Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Preisner, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0964-174X

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913602

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia PolskiThe analysis of magnitude and structure of expenditures allocated for environment protection obtained from eco-conversion of international Poland debt / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce : monografia / pod red. nauk. Józefy Famielec, Małgorzaty Kożuch. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Fundacja UE w Krakowie, 2010. — ISBN: 978-83-63511-15-0. — S. 449–462. — Bibliogr. s. 461

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of the EcoFound Foundation support for industrial sectors restructuring / T. PINDÓR, L. PREISNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 319–322. — Bibliogr. s. 322, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analysis of the financial outlays structure for environmental protection in Poland / L. PREISNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 484–487. — Bibliogr. s. 487, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowegoEnvironmental audits as instruments supporting environmental management system / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR // Logistyka Odzysku ; ISSN 2083-6422. — 2014 nr 2, s. 12–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badania naukowe i działalność dydaktyczna w zakresie ekonomii i zarządzania środowiskowego : pierwszy Zjazd Katedr Ekonomii i Zarządzania ŚrodowiskowegoResearch and teaching in economics and environmental management / pod red. Leszka PREISNERA. — Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2012. — 124 s.. — ISBN: 978-83-61643-37-1. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania naukowe i działalność dydaktyczna w zakresie gospodarki zasobami naturalnymi Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : rys historyczny ekonomii w Akademii Górniczo-HutniczejResearch and teaching activity of the Department of Economics, Finance and Environmental Management, Faculty of Management, AGH University of Science and Technology, Krakow in the area of natural resources economics / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR // W: Badania naukowe i działalność dydaktyczna w zakresie ekonomii i zarządzania środowiskowego : pierwszy Zjazd Katedr Ekonomii i Zarządzania Środowiskowego = Research and teaching in economics and environmental management / pod red. Leszka Preisnera. — Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2012. — ISBN: 978-83-61643-37-1. — S. 99–121. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • Economic instruments for the internalization of external costs of road transportInstrumenty ekonomiczne internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie drogowym / Leszek PREISNER, Mariusz TRELA // Economic and Environmental Studies ; ISSN 1642-2597. — 2013 vol. 13 no. 1, s. 61–72. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: transport drogowy, instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskowego, internalizacja kosztów, koszty zewnetrzne transportu

  keywords: road transport, economic instruments for environmental management, internalization costs, external costs of transport

9
 • Enabling sustainable development: changes in the integrated pollution prevention and control directive – review of the latest opinions / Leszek M. PREISNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2017 vol. 26 no. 5A, s. 68–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.

 • keywords: sustainable development, integrated prevention and pollution control, IPPC implementation

10
 • Enabling sustainable development: changes in the integrated pollution prevention and control directive – review of the latest opinions / Leszek M. PREISNER // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 24. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Environmental effects of industrial investments in Poland, 2000–2014 / Leszek PREISNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 62–65. — Bibliogr. s. 65, Abstr.

 • keywords: environmental effects, environmental projects in industry, outlays on fixed assets

12
 • Finansowanie rozwoju gospodarczegoFinancing economic development / red. nauk. Leszek PREISNER. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 259 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Gospodarcze wykorzystanie olejów odpadowych jako przykład proekologicznej działalności przedsiębiorstw przemysłowychEconomic use of waste oils as an example of environmentally oriented activity of industrial companies / Leszek PREISNER // W: Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2008. — Na k. tyt. dod. Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska. — ISBN: 978-83-88771-82-8. — S. 49–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Hard coal resources and reserves in Poland and Ukraine in the global context / PINDÓR T., PREISNER L. // W: Naprâmi rozvitku sučasnogo menedžmentu: problemi ta ríšennâ : monografíâ / za zag. red. L. M. Varavi ; Mínísterstvo osvíti í nauki Ukraïni krivoríz'kij nacíonal'nij uníversitet. — Krivij Rig : Vidavnictvo "Díonat" (FO-P Černâvs'kij D. O.), 2015. — ISBN: 978-617-7250-47-9. — S. 6–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Konwersja długu zagranicznego Polski na inwestycje w ochronie środowiskaConversion of Poland's international debts for environmental protection investment projects / Leszek PREISNER // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Konwersja długu zagranicznego Polski na inwestycje w ochronie środowiskaConversion of Poland's international debts for environmental protection investment projects / Leszek PREISNER // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 209–217. — Bibliogr. 215–216, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Krajowe źródła finansowania przedsięwzięć środowiskowych w PolsceDomestic financial sources for environmental investments in Poland / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, inwestycje środowiskowe, finansowanie przedsięwzięć środowiskowych

  keywords: environmental protection, environmental investment projects, financing environmental activities

18
19
 • Material environmental effects of investment projects in Poland / L. PREISNER, T. PINDÓR // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 331–334. — Bibliogr. s. 334, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Oszczędność zasobów energii pierwotnej w skali światowej w wyniku zagospodarowania złóż niekonwencjonalnego gazu ziemnegoEconomical use of primary energy deposits on a global scale resulted of more effective use of non-conventional deposits of the natural gas / Tadeusz PINDÓR, Leszek PREISNER // W: Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią / red. nauk. Andrzej Graczyk. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 317). — ISBN: 978-83-7695-335-9. — S. 44–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: gaz niekonwencjonalny, gaz konwencjonalny, gospodarowanie zasobooszczędne

  keywords: non-conventional natural gas, conventional natural gas, economical use of primary energy resources

21
 • Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska jako instrumenty zrównoważonego rozwoju[Industrial effectiveness and environmental protection audits as instruments of sustainable development] / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR // W: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / red. nauk. Józefa Famielec ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — ISBN: 978-83-7252-528-4. — S. 193–209

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Research and teaching activity of the Department of Economics, Finance, and Environmental Management AGH Faculty of Management in Krakow related to the concept and rules of sustainable development / Leszek PREISNER, Tadeusz PINDÓR // W: Sustainable development and eco-innovation in relation to the United Nations earth summit focus on green economy : proceedings of 14\textsuperscript{th} international conference : 6–8th September 2012 Kraków, Poland / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka ; AGH-UST Open University, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, KGFiTŚ, WGGiIŚ AGH, W. Goetel's School of Environmental Protection Engineering in cooperation with the World Academy of Arts and Science (WAAS). — [Kraków : s. n.], 2012. — ISBN: 978-83-934620-0-1. — S. 82–83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Restrukturyzacja przemysłu naftowego w Polsce w kierunku równoważenia rozwoju[Restructuring the oil industry in Poland towards sustainable development] / Leszek PREISNER // W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Elżbiety Lorek. — Katowice : Wydawnictwo AE, 2009. — (Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-453-8. — S. 127–136. — Bibliogr. s. 136, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Ryzyko powodzi i suszy: osiągnięcia i wyzwania - seminarium naukowe Kraków, 8 maja 2015 r.[The risk of floods and droughts: achievements and challenges - seminar Krakow, 8 May 2015] / Anna DUBEL, Leszek PREISNER // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2015 nr 8, s. 246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Strukturalne zmiany finansowania ochrony środowiska jako czynnik równoważenia rozwoju gospodarczegoStructural changes in environmental protection financing as a factor of development sustainability / Tadeusz PINDÓR, Leszek PREISNER // W: Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: strategie i instrumenty / pod red. Marii Urbaniec, Emy Halavach. — Częstochowa : Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Educator”, 2008. — ISBN: 978-83-7542-052-4. — S. 321–335. — Bibliogr. s. 332–334, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych