Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Korohoda, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Instytut Elektroniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8768-012X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 14631970700

PBN: 5e70922b878c28a047391161

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 181, z ogólnej liczby 182 publikacji Autora


1
 • A comparison of the SVM and neural networks in signal and image classification / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Przemysław KOROHODA, Zbigniew Pieprzak // W: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania [Dokument elektroniczny] : Słok, 17–18 czerwca 2015 : [streszczenia artykułów]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2015]. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kis.p.lodz.pl/g/content/file/slok/Streszczenia_AGH.pdf [2016-04-28]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Acoustic code for scanning visual data / Przemysław KOROHODA, Bogusław CYGANEK, Jerzy BIAŁAS // W: IWSSIP'99 : 6\textsuperscript{th} International Workshop on Systems, Signals and Image Processing : June 2–4, 1999 Bratislava, Slovakia : proceedings / ed. Jaroslav Polec [et al.]. — [Bratislava : s. n.], [1999]. — S. 153–156. — Bibliogr. s. 156, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Acute kidney injury in a single pediatric intensive care unit in Poland: a retrospective study / Monika Miklaszewska, Przemysław KOROHODA, Alina Sobczak, Anna Horbaczewska, Agata Filipiak, Katarzyna Zachwieja, Krzysztof Kobylarz, Marcin Tkaczyk, Dorota Drożdż, Jacek A. Pietrzyk // Kidney & Blood Pressure Research ; ISSN 1420-4096. — 2014 vol. 39, no. 1, s. 28–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr.. — tekst: http://www.karger.com/Article/Pdf/355774

 • keywords: acute kidney injury, children, pediatric intensive care, urine output

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1159/000355774

5
 • Algorytm korygujący podpikselowe przesunięcia międzywierszowe w kamerze skanującejAn algorithm for correction of subpiksel horizontal shifts in the scanning camera / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2003 t. 7 z. 3, s. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Algorytmy i metody komputerowej analizy i przetwarzania obrazów : materiały do Szkoły Letniej[Algorithms and methods of computer analysis and processing of the images] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Przemysław KOROHODA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. — Kraków : Wydawnictwo „POLDEX”, 1997. — 288 s.. — Bibliogr. s. 287–288. — Na s. tyt. dod.: TEMPUS S_JEP-07181-94 Activity nr 6: Computer vision

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • An algorithm for digital image compression using backpropagation neural network with improved bit allocation / Przemysław KOROHODA, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA // W: Proceedings of the 7th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry ICECGDG : Cracow 18–22 July 1996, Vol. 1 / eds. Andrzej Wyżykowski [et al.] ; Cracow University of Technology. Faculty of Architecture. Division of Descriptive Geometry and Engineering Graphics. — Kraków : FOTOBIT, 1996. — Opis częśc. wg okł.. — S. 305–308. — Bibliogr. s. 308, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • An experimental estimation of area-based stereo algorithms / Bogusław CYGANEK, Jan BORGOSZ, Przemysław KOROHODA // W: ICSES'2001 : proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems : Łódź, 18–21 September 2001 / ed. Paweł Strumiłło. — [Łódź : Institute of Electronics Technical University : CMYK], [2001]. — ISBN10: 8391061558. — S. 85–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza wrażliwościowa wyznaczanego optymalizacyjnie klirensu komórkowego w modelu dwuprzedziałowymSensitivity analysis for the obtained after optimisation cellular clearance of the two-compartmental model / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2006 t. 10 z. 3, s. 63–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/QnTtno

 • słowa kluczowe: modelowanie, klirens komórkowy, hemodializa

  keywords: modelling, cellular clearance, hemodialysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of critical sampling effects revisited / Andrzej Borys, Przemysław KOROHODA // W: SPA 2017 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznan, 20–22\textsuperscript{nd} September 2017 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Poland Section, Circuits and Systems Chapter , Poznań University of Technology. Faculty of Computing. Institute of Automation and Robotics. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — [Piscataway] : IEEE, [2017]. — W bazie Web of Science ISBN: 978-8-3620-6530-1. — ISBN: 978-83-62065-28-8. — S. 131–136. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 136, Abstr.

 • keywords: signal theory, Dirac delta multiplied by a function, cosine function and cardinal series, discontinuity in Pi function

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23919/SPA.2017.8166852

11
12
 • Application of multidimensional data analysis to chromatography / Tadeusz Satława, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Przemysław KOROHODA // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2013 vol. 18 no. 2–3, s. 101–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Approximation of the generalized convolution – case study example / Przemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski // W: Signal processing'2005 : workshop proceedings : Poznań, 30\textsuperscript{th} September 2005 / The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Chapter Circuits and Systems. Poland Section. — Poznań : Poznań University of Technology. Faculty of Computing Science and Management. Institute of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems, 2005. — Org. konf.: IEEE. — S. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Aproksymacyjne metody kompresji obrazów : (praca doktorska)[Approximation techniques for image compression] / Przemysław KOROHODA ; promotor: Mariusz Ziółko ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Elektroniki. — Kraków : AGH, 1994. — [4], 145 k.. — Bibliogr. s. 140–145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Assessment of thermal diffusion in the natural biological environment / Przemysław SYPKA, Przemysław KOROHODA, Jarosław Kucza // Bio-Algorithms and Med-Systems / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2013 vol. 9 no. 2, s. 91–95. — Bibliogr. s. 95, Abstr.

 • keywords: thermal diffusivity, Angstrom method, natural environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/bams-2013-0011

16
 • Audio in-band signalling system based on a complementary pair of peak and notch equalizers / Przemysław KOROHODA, Roman RUMIAN // W: SPA 2016 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications : Poznan, 21–23\textsuperscript{rd} September 2016 : conference proceedings / The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa, Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznan University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and Systems Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — [Poznan : Poznan University of Technology], [2016]. — W bazie Web of Science ISBN: 978-8-3620-6527-1. — ISBN: 978-83-62065-24-0. — S. 207–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.

 • keywords: digital audio, notch equalizer, peak equalizer, biquad filters, in band signalling, near perfect reconstruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badanie biozgodności reutylizowanych błon dializacyjnych przy pomocy techniki AFMThe dialysis membranes biocompatybility evaluation using AFM technique / Roman RUMIAN, Monika Miklaszewska, Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2004 : materiały VI sympozjum : Krynica, 9–13 maja 2004 r. = VI symposium on Modelling and Measurements in Medicine / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja "Pomiary Automatyka Kontrola". — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391862437. — S. 223–228. — Bibliogr. s. 227–228, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Can urinary IL8 and 18 serve as early markers of acute kidney injury (AKI) in paediatric cardiac surgery patients? / M. Miklaszewska, K. Zachwieja, P. KOROHODA, T. Mroczek, A. Moczulska, D. Drożdż, J. A. Pietrzyk // Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association ; ISSN 0931-041X. — 2011 vol. 26 iss. 9 spec. iss., s. 1592 [Poster Session]. — IWDN : 11th International Worskhop in Developmental Nephrology : New York, USA, 24–27 August, 2010. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00467-011-1958-y.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Can we further improve the quality of nephro-urological care in children with myelomeningocele? / Monika Miklaszewska, Przemysław KOROHODA, Katarzyna Zachwieja, Michał Wolnicki, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Dorota Drożdż, Jacek A. Pietrzyk // International Journal of Environmental Research and Public Health [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1660-4601. — 2016 vol. 13 iss. 9 art. no. 876, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-01. — tekst: https://www.mdpi.com/1660-4601/13/9/876/pdf

 • keywords: children, myelomeningocele, chronic kidney disease, urinary tract infection, renal scintigraphy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijerph13090876

21
 • Comprehensive study of four different compression techniques dependence on image resolution / Przemysław KOROHODA // W: Proceedings of the 7th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry ICECGDG : Cracow 18–22 July 1996, Vol. 1 / eds. Andrzej Wyżykowski [et al.] ; Cracow University of Technology. Faculty of Architecture. Division of Descriptive Geometry and Engineering Graphics. — Kraków : FOTOBIT, 1996. — Opis częśc. wg okł.. — S. 343–347. — Bibliogr. s. 347, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Compression of sequences of thermograms documenting dynamic forearm studies in hemodialyzed patients / KOROHODA P., TADEUSIEWICZ R. // Thermology International ; ISSN 1560-604X. — Tytuł poprz.: European Journal of Thermology ; ISSN: 1028-2238. — 2003 vol. 13 no. 2, s. 73–74. — 9th European Congress of Thermology : Kraków, May 29 to June 1, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Czy hemodializa codzienna wpływa na zmianę współczynników modelowania kinetycznego dializy? : doniesienie wstępneDoes daily hemodialysis influence urea kinetic modeling (UMK) coefficients? : preliminary report / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Monika Miklaszewska, Małgorzata Komorowska, Roman RUMIAN, Dorota Drożdż, Lidia KRAWENTEK, Katarzyna Zachwieja // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2006 t. 63, supl. 3, s. 194–197. — Bibliogr. s. 197. — PIII-60, PIII-60A s. 274. — IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej : Kraków, 20–22 kwietnia 2006. — Kraków : Wydawnictwo Przegląd Lekarski, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: