Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Postawa, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska




Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Badania stanu technicznego obudowy szybów adaptowanych na pompownie głębinowe warunkiem ich bezpiecznego funkcjonowaniaExamination of technical state of shafts adopted as well-deep pumps, as a condition of their safe work / Wiesław Malicki, Jacek POSTAWA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/1, s. 163–169. — Bibliogr. s. 168–169, Streszcz., Summ.. — Dwadzieścia lat w podziemnych technologiach górniczych : Kraków 9–10 grudnia 2004 : konferencja odbywa się w 20 rocznicę śmierci Profesora Stanisława Takuskiego / red. nauk. z.: Jerzy Kicki, Stanisław Piechota ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Opis wg obwoluty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eliminowanie zagrożenia pożarami endogenicznymi szczelinowymi w kopalniach węgla kamiennego w oparciu o pomiary termowizyjne[Elimination of endogenous fire threat of fracture type in underground coal mines based on thermovision measurements] / Jacek POSTAWA // W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : Ustroń 22–23 marca 2007 r. / Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Główny SITG, 2007. — S. 43–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Możliwości uzdatniania powierzchni terenu w zasięgu zrobów starej płytkiej eksploatacji dla celów inwestycyjnychPossibilities of the ground surface conditioning within a range of old shallow mining for investment purpose / Jacek POSTAWA, Marek Jarczyk // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1650. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2004 z. 261, s. 279–286. — Bibliogr. s. 286, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004” : „Kongres nauki Politechniki Śląskiej” organizowany w ramach obchodów 60-lecia Politechniki Śląskiej : nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych ; bezpieczeństwo a rozwój górnictwa / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Numeryczna analiza możliwości utraty stateczności wyrobisk zlokalizowanych na niewielkiej głębokościNumerical analysis of stability of openings localized on shallow depth / Marek CAŁA, Marek Jarczyk, Jacek POSTAWA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/1, s. 69–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.. — Dwadzieścia lat w podziemnych technologiach górniczych : Kraków 9–10 grudnia 2004 : konferencja odbywa się w 20 rocznicę śmierci Profesora Stanisława Takuskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Odwadnianie zlikwidowanych kopalń z wykorzystaniem pompowych agregatów głębinowychDewatering of closed mines with deep-well pump units / Jacek POSTAWA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Adam Tomys // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/1, s. 189–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Summ.. — Dwadzieścia lat w podziemnych technologiach górniczych : Kraków 9–10 grudnia 2004 : konferencja odbywa się w 20 rocznicę śmierci Profesora Stanisława Takuskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [Pomiary termowizyjne w górnictwie]Thermal tests in the underground mining / Witold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI, Jacek POSTAWA // W: Progresívne technológie prieskumu, ťažby a úpravy nerastných surovín a ochrany životného prostredia : zborník prednášok : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 15.–16. November 2012 = Progressive technologies of exploration, extraction and beneficiation of mineral deposits, and environment protection : conference proceedings / Slovenská Banícka Spoločnosť = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2012]. — ISBN: 978-80-970521-2-6. — S. 216–223. — Bibliogr. s. 223. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Skuteczny sposób szybkiej lokalizacji i likwidacji pożarów endogenicznych szczelinowych w podziemnych zakładach górniczych[An effective way for location and extinguishing of endogenous-fracture fires in uderground mining enterprises] / J. POSTAWA // W: TTP 2006 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : VII konferencja krajowa : Ustroń–Jaszowiec, 16–18 listopada 2006 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki, IEEE. Poland Section, SEP. — Łódź : PŁ IE, cop. 2006 + CD-ROM. — S. 299–302. — Bibliogr. s. 300–301, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposoby określania zagrożenia powierzchni deformacjami nieciągłymi w zasięgu starej płytkiej eksploatacji na obszarze likwidowanych kopalńThe ways of determination of surface hazard with non-continuous deformations within the range of old shallow mining upon the are of abandoned mines / Jacek POSTAWA, Marek Jarczyk // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1600. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2003 z. 258, s. 269–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003” : nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych : bezpieczeństwo a rozwój górnictwa / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Technologia likwidacji zagrożenia zapadliskowego na obszarze płytkiej eksploatacji górniczejTechnology of subsidence hazard liquidation in an area of shallow mining / Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Jacek POSTAWA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1600. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2003 z. 258, s. 345–353. — Bibliogr. s. 353, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003” : nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych : bezpieczeństwo a rozwój górnictwa / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Technologia uzdatniania, dla celów inwestycji budowlanych, powierzchni terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymiTechnology of surface reclamation for construction investments purpose due to non-continuous deformations threat / Jacek POSTAWA, Stanisław STRYCZEK, Marek Jarczyk // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1600. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2003 z. 258, s. 281–290. — Bibliogr. s. 289–290, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003” : nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych : bezpieczeństwo a rozwój górnictwa / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The potential of thermovision in quick location of pre-emergency states in the technological process of hard coal exploitation / Jacek POSTAWA, Łukasz HEREZY // W: Minería Sostenible 09 : international conference = conferencia internacional : sustainable mining = minaria sostible : libro de actas : Santiago de Compostela, 15–17 de abril 2009. — A Coruña : Cámara Oficial Mineira de Galicia, 2009 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-84-692-3936-0. — S. 287–295. — Bibliogr. s. 295, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Urządzenie do zdalnej kontroli stanu technicznego obudowy szybu górniczego, zwłaszcza wycofanego z eksploatacji[Device for remote control of technical condition of enclosure of a mining shaft, especially put out of operation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: POSTAWA Jacek, REŚ Janusz, TAJDUŚ Antoni, CAŁA Marek, Kopek Stanisław. — Int.Cl.: E21D 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383010 A1 ; Opubl. 2009-02-02. — Zgłosz. nr P.383010 z dn. 2007-07-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 3, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383010A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Urządzenie do zdalnej kontroli stanu technicznego obudowy szybu górniczego, zwłaszcza wycofanego z eksploatacji[Device for remote control of technical condition of enclosure of a mining shaft, especially put out of operation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jacek POSTAWA, Janusz REŚ, Antoni TAJDUŚ, Marek CAŁA, Stanisław Kopek. — Int.Cl.: E21D 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 213722 B1 ; Udziel. 2012-09-05 ; Opubl. 2013-04-30. — Zgłosz. nr P.383010 z dn. 2007-07-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL213722B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie termowizji dla profilaktyki pożarowej w kopalniach podziemnych węgla kamiennegoUse of termovision for fire prophylactic in underground coal mines / Jacek POSTAWA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1698. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 270, s. 299–305. — Bibliogr. s. 305, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005” : nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych ; bezpieczeństwo a rozwój górnictwa ; ochrona środowiska naturalnego i marketing / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wykorzystanie termowizji dla profilaktyki w kopalniach podziemnych węgla kamiennego[Use of thermovision for prophylaxis in underground mines] / Jacek POSTAWA // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — Na okł. dod.: TUR 2007. — ISBN10: 83-915742-9-6. — S. 621–628. — Bibliogr. s. 628, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wykorzystanie termowizji do lokalizacji stref zagrożeń pożarem endogenicznym w wyrobiskach chodnikowychUse of thermovision for detection of zones with endogenic fires threats in drifts / Jacek POSTAWA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 843–847. — Bibliogr. s. 847, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie pomp głębinowych do odwadniania likwidowanych kopalńThe application of submersible pumps for de-watering of mines under liquidation / Jacek POSTAWA // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2002 nr 7, s. 14–18. — Bibliogr. s. 18, Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: