Wykaz publikacji wybranego autora

Lesław Polny, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
2
 • Koncepcja teorii pseudo radiacji lokalnych emiterów wartości nieruchomości z dyferencyjną propagacją fal cenowychThe conception theory pseudo-radiation local emitters value of properties with a differential propagation of prices wave / Lesław POLNY, Ewelina WÓJCIAK // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 73–74. — Tryb dostępu: http://goo.gl/0kpba5 [2016-07-13]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: analiza rynku, rozkład cen, GIS w wycenie nieruchomości, mapa cenowa

  keywords: market analysis, prices distribution, GIS in property valuation, price map

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Propozycja ustalania stopnia zużycia fizycznego obiektów budowlanych dla potrzeb szacowania wartości odtworzeniowejProposed determine of degree of consumption building for estimate reconstructing value of properties / Lesław POLNY // Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego ; ISSN 1731-1829. — 2015 nr 2 Problemy rynku nieruchomości, s. 38–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zużycie techniczne, metody czasowe, metoda wizualna, określanie stopnia zużycia

  keywords: technical consumption, temporary methods, visual method, determining degree of consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • The theory of pseudo-radiation local emitters value of properties with a differential propagation of prices waveTeoria pseudoradiacji lokalnych emiterów wartości nieruchomości z dyferencyjną propagacją fal cenowych / Lesław POLNY, Ewelina WÓJCIAK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 2, s. 49–61. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2017.11.2/geom.2017.11.2.49.pdf

 • słowa kluczowe: analiza rynku, rozkład cen, GIS w wycenie nieruchomości, mapa cenowa

  keywords: market analysis, prices distribution, GIS in property valuation, price map

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2017.11.2.49

6
 • Udziały wagowe cech rynkowych nieruchomości a preferencje potencjalnych nabywcówWeight fractions of real estate market characteristics and preferences of potential buyers / Lesław POLNY, Ewelina WÓJCIAK // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2015 nr 92, s. 35–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: preferencje potencjalnych nabywców nieruchomości, zasada ceteris paribus, udziały wagowe cech rynkowych

  keywords: ceteris paribus principle, preferences of potential real estate buyers, weight fractions of market characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: