Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Prymon-Ryś, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913604

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analysing relations within the industrial channel – case study of the Polish steel market / Ewa PRYMON-RYŚ // W: AUMEC 2009 : Ankara University international conference marketing and entrepreneurship : [April 2009, Antalya, Turkey] / Ankara University. — Ankara : Ankara University. The Faculty of Political Sciences, [2009]. — ISBN: 978-605-5782-06-1. — S. 1044–[1052]. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Distribution logistics of industrial products on the Polish market / Ewa PRYMON-RYŚ, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: LRN 2002 : Logistics Research Network : 7th annual conference, 4th to 6th September 2002, Birmingham : conference proceedings / ed. John Griffiths, Fred Hewitt, Paul Ireland ; The Institute of Logistics and Transport. — Corby, Northants : Institute of Logistics and Transport, 2002. — ISBN10: 1-870214-96-X. — S. 235–240. — Bibliogr. s. 239–240, Abstr.

 • keywords: channel management, industrial distributors, business-to-business market, Polish enterprises

3
 • E-learning jako narzędzie marketingu personalnego – wyniki badań postaw pracownikówE-learning as a tool of personal marketing – results of research on employers' attitudes / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10–11], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Empirical investigation of industrial relations in the distribution channel / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-277-4. — S. 145–164. — Bibliogr. s. 163–164, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Formułowanie strategii dystrybucji przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach niepewności[Formulation of industrial distribution strategy in the unknown environmental conditions] / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego : 24–25 listopada 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Microsoft Word. — Tryb dostępu: http://www.kozminski.edu.pl/index.php/pl/referaty_konferencyjne/ [2011-01-27]. — Bibliogr s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Kreowanie wartości w procesie dystrybucji usług ubezpieczeniowych – wyniki badań jakości kontaktu usługowegoCreating value in the process of insurance service delivering – outcomes of service quality research / Ewa PRYMON-RYŚ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 686. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 47: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, s. 339–352. — Bibliogr. s. 351, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kontakt usługowy, wartość dla klienta, dystrybucja, ubezpieczenia, mystery shopping

  keywords: distribution, service contact, insurance services, mystery shopping research

7
 • Marketing communication plan for introducing a new brand into the market / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Marketing and logistics problems in the management of organisation / eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-81-3. — S. 97–111. — Bibliogr. s. 111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Postawy młodych konsumentów wobec wolontariatu i wspierania organizacji non-profitYoung consumers' attitudes towards volunteering and non-profit organisations supporting / Ewa PRYMON-RYŚ // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2015 R. 61 nr 3 Zachowania konsumenckie w wybranych sektorach gospodarki, s. 196–204. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: badania, młodzi konsumenci, wolontariat, organizacje non-profit

  keywords: research, young consumers, volunteering, non-profit organizations

9
 • Postrzegana wartość instytucji finansowych w świetle badań jakości kontaktu usługowegoPerceived value of financial institutions in the scope of service quality research / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Zarządzanie wartością instytucji finansowych / red. nauk. Renata Płoska, Mariusz Chmielewski. — Sopot : WZUG, Fundacja Rozwoju UG, 2011. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; 4/5 2011). — S. 127–137. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Powiązania relacyjne w zarządzaniu kluczowymi klientami – studia przypadku wybranych przedsiębiorstw przemysłowychRelational bonds in key accounts management – case stdies of selected industrial enterprises / Ewa PRYMON-RYŚ // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2014 nr 11, s. 220–227. — Bibliogr. s. 227, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kluczowy klient, powiązania relacyjne, przedsiębiorstwa przemysłowe

  keywords: key account, relationship management, industrial enterprises

11
 • Relacje interpersonalne jako podstawa fundraisingu organizacji non-profitIntrapersonal relations as the basis of non-profit organizations' fundraising / Ewa PRYMON-RYŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2016 t. 17 z. 2, S. 397–407. — Bibliogr. s. 406, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-02

 • słowa kluczowe: komunikacja, organizacje non-profit, fundraising, relacje interpersonalne

  keywords: communication, non-profit organizations, fundraising, interpersonal relations

12
 • Rola personelu w procesie sprzedaży produktów przemysłowych – studium przypadkuThe importance of salespersons in the industrial sale process – case study / Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ // W: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia = Marketing, logistics and people in the management of organizations / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-80-5. — S. 158–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • The use of online trading platforms in B2B e-commerce – case study / Ewa PRYMON-RYŚ // W: The creation of value and responsibility in activities of organizations / eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2015. — (Monograph / AGH University of Science and Technology Press ; KU 0622). — ISBN: 978-83-7464-784-7. — S. 111–122. — Bibliogr. s. 121–122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Trwałe relacje z klientem a wartość przedsiębiorstwaStabile customer relations and corporate value / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-50-8. — S. 86–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Tworzenie wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych a zjawisko planowego postarzania produktuCreating value in manufacturing industry vs. planned product obsolescence / Adam RYŚ, Ewa PRYMON-RYŚ // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2017 R. 63 nr 5, s. 327–335. — Bibliogr. s. 333–334, Streszcz., Rez.

 • słowa kluczowe: wartość, planowe postarzanie produktu

  keywords: planned product obsolescence, value

16
 • Ustalenie i wybór struktury przemysłowych kanałów dystrybucjiEstablishment and selection of industrial channel structure / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji : monografia = Marketing and logistics determinants of organizations development / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-64-6. — S. 349–369. — Bibliogr. s. 368–369, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Wybór metod monitorowania kanału w procesie wdrażania strategii dystrybucji produktów przemysłowych[Selecting methods of channel monitoring in the process of implementing industrial distribution strategy] / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Systemy controllingu, monitoringu i audytu / pod red. Adama Stabryły. — Kraków : Mfiles.pl, 2010. — (Encyklopedia Zarządzania). — Na okł. dod.: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — ISBN: 978-83-931128-1-4. — S. 171–189

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wykorzystanie e-learningu w szkoleniach sprzedawców – wyniki badań postaw wobec szkolenia na dystansThe use of e-learning in salespersons' training – survey results of attitudes towards distance learning / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Informacje i marketing w działalności organizacji : monografia = Information and marketing in activities of organization : [monograph] / red. nauk. Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. — ISBN: 978-83-63713-42-3. — S. 169–177. — Bibliogr. s. 177, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Wykorzystanie metody \emph {mystery shopping} w badaniu jakości usług finansowychMystery shopping approach in assessing quality of financial services / Ewa PRYMON-RYŚ // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias ; ISSN 1899-2706. — 2011 z. 5, s. 147–158. — Bibliogr. s. 157–158, Summ.. — Społeczne aspekty gospodarki rynkowej : konferencja : 5–7 września 2011, Hucisko

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Wykorzystanie portali społecznosciowych w zarządzaniu relacjami z klientemThe use of social media in customer relationship management / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Etyka, kultura organizacyjna i społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu potrzeb i relacji z klientami : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014. — ISBN: 978-83-63713-76-8. — S. 181–193. — Bibliogr. s. 192–193, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Zarządzanie trwałymi relacjami z klientami[Stabile customer relations' management] / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kisperskiej-Moroń, Artura Świerczka. — Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2010. — ISBN: 978-83-61378-27-3. — S. 91–96. — Bibliogr. s. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Zastosowanie metody scenariuszowej w procesie projektowania strategii dystrybucji[Use of scenario method in the process of distribution strategy planning] / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo UE, 2009. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 129). — ISBN: 978-83-7417-445-9. — S. 461–467

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Znaczenie analizy relacji z pośrednikami na rynku przemysłowymThe importance of manufacturer–manufacturer's agent relations analysis / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 172). — ISBN: 978-83-7417-576-0. — S. 167–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Znaczenie zarządzania relacjami w \emph{fundraisingu} organizacji \emph {non-profit}The importance of relationship management in non-profit organizations' fundraising / Ewa PRYMON-RYŚ // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2015 R. 22 nr 9 dod.: CD, s. 508–519. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 518–519, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: organizacje non-profit, zarządzanie relacjami, fundraising

  keywords: relationship management, non-profit organizations, fundraising