Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Porada, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-4065-0879

ResearcherID: brak

Scopus: 57211097104

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • 3D-printed manifold integrating solid contact ion-selective electrodes for multiplexed ion concentration measurements in urine / Marek Dębosz, József Kozma, Radosław PORADA, Marcin Wieczorek, Justyna Paluch, Róbert E. Gyurcsányi, Jan MIGDALSKI, Paweł Kościelniak // Talanta ; ISSN 0039-9140. — 2021 vol. 232 art. no. 122491, s. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-04. — tekst: https://tiny.pl/rv88m

 • keywords: potentiometry, flow analysis, 3D-printing, solid contact ion-selective electrode, urine analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.talanta.2021.122491

2
 • A voltammetric sensor based on mixed proton-electron conducting composite including metal-organic framework JUK-2 for determination of citalopram / Maria Madej, Dariusz Matoga, Klaudia Skaźnik, Radosław PORADA, Bogusław BAŚ, Jolanta Kochana // Microchimica Acta ; ISSN 0026-3672. — 2021 vol. 188 iss. 6 art. no. 184, s. 1–15. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-11. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00604-021-04835-9.pdf

 • keywords: gold nanoparticles, citalopram, multi-walled carbon nanotubes, electrochemical sensor, metal-organic framework, mixed ion-electron conductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00604-021-04835-9

3
 • Adsorpcyjna woltamperometria stripingowa w badaniu procesu syntezy witaminy $B_{2}$ w warunkach in vitro[Adsorptive stripping voltammetry in the research of the in vitro $B_{2}$ vitamin synthesis process] / Radosław PORADA, Katarzyna JEDLIŃSKA, Justyna LIPIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65133-31-1. — S. 108. — Bibliogr. s. 108. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Application of stripping voltammetry for monitoring of vitamin $B_{2}$ \emph {in vitro} synthesis by \emph {Bacillus subtillis} / Radosław PORADA, Katarzyna JEDLIŃSKA, Justyna LIPIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: Proceedings of the 15th international students conference ”Modern analytical chemistry” : Prague, 19–20 September 2019 / ed. by Karel Nesměrák. — Prague : Charles University. Faculty of Science, 2019. — ISBN: 978-80-7444-068-7. — S. 104–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — Toż online: {http://web.natur.cuni.cz/analchem/isc/isc15.pdf} [2020-02-18]

 • keywords: voltammetry, bacteria, supernatant, vitamin B2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bi-pasmowa mikroelektroda srebrna[Double-band silver microelectrode] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Radosław PORADA, Justyna LIPIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65133-31-1. — S. 99. — Bibliogr. s. 99. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka materiałów i procesów elektrodowych za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej[Characterization of electrode materials and processes by means of electrochemical impedance spectroscopy] / Radosław PORADA, Bogusław BAŚ // W: Zjazd zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 8 grudnia 2018 r. / red. nauk. Paulina Filipczak, Piotr Stasiewicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2018]. — S. 49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ssptchem.pl/wp-content/uploads/2019/03/Book_of_Abstracts_Winter_18.pdf [2019-09-21]. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Design and application of bi-band silver microelectrode / JEDLIŃSKA K., PORADA R., LIPIŃSKA J., BAŚ B. // W: 2\textsuperscript{nd} Cross-Border Seminar on Electroanalytical Chemistry (CBSEC) : České Budějovice, Czech Republic, April 10–12 2019 : book of abstracts. — [Czech Republic : s. n.], [2019]. — S. 15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Electrochemical characteristic of a novel bi-disc glassy carbon electrode / Justyna LIPIŃSKA, Radosław PORADA, Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: Proceedings of the 15th international students conference ”Modern analytical chemistry” : Prague, 19–20 September 2019 / ed. by Karel Nesměrák. — Prague : Charles University. Faculty of Science, 2019. — ISBN: 978-80-7444-068-7. — S. 242–247. — Bibliogr. s. 247, Abstr.

 • keywords: sensors, electrochemical impedance spectroscopy, glassy carbon electrode, cyclic voltammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Electrochemical sensor for the characterization and determination of benzodiazepines / Radosław PORADA, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 318

 • keywords: sensors, voltammetry, benzodiazepines, drug detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mechanizm reakcji elektrodowej i procedura oznaczania witaminy $B_{2}$ syntezowanej w warunkach \emph {in vitro}[Electrode reaction mechanism and determination procedure of vitamin $B_{2}$ synthesized under \emph {in vitro} conditions] / Radosław PORADA, Justyna LIPIŃSKA, Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza – sensory i metody pomiarowe : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-36-4. — S. 209–223. — Bibliogr. s. 223

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modyfikacja powierzchni elektrod węglowych poprzez osadzanie cienkich warstw z akrylonitrylu[Modification of the surface of carbon electrodes by depostiting of thin layers from acrylonitrile] / Justyna LIPIŃSKA, Maria Madej, Radosław PORADA, Maciej BIK, Jacek Tyczkowski, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] : XVII konferencja : Kraków, 19-20 listopada 2020 / red. Robert Piech, Katarzyna Goleń, Beata Paczosa-Bator ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2020. — e-ISBN: 978-83-65955-48-7. — S. 71. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/ kca/konferencja_elektrochemiczna/Ksiazka_abstraktow_-_Elektroanaliza_2020.pdf [2020-12-14]. — J. Lipińska, R. Porada, M. Bik, B. Baś - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowe czujniki elektrochemiczne wytworzone na bazie srebra i jego amalgamatów[New electrochemical sensors based on silver and its amalgams] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Radosław PORADA, Justyna LIPIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] : XVII konferencja : Kraków, 19-20 listopada 2020 / red. Robert Piech, Katarzyna Goleń, Beata Paczosa-Bator ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2020. — e-ISBN: 978-83-65955-48-7. — S. 28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/ kca/konferencja_elektrochemiczna/Ksiazka_abstraktow_-_Elektroanaliza_2020.pdf [2020-12-14]. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Optymalizacja warunków pomiarowych dla oznaczeń woltamperometrycznych na przykładzie analizy ilościowej kwasu askorbinowego (witamina C)Optimization of the experimental conditions for voltammetric determinations exemplified by quantitative analysis of ascorbic acid (vitamin C) / Radosław PORADA, Bogusław BAŚ // Analit (Kraków) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489. — 2018 nr 6, s. 60–71. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/8_Porada_Radoslaw_Analit_6.pdf

 • słowa kluczowe: optymalizacja, witamina C, walidacja, woltamperometria impulsowa różnicowa, metoda Gaussa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Simulation of impedance spectra-theory and experiment / Radosław PORADA, Bogusław BAŚ // W: 8\textsuperscript{th} international workshop on Surface engineering & 4\textsuperscript{th} international workshop on Applied and sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : from 02.06.2019 to 08.06.2019, Koszalin. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Koszalin : Koszalin University of Technology], [2019]. — Ekran [28]. — Tryb dostępu: http://workshop.tu.koszalin.pl/abstracts.html [2019-09-11]

 • keywords: electrochemistry, impedance, charge transfer resistance, Warburg impedance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Simultaneous determination of thiamine and niacin using derived DP voltammograms / Radosław PORADA, Bogusław BAŚ // W: 8\textsuperscript{th} international workshop on Surface engineering & 4\textsuperscript{th} international workshop on Applied and sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : from 02.06.2019 to 08.06.2019, Koszalin. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Koszalin : Koszalin University of Technology], [2019]. — Ekran [29]. — Tryb dostępu: http://workshop.tu.koszalin.pl/abstracts.html [2019-09-11]

 • keywords: voltammetry, thiamine, derivative, vitamins, niacin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Vitamin $B_{3}$ determination by means of voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy techniques / Radosław PORADA, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 317

 • keywords: voltammetry, impedance, vitamin B3, charge transfer resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Voltammetric determination of folic acid : [abstract] / Radosław PORADA, Katarzyna FENDRYCH, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th}  European Young Engineers Conference : [19–21 April 2021, Warsaw]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, 2021. — e-ISBN: 978-83-936575-9-9. — S. 137. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?p=4519 [2021-04-29]

 • keywords: voltammetry, electroanalysis, folic acid, vitamin B9

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Voltammetric determination of thiamine / Radosław PORADA, Bogusław BAŚ // W: AGH ISC 2018 : AGH International Student Conference : knowledge, technology and society : 10-12 October 2018, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Styszko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018. — ISBN: 978-83-944254-6-3 ; e-ISBN: 978-83-944254-7-0. — S. 115. — Bibliogr. s. 115. — Toż w Internecie: {http://www.isc.agh.edu.pl/papers/}. — Dostęp po wybraniu: Download Book of Abstracts

 • keywords: signal processing, voltammetry, thiamine, vitamins

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Voltammetric determination of vitamins / R. PORADA, B. BAŚ // W: Proceedings of the 16th international students conference Modern Analytical Chemistry : Prague, SEP 17-18, 2020 / ed. K. Nesmerak. — [Prague : Charles University], [2020]. — ISBN: 978-80-7444-079-3. — S. 13–18. — Bibliogr., Abstr.

 • keywords: voltammetry, vitamins, mercury electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Woltamperometryczne oznaczanie amitryptyliny z wykorzystaniem elektrody z węgla szklistego modyfikowanej materiałem zeolitowym i grafitem[Voltammetric determination of amitriptyline with the use of Glassy Carbon Electrode modified by the zeolite material and graphite] / Maria Madej, Katarzyna FENDRYCH, Radosław PORADA, Mateusz Flacha, Jolanta Kochana, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] : XVII konferencja : Kraków, 19-20 listopada 2020 / red. Robert Piech, Katarzyna Goleń, Beata Paczosa-Bator ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2020. — e-ISBN: 978-83-65955-48-7. — S. 86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/ kca/konferencja_elektrochemiczna/Ksiazka_abstraktow_-_Elektroanaliza_2020.pdf [2020-12-14]. — Bibliogr. s. 86. — K. Fendrych, R. Porada, B. Baś - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: