Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Prymon-Ryś, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9532-2333 orcid iD

ResearcherID: T-2968-2018

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392090

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 76, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • Analiza relacji pomiędzy uczestnikami kanału marketingowego w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwaChannel relationship analysis in the process of creating business value / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2005. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 406. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; ISSN 1232-5821 ; nr 43). — S. 1063–1071. — Bibliogr. s. 1070–1071, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysing relations within the industrial channel – case study of the Polish steel market / Ewa PRYMON-RYŚ // W: AUMEC 2009 : Ankara University international conference marketing and entrepreneurship : [April 2009, Antalya, Turkey] / Ankara University. — Ankara : Ankara University. The Faculty of Political Sciences, [2009]. — ISBN: 978-605-5782-06-1. — S. 1044–[1052]. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania marketingowe w kształtowaniu programu produkcji huty[Marketing researches in the building of steelwork production programme] / Ewa PRYMON-RYŚ, Ryszard Budzik, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VI konferencja naukowo-techniczna / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : PCz, 1998 [wyd. 1999]. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 10). — ISBN10: 83-87745-30-8. — S. 244–248. — Bibliogr. s. 248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Barter as an alternative to distribution in the industrial marketing / Anita PROSZOWSKA, Ewa PRYMON-RYŚ // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc 8–14 August 1999 : section proceedings : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — [Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre], 1999. — ISBN10: 963-661-378-8. — S. 207–212. — Bibliogr. s. 212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Cechy marketingu przemysłowego wynikające z charakterystycznych zachowań nabywców instytucjonalnychCharacteristics of industrial buyers which exert an influence on the nature of industrial marketing / Wiesław WASZKIELEWICZ, Ewa PRYMON-RYŚ // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 401–406. — Bibliogr. s. 406, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka relacji pomiędzy partnerami rynkowymi na rynku dóbr przemysłowychCharacteristic of relationship between trading partners in business markets / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — ISBN10: 83-914035-1-3. — S. 62–68. — Bibliogr. s. 68, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Crowdfunding jako narzędzie wspierania działalności NGOCrowdfunding as a tool of supporting NGOs / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Działania marketingowe organizacji / red. nauk. Krzysztof Błoński, Agnieszka Smalec. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2020. — ISBN: 978-83-208-2395-0. — S. 131–139. — Bibliogr. s. 138–139, Summ.

  orcid iD
 • keywords: non governmental organizations, fundraising, crowdfunding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Distribution logistics of industrial products on the Polish market / Ewa PRYMON-RYŚ, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: LRN 2002 : Logistics Research Network : 7th annual conference, 4th to 6th September 2002, Birmingham : conference proceedings / ed. John Griffiths, Fred Hewitt, Paul Ireland ; The Institute of Logistics and Transport. — Corby, Northants : Institute of Logistics and Transport, 2002. — ISBN10: 1-870214-96-X. — S. 235–240. — Bibliogr. s. 239–240, Abstr.

 • keywords: channel management, industrial distributors, business-to-business market, Polish enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Doskonalenie procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwach przemysłowych[New product development process in industrial enterprises] / Adam RYŚ, Ewa PRYMON-RYŚ // W: „Problemy zarządzania strategicznego przedsiębiorstw i ekorozwoju w warunkach gospodarki rynkowej” : temat konkursowy : „Przedsiębiorstwo u progu nowego tysiąclecia” : VIII międzynarodowe sympozjum naukowe : Lublin 11–12 maja 2000 / kol. red. Bogumił Miksza. — Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2000. — ISBN10: 83-88110-07-1. — S. 10–14. — Bibliogr. s. 14, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dystrybucja i sprzedaż produktów przemysłowych na rynkach Polski i Europy Zachodniej[Industrial products distribution and sale at the Polish and West Europe markets] / Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń Jaszowiec–Częstochowa 1999 / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : PCz, 2000. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 12). — ISBN10: 83-87745-65-0. — S. 248–254. — Bibliogr. s. 254, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Dystrybucja wartości w fundraisinguDistribution of values in fundraising / Ewa PRYMON-RYŚ // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; nr 354. Ekonomia ; ISSN 2449-5603. — 2018 nr 14, s. 27–37. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/346764/edition/327608/content?ref=desc

  orcid iD
 • słowa kluczowe: dystrybucja, organizacje non-profit, fundraising, wartość dla interesariuszy

  keywords: distribution, non profit organizations, fundraising, value for stakeholders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • E-learning jako narzędzie marketingu personalnego – wyniki badań postaw pracownikówE-learning as a tool of personal marketing – results of research on employers' attitudes / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10–11], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Empirical investigation of industrial relations in the distribution channel / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-277-4. — S. 145–164. — Bibliogr. s. 163–164, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Formulating the strategy of industrial distribution channels / Ewa PRYMON-RYŚ // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc 8–14 August 1999 : section proceedings : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — [Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre], 1999. — ISBN10: 963-661-378-8. — S. 213–218. — Bibliogr. s. 218

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Formułowanie strategii dystrybucji przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach niepewności[Formulation of industrial distribution strategy in the unknown environmental conditions] / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego : 24–25 listopada 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Microsoft Word. — Tryb dostępu: http://www.kozminski.edu.pl/index.php/pl/referaty_konferencyjne/ [2011-01-27]. — Bibliogr s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Formułowanie strategii przemysłowych kanałów dystrybucji[Casting of the strategy of industry distribution channels] / Wiesław WASZKIELEWICZ, Ewa PRYMON-RYŚ // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VI konferencja naukowo-techniczna / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : PCz, 1998 [wyd. 1999]. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 10). — ISBN10: 83-87745-30-8. — S. 174–179. — Bibliogr. s. 179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Funkcje dystrybucji realizowane przez pośredników na rynkach wyrobów przemysłowych – wyniki badań firm handlowychMarketing channel functions performed by industrial intermediaries – results of market research / Ewa PRYMON-RYŚ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4: Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1195–1202. — Bibliogr. s. 1202, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Identyfikacja kluczowych klientów w procesie projektowania strategii dystrybucjiIdentification of key clients in the process of distribution startegy planning / Ewa PRYMON-RYŚ, Anna MYSŁOWSKA-PŁASZEWSKA // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation management in free market economy / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-153-1. — S. 93–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Implementation and evaluation of a selected CRM tool for the stakeholder relationship management in an innovative projectWdrożenie i ocena wybranego narzędzia CRM do zarządzania relacjami z interesariuszami w projekcie innowacyjnym / Ewa PRYMON-RYŚ // Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych = Marketing of Scientific and Research Organisations ; ISSN 2353-8503. — 2023 vol. 49 iss. 3, s. 123–140. — Bibliogr. s. 138–140, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2023-09-17. — tekst: https://minib.pl/wp-content/uploads/2023/09/6-Prymon-Rys._ang.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: interesariusze, studium przypadku, zarządzanie relacjami, HubSpot CRM, projekt innowacyjny

  keywords: stakeholders, case study, innovative projects, relationship management, HubSpot CRM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/minib-2023-0018

22
23
 • Korzyści i zagrożenia płynące z zastosowania Internetu w kanałach dystrybucji na rynku hutniczymAdvantages and disadvantages of on-line exchanges on the steel market / Ewa PRYMON-RYŚ, Marek DUDEK // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : X konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 19–21 czerwca 2002 / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 30). — ISBN10: 8387745812. — S. 184–189. — Bibliogr. s. 189, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kreowanie wartości w procesie dystrybucji usług ubezpieczeniowych – wyniki badań jakości kontaktu usługowegoCreating value in the process of insurance service delivering – outcomes of service quality research / Ewa PRYMON-RYŚ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 686. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 47: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, s. 339–352. — Bibliogr. s. 351, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kontakt usługowy, wartość dla klienta, dystrybucja, ubezpieczenia, mystery shopping

  keywords: distribution, service contact, insurance services, mystery shopping research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kształtowanie dystrybucji i sprzedaży wyrobów hutniczych na polskim rynku w kontekście zachodzących przemian polityczno-gospodarczychTrade development in the contexts of political and economic transformations in Polish steel market / Ewa PRYMON-RYŚ // W: XIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 1, Produkcja i zarządzanie w hutnictwie / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 49). — Opis. częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-87745-03-0. — S. 268–271. — Bibliogr. s. 271, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: