Wykaz publikacji wybranego autora

Daria Pomykalska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
2
3
 • Dielectric properties of some aurivillius phases in the ${Bi_{4}Ti_{3}O_{12}-BiFeO_{3}}$ system / M. M. BUĆKO, J. POLNAR, D. POMYKALSKA, L. Kozielski // W: MATERIAIS 2011 : VI international materials symposium ; XV meeting of SPM – Sociedade Portuguesa de Materiais : Guimarães, Portugal, 18–20 April 2011 : book of abstracts / Escola de Engenharia da Universidade do Minho. — [Guimarães : EEUM], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 333

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Electrical properties of the ${MnO-Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}}$ solid solutions / Daria POMYKALSKA, Mirosław M. BUĆKO, Mieczysław RĘKAS // W: XI Symposium on Fast ionic conductors : 14–17 September 2008, Grybów, Poland : book of abstracts = Przewodniki szybkich jonów. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. — S. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Granulacja mechaniczna mas kamionkowych z przeznaczeniem na lekkie \emph{proppanty}Mechanical granulation of stoneware masses for light ceramic proppants / Janusz PARTYKA, Daria POMYKALSKA, Mirosław M. BUĆKO // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of crystallites size on sintering temperature of ceria membranes studied by dilatometry / K. Furczoń, M. Molenda, D. Majda, D. POMYKALSKA, M. M. BUĆKO, R. Dziembaj // W: CCTA 11 : 11\textsuperscript{th} conference on Calorimetry and thermal analysis : 9–13 September 2012, Zakopane, Poland. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2012]. — ISBN: 978-83-63663-01-8. — S. 63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Local atomic structure evolution in YSZ solid state solutions upon Mn doping / Joanna STĘPIEŃ, Marcin SIKORA, Czesław KAPUSTA, Daria POMYKALSKA, Mirosław M. BUĆKO // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section B, Beam interactions with materials and atoms ; ISSN 0168-583X. — 2017 vol. 411, s. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-23. — ISSRNS'2016 : 13th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science : Ustroń-Jaszowiec, Poland. — tekst: https://goo.gl/tdTiyD

 • keywords: XANES, EXAFS, yttria stabilized zirconia YSZ

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.nimb.2017.06.016

10
 • Modification of electrical properties of zirconia solid solutions by manganese doping / Daria POMYKALSKA, Mirosław M. BUĆKO, Mieczysław RĘKAS // W: „Przewodniki szybkich jonów” : XII krajowe sympozjum : Ustroń, 1–4 grudnia 2010 r. : książka abstraktów. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii. Zakład Technologii Chemicznej, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — S. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modyfikacja tlenkiem rutenu anody w stałotlenkowych ogniwach paliwowych zasilanych paliwami zawierającymi COModification of anode with ruthenium oxide for SOFC supply by fuells containing carbon monoxide / POMYKALSKA D., Dudek M., BUĆKO M. M. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 143. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Otrzymywanie i charakterystyka proszków w układzie $(Y_{1-x}Mn_{x})_{2}O_{3}-ZrO_{2}$Preparation and characteristic of $(Y_{1-x}Mn_{x})_{2}O_{3}-ZrO_{2}$ powders / Daria POMYKALSKA, Sansanee Boonsalee, Mirosław M. BUĆKO // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Otrzymywanie i właściwości nanoproszków w układzie $MnO{_x}-Y{_2}O{_3}-ZrO{_2}$Manufacturing and properties of powders in $MnO{_x}-Y{_2}O{_3}-ZrO{_2}$ system / Daria POMYKALSKA, Mirosław M. BUĆKO // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Przewodnictwo elektryczne roztworów stałych w układzie $MnO_{x}-Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}$Electrical conductivity of the $MnO_{x}-Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}$ solid solutions / Daria POMYKALSKA, Mirosław M. BUĆKO, Mieczysław RĘKAS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 T. 60 nr 4, s. 239–243. — Bibliogr. s. 243, Streszcz.. — W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/59

 • słowa kluczowe: ZrO2, ogniwa paliwowe, właściwości elektryczne, współstrącanie, MnO

  keywords: electrical properties, ZrO2, fuel cells, co-precipitation, MnO

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Przewodnictwo elektryczne roztworów stałych w układzie ${MnO-Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}}$Electrical conductivity of the ${MnO-Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}}$ solid solutions / Daria POMYKALSKA, Mirosław M. BUĆKO, Mieczysław RĘKAS // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Spiekalność nanoproszków w układzie ${MnO-Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}}$Sinterability of nanopowders in the ${MnO-Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}}$ system / Mirosław M. BUĆKO, Daria POMYKALSKA // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Structural and electrical properties of the ${(Mn,Y,Zr)O_{2}}$ solid solutions / POMYKALSKA D., BUĆKO M. M., RĘKAS M. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Właściwości elektryczne roztworów stałych $ZrO_{2}$ zawierających itr i manganPreparation and electrical properties of $Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}-MnO_{x}$ solid solutions / D. POMYKALSKA, M. M. BUĆKO, M. RĘKAS // W: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — Na okł. dod.: Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-8. — S. 450–454. — Bibliogr. s. 454, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Właściwości roztworów stałych dwutlenku cyrkonu domieszkowanych dwoma kationamiProperties of zirconia solid solutions doped with two cations / Mirosław M. BUĆKO, Daria POMYKALSKA, Mieczysław RĘKAS // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2016 nr 10, s. 12–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ anodowej warstwy przejściowej wzbogaconej w ruten na działanie ogniwa paliwowego typu SOFC z elektrolitem z dwutlenku cyrkonu stabilizowanym tlenkiem itruEffect of the anodic transition layer enriched in ruthenium on electrochemical behaviour of SOFC with YSZ electrolyte / Daria POMYKALSKA, Magdalena DUDEK, Mirosław M. BUĆKO // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22