. — K. Szaciłowski – dod. afiliacja: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Photoelectrochemistry of bismuth oxyiodide / P. KWOLEK, K. SZACIŁOWSKI // W: ISSIS 2012 : 3\textsuperscript{rd} International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the solid/liquid interface : May 27\textsuperscript{th}–June 1\textsuperscript{st}, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski ; PAN, Warsaw University. Department of Chemistry, Foundation ”Pro–Kataliza”. — Kraków : Polish Academy of Sciences. Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2012. — ISBN: 978-83-60514-17-7. — S. 117–118. — Bibliogr. s. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Photoelectrochemistry of lead molybdate – towards information processing at the nanoscale / Przemysław KWOLEK, Konrad SZACIŁOWSKI // W: “Chemistry for materials science” : 11th international symposium on Electrochemical/chemical reactivity of metastable materials : 12–14 September 2012, Krakow, Poland : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Krakow : AGH UST], [2012]. — Dod. na okł.: 50 lat WMN 1962–2012. — S. 31. — Bibliogr. s. 31. — Afiliacja: Faculty of Non-Ferrous Metals, University of Science and Technology, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Photoelectrochemistry of lead molybdate – towards information processing at the nanoscale : [abstract] / Przemysław KWOLEK, Konrad SZACIŁOWKI // W: Kronika 50 lat działalności WMN / Wydział Metali Nieżelaznych Akademii-Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2012. — Na okł. dod.: Międzynarodowa konferencja naukowa „Metale nieżelazne 2012”. — ISBN: 978-83-928069-4-2. — S. 170. — Bibliogr. s. 170. — Afiliacja autorów – University of Science and Technology ; K. Szaciłowski – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • Photoluminescence properties of $Bi_{x}La_{1-x}VO_{4}$ solid solutions / KWOLEK P., PILARCZYK K., TOKARSKI T., LEWANDOWSKA K., SZACIŁOWSKI K. // W: Molecules and light 2013 : II autumn meeting of the Polish Photochemistry Group : Zakopane, 23–27 September 2013 : book of abstracts / ed. Jerzy Karpiuk ; Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw [etc.]. — [Zakopane : s. n.], [2013]. — S. 45. — Bibliogr. s. 45. — Dod. afiliacja autorów – K. Pilarczyk, K. Szaciłowski: Jagiellonian University, Faculty of Chemistry ; K. Lewandowska: Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób odzysku metalicznego złota z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe[Method for recovering metallic gold from aqueous solutions containing chloride ions] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOJNICKI Marek, KWOLEK Przemysław, SZACIŁOWSKI Konrad, FITZNER Krzysztof, PACŁAWSKI Krzysztof. — Int.Cl.: C22B 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402414 A1 ; Opubl. 2014-07-21. — Zgłosz. nr P.402414 z dn. 2013-01-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015  nr 15, s. 19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402414A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób rozdziału platyny i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe[Method for separation of platinum and palladium from containing chloride ions] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWOLEK Przemysław, WOJNICKI Marek, LUTY-BŁOCHO Magdalena. — Int.Cl.: C22B 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 409376 A1 ; Opubl. 2016-03-14. — Zgłosz. nr P.409376 z dn. 2014-09-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 6, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL409376A1.pdf

 • słowa kluczowe: recykling, separacja, odzysk metali szlachetnych, fotochemiczna metoda

  keywords: recycling, separation, precious metal recovery, photochemical method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: