Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Grabias, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: O-1764-2015

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Analiza bezpiecznej eksploatacji tuneli stosowanych w transporcie szynowym na podstawie skanowania laserowegoAnalysis of the safe operation of tunnels used in rail transport on the basis of laser scanning / Michał STRACH, Przemysław GRABIAS // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej [Dokument elektroniczny] : XV konferencja naukowo-techniczna : kierunki rozwoju geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych : 27–28.05.2021, Warszawa : zeszyt streszczeń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, 2021. — S. 36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza infrastruktury i geometrii torów tramwajowych w tunelu na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego[Analysis of infrastructure and geometry tram tracks in the tunnel based on data from terrestial laser scanning] / Michał STRACH, Przemysław GRABIAS // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XII konferencja naukowo-techniczna : 22–23.10.2015, Warszawa–Serock : zeszyt streszczeń / Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-7814-466-3. — S. 39. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza infrastruktury i geometrii torów tramwajowych w tunelu na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego[Analysis of infrastructure and geometry of the tram tracks in a tunnel based on data from terrestrial laser scanning] / Michał STRACH, Przemysław GRABIAS // W: Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej / pod red. Janiny Zaczek-Peplinskiej, Michała Stracha. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7814-621-6. — S. 48–60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Geodetic verification of the measurement systems of track geometry trolley / Michał STRACH, Przemysław GRABIAS // W: Geomatics 2017 : archives of geomatics : Gdańsk, Poland 2017 : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2017. — ISBN: 978-83-947357-9-1. — S. 97–98. — Bibliogr. s. 98. — Toż na: {http://bgc.systemcoffee.pl/userfiles/file/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20GEOMATICS%202017.pdf}

 • keywords: accuracy, geodesy, data analysis, railway engineering, geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geodetic verification of the measurement systems of track geometry trolley / Michał STRACH, Przemysław GRABIAS // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geodezyjne i diagnostyczne techniki pomiaru geometrii torów kolejowychGeodetic and diagnostic technologies for railway track geometry measurement / Przemysław GRABIAS // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171. — 2017 nr 1, s. 65–79. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.. — Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Cz. 1, Droga kolejowa : [29 listopada-01 grudnia 2017, Zakopane]

 • słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, geodezja kolejowa, geometria toru kolejowego

  keywords: railway surveying, geodetic measurements, railway track geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pomiar skrajni budowli i elementów tramwajowej sieci trakcyjnej z zastosowaniem technologii skaningu laserowegoMeasurements of the clearance gauge and elements of tram overhead wire using laser scanning technology / Michał STRACH, Przemysław GRABIAS // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : trendy rozwojowe w monitorowaniu obiektów inżynierskich i terenu : XIV konferencja naukowo-techniczna : 4–6.04.2019 r., Chęciny : zeszyt streszczeń / Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : [Politechnika Warszawska], 2019. — S. 47. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wybrane techniki pomiarowe w badaniach stanu technicznego tras i pętli tramwajowychSelected measurements techniques in the study on the technical condition of tram tracks and loops / Przemysław GRABIAS // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2019 nr 2, s. 19–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geometria toru, techniki pomiarowe, komunikacja tramwajowa, tory tramwajowe

  keywords: tram transport, measurement techniques, tram tracks, track geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie skaningu laserowego w inwentaryzacji nawierzchni stalowej tunelu tramwaju szybkiegoApplication of the laser scanning in the inventory of rail surface of the fast tram tunnel / Przemysław GRABIAS // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym : [30 listopada – 2 grudnia 2016, Zakopane]. Cz. 2, Transport szynowy, sterowanie ruchem kolejowym = Modern technologies and anagement systems for rail transport. Pt. 2, Rail transport, railway traffic control. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2016. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 3). — S. 97–109. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, nawierzchnia stalowa, torowisko tramwajowe, projekt regulacji osi toru

  keywords: laser scanning, rail surface, tram trackway, inventory of the rail surface

  cyfrowy identyfikator dokumentu: